Aantal Maanden Berekenen Excel

Aantal Maanden Berekenen Excel
2. Gebruik DATUMVERSCHIL opnieuw met “ym” om maanden te zoeken. – Gebruik in een andere cel de DATUMVERSCHIL-formule met de parameter ‘ym’, De ‘ym’ retourneert het aantal resterende maanden na het laatste volledige jaar.

Hoe bereken je aantal jaren in Excel?

Excel voor Microsoft 365 voor Mac Excel 2019 voor Mac Excel 2016 voor Mac Excel voor Mac 2011 Meer.Minder U kunt snel het verschil tussen twee datums vinden, de opmaak van het resultaat instellen en de berekening uitbreiden naar een lijst met datums.

 1. Kopieer de volgende voorbeeldgegevens naar cel a1 op een leeg werkblad.
  Taak Begindatum Einddatum Duur
  Projectplan maken 8-6-2011 20-9-11
  Fase 1 21-9-11 2-6-2012
  Fase 2 3-6-2012 10-12-2014
  Fase 3 11-12-2014 20-4-2017

  /li>

 2. Druk op +C.
 3. Selecteer cel A1 op het werkblad en druk op +V.

Het verschil in dagen berekenen Het aantal dagen tussen twee datums berekenen

 1. Selecteer cel D2. Dit is de eerste lege cel in de kolom Duur.
 2. Typ = C2-B2 en druk op Return. Het resultaat wordt weergegeven als het aantal dagen tussen de twee datums (104).
 3. Selecteer cel D2.
 4. Als u de formule wilt kopiëren naar de resterende rijen, sleept u de vulgreep, De celverwijzingen worden automatisch aangepast, zodat elke rij de juiste waarden bevat.

Het aantal werkdagen tussen twee datums berekenen

 1. Selecteer cel D2. Dit is de eerste lege cel in de kolom Duur. Als de cel niet leeg is, wijst u in het menu Bewerken de optie Wissen aan en klikt u vervolgens op Alles,
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Ga in Excel voor Mac 2011 naar het tabblad formules en klik onder functie op opbouwfunctie voor formules,
  • In Excel 2016 voor Mac klikt u op het tabblad formules op functie invoegen,
 3. Typ netto. werk dagen in het zoekvak van de opbouwfunctie voor formules,
 4. Dubbelklik op NETTO.WERKDAGEN in de lijst die wordt weergegeven.
 5. Klik onder Argumenten op het vak bij begindatum en selecteer cel B2 (8-6-2011) op het werkblad.
 6. Klik onder Argumenten op het vak bij einddatum en selecteer cel B2 (20-9-2011) op het werkblad.
 7. Laat het vak bij feestdagen leeg.
 8. Druk op Return. Het resultaat is 75 werkdagen, waarbij feestdagen niet zijn meegerekend.
 9. Selecteer cel D2.
 10. Als u de formule wilt kopiëren naar de resterende rijen, sleept u de vulgreep, De celverwijzingen worden automatisch aangepast, zodat elke rij de juiste waarden bevat.

Het aantal maanden tussen twee datums in hetzelfde jaar berekenen Excel behandelt maanden als waarden (1 t/m 12), waarmee u een eerdere datum van een andere datum kunt aftrekken, mits beide datums in hetzelfde jaar vallen. Gebruik de functie maand om de maandwaarde voor elke datum te verkrijgen en Bereken vervolgens het verschil tussen de waarden.

 1. Selecteer cel D2. Dit is de eerste lege cel in de kolom Duur. Als de cel niet leeg is, wijst u in het menu Bewerken de optie Wissen aan en klikt u vervolgens op Alles,
 2. Typ =MAAND(C2)-MAAND(B2) in cel D2 en druk op RETURN. Het resultaat is 3.

Het aantal maanden tussen twee datums in verschillende jaren berekenen Wanneer u het aantal maanden tussen de datums in verschillende jaren wilt weten, kunt u een formule gebruiken waarmee het aantal jaren tussen de twee datums wordt bepaald, het verschil in jaren wordt omgezet naar maanden en de extra maanden worden berekend voor een nauwkeurig resultaat.

 1. Selecteer cel D3. Als de cel niet leeg is, wijst u in het menu Bewerken de optie Wissen aan en klikt u vervolgens op Alles,
 2. Typ =(JAAR(C3)-JAAR(B3))*12+MAAND(C3)-MAAND(B3) in cel D3 en druk op Return. Het resultaat is 9.

