Aantal Mogelijke Combinaties Berekenen

Aantal Mogelijke Combinaties Berekenen
Als je k elementen kiest uit een verzameling van n elementen, waarbij ieder element hoogstens één maal wordt gekozen en waarbij niet gelet wordt op de volgorde dan heb je te maken met een combinatie, Het aantal combinaties kan worden berekend met de volgende formule: $\eqalign } n\\ k \end } \right) = \frac } }}$ Je kunt hier ook gebruik maken van een ja-nee rooster Ook in andere situaties kan je deze binomiaal coëfficienten tegen komen.

Hoeveel combinaties zijn er mogelijk met 4 cijfers?

Hoeveel pincodes zijn er? Heb jij al een pinpas? Dan moet je je code goed onthouden! Iedereen heeft een persoonlijke code voor zijn of haar pasje. Maar hoeveel codes zijn er in totaal mogelijk? Willem Wever rekent het uit!

Omdat een pincode uit vier cijfers bestaat, zijn er 10x10x10x10 pincodes mogelijk. Dat zijn er dus 10.000. Pincodes zoals 1111, 1234 en 4444 worden als onveilig beschouwd.

Heb jij al een pinpas? Dan moet je je code goed onthouden! Iedereen heeft een persoonlijke code voor zijn of haar pasje. Maar hoeveel codes zijn er in totaal mogelijk? Willem Wever rekent het uit! Omdat een pincode uit vier cijfers bestaat, zijn er 10x10x10x10 pincodes mogelijk.

Hoeveel mogelijke combinaties 3 cijfers?

PERMUTATIES MET DRIE CIJFERS – Stel: we gaan getallen maken met twee cijfers. Dus van 00 t/m 99. We kunnen beginnen met een 0 en een 0, een 0 en een 1, 02,03,04,05,09. Dan krijgen we 10, 11, 12, 13,19,98, 99. Elk eerste cijfer kunnen we dus met 10 andere cijfers combineren.

Daarmee zijn dus 10x 1 0 = 100 getallen mee te maken. We kunnen nu ook makkelijk de stap maken naar 3 cijfers. Daar kunnen we dus 10x 1 0x 1 0 = 1000 getallen mee maken. Op zich is dat ook wel logisch, omdat je eigenlijk telt t/m 999 en met de 0 erbij zijn dat 1000 mogelijkheden. Korter geschreven: Met 3 cijfers kunnen we 10 3 getallen maken.

En in het algemeen: Met n cijfers kunnen we 10 n getallen maken.

Hoeveel mogelijkheden zijn er met 5 cijfers?

Antwoord – Er is precies n combinatie mogelijk bij $5$ verschillende cijfers. Bij combinaties doet immers de volgorde er niet toe. Als de volgorde er wel toe doet dan zijn er $5!=120$ verschillen volgordes te bedenken van $5$ verschillende cijfers.

Zie permutaties

Zie ook 3. Aanpak van telproblemen Naschrift Als je (zoals je schrijft in je toelichting) de cijfers $1$, $2$, $3$, $4$ en $5$ hebt dan kan je daarmee $5!=120$ verschillende getallen van vijf cijfers maken. Faculteiten Met n verschillende elementen uit een verzameling van n elementen kunnen n! (spreek uit als n faculteit) verschillende permutaties (rangschikkingen) gemaakt worden.

Men spreekt bij ‘k uit n permutaties’ ook wel van variaties en dan over permutaties bij ‘n uit n rangschikkingen’. Maar tegenwoordig spreken we in beide gevallen over permutaties.12! = 121110987654321 = 479001600,en dat is al heel wat. dat betekent dat als je bijvoorbeeld 12 voorwerpen hebt je meer dan 470 miljoen verschillende volgordes kan maken.

Hoe dat precies zit? Voor de eerste plaats kan je kiezen uit 12 mogelijke voorwerpen, voor de tweede plaats uit 11, enz. Dus in totaal op 12! manieren.

