20 Procent Berekenen

20 Procent Berekenen
Een percentage van een bedrag berekenen – percentage : 100 x bedrag Voorbeeld: Hoeveel is 20% van 500 euro? Deel eerst het percentage door 100.20 : 100 = 0,2. Vermenigvuldig dit getal met het bedrag.0,2 x 500 = 100 Het antwoord is 100 euro.

Wat is 20 procent korting?

Methode – Stel : Jouw favoriete nieuwe spijkerbroek kost €50, Je krijgt 20 procent korting, Hoeveel euro korting krijg je? Het hele bedrag is hetzelfde als 100%. Om te berekenen hoeveel euro korting je in totaal krijgt, bereken je eerst hoeveel 1% van de prijs is. Dit doe je door €50 te delen door 100, dus:

50 : 100 = 0,5Dit getal vermenigvuldig je met het percentage korting dat je krijgt, namelijk 20.Dus 0,5 x 20 = €10Je krijgt dus in totaal €10 korting op de nieuwe spijkerbroek.

: Slimleren.nl

Hoeveel is 10 procent korting in euro?

10% = (480 : 10) = €48,-.

Hoe haal je 15% uit een bedrag?

15% is 15 x deel. Dat is 15 x € 0,30 = € 4,50.

Wat is 10%?

10 % = 10 : 100 = 0,1.0,1 = 1 : 10 = 1/ 10.1/ 10 deel = 1 : 10 x 100% = 10 %

Hoe werkt procent?

1 procent betekent 1 per 100, 1 van de 100, 1 honderdste deel, Als iets een aantal procent is, ofwel een percentage, wordt altijd een deel bedoeld. Percentages zijn bijzondere breuken en schrijf je met het procentteken, %. Het is precies hetzelfde als een breuk met 100 in de noemer.