Het aantal jaren tussen twee datums berekenen In Excel worden jaren als waarden beschouwd. Gebruik de functie JAAR om de jaarwaarde voor elke datum te verkrijgen en vervolgens het verschil tussen de waarden te berekenen.

 1. Selecteer cel D4. Als de cel niet leeg is, wijst u in het menu Bewerken de optie Wissen aan en klikt u vervolgens op Alles,
 2. Typ =JAAR(C4)-JAAR(B4) in cel D4 en druk op Return. Het resultaat is 2.

Hoe datums vergelijken in Excel?

Vergelijk datums als ze groter zijn dan een andere datum met de formule – Zoals onderstaand screenshot laat zien, kunt u datums in de Datum kolom vergelijken met een gespecificeerde datum 2015/3/10 en uiteindelijk de bepaalde datums krijgen die groter zijn dan in die kolom met formule als volgt. 1. Typ de opgegeven datum 2015/3/10 in een lege cel zoals cel F2.2. Selecteer een lege cel die overeenkomt met de eerste datumcel in de kolom Datum, bijvoorbeeld G2. Kopieer en plak vervolgens de formule = ALS (A2> $ F $ 2, “JA”, “NEE”) in de formulebalk en druk op de Enter sleutel. Zie screenshot: 3. Selecteer de cel G2, sleep de vulhendel omlaag naar de cel die u met deze formule wilt bedekken.4. U krijgt de resultaten met Nee en Ja in de cellen. Nee betekent dat de corresponderende datum lager is dan de gespecificeerde datum, en Ja betekent dat deze corresponderende datum hoger is dan de gespecificeerde datum.

Hoe kwartaal berekenen in Excel?

Zoek en verkrijg kwartaal vanaf datum op formule – Om de kwartalen van de opgegeven datums te krijgen, kunt u de formule gebruiken.1. Selecteer een lege cel die naast de datum, hier selecteer ik C1, en typ deze formule = AFRONDEN (MAAND (A1) / 3,0) erin en druk vervolgens op Enter sleutel om het relatieve kwartaal te krijgen. Indien nodig kunt u de hendel voor automatisch aanvullen naar de cellen slepen om deze formule toe te passen. Opmerking: U kunt deze formule ook gebruiken = “Kwartaal” & AFRONDEN (MAAND (A1) / 3,0) om dit te krijgen U kunt ook deze formule gebruiken = “Kwartaal” & AFRONDEN (MAAND (A1) / 3,0) om dit resultaat te krijgen:

Hoe formules combineren Excel?

Gegevens combineren met het ampersandsymbool (&) –

 1. Selecteer de cel waarin u de gecombineerde gegevens wilt hebben.
 2. Typ = en selecteer de eerste cel die u wilt combineren.
 3. Typ & en gebruik aanhalingstekens met een spatie ertussen.
 4. Selecteer de volgende cel die u wilt combineren en druk op Enter. Een voorbeeld van een formule is =A2&” “&B2,

Hoe bereken je een vervaldatum?

Berekeningsmethoden voor de vervaldatum Er zijn verschillende manieren om de van een factuur of betalingsschemaregel te bepalen. In de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000) kunt u een van de volgende berekeningsmethoden voor vervaldatums selecteren:

 • Direct
 • Eind van de maand
 • Alleen als de periodesoort voor de betalingen Dagen is:
  • Einde van vijftien dagen
  • Einde van tien dagen
  • Einde van de week

Direct Met de berekeningsmethode Direct wordt eenvoudigweg de betalingstermijn opgeteld bij de documentdatum. Voorbeeld Inkoopfactuur PUR 20000123 bevat de volgende gegevens:

 • De documentdatum is 23-02-2007.
 • De betalingstermijn is 10 dagen.
 • De betalingstermijnsoort is Dagen,
 • De berekeningsmethode voor de vervaldatum is Direct,
 • Er zijn geen vaste betaaldagen opgegeven.