Wat is faculteit?

home | vandaag | bijzonder | gastenboek | statistieken | wie is wie? | verhalen | colofon ©2001-2023 WisFaq – versie 3

Hoeveel combinaties kun je maken met 1 2 3 4?

Hoeveel combinaties kan je maken met de cijfers 1,2,3 en 4? Voor zover ik je vraag begrijp, heb je een paswoord bestaande uit de cijfers 1 tot en met 4, van een mij onbekende lengte. Het hangt ervan af uit hoeveel cijfers die code bestaat. Als je voor elk cijfer keuze hebt uit 1, 2, 3 of 4 is het aantal mogelijkheden voor een code van n cijfers gelijk aan 4 tot de n-de.

 1. Bv: als de code uit 4 cijfers bestaat moet je vier keer kiezen uit 1, 2, 3, 4 en heb je 4 4 = 256 mogelkheden.
 2. Dat is in nood nog wel te doen, hoewel er leukere bezigheden bestaan.1111 1112 1113 1114 1211 1212 1213 1214 1221 1222 1223 1224 1311,4444 Als de cijfers verschillend zijn, is de lijst korter: 1234 1243 1324 1342 1423 1432 2134 2143 2314 2341 2413 2431 3124 3142 3214 3241 3412 3421 4123 4132 4213 4231 4312 4321 Een complete lijst.

Ik denk niet dat je die zal vinden, omdat hij makkelijk zelf op te stellen is. Neem de combinatie 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44 en schrijf ze horizontaal bovenaan een groot blad, en een tweede keer verticaal links. Zo krijg je de 256 combinatie door elke combinatie bovenaan te laten volgen door elke combinatie links. Er zijn nog geen reacties op deze vraag. Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord. : Hoeveel combinaties kan je maken met de cijfers 1,2,3 en 4?

Hoeveel combinaties zijn er met 6 cijfers?

Onderzoek: 123456 meestgebruikte 6-cijferige pincode woensdag 14 maart 2018, 15:55 door, 10 123456 is de meestgebruikte 6-cijferige pincode, zo stelt onderzoeker aan de hand van onderzoek naar die onlangs door onderzoeker Troy Hunt openbaar werden gemaakt.

 1. De wachtwoordhashes zijn afkomstig van echte datalekken waarbij websites werden gehackt.
 2. Met zes posities zijn er 1 miljoen verschillende 6-cijferige pincodes mogelijk.
 3. Laukötter ontdekte in de dataset van Hunt alle mogelijke pincodes op 1707 na.123456 kwam met 13,46 procent het meest voor, gevolgd door 111111 (1,88 procent) en 123123 (1,33 procent).

Veel websites, waaronder die van banken, geven gebruikers drie pogingen voordat ze het account blokkeren. “Maar zelfs als dit het geval is zou je nog steeds toegang tot 15 procent moeten krijgen als er geen andere beveiligingsmaatregelen zijn”, aldus Laukötter,

 1. Daarnaast lijken veel 6-cijferige pincodes op geboortedata te zijn gebaseerd.
 2. Een geboortedatum heeft het formaat DDMMYY of MMDDYY, waarbij er 37200 mogelijke geboortedata zijn.29,63 procent van de onderzochte pincodes zijn in het formaat DDMMYY en 20,66 procent heeft het formaat MMDDYY.
 3. Volgens Laukötter is het dan ook een goed idee als websites geboortedata als pincode blokkeren.

“Maar nog beter is om gewoon een lijst van veelgebruikte wachtwoorden te gebruiken of een combinatie van beide”, aldus de onderzoeker. Het principe achter een pincode is dat de opslag ervan volledig ontoegankelijk is voor de inbreker.Dus ook GEEN toegang tot gehashte waardes!!!Immers voor een 4 of 6 cijferige pincode maak je in een paar tellen een complete rainbowtable dus als je de hashweet ben je binnen.De beveiliging is gebaseerd op het gelimiteerde aantal pogingen, zonder dat is er ook geen beveiliging zeker nietals het een electronische interface betreft (een website ofzo).

