13E Maand Berekenen 2022

13E Maand Berekenen 2022

Hoe bereken je de 13e maand?

Zo bereken jij je eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering is een extraatje die je bovenop je normale loon ontvangt. Het is een blijk van waardering van je werkgever. Maar hoe bereken je hoeveel eindejaarsuitkering jij ontvangt? En welke factoren kunnen invloed hebben op de hoogte van je uitkering? In dit artikel vertellen wij waar je op moet letten en waar je recht op hebt.

 • Een eindejaarsuitkering is een extra beloning die je bovenop je normale loon ontvangt.
 • Het is een blijk van waardering van je werkgever die meestal in december wordt uitgekeerd.
 • De hoogte van een eindejaarsuitkering kan verschillen: het kan een vast bedrag zijn of een percentage van je bruto-jaarloon.

Of je recht hebt op een eindejaarsuitkering hangt af van afspraken in je cao of arbeidscontract. Ben je benieuwd naar het bedrag van jouw eindejaarsuitkering en wil je weten hoe je dit precies kunt berekenen? In je cao of arbeidscontract staat vermeld welk percentage van jouw bruto-jaarloon je ontvangt als eindejaarsuitkering.

Percentage eindejaarsuitkering Totaal eindejaarsuitkering
4% € 28.000 x 0.04 = € 1.152
7,33% € 28.000 x 0.0733 = € 2.111,04

Houdt er rekening mee dat je eindejaarsuitkering een brutobedrag is. Je moet nog belasting betalen over de beloning. Het belastingtarief voor je eindejaarsuitkering is vaak hoger dan het tarief dat geldt voor je normale loon. Dit komt omdat er sprake is van een bijzondere beloning.

Hoeveel hou ik over van mijn 13e maand?

13e maand belasting – Voorbeeld belastingtarief bij bonus – Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe je zelf de belasting over je dertiende maand berekent. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de belasting over de dertiende maand alleen berekend kan worden als je ook de andere vormen van bijzondere beloning meetelt, zoals vakantiegeld en overuren.

 1. Deze bedragen bepalen namelijk de hoogte van je totale bruto inkomsten en dus de belastingschijf waarbinnen de dertiende maand valt.
 2. Stel: Je inkomen bedraagt 3.000 euro bruto.
 3. Daarnaast ontvang je 2.880 euro vakantiegeld.
 4. Er is geen sprake van andere vormen van bijzondere beloning, zoals uitbetaalde overuren.

Je bruto-inkomen op het moment dat je de dertiende maand ontvangt, is dus je bruto jaarloon plus je bruto vakantiegeld. Dat is 38.880 euro. Je dertiende maand bedraagt 3.000 euro bruto. In totaal bedraagt je inkomen dan 41.880 euro. De dertiende maand valt volledig in de eerste schijf, dus je betaalt 36,93 procent belasting over dit bedrag.

 1. Dat komt neer op een bedrag van 1.107 euro.
 2. Je houdt dan dus 1.893 euro netto over van je dertiende maand in 2023.
 3. Meer weten over? Lees ook onze andere artikelen over 13e maand Reacties Taxman 08 januari 2015 Erg rare stelling: ”Over je dertiende maand betaal je een bijzonder belastingtarief.” Welk tarief is dit dan? Gewoon een van de vier loonschijven.

Er bestaat geen ”speciaal” belasting tarief voor bonussen. All het inkomen over het jaar loon & bonussen moet gewoon opgeteld worden en aan het eind van het jaar kortingen toepassen en dan belasting toepassen volgens de geldende belasting schijven. De statement doet suggereren dat er een speciaal tarief is dat anders is dan de loonbelasting.

Redactie Spaarrente 09 januari 2015 Bedankt voor je reactie. De zin die je citeert kan inderdaad verwarrend overkomen. We hebben de tekst dus aangepast. Mike 13 januari 2016 Hoe wordt de bonus belast als deze zorgt dat je jaarinkomen incl bonus in een nieuwe schijf terecht komt? Bijvoorbeeld: jaarinkomen zonder bonus is 63.000 euro en met bonus wordt dat 67.000.

Wordt de bonus dan volledig in tarief 4 belast of gedeeltelijk nog in tarief 3? Gab 12 oktober 2017 3000-40,8%=1776 en niet 1560, Waarom heeft u 1560 geschreven? Redactie Spaarrente.nl 13 oktober 2017 @Gab, je hebt gelijk. Er staat een rekenfout in het artikel.