De vervaldatum wordt als volgt berekend: documentdatum + betalingstermijn De resulterende datum is: 05-03-2007. Eind van de maand Als u de methode Eind van de maand gebruikt, kunt u twee extra factoren selecteren voor de berekening van de vervaldatum:

  • Als de prioriteit van de vervaldatumberekening Eind van de maand is, wordt de laatste dag van de maand genomen waarin de factuur is aangemaakt. Bij deze datum wordt de betalingstermijn opgeteld.
  • Als de prioriteit van de vervaldatumberekening Betalingstermijn is, wordt de betalingstermijn eerst bij de documentdatum opgeteld. Vervolgens wordt de laatste dag van de maand waarin de resulterende datum ligt, genomen als de vervaldatum.
 • De time fence voor de vervaldatum De fence is een vaste dag in de maand, waarvoor de facturen moeten zijn aangemaakt. Als de documentdatum van de factuur later is dan de fence voor de vervaldatum, wordt er een hele maand toegevoegd in de berekening.

Voorbeeld Inkoopfactuur PUR 20000456 bevat de volgende gegevens:

 • De documentdatum is 23-02-2007.
 • De betalingstermijn is 10.
 • De betalingstermijnsoort is Dagen,
 • De berekeningsmethode voor de vervaldatum is Eind van de maand,
 • De fence voor de vervaldatum is 20 (de twintigste van de maand).
 • De prioriteit van de vervaldatumberekening is Eind van de maand,
 • De vaste betaaldagen zijn de 5e, de 15e en de 25e van de maand.

De resulterende vervaldatum is 15-04-2007. Dit is als volgt berekend:

 • De prioriteit van de vervaldatumberekening Eind van de maand bepaalt dat de berekening moet uitgaan van de laatste dag van de maand waarin de factuur is aangemaakt. In dit geval is dat 28-02-2007.
 • De fence voor de vervaldatum is de 20e van de maand, hetgeen betekent dat de vervaldatum van de factuur alleen wordt berekend vanaf februari als de documentdatum vóór 20 februari ligt. Omdat dit niet het geval is, fungeert de laatste dag van de volgende maand (31-03-2007) als basis voor de berekening.
 • De vervaldatum wordt berekend door bij de laatste datum van deze maand de betalingstermijn op te tellen. Dit resulteert in: 10-04-2007.
 • Bij deze datum moet nog een aantal dagen worden opgeteld om aan de volgende vaste betaaldag te komen. De vervaldatum wordt dan: 15-04-2007.

Voorbeeld In dit voorbeeld hebben de time fence en de prioriteit van de vervaldatumberekening het volgende effect:

 • De time fence Als de documentdatum 13-02-2007 is, wordt de time fence (20-02-2007) niet overschreden en is de vervaldatum: 15-03-2007.
 • De prioriteit van de vervaldatumberekening Als de prioriteit van de vervaldatumberekening Betalingstermijn is, is de resulterende vervaldatum 31-03-2007. Dit is als volgt berekend:
  • De prioriteit bepaalt dat eerst de betalingstermijn bij de documentdatum moet worden opgeteld. Vervolgens wordt de laatste dag van de maand genomen waarin de resulterende datum valt.
  • Als het resultaat voorbij de fence voor de vervaldatum ligt (op het moment van de overboeking), moet de vervaldatum in de volgende maand vallen.
  • De vervaldatum wordt als volgt berekend: Documentdatum + betalingstermijn = 05-03-2007 Deze datum ligt vóór de twintigste van de maand, wat betekent dat de datum kan opschuiven naar de laatste dag van de maand. De resulterende vervaldatum is daarom 31-03-2007.

Als de periodesoort Maanden is, moet de berekeningsmethode voor de vervaldatum Eind van de maand zijn en is de prioriteit van de vervaldatumberekening Niet van toepassing, Voorbeeld Inkoopfactuur PUR 2000789 bevat de volgende gegevens:

 • De factuurdatum is 25-03-2007.
 • De betalingstermijn is 3.
 • De termijnsoort is Maanden,
 • De berekeningsmethode Eind van de maand voor de vervaldatum
 • De fence voor de vervaldatum is 20 (de twintigste van de maand).

De resulterende vervaldatum is 31-03-2007. Dit wordt als volgt berekend:

 • De berekeningsmethode is Eind van de maand, hetgeen betekent dat de vervaldatum na het einde van de maand moet vallen (aangezien de prioriteit niet van toepassing is).
 • De fence voor de vervaldatum is 20: de voorwaarden gelden alleen in de maand van de documentdatum als deze datum vóór de twintigste van de maand valt (20-03-2007). Omdat dit niet het geval is, wordt de laatste datum van de volgende maand genomen (30-04-2007).
 • De vervaldatum wordt vastgesteld door de betalingstermijn op te tellen bij deze datum, wat resulteert in de datum: 2007-07-31.