Immers alle codes proberen is ook zo gedaan.Meneer Hunt had vast geen toegang tot daadwerkelijk als pincode aangeboden toegangswachtwoorden/hashes,maar is er vanuit gegaan dat een password dat puur numeriek is, hetzelfde is als een pincode. Dat is natuurlijk niet zo. Door Anoniem: Het principe achter een pincode is dat de opslag ervan volledig ontoegankelijk is voor de inbreker.Dus ook GEEN toegang tot gehashte waardes!!!Immers voor een 4 of 6 cijferige pincode maak je in een paar tellen een complete rainbowtable dus als je de hashweet ben je binnen.De beveiliging is gebaseerd op het gelimiteerde aantal pogingen, zonder dat is er ook geen beveiliging zeker nietals het een electronische interface betreft (een website ofzo).

Immers alle codes proberen is ook zo gedaan.Meneer Hunt had vast geen toegang tot daadwerkelijk als pincode aangeboden toegangswachtwoorden/hashes,maar is er vanuit gegaan dat een password dat puur numeriek is, hetzelfde is als een pincode. Dat is natuurlijk niet zo.

 • Correct, en dan nog moet de combinatie met een username kloppen.
 • Dus een WW van 6 cijfers durf ik voor een bepaald aantal websites nog wel aan.
 • Het meest gerecyclede nieuwsbericht ook.
 • Bij drie pogingen had ik mijn geboortejaar+huisnummer = 6 cijfers bedacht, andersom zou trouwens ook kunnen.
 • Leine kans dat iemand dat in drie keer raadt.

Door Anoniem: Het principe achter een pincode is dat de opslag ervan volledig ontoegankelijk is voor de inbreker.Dus ook GEEN toegang tot gehashte waardes!!! Het principe van ALLE BEVEILIGING is dat gevoelige data (dus ook PIN codes en passwords) volledig ontoegankelijk zijn voor inbrekers.Helaas is de praktijk zeer weerbarstig en liggen er dagelijks nieuwe gevoelige gegevens op straat.

Dus, waar is het misgegaan? Door Password1234: Door Anoniem: Het principe achter een pincode is dat de opslag ervan volledig ontoegankelijk is voor de inbreker.Dus ook GEEN toegang tot gehashte waardes!!! Het principe van ALLE BEVEILIGING is dat gevoelige data (dus ook PIN codes en passwords) volledig ontoegankelijk zijn voor inbrekers.

Nou nee dat klopt niet helemaal hoor.Het is wel het beste, maar al dat gedoe over “een sterk password” dat is er alleen maar op gebaseerd dat je eendergelijk password dan niet zou kunnen raden zelfs al heb je de password hash in handen.Als de hashes niet lekken en er is een beperking aan het aantal wachtwoorden wat je kunt “proberen” (harde limietof sterk toenemende tijd tussen twee pogingen) dan is er ook geen reden om een “sterk” password te hoeven nemen!En een PIN kan nooit “sterk” zijn dus daar is het heel belangrijk dat de opslag niet lekt.Volgens mij zijn er ook geen gevallen bekend waar inbrekers de hele lijst pincodes van bijvoorbeeld de uitgegevenbankpassen van een bepaalde bank wisten te downloaden.

 • Dus het KAN wel.
 • De gevallen waarin het wel lukt zijn veelal de kansloze webshops waar directe database toegang is.
 • Door Anoniem: Het meest gerecyclede nieuwsbericht ook.
 • Nou nee dat is volgens mij “er is een update voor Flash Player die kritische veiligheidslekken oplost en die je meteenmoet installeren”.
You might be interested:  Rente Op Rente Berekenen Excel

of misschien scoort hetzelfde bericht voor Java nog wel hoger, maar daar hoor je de laatste tijdniet veel meer van, wellicht omdat ze het zowat onbruikbaar gemaakt hebben voor zowel goede als kwaadaardige toepassingen.123456 kwam met 13,46 procent het meest voor, gevolgd door 111111 (1,88 procent) en 123123 (1,33 procent).

