Aantal Jaar Berekenen Excel

Aantal Jaar Berekenen Excel

Hoe bereken je aantal maanden in Excel?

2. Gebruik DATUMVERSCHIL opnieuw met “ym” om maanden te zoeken. – Gebruik in een andere cel de DATUMVERSCHIL-formule met de parameter ‘ym’, De ‘ym’ retourneert het aantal resterende maanden na het laatste volledige jaar.

Hoe bereken je gemiddeld per jaar?

Het gemiddelde = De som van de waarden / gedeeld door het aantal waarden.

Wat kan gedaan worden met de formule datum?

– De functie DATUM resulteert in het sequentiële seriële getal dat een bepaalde datum voorstelt. Syntaxis: DATUM(jaar;maand;dag) De syntaxis van de functie DATUM heeft de volgende argumenten:

 • Jaar Verplicht. De waarde van het argument jaar kan één tot vier cijfers bevatten. In Excel wordt het argument jaar geïnterpreteerd op basis van het datumsysteem dat uw computer gebruikt. Standaard wordt in Microsoft Excel voor Windows het datumsysteem 1900 gebruikt, wat betekent dat de eerste datum 1 januari 1900 is. Tip: Gebruik voor het argument jaar vier cijfers om ongewenste resultaten te voorkomen. Als u bijvoorbeeld 07 gebruikt, kan dit het jaar 1907 of 2007 betekenen. Met vier cijfers vermijdt u verwarring.
  • Als jaar een waarde van 0 (nul) tot en met 1899 is, wordt deze waarde opgeteld bij 1900 om het jaartal te berekenen. DATE(108,1,2) resulteert bijvoorbeeld in 2 januari 2008 (1900+108).
  • Als jaar een waarde van 1900 tot en met 9999 is, wordt deze waarde als jaartal gebruikt. DATE(2008,1,2) resulteert bijvoorbeeld in 2 januari 2008.
  • Als jaar kleiner dan 0 is of 10000 of groter is, wordt de foutwaarde #GETAL! als resultaat gegeven.
 • Maand Verplicht. Een positief of negatief geheel getal tussen 1 en 12 dat de maand van het jaar aangeeft (januari tot december).
  • Als maand groter is dan 12, wordt dat aantal maanden door maand opgeteld bij de eerste maand in het opgegeven jaar. Bijvoorbeeld: DATE(2008,14,2) resulteert bijvoorbeeld in het seriële getal voor 2 februari 2009.
  • Als maand kleiner is dan 1, wordt dat aantal maanden plus 1 door maand afgetrokken van de eerste maand in het opgegeven jaar. Bijvoorbeeld: DATE(2008,-3,2) resulteert bijvoorbeeld in het seriële getal voor 2 september 2007.
 • dag Verplicht. Een positief of negatief geheel getal tussen 1 en 31 dat de dag van de maand aangeeft.
  • Als dag groter is dan het aantal dagen in de opgegeven maand, wordt dat aantal dagen door dag opgeteld bij de eerste dag van de maand. Bijvoorbeeld: DATE(2008,1,35) resulteert bijvoorbeeld in het seriële getal voor 4 februari 2008.
  • Als dag kleiner is dan 1, wordt dat aantal dagen plus 1 door dag afgetrokken van de eerste dag in de maand. Bijvoorbeeld: DATE(2008,1,-15) resulteert bijvoorbeeld in het seriële getal voor 16 december 2007.
You might be interested:  Huis Prijs Berekenen

Opmerking: In Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat ze in berekeningen kunnen worden gebruikt.1 januari 1900 is het seriële getal 1 en 1 januari 2008 is het seriële getal 39448 omdat deze datum 39.447 dagen na 1 januari 1900 valt. U moet de getalnotatie wijzigen (Celeigenschappen) om een datum als zodanig weer te geven. Syntaxis: DATUM(jaar;maand;dag) Bijvoorbeeld: met =DATUM(C2;A2;B2) worden het jaar uit cel C2, de maand uit cel A2 en de dag uit cel B2 gecombineerd en als een datum in één cel geplaatst. In het onderstaande voorbeeld ziet u het uiteindelijke resultaat in cel D2. Wilt u datums invoegen zonder een formule te gebruiken? Geen probleem. U kunt de huidige datum en tijd invoegen in een cel of u kunt een datum invoegen die wordt bijgewerkt. U kunt gegevens ook automatisch in werkbladcellen invullen.

Hoe bereken je de omzet per jaar?

Rekenmethoden –

Klantgroepen: schat het aantal klanten in en vermenigvuldig dit aantal met het gemiddelde bedrag dat de klant uitgeeft. Voorbeeld: een lunchroom is 6 dagen per week geopend en is 4 weken per jaar gesloten vanwege vakantie en feestdagen. Er komen gemiddeld 30 klanten per dag.30 klanten per dag x gemiddelde besteding van € 15 = € 450 per dag x 6 dagen = € 2.700 per week x 48 weken = € 129.600 omzet per jaar.Productgroepen: bereken het omzetaandeel per productgroep. Vermenigvuldig het aantal producten x verkoopprijs. Voorbeeld: u verkoopt per dag 3 laptops in uw computerwinkel x € 700 = € 2.100 x 6 dagen = € 12.600 per week x 48 weken = € 604.800 omzet per jaar. En u verkoopt 2 tablets per dag x € 400 = € 800 x 6 dagen = € 4.800 x 48 weken = € 230.400. Totale omzet € 604.800 + € 230.400 = € 835.200.Uren: declarabele uren zijn uren die u kunt doorberekenen aan uw klant. Vermenigvuldig het aantal declarabele uren met uw uurtarief. Voorbeeld: een adviseur werkt 5 dagen per week, 8 uur per dag. U gaat uit van 30 dagen vakantie en feestdagen. (52 weken x 5 dagen) – 30 = 230 dagen per jaar.230 x 8 uur = 1.840 uur. Van deze 1.840 uur gebruikt u 940 uur voor administratie, acquisitie en reizen naar de klant. Dan blijven er 900 declarabele uren over die u kunt doorberekenen.900 declarabele uren per jaar x uurtarief € 100 = € 90.000 omzet per jaar.

