Aangifte 2015 Berekenen

Aangifte 2015 Berekenen

Wat is niet gebruikte jaarruimte?

Reserveringsruimte – Kunt u uw jaarruimte niet helemaal gebruiken, omdat u in het betreffende jaar minder premies hebt betaald en stortingen hebt gedaan? Dan vormt dit ‘niet-benutte jaarruimte’. Het totaalbedrag van alle ‘niet-benutte jaarruimtes’ is uw ‘reserveringsruimte’.

  • Voorbeeld Uw jaarruimte is € 1.555.
  • U hebt € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering.
  • U mag € 1.500 aan premies aftrekken.
  • De € 55 die u over hebt, neemt u mee in de berekening van uw reserveringsruimte over een later jaar.
  • Voor de reserveringsruimte geldt een maximum.
  • U mag nooit meer aftrekken dan dit maximum.

Het Hulpmiddel Lijfrentepremie vanaf 2016 berekent wat uw maximale reserveringsruimte is.

Hoe lang jaarruimte gebruiken?

Eerst jaarruimte, dan reserveringsruimte – Nu ben je misschien ook weleens de term ‘reserveringsruimte’ tegengekomen. Wat is het verschil tussen jaarruimte en reserveringsruimte? De jaarruimte is het bedrag dat je per kalenderjaar belastingvriendelijk mag sparen of beleggen in een lijfrente.

Maak je hier geen gebruik van of gebruik je die ruimte maar deels? Dan ontstaat er reserveringsruimte. Je mag namelijk tot zeven jaar later alsnog de niet gebruikte jaarruimtes benutten. Die in zeven jaar opgebouwde ruimte voor pensioenopbouw heet de reserveringsruimte. Deze mag je in één keer gebruiken en storten.

Ook als je de AOW-leeftijd al voorbij bent, mag je deze nog benutten (tot uiterlijk vijf jaar na het kalenderjaar waarin je de AOW-leeftijd hebt bereikt).

Waar vul ik factor A in?

Pensioenaangroei (factor A) Voor de belastingaangifte in 2022 gebruikt u de pensioenaangroei van 2021. Deze vindt u terug op uw pensioenoverzicht.

Hoe kan ik zien wat mijn pensioen is?

Pensioen bekijken op mijnpensioenoverzicht.nl – Op de website mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel AOW en pensioen u tot nu toe in Nederland heeft opgebouwd. Om uw pensioenoverzicht te bekijken, moet u inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl. U heeft daarvoor DigiD of een Europees erkend inlogmiddel nodig.