 1. Programmeurs/beheerders, die dergelijke passwords toestaan, die moeten zich kapot schamen.
 2. Het moet technisch *onmogelijk* zijn voor gebruikers dergelijke zwakke wachtwoorden te kiezen.
 3. Door Anoniem: 123456 kwam met 13,46 procent het meest voor, gevolgd door 111111 (1,88 procent) en 123123 (1,33 procent).

Programmeurs/beheerders, die dergelijke passwords toestaan, die moeten zich kapot schamen. Het moet technisch *onmogelijk* zijn voor gebruikers dergelijke zwakke wachtwoorden te kiezen. En de managers die die programmeurs en beheerders dwingen om het simpel te maken zouden zich ook moeten schamen.

Of misschien is het de schuld van die IT handelaar die beloftes maakt die niet kunnen. Tuurlijk meneer ABN wij maken een super veilig en makkelijk systeem. gaat wel wat kosten hoor kerel. Door iCQ: Door Anoniem: 123456 kwam met 13,46 procent het meest voor, gevolgd door 111111 (1,88 procent) en 123123 (1,33 procent).

Programmeurs/beheerders, die dergelijke passwords toestaan, die moeten zich kapot schamen. Het moet technisch *onmogelijk* zijn voor gebruikers dergelijke zwakke wachtwoorden te kiezen. En de managers die die programmeurs en beheerders dwingen om het simpel te maken zouden zich ook moeten schamen.

 1. Als ethical hacker in een DevSecOps-team heb ik vrij veel veel inbreng over wat er geïmplementeerd wordt aan beveiliging.
 2. Mijn management probeert uiteraard het evenwicht dussen “veilig” en “gebruiksvriendelijk” te bewaren, maar als ik hen zeg dat iets zo-en-zo vrij eenvoudig te kraken is, dan geloven ze dat wel en wordt de UI waar de user ermee geconfronteerd wordt, ook duidelijk voorzien van een tekst die omschrijft waarom we het hen net ietsjes lastiger maken.

Daarnaast, als ik pentests doe van web-apps waar geen security-specialist bij het software-ontwerp is betrokken, merk je dat die programmeurs vaak omvergeluld worden door hun management, omdat zij vaak niet weten hoe ze een security-aspect moeten verdedigen.

Hoeveel combinaties met 3 letters en 3 cijfers?

Met drie letters en drie cijfers kan je in principe meer dan 17 miljoen verschillende combinaties maken.

Hoeveel combinaties met 3 cijferig slot?

Hoe open je een cijferslot? – Wat moet je doen als je een cijferslot wil openen en je bent de code vergeten? Je kunt natuurlijk heel geduldig alle verschillende combinaties proberen totdat het slot opengaat. Bij een standaard cijferslot met drie schijven van met de cijfers van 0-9 zijn dit echter al 1000 verschillende combinaties.

 • Bij vier van deze schijven zijn het al 10.000 verschillende mogelijke combinaties.
 • Dit is natuurlijk niet te doen, dus wat kun je wel doen? Hoewel cijfersloten dus erg verschillen in hoe moeilijk ze te openen zijn.
 • En die sloten mogen dan wel van elkaar verschillen in sterkte en onbreekbaarheid, maar de standaard cijfersloten op bagage en lockers zijn zeer gemakkelijk te openen.

We bespreken hieronder drie verschillende methodes.

Hoe kom je achter de code van een cijferslot?

Hoe open je een combinatieslot zonder de juiste combinatie? – Er zijn verschillende manieren waarop je alsnog een combinatieslot kunt openen zonder dat je de juiste combinatie voorhanden hebt.

Trekken en luisteren

Het is eigenlijk een vrij simpel trucje. Je trekt aan de stang van het slot waardoor er druk op de schijven ontstaat. Vervolgens draai je deze een voor een naar onderen totdat je bij een bepaald getal een soort weerstand voelt. Dit is het cijfer van de code. Doe dit met de overige schijven en je hebt de juiste code gevonden.