You might be interested:  Calorieën Elektrische Fiets Berekenen

Bij de rekenmethoden neemt u geen btw mee. Acquisitie betekent verwerven. Als u nieuwe klanten of opdrachten probeert binnen te halen, dan doet u acquisitie. Benadert u een klant die u nog niet kent? Dit heet koude acquisitie. U stuurt dan bijvoorbeeld een e-mail naar een potentiële (mogelijke) klant met een aanbod.

Hoe bereken je hoe lang je wordt?

Lichaamslengte voor jongens – De te verwachten lichaamslengte voor jongens valt te berekenen aan de hand van de volgende formule: Lichaamslengte voor jongens = 44,5 + 0,376 * lengte vader + 0,411 * lengte moeder De formule gaat uit van een ‘basislengte’ van 44,5 centimeter.

 1. Voor iedere centimeter van je vader krijg je daar vervolgens 0,376 centimeter bij en voor iedere centimeter aan lengte van je moeder krijg je daar 0,411 centimeter aan lengte bij.
 2. Stel dat je vader 186 centimeter is en je moeder 168 centimeter.
 3. In dat geval voorspelt de formule dat je 183 centimeter lang zal worden.

Ben je al uitgegroeid? Dan is het natuurlijk leuk om dit te testen en na te gaan of de berekening inderdaad uit is gekomen.

Hoe bereken ik mijn kilometers per jaar?

Kilometers per jaar berekenen – Een andere manier is om een schatting van het aantal kilometers dat u per week gaat rijden verdeeld over woon werk en privé. Doe dit aantal keer 52 weken. Tel hier vervolgens eventuele grotere afstanden bij op. Denk hierbij aan een zomervakantie of weekendjes weg. Autogebruik waar u rekening mee moet houden:

Woonwerk verkeer, Heen en terug? Vermenigvuldig het aantal dagen dat u jaarlijks werkt. Familie en bezoek, Hoe vaak gaat u bij uw familie en vrienden op bezoek? Boodschappen en stadsverkeer. Hoe vaak maakt u deze ritjes per week? School en sportclubjes : brengt u uw kinderen vaak met de auto naar school en sportclubjes? Zomervakantie, Gaat u met de auto op vakantie? Neem voor het gemak van de berekening de bestemming van vorig jaar. Extra vakanties Gaat u ook op van wintersport met de auto? Vergeten kilometers: Alle kilometers waar u nu niet aan de denkt. Verhoog het totaal aantal berekende kilometers met 10%-20% om tot een realistische inschatting te komen.

You might be interested:  Omloopmaat Caravan Berekenen

Hoe bereken je het gewogen gemiddelde in Excel?

Bereken het gewogen gemiddelde als u voldoet aan bepaalde criteria in Excel – De formule die we hierboven hebben geïntroduceerd, berekent de gewogen gemiddelde prijs van al het fruit. Maar soms wilt u misschien het gewogen gemiddelde berekenen als u aan bepaalde criteria voldoet, zoals de gewogen gemiddelde prijs van Apple, en u kunt het op deze manier proberen.

De formule is te ingewikkeld om te onthouden? Sla de formule op als een Auto Text-invoer voor hergebruik met slechts één klik in de toekomst! Lees meer, gratis trial

Opmerking: : In de formule van = SOMPRODUCT ((B2: B18 = “Apple”) * C2: C18 * D2: D18) / SUMIF (B2: B18, “Apple”, C2: C18), B2: B18 is de Fruit-kolom, C2: C18 is de kolom Gewicht, D2: D18 is de kolom Prijs, ” Apple “zijn de specifieke criteria waarmee u het gewogen gemiddelde wilt berekenen, en u kunt ze wijzigen op basis van uw behoeften. or Decimaal verkleinen op de Home tab om de decimalen van de gewogen gemiddelde prijs van appels te wijzigen.

Hoe bereken je een eindcijfer?

Vakken met alleen een SE-cijfer – Voor vakken waarvoor je alleen schoolexamen doet, is het afgeronde schoolexamencijfer ook het eindcijfer. Hierbij is het van belang of het cijfer tussentijds wordt afgerond. Scholen mogen zelf bepalen of dit wel of niet wordt gedaan en leggen dit vast in het examenreglement,

Stel dat je een vak doet waarvoor geen centraal examen is, bijvoorbeeld informatica.Je haalt de volgende cijfers die allemaal even zwaar meetellen: 5,6; 5,2; 6,6; 7,6; 7,3Om je gemiddelde te berekenen tel je alle cijfers bij elkaar op en deel je het door het aantal cijfers: (5,6 + 5,2 + 6,6 + 7,6 + 7,3)/5= 6,46.Als er niet tussentijds wordt afgerond en dit cijfer wordt omgezet naar een eindcijfer, zou je uitkomen op een 6. Het gemiddelde is immers lager dan een 6,5 en wordt dus naar beneden afgerond.Echter, als er tussentijds wordt afgerond is je eindcijfer anders. Het afgeronde schoolexamencijfer heeft één decimaal en wordt dus een 6,5. Vervolgens wordt dit getal afgerond naar een geheel getal voor het eindcijfer. Dit wordt dan een 7.