We hebben het direct aangepast. Roy 05 oktober 2022 een kale brutoloon is voor mij 2180,- 37% belasting gaat eraf, dus dat is 780,- wat naar de belasting gaat. Nogal sneu en ik vind dat veel geld. Daar werk je dan voor. Wil niet te verzuurd zijn, ben blij met een 13e maandloon en loop verder ook niet te zeiken, maar over dit soort dingen blijf ik me verbazen.

Gaat er ook nog 600,- aan loonheffing vanaf? Reageer hierop

Naam
Emailadres (wordt niet gepubliceerd)
Uw bericht *
Ja, ik ontvang graag maandelijks geheel gratis de actuele spaarrentes.
Code
Akkoordverklaring Ik heb alles correct ingevuld en ga akkoord met de privacy verklaring
Verzenden

Blog Spaarrente.nl Top 5 Sparen Aanbieder Rente% Bigbank 3,50% Yapi Kredi Bank 1,80% Nationale Nederlanden 1,00% ASN Bank 0,90% SNS Bank 0,80% Alle spaarbanken vergelijken

Hoeveel is 13e maand bruto?

Hoeveel 13e maand krijg ik? – Een 13e maand is een bedrag ter hoogte van één maandsalaris dat je meestal aan het einde van het jaar krijgt uitgekeerd. Je krijgt dan in december dus eigenlijk een dubbel bruto maandsalaris. Toch zul je op je bankrekening of je salarisstrook zien dat het bedrag dat je krijgt uitbetaald lager is.

Wie heeft recht op een dertiende maand?

De eindejaarspremie is géén wettelijke verplichting voor je werkgever. Toch hebben veruit de meeste bedienden en arbeiders recht op een eindejaarspremie. Die werd in dat geval vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), in het arbeidsreglement of in je arbeidsovereenkomst.

Heb ik recht op een dertiende maand?

Ik werk als interimmer. Heb ik ook recht op een eindejaarspremie? – Als interimmer heb je, net als de meerderheid van de werknemers uit de privé- en openbare sector, recht op een eindejaarspremie. Voorwaarde is wel dat je voldoende dagen als interimmer aan de slag was.

Voldoe je aan de voorwaarden en ben je lid van het ACV? Dan ontvang je in de eerste helft van december automatisch een formulier of premiedocument van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten Onderteken dit formulier en bezorg het zo snel mogelijk aan je ACV-afgevaardigde of ACV-dienstencentrum ( brievenbus ). Een envelop hoeft niet: zonder is praktischer en dit versnelt de verwerking van je formulier! Niet aangesloten bij een vakbond? Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten betaalt vanaf januari de premie uit.

💡 Goed om weten

Je premiedocument niet ontvangen rond midden december? Vraag je duplicaat aan bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten, Worden meegerekend bij het aantal gepresteerde dagen: ziektedagen, betaalde recuperatiedagen, werkloosheidsuitkeringen wegens economische of technische werkloosheid of crisiswerkloosheid voor bedienden (maximaal 5 dagen) Krijg je als interimmer een eindejaarspremie en ben je lid van het ACV? Dan krijg je op het eind van het jaar ook een syndicale premie van 112 euro. Je ontvangt hem samen met je eindejaarspremie !

Heb je vragen of ondervind je problemen ? Neem contact op met de helpdesk van Interim United, Nog geen lid? Sluit je vandaag nog aan en ontvang ook je syndicale premie van 112 euro!

Hoeveel netto is € 13 bruto?

Voorbeelden van bruto naar netto berekeningen – Op Jobbird zijn wij de beroerdste niet. Dus wij hebben al een aantal berekeningen voor je gemaakt. Deze vind je in de onderstaande tabel. Dit bedrag kan natuurlijk verschillen van jouw netto uurloon, afhankelijk van de premies en kosten van je werkgever. Van bruto naar netto uurloon

10 euro per uur bruto is 9,34 euro per uur netto
11 euro per uur bruto is 10,72 euro per uur netto
12 euro per uur bruto is 10,68 euro per uur netto
13 euro per uur bruto is 11,32 euro per uur netto
14 euro per uur bruto is 11,91 euro per uur netto
15 euro per uur bruto is 12,51 euro per uur netto

Van bruto naar netto maandloon 2023

1.000 euro per maand bruto is 991,67 euro per maand netto
1.500 euro per maand bruto is 1.456,42 euro per maand netto
2.000 euro per maand bruto is 1.897,08 euro per maand netto
2.500 euro per maand bruto is 2.197,67 euro per maand netto
3000 euro per maand bruto is 2.498,17 euro per maand netto
3.500 euro per maand bruto is 2764,58 euro per maand netto

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt? Misschien staat jouw vraag hieronder in de FAQ:

Hoeveel is 13500 bruto netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,0% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 13.500 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 5.005 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 8.495 per jaar zal zijn, of € 708 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,0%,

Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,00, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 63,00, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 630 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.150 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Is 13de maand pro rata?