Shimmen

Dit is misschien wel de allereenvoudigste truc om een combinatieslot te slim af te zijn. Je hebt immers alleen maar een leeg blikje en een schaar nodig. De shims moet je plaatsen tussen de stang en de behuizing. Wat er dan gebeurt is dat je het palletje dat de stang op zijn plaats houdt naar binnen schuift. Hierdoor springt de stang dus omhoog en heb je het slot geopend. > Wil je een ringslot kopen of een goedkoop kabelslot ? Bestel vóór 23.59 uur = volgende dag in huis!

Hoeveel mogelijkheden met 7 cijfers?

Uitleg – Stel je voor dat je wilt berekenen hoeveel verschillende pincodes mogelijk zijn. De eerste vraag die je kunt stellen: mag ik cijfers herhalen of niet? Als bij de pincode (van 4 cijfers) herhaling van de cijfers is toegestaan, dan kun je de situatie weergeven in dit wegendiagram: Het aantal mogelijkheden is: 10 × 10 × 10 × 10 = 10 4, Hier bereken je het aantal mogelijkheden met behulp van machten, Dat komt omdat je cijfers mag herhalen. Maar als je allemaal verschillende cijfers wilt hebben. Als bij de pincode van 4 cijfers herhaling van cijfers niet is toegestaan dan ziet het wegendiagram met alle mogelijkheden er zo uit: Het aantal mogelijkheden is: 10 × 9 × 8 × 7 = 5040. Omdat het berekenen van dergelijke aflopende vermenigvuldigingen nogal tijdrovend is, hebben wiskundigen daarvoor het begrip faculteit ingevoerd.10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 wordt 10 faculteit genoemd en genoteerd als 10!.

 1. Je rekenmachine beschikt over een functie om faculteiten te berekenen.
 2. Controleer maar eens dat 10! = 3628800.
 3. Ga ook na dat: 6! = 720, dat 1! = 1 en dat 0! = 1.
 4. Je kunt 10 × 9 × 8 × 7 als volgt uitrekenen met behulp van faculteiten: `10xx9xx8xx7=(10*9*8*7*6*5*4*3*2*1)/(6*5*4*3*2*1)=(10!)/(6!)` Ga na, dat dit inderdaad 5040 oplevert.

Het werken met faculteiten is vooral handig als het om grote aantallen gaat.

Hoeveel mogelijkheden om 6 te gooien met 3 dobbelstenen?

Gooien met 3 dobbelstenen

som aantal manieren
5 6
6 10
7 15
8 21

Hoeveel combinaties zijn er mogelijk met 5 Dobbelstenen?

Antwoord – Hoi Linda, Eerst gaan we ‘t totaal aantal mogelijkheden berekenen. De eerste dobbelsteen heeft 6 mogelijkheden, evenals de tweede, derde, vierde als vijfde worp. Dus in totaal zijn er 6 5 = 7776 mogelijkheden. Teken maar een boomdiagram, dan begrijp je ‘t wel.

 1. De som van de 5 ogen moet 7 zijn.
 2. Er mag geen enkele 4 gegooid worden, want als er eentje 4 zou zijn, dan moeten de overige 4 de som van 3 hebben, en dat kan niet, want 4 dobbelstenen hebben de minimale ogensom van 4.
 3. Dezelfde redenering kan voor ogen 5 en 6 gemaakt worden.
 4. Dus alleen de n, twee en drie mogen in de rij voorkomen.

Stel nu eens dat we een 1 gooien bij de eerste dobbelsteen. Dan moet de som van de ogen van de 2 de t/m de 5 de dobbelsteen 6 zijn. Kan de 2de,3de,4de of 5de dobbelsteen hoger dan een 3 zijn? Nee, want het minimum is 1 oog. Verder kan een 3 nooit samen met 2 gegooid worden, want de som hiervan is al 5 dus zouden de overige 3 dobbelstenen een som van 2 moeten hebben, da’s onmogelijk.

