13 De Maand Berekenen

13 De Maand Berekenen
Hoe kun je de eindejaarsuitkering of 13e maand berekenen? – Benieuwd welk bedrag jij aan het einde van het jaar van je baas krijgt? Bij de 13e maand is het antwoord simpel: een bedrag dat net zo hoog is als een bruto maandsalaris. Om achter de hoogte van je eindejaarsuitkering te komen, moet je wat meer rekenen.

Je kunt dit alleen doen als je de hoogte weet van zowel je brutoloon als het percentage van je loon dat je als eindejaarsuitkering krijgt. Je vermenigvuldigt dit percentage vervolgens met je bruto jaarsalaris. Een voorbeeld: Je verdient een bruto jaarsalaris van € 25.200,- (€ 2.100,- per maand). Je krijgt een eindejaarsuitkering van 4%.

De hoogte van de eindejaarsuitkering is dan 25.200 x 0,04 = € 1.008,-. Als de hoogte afhankelijk is van je prestaties of de uitkering een vorm van winstdeling is, kun je die van te voren niet berekenen.

Hoe hoog is de 13e maand?

Meer vragen over de 13e maand –

Wat is een 13e maand? Een dertiende maand of 13e maand is een bonus aan het einde van het jaar. Het gaat meestal om een extra bruto maandsalaris, Dit bedrag keer je aan het einde van het kalenderjaar uit aan je werknemer. In de meeste gevallen is deze bonus niet afhankelijk van de prestaties van je werknemer of het bedrijf. Waarom een 13e maand geven? Deze eindejaarsuitkering is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Daarmee houd je personeel langer in dienst en kun je nieuwe vakmensen aantrekken. Wanneer is een 13e maand verplicht? Je bent verplicht een dertiende maand te geven als dit in de cao voor jouw bedrijf staat. Als dat niet het geval is, kun je als werkgever zelf kiezen om een extra maandsalaris uit te keren. Dit kun je dan vastleggen in je personeels­handboek of de arbeids­overeenkomst met je werknemer. Wat zijn alternatieven voor de 13e maand? Je kunt als werkgever ook een prestatiebeloning of eenmalige extra bonus geven. Dat kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook extra vakantiedagen, een betere werkplek of flexibeler werktijden. Wanneer is loonsverhoging verplicht? Je bent verplicht elke periodieke loonsverhoging uit jouw cao door te voeren. Ook als het wettelijke minimumloon wordt verhoogd en je werknemer onder de nieuwe grens gaat vallen, ben je verplicht een loonsverhoging te geven.

You might be interested:  Volksbank Duitsland Hypotheek Berekenen

Eerste versie: 17 december 2014

Hoe bereken je de eindejaarsuitkering?

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering Hoogte vakantiegeld Eénmaal per jaar in de maand mei ontvang je het vakantiegeld. De hoogte van het vakantiegeld is 8,33% van het (bruto) jaarsalaris. Bij de berekening wordt het zogenaamde opbouwsysteem gehanteerd: dit betekent dat je maandelijks 8,33% opbouwt van het salaris dat je die maand ontvangt.

  1. In de maand mei ontvang je over de voorgaande maanden juni tot en met mei het opgebouwde vakantiegeld.
  2. Onder salaris verstaat de cao: het voor jou geldende bruto maandsalaris, exclusief de vergoedingen zoals een overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag, waarnemingstoeslag etc.
  3. Hoogte eindejaarsuitkering In de maand december ontvang je jaarlijks de eindejaarsuitkering.

De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt berekend als een percentage van het (bruto) jaarsalaris. Dit percentage is 8,33% van het, in het betreffende kalenderjaar verdiende salaris. Indien je voor de uitkeringsdatum uit dienst gaat, wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald bij het einde van jouw dienstverband en berekend over het verdiende salaris in het afgelopen kalenderjaar tot de uitdiensttredingsdatum.

Hoe wordt een dertiende maand belast?

Voorbeeld 1 – Stel: je brutoloon is €2.500 per maand. Je hebt in dit geval recht op €2.400 aan vakantiegeld (12 x 8% van €2.500). Daarnaast heb je recht op een 13e maand, dit is altijd evenveel als je maandsalaris: in dit geval is dat €2.500. Tel je je maandsalarissen en vakantiegeld bij elkaar op, dan kom je uit op een jaarsalaris van €32.400 (exclusief de 13e maand bonus).

Waar wordt eindejaarsuitkering over berekend?

Hoe bereken je de eindejaarsuitkering? Je kunt de eindejaarsuitkering alleen berekenen als dit een vast bedrag is of een percentage van je jaarsalaris. Stel dat je jaarlijks € 25.200,- bruto verdient en een eindejaarsuitkering van 4%, is de hoogte: 25.200 x 0,04 = €1.008,-.

You might be interested:  Eigen Huis Hypotheek Berekenen

Is eindejaarsuitkering en 13e maand hetzelfde?

Eindejaarsuitkering en 13e maand| CNV Een 13e maand en een eindejaarsuitkering zijn beiden een extra beloning bovenop je normale salaris. Je bouwt over beide uitkeringen meestal geen vakantiegeld en pensioen op. Het belangrijkste verschil zit in de berekening van de beloningen:

Bij een 13e maand krijg je een extra bruto maandsalaris, vandaar de naam ‘13e maand’.Een eindejaarsuitkering is vaak een percentage van je bruto-jaarsalaris. Soms spreekt je werkgever een minimaal bedrag af die je als eindejaarsuitkering krijgt.

Is dertiende maand loon?

1. Wat is de 13de maand? – Op het einde van het jaar krijgen veel werknemers een extraatje van hun werkgever: de eindejaarspremie. Dit is een belastbare bonus die je één keer per jaar ontvangt bovenop je loon. Aangezien het bedrag meestal (ongeveer) gelijk is aan je brutoloon, wordt het de 13de maand genoemd.

Is 13e maand bijzonder tarief?

Op je loonstrook vind je naast je bruto-nettoloon ook je overuren, dertiende maand en vakantiegeld terug. Dit inkomen wordt ‘bijzonder tarief’ genoemd. Over dit inkomen houd je zelf minder over dan je normale loon. Laten we samen eens kijken hoe dat precies zit.

Hoe bereken je de eindejaarsuitkering?

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering Hoogte vakantiegeld Eénmaal per jaar in de maand mei ontvang je het vakantiegeld. De hoogte van het vakantiegeld is 8,33% van het (bruto) jaarsalaris. Bij de berekening wordt het zogenaamde opbouwsysteem gehanteerd: dit betekent dat je maandelijks 8,33% opbouwt van het salaris dat je die maand ontvangt.

  1. In de maand mei ontvang je over de voorgaande maanden juni tot en met mei het opgebouwde vakantiegeld.
  2. Onder salaris verstaat de cao: het voor jou geldende bruto maandsalaris, exclusief de vergoedingen zoals een overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag, waarnemingstoeslag etc.
  3. Hoogte eindejaarsuitkering In de maand december ontvang je jaarlijks de eindejaarsuitkering.
You might be interested:  Argenta Hypotheek Berekenen

De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt berekend als een percentage van het (bruto) jaarsalaris. Dit percentage is 8,33% van het, in het betreffende kalenderjaar verdiende salaris. Indien je voor de uitkeringsdatum uit dienst gaat, wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald bij het einde van jouw dienstverband en berekend over het verdiende salaris in het afgelopen kalenderjaar tot de uitdiensttredingsdatum.