➤ Hoe wordt de eindejaarspremie berekend voor bedienden? – Bijna een half miljoen bedienden vallen onder paritair comité (PC) 200. Hun bruto eindejaarspremie is gelijk aan hun bruto maandloon in december. Omdat er echter extra belastingen (exceptionele bedrijfsvoorheffing) over betaald moeten worden, valt de netto eindejaarspremie lager uit dan het netto maandloon.

Waarom krijg ik geen 13e maand?

4. Is een dertiende maand verplicht? – In de wet staat geen verplichting om een dertiende maand uit te betalen. Een werknemer heeft hier in principe dus geen recht op. Behalve als er een eindejaarsuitkering is geregeld in een cao, personeels­reglement of arbeids­overeenkomst. In die gevallen kun je er als werkgever toch aan gebonden zijn.

Hoe lang moet je werken om eindejaarspremie te krijgen?

Heb ik recht op een eindejaarspremie? – Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet u als uitzendkracht tijdens de referteperiode, in het stelsel van de vijfdaagse werkweek, minstens 65 dagen ofwel 494 uren hebben gewerkt. Het zal dus ofwel het ene criterium, ofwel het andere criterium zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of een uitzendkracht recht heeft op de eindejaarspremie.

 1. Wie in een zesdaagse werkweek werkt, moet minstens 78 dagen (of 494 uren) hebben gepresteerd.
 2. De referteperiode voor de eindejaarspremie vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
 3. De dagen en uren die in aanmerking komen, zijn de dagen en uren die in aanmerking komen voor de onderwerping aan de sociale zekerheid.

Bijvoorbeeld: om in aanmerking te komen voor de eindejaarspremie 2022 moet u in de referteperiode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, in het stelsel van de vijfdaagse werkweek, minimaal 65 dagen of 494 uur hebben gewerkt. Er worden maximum 5 dagen economische werkloosheid automatisch gelijkgesteld.

In afwijking van de regel van 65 (78) dagen ofwel van 494 uren hebben de uitzendkrachten die tijdens de referteperiode in vaste dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld, recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode minstens 60 (72) dagen ofwel 456 uren tellen. Hiervoor vragen wij volgende documenten te bezorgen :

kopie van het laatste arbeidscontract bij het uitzendkantoorkopie van de laatste loonfiche bij het uitzendkantoorkopie van uw vast arbeidscontract

Dagen van arbeidsongeval onder een uitzendovereenkomst vallen onder het gewaarborgd loon; ook de dagen na contract kunnen meetellen om het recht op een eindejaarspremie te bepalen. Het Sociaal Fonds wordt hier echter NIET AUTOMATISCH van op de hoogte gebracht, zodat u ons een attest moet bezorgen van de verzekeringsmaatschappij die u vergoedde. Voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie wordt er slechts rekening gehouden met 8,33 % van het brutoloon van de eerste 30 dagen van het arbeidsongeval (gebaseerd op het jaarbasisloon doorgegeven door de verzekeringsmaatschappij). Ten einde uw dossier te kunnen onderzoeken op het eind van dit jaar, vragen wij contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij die U vergoedde voor uw arbeidsongeval en hun een attest te vragen. Op dit attest moet vermeld staan;

de datum van het ongevalde naam van de werkgever (dit moet een uitzendbureau zijn!)

de duur van werkonbekwaamheidhet referteloon dat als basis diende voor de berekening van de vergoedingen die de verzekeringsmaatschappij heeft uitbetaald

Ook dagen en uren die gewerkt worden in het kader van een flexi job tellen mee voor de toekenning van een eindejaarspremie (bij beslissing van de RvB op 20 juni 2018), maar het flexiloon telt niet mee in de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie.

Vanaf het premiejaar 2022 worden de dagen van tijdelijke werkloosheid corona in aanmerking genomen voor uitzendkrachten die tenminste 45 dagen hebben gewerkt die onderworpen zijn aan de RSZ en in totaal tenminste 65 dagen of 494 uren hebben.

Is 13de maand pro rata?

➤ Hoe wordt de eindejaarspremie berekend voor bedienden? – Bijna een half miljoen bedienden vallen onder paritair comité (PC) 200. Hun bruto eindejaarspremie is gelijk aan hun bruto maandloon in december. Omdat er echter extra belastingen (exceptionele bedrijfsvoorheffing) over betaald moeten worden, valt de netto eindejaarspremie lager uit dan het netto maandloon.