Dus een 3 kan alleen in combinatie met een 1 gegooid worden. Dus n rijtje wordt 1,1,1,1,3. Op hoeveel manieren kan dit rijtje worden gerangschikt (wie zegt dat de eerste 1 is en niet 3 bijvoorbeeld)? Op 5 boven 1, dus 5 manieren, We hebben net gezien dat een 2 nooit aan een 3 gekoppeld kan worden, en dat een getal hoger dan 3 niet kan voorkomen.

De mogelijkheid voor 3 hebben we al gezien, en je weet dat 1,1,1,1,1 geen som 7 oplevert, dus moet er een 2 in voorkomen. Beschouw 1,2,.,.,. hiervan is de som 3 de overige 3 getallen moeten een som van 4 opleveren. Dat kan onmogelijk met alleen enen, dus er moet nog een 2 bijkomen, dan hebben we 1,2,2,.,. 0,0019. home | vandaag | bijzonder | gastenboek | statistieken | wie is wie? | verhalen | colofon ©2001-2023 WisFaq – versie 3

Hoe groot is de kans dat je 4 keer 6 gooit?

Kansrekenen Kansrekenen Kansrekenen (of kansberekenen) is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met toevalssituaties: hoe groot is de kans dat iets gebeurt? Daar zijn vaak ingewikkelde modellen en formules voor, die we niet allemaal zullen behandelen bij Beter Rekenen. Maar eenvoudige kansberekeningen komen soms wel aan bod in een opgave. Een paar voorbeelden: Dobbelstenen Hoe groot is de kans dat je 4 gooit met 1 gewone dobbelsteen?

Een dobbelsteen heeft 6 kanten. Als het een normale, eerlijke dobbelsteen is en je gooit 36 keer, gooi je elk cijfer ongeveer 6 keer. Je gooit 4 bij gemiddeld is 1 op de 6 worpen. De kans dat je 4 gooit is 1 op 6, Het is een kans van 1 : 6 (spreek uit als: ‘1 op 6’).

Hoe groot is de kans dat je met 1 dobbelsteen hoger dan 2 gooit?

Van de 6 mogelijke cijfers zijn er vier hoger dan 2 (namelijk 3, 4, 5 en 6). De kans dat je hoger dan 2 gooit, is een kans van 4 : 6, Dat mag je vereenvoudigen, zoals bij breuken. Het is een kans van 2 : 3,

Nu met twee dobbelstenen: hoe groot is de kans dat je twee vieren tegelijk gooit?

Bekijk de dobbelstenen een voor een. Voor de eerste dobbelsteen is de kans 1 : 6, De kans dat de tweede dobbelsteen ook een 4 wordt, is ook 1 : 6, Je kunt deze kansen met elkaar vermenigvuldigen alsof het twee breuken zijn: x = De kans op twee vieren is 1 : 36,Gemiddeld genomen heb je 36 worpen nodig om een keer twee vieren te gooien.

Nog eens twee dobbelstenen: hoe groot is de kans dat je twee gelijke cijfers gooit?

Bekijk de dobbelstenen een voor een. Voor de eerste dobbelsteen maakt het nog niet uit. Deze bepaalt wat de waarde van de tweede dobbelsteen moet zijn om twee gelijke cijfers te gooien. Voor de tweede dobbelsteen geldt een kans van 1 : 6 dat deze hetzelfde is als de eerste. De kans op twee gelijke cijfers is 1 : 6,

Nog eens twee dobbelstenen: hoe groot is de kans dat je twee verschillende cijfers gooit?

Bekijk de dobbelstenen een voor een. Voor de eerste dobbelsteen maakt het nog niet uit. Deze bepaalt wat de waarde van de tweede dobbelsteen niet mag zijn om twee verschillende cijfers te gooien. Voor de tweede dobbelsteen geldt een kans van 5 : 6 dat deze anders is dan de eerste. De kans op twee verschillende cijfers is 5 : 6,

Nog eens twee dobbelstenen: hoe groot is de kans dat je een 2 en een 3 gooit?