Einde van vijftien dagen Perioden van twee weken starten op de eerste, de 15e en de 29e dag van de maand. Voorbeeld Inkoopfactuur PUR 20000123 bevat de volgende gegevens:

 • De documentdatum is 23-02-2007.
 • De betalingstermijn is 10 dagen.
 • De betalingstermijnsoort is Dagen,
 • De berekeningsmethode voor de vervaldatum is Einde van vijftien dagen,
 • Er zijn geen vaste betaaldagen opgegeven.
 • De vervaldatum wordt berekend door de betalingstermijn op te tellen bij de eerste dag van de periode die volgt op de documentdatum.
 • De eerste dag van de periode van twee weken die volgt op 23-02-2007 is 01-03-2007.
 • De resulterende vervaldatum is 01-03-2007 + 10 dagen = 11-03-2007.

Einde van tien dagen Als u de methode Einde van tien dagen gebruikt voor de vervaldatumberekening, wordt de vervaldatum berekend door de betalingstermijn op te tellen bij de eerste dag van de periode van tien dagen die volgt op de documentdatum. De perioden van tien dagen starten op de eerste, de 11e, de 21e en de 31e van elke maand.

 • De documentdatum is 13-02-2007.
 • De betalingstermijn is 10 dagen.
 • De betalingstermijnsoort is Dagen,
 • De berekeningsmethode voor de vervaldatum is Einde van tien dagen,
 • Er zijn geen vaste betaaldagen opgegeven.
 1. De vervaldatum wordt berekend door de betalingstermijn op te tellen bij de eerste dag van de periode die volgt op de documentdatum.
 2. De eerste dag van de volgende periode van tien dagen die volgt op 13-02-2007 is 21-02-2007.
 3. De resulterende vervaldatum is 21-02-2007 + 10 dagen = 02-03-2007.

Einde van de week Als u voor berekening van de vervaldatum de methode Einde van de week gebruikt, wordt de vervaldatum berekend door de betalingstermijn op te tellen bij de eerste dag van de week die volgt op de documentdatum. LN haalt de eerste dag van de week op uit de sessie Bedrijven (ttaad1100m000) van Tools. Voorbeeld Inkoopfactuur PUR 20000123 bevat de volgende gegevens:

 • De documentdatum is 13-02-2007.
 • De betalingstermijn is 10 dagen.
 • De betalingstermijnsoort is Dagen,
 • De berekeningsmethode voor de vervaldatum is Einde van de week,
 • De eerste dag van de week in de sessie Bedrijven (ttaad1100m000) is Zondag,
 • Er zijn geen vaste betaaldagen opgegeven.
 • De vervaldatum wordt berekend door de betalingstermijn op te tellen bij de eerste dag van de week die volgt op de documentdatum.
 • De eerste dag van de week die volgt op 13-02-2007 is 17-02-2007.
 • De resulterende vervaldatum is 17-02-2007 + 10 dagen = 27-03-2007.

: Berekeningsmethoden voor de vervaldatum

Hoeveel dagen in een maand Excel?

Tel het aantal werkdagen in een maand mee Kutools for Excel – Als je Kutools for Excel geïnstalleerd, kunt u zijn Tel weekdagen tussen twee datums formule om eenvoudig het totale aantal werkdagen in de maand te tellen. Kutools for Excel – Bevat meer dan 300 handige tools voor Excel. Gratis proefversie met volledige functionaliteit 30 -dag, geen creditcard nodig! Nu gratis proberen! 1. Selecteer een lege cel waarin u het telresultaat wilt plaatsen en klik op Kutools > Formules > Tel weekdagen tussen twee datums, Zie screenshot: 2. Typ in het openingsdialoogvenster Formula Helper de eerste datum van de opgegeven maand in het Startdatum, typ de laatste datum van de opgegeven maand in het Einddatum, En klik op de knop Ok knop. Opmerking: : Zet zowel de startdatum als de einddatum tussen aanhalingstekens. Zie screenshot: Kutools for Excel – Bevat meer dan 300 handige tools voor Excel. Gratis proefversie met volledige functionaliteit 30 -dag, geen creditcard nodig! Snap het nu En dan is het totale aantal weekdagen in de opgegeven maand geteld en teruggebracht naar de geselecteerde cel. Opmerking: Kutools for Excel biedt ook de Tel weekends tussen twee datums formule om snel het totale aantal weekenden in een maand te tellen. Zie screenshot: Kutools for Excel – Bevat meer dan 300 handige tools voor Excel. Gratis proefversie met volledige functionaliteit 30 -dag, geen creditcard nodig! Snap het nu

Hoe anciënniteit berekenen in Excel?