Bekijk de dobbelstenen een voor een. De eerste dobbelsteen mag 2 of 3 zijn. Dat is een kans van 2 : 6, oftewel een kans van 1 : 3, De tweede dobbelsteen moet nu het andere cijfer zijn. Als de eerste dobbelsteen 2 is, moet de tweede dobbelsteen 3 zijn en andersom. De tweede dobbelsteen moet precies die ene waarde hebben die je nog mist. Daarvoor geldt een kans van 1 : 6, Je kunt nu deze twee kansen met elkaar vermenigvuldigen, zoals je dat ook zou doen met breuken: x =, Het is een kans van 1 : 18, Dat klopt, want van de 36 worpen (1-1, 1-2, 1-3, enzovoort t/m 6-6) voldoen er twee aan de voorwaarde: 2-3 en 3-2. Een kans van 2 : 36 is hetzelfde als 1 : 18,

You might be interested:  Hypotheek Berekenen Met Eigen Geld

Nu met drie dobbelstenen: hoe groot is de kans dat je twee zessen en één vijf gooit?

Bekijk de dobbelstenen een voor een. Als je 6-6-5 wilt gooien, moet de eerste dobbelsteen een 6 zijn. Dat is een kans van 1 : 6, De tweede dobbelsteen moet ook een 6 zijn (weer een kans van 1 : 6 ) en de derde moet een 5 zijn (ook een kans van 1 : 6 ). Dat zou een kans van 1 : 216 zijn. Maar je gooit de dobbelstenen tegelijk. Het mag daarom ook 6-5-6 of 5-6-6 zijn. Er zijn drie combinaties mogelijk met één vijf en twee zessen. In de wiskunde noemen ze die verschillende mogelijkheden ‘permutaties’. De kans is 3 : 216, Dat is een kans van 1 : 72,

Tot zover de dobbelstenen. Door op bovenstaande manier te redeneren, kun je heel veel kansberekeningen oplossen. Knikkers Je hebt een bak met 5 rode, 4 blauwe en 3 gele knikkers. Totaal 12 knikkers. Je pakt willekeurig 1 knikker.

De kans op een rode knikker is 5 : 12, De kans op een blauwe knikker is 4 : 12, oftewel 1 : 3, De kans op een gele knikker is 3 : 12, oftewel 1 : 4,

Je pakt twee knikkers uit de genoemde bak. Hoe groot is de kans dat het twee gele knikkers zijn?

De kans dat de eerste knikker geel is, is 1 : 4, Daarna zijn er nog 2 gele knikkers in een bak van 11 knikkers. De kans dat de tweede knikker geel is, is 2 : 11, Je kunt de kansen (1 : 4) en (2 : 11) met elkaar vermenigvuldigen, alsof het twee breuken zijn. De kans dat je twee gele knikkers pakt, is 2 : 44, oftewel 1 : 22,

Je pakt twee knikkers uit de genoemde bak. Hoe groot is de kans dat deze dezelfde kleur hebben?

De kans op twee gele knikkers is 1 : 22, Op dezelfde manier kun je uitrekenen wat de kans op twee blauwe knikkers is:(1 : 3) x (3 : 11) = 3 : 33 = 1 : 11 Op dezelfde manier kun je uitrekenen wat de kans op twee rode knikkers is:(5 : 12) x (4 : 11) = 20 : 132 = 5 : 33, Nu moet je drie verhoudingen bij elkaar optellen. De kans dat je twee dezelfde kleuren pakt is: (1 : 22) + (1 : 11) + (5 : 33). Behandel dit als breuken die je eerst gelijknamig moet maken:(3 : 66) + (6 : 66) + (10 : 66) = 19 : 66,