Leeftijd berekenen met DATUMVERSCHIL()

We weten al dat we met datums kunnen rekenen in Excel, maar het resultaat daarvan is dan steeds een geheel getal dat staat voor het aantal dagen verschil.Met het aantal dagen ben je niet veel wanneer je iemands leeftijd of anciënniteit wil berekenen.Gelukkig werd er in Excel een handige functie voorzien hiervoor, zijnde DATUMVERSCHIL().

=DATUMVERSCHIL(begindatum;einddatum;eenheid)

begindatum: de eerste datum van de periode einddatum: de laatste datum van de periode eenheid: het type informatie dat je wil retourneren

Mogelijke eenheden:

“J” – Het aantal volledige jaren in de periode. “M” – Het aantal volledige maanden in de periode. “D” – Het aantal dagen in de periode. “MD” – Het verschil tussen de dagen in begindatum en einddatum. De maanden en jaren van de datums worden genegeerd. “JM” – Het verschil tussen de maanden in begindatum en einddatum. De dagen en jaren van de datums worden genegeerd. “JD” – Het verschil tussen de dagen van begindatum en einddatum. De jaren van de datums worden genegeerd.

Opmerking: wanneer u met een Engelse versie van Windows werkt, moet u een “Y” gebruiken in plaats van een “J”! Bekijk onderstaand voorbeeld. In kolom “C” kan je zien weke formule ik gebruikt heb ik de cel links er naast. De geboortedatum in cel “B1” werd handmatig ingevoerd.

Hoe werken datums?

Toelichting – Een datum wordt bij voorkeur als 14 april 2011 geschreven. De dag wordt als cijfer genoteerd, de naam van de maand wordt met kleine letters voluit geschreven en het jaartal bestaat uit vier cijfers.1 januari 2012 11 september 2001 28 oktober 1975 In een verkorte datumnotatie wordt de maand met een cijfer van 01 tot 12 weergegeven.

In de praktijk wordt de 0 bij de dag- en maandaanduiding ook weggelaten ( 14-4-2011, 1.1.2012 ), maar die vormen zijn minder aan te bevelen. Het jaartal bestaat uit vier cijfers.14-04-2011 14.04.2011 De notatie met streepjes is vooral in Nederland gebruikelijk. De notatie met punten is de schrijfwijze die in België is vastgelegd in de norm NBN Z 01-002 Indelen en opmaken van documenten (2002) van het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Als er op de datum gesorteerd moet kunnen worden, bijvoorbeeld in tabellen, documentnamen en andere geautomatiseerde toepassingen, is een omgekeerde notatie aan te bevelen, al dan niet met streepjes. De dag en maand bestaan dan altijd elk uit twee cijfers.

Ook in een internationale context is de omgekeerde notatie gangbaar (met streepjes).20110414 2011-04-14 Als uit de context niet volkomen duidelijk is om welke datum het gaat, heeft het voluit schrijven van de maandnaam de voorkeur.2009-09-07 kan in het Nederlands gemakkelijk opgevat worden als 9 juli, terwijl mogelijk 7 september bedoeld is, of omgekeerd.

De notatie 7 september 2009 is dan aan te bevelen.

Hoe reken je van een kwartaal naar een maand?

Een kwartaal is een periode van drie opeenvolgende maanden. Er zitten vier kwart alen in een jaar. Als het eerste kwartaal voorbij is, is er ook een kwart van een jaar voorbij. Een kwartaal wordt ook wel een trimester genoemd. Voorbeeld Amy gaat in augustus 2 weken op vakantie naar Frankrijk. In welk kwartaal valt de vakantie? Om antwoord te kunnen geven op de vraag uit het voorbeeld, is het belangrijk dat je weet welke maanden er bij de kwartalen horen. Een jaar heeft 12 maanden. Een kwartaal is een kwart van een jaar.

Het eerste kwartaal loopt van januari tot en met maart. Het tweede kwartaal loopt van april tot en met juni. Het derde kwartaal loopt van juli tot en met september. Het vierde kwartaal loopt van oktober tot en met december.

Een kwartaal

Een kwartaal is een periode van drie opeenvolgende maanden. Er zitten vier kwart alen in een jaar. Als het eerste kwartaal voorbij is, is er ook een kwart van een jaar voorbij. Een kwartaal wordt ook wel een trimester genoemd.

Hoeveel maanden zit er in een jaar?

Wie denkt dat de aarde in 365 dagen zijn baan om de zon heeft voltooid komt bedrogen uit. Dit duurt maar liefst 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden langer. Om dit te corrigeren hebben we de schrikkeldag 29 februari in het leven geroepen. Zo kent een jaar dus 4 kwartalen, 12 maanden, 52 weken en 365 of 366 dagen.

 • Wat moet ik daarmee? hoor ik u denken, Maar wacht eens even: noch 365 gedeeld door 7 noch 366 gedeeld door 7 komt restloos uit op 52.
 • Een jaar heeft dus rekenkundig gezien helemaal geen 52 weken.
 • Toch gaat onze kalender daar wel van uit: 52 weken en soms 53.
 • Een schrikkelweek.
 • Wat doe ik daarmee in mijn bestek? Hoi Jacques, ik heb nou toch iets merkwaardigs! Vertel, je maakt me nieuwsgierig.

We gaan bezig met het opstellen van een onderhoudsbestek voor groenvoorzieningen. Dat bestek loopt van 2020 tot en met 2022. Daarin zitten ook besteksposten bij op beeldkwaliteit. Deze hebben als eenheid ‘week’. Het bestek duurt 3 jaar, dus wij willen als hoeveelheid resultaatsverplichting bij deze besteksposten 3×52 = 156 weken opnemen.

 • Dat lijkt me op zich juist.
 • J a, mij ook, maar er komt hier nog wel eens een aannemer over de vloer en die zegt.
 • Houdt er alvast rekening mee dat er in 2020 geen 52 maar 53 weken in het jaar zitten.
 • Als je rekent met 156 weken in het bestek, voel ik een weekje overschrijding aankomen.” Hij zegt het met een glimlach, maar ik ken hem langer dan vandaag en wil straks graag de discussie voorkomen, met welke aannemer dan ook.

Wat raad jij ons aan? Voor het vaststellen van de weeknummers wordt in RAW uitgegaan van NEN-ISO 8601. Dat is geregeld in artikel 01.02.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen. Theoretisch gezien heeft de aannemer gelijk. In de jaren 2020 t/m 2022 zitten volgens de norm 53+52+52 = 157 weken.

Maar laten we eens kijken hoeveel weken je gaat afrekenen in de termijnstaten? Als je bestek aanvangt op woensdag 1 januari 2020, dan verschijnt de eerste betalingstermijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen, op maandag 27 januari, zijnde de 4 e maandag na de aanvang van het werk.

In deze termijn worden vrijwel altijd 4 weken opgevoerd. Feitelijk iets te veel, want alleen als het werk op maandag zou aanvangen bedraagt de eerste betalingstermijn exact 4 weken, in alle andere gevallen minder dan 4 weken. Lever je het werk op op 31 december 2022 dan ben je na de eerste betalingstermijn nog eens 152 weken verder.

Westie van tellen. Totaal derhalve: 156 weken. En geen 157!? Precies. Mijn tip is dan ook: benader het praktisch. Neem het aantal dagen van de contractperiode en deel dat door 7. Je vindt dan het aantal weken. In de wetenschap dat de eerste week bijna nooit een volledige week is, rond je het quotiënt af naar beneden op hele weken.

In jouw geval 366+365+365 = 1096 dagen gedeeld door 7 = 156,57 weken, afgerond naar beneden = 156 weken. Een aannemer rekent bij zijn inschrijving uit, welke totaalbedrag hij nodig heeft om aan de resultaatsverplichting te voldoen. Vervolgens deelt hij dit bedrag door het aantal weken dat als hoeveelheid resultaatsverplichting in het bestek is opgenomen.

 • Als dit aantal weken uiteindelijk wordt betaald middels de termijnbetalingen krijgt de aannemer exact betaald hetgeen hij als totaalbedrag vooraf had berekend,
 • En daar gaat het toch om? En daar gaat het om! Bedankt Jacques.
 • [email protected] De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks de meest uiteenlopende vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden.

Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar [email protected],

Hoeveel is een maand?

Methode – Een maand is 1/12 deel van een jaar. Een jaar heeft dus 12 maanden, De maanden van het jaar zijn: januari (31), februari (28/29), maart (31), april (30), mei (31), juni (30), juli (31), augustus (31), september (30), oktober (31), november (30) en december (31).

Hoe anciënniteit berekenen in Excel?

Leeftijd berekenen met DATUMVERSCHIL()

We weten al dat we met datums kunnen rekenen in Excel, maar het resultaat daarvan is dan steeds een geheel getal dat staat voor het aantal dagen verschil.Met het aantal dagen ben je niet veel wanneer je iemands leeftijd of anciënniteit wil berekenen.Gelukkig werd er in Excel een handige functie voorzien hiervoor, zijnde DATUMVERSCHIL().

=DATUMVERSCHIL(begindatum;einddatum;eenheid)

begindatum: de eerste datum van de periode einddatum: de laatste datum van de periode eenheid: het type informatie dat je wil retourneren

Mogelijke eenheden:

“J” – Het aantal volledige jaren in de periode. “M” – Het aantal volledige maanden in de periode. “D” – Het aantal dagen in de periode. “MD” – Het verschil tussen de dagen in begindatum en einddatum. De maanden en jaren van de datums worden genegeerd. “JM” – Het verschil tussen de maanden in begindatum en einddatum. De dagen en jaren van de datums worden genegeerd. “JD” – Het verschil tussen de dagen van begindatum en einddatum. De jaren van de datums worden genegeerd.

Opmerking: wanneer u met een Engelse versie van Windows werkt, moet u een “Y” gebruiken in plaats van een “J”! Bekijk onderstaand voorbeeld. In kolom “C” kan je zien weke formule ik gebruikt heb ik de cel links er naast. De geboortedatum in cel “B1” werd handmatig ingevoerd.

Kan Datumverschil niet vinden in Excel?

DATUMVERSCHIL (DATEDIF) – Deze feature bestaat ter ondersteuning van het ter ziele gegane spreadsheetprogramma Lotus 1-2-3. Excel heeft deze feature verstopt, omdat Microsoft liever niet heeft dat mensen het nog gebruiken. Deze functie is dan ook niet beschikbaar in Excels hulpmiddelen voor formules.

Mensen die zijn begonnen met spreadsheets in de jaren 80 en 90 zullen zich echter comfortabel voelen met het werken met DATUMVERSCHIL. De syntaxis is DATUMVERSCHIL(begindatum;einddatum;eenheid) (DATEDIF(start_date,end_date,unit)) Deze functie is in zijn opzet niet zo Microsoft Excel en dat zit hem in de laatste parameter, de eenheid.

Die bepaalt u namelijk met een specifieke letter(reeks), bijvoorbeeld MD voor de dagen verschil tussen de begindatum en einddatum. Dit zijn de argumenten die u kunt gebruiken:

Y Het aantal volledige jaren in de periode.
M Het aantal volledige maanden in de periode.
D Het aantal dagen in de periode.
MD Het verschil tussen de dagen in begindatum en einddatum. De maanden en jaren van de datums worden genegeerd. Belangrijk: Er wordt afgeraden het argument MD te gebruiken, omdat deze bekende beperkingen kent.
YM Het verschil tussen de maanden in begindatum en einddatum. De dagen en jaren van de datums worden genegeerd.
YD Het verschil tussen de dagen van begindatum en einddatum. De jaren van de datums worden genegeerd.

Net als in voorgaande functies kunt u met celverwijzingen werken (=DATUMVERSCHIL(B2;D2;”D”)), met de parameter tussen aanhalingstekens en data tussen aanhalingstekens “DD-(M)M-JJJJ”, of met data als seriële getallen, bijvoorbeeld 44645 voor 25 maart 2022 (het aantal dagen sinds 1 januari 1900 en het getal waarmee Excel in de achtergrond berekeningen uitvoert).