Kans uitdrukken in procenten Vaak wordt een kans uitgedrukt in procenten. Het omrekenen naar procenten is eigenlijk hetzelfde als het omrekenen van breuken naar kommagetallen en procenten. Een aantal van de kansen die hierboven genoemd worden, zijn:

een kans van 1 : 2 is een kans van 50 %. een kans van 3 : 4 is een kans van 75 %. een kans van 1 : 18 is een kans van 5,556 % (afgerond) een kans van 1 : 22 is een kans van 4,545 % (afgerond) een kans van 19 : 66 is een kans van 28,788 % (afgerond)

Opmerking tot slot: het is kansberekening. Uitkomsten blijven onvoorspelbaar. Als je zes keer met een dobbelsteen gooit, is niet precies 1 van die worpen een 4. Statistisch, gemiddeld over heel veel worpen klopt het wel, maar het is nog steeds mogelijk om 6 keer achtereen een 4 te gooien, hoe onwaarschijnlijk dat ook is.

Hoeveel combinaties heeft een 4 cijfer slot?

Cijfercodeslot met maar liefst 10.000 combinaties – Met een cijferslot van 4 cijfers zijn er ontzettend veel combinaties mogelijk, namelijk 10.000! Elke schijf heeft 10 cijfers (0-9), en dat betekent dat er met 4 schijven 104 = 10.000 mogelijkheden zijn. Zo is het niet eenvoudig om de code te raden of met een zogenoemde brute force aanval de juiste combinatie te vinden door alles uit te proberen.

Hoe maak je een kansberekening?

Dat is een vraag die je vaak voorbij ziet komen bij Wiskunde. – Mr. Chadd legt het hier duidelijk voor je uit! Een kansberekening is de berekening van een kans op een bepaalde gebeurtenis. Bijvoorbeeld: Hoe groot is de kans dat ik de loterij win? Bij kansen berekenen kijk je altijd hoeveel totale mogelijkheden er zijn. Het is verstandig om eerst een overzicht te maken met alle mogelijke uitkomsten, zie het plaatje voor alle mogelijke uitkomsten wanneer je twee dobbelstenen gooit. In totaal zijn er dus 36 mogelijke uitkomsten. Voorbeeld met dobbelsteen: Stel, je wil weten hoe groot de kans is dat je 7 gooit als je met 2 dobbelstenen gooit. De eerste stap is kijken naar het schema, in hoeveel vakjes staat een 7? Dat zijn er 6 in totaal. Dat betekent dat 6 van de 36 mogelijkheden positief zijn. Wat is een complementaire kans? Een complementaire kans is P (iets) = 1 – P (tegenovergestelde van iets), bijvoorbeeld: Wat is de kans dat ik géén 7 gooi met twee dobbelstenen. We weten dat het totale aantal mogelijkheden bij het gooien met twee dobbelstenen 36 is.

Start vandaag!

Wat is het verschil tussen theoretische en empirische kansen? In de wiskunde hebben ze het vaak over theoretische en empirische kansen. Het verschil tussen theoretische en empirische kansen is dat je bij theoretische kansen de kans kunt berekenen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het gooien met een dobbelsteen of als je een muntje gooit.

 • We weten hoeveel mogelijkheden er zijn als je een dobbelsteen gooit en we weten dat een munt alleen op kop of munt kan landen.
 • Omdat een theoretische kans gebaseerd is op iets wat we al weten, noemen we dit ook wel een weet kans.
 • In de wetenschap en het dagelijks leven zijn problemen vaak ingewikkelder.

Bijvoorbeeld, hoe groot is de kans op zon volgende week? Empirisch betekent ‘een kans op grond van een aantal waarnemingen’. Met andere woorden, empirische kansen moet je eerst onderzoeken voordat je ze kan berekenen. Bijvoorbeeld: Hoe groot is de kans dat een baby een jongetje is? Hiervoor moet je eerst onderzoeken hoeveel jongetjes er geboren worden en op basis daarvan kan je voorspellen hoe groot de kans is dat een baby een jongetje is.

Hoeveel combinaties kun je maken met 2 cijfers?

Wiskundige onderbouwing: Je hebt 2 mogelijke plaatsen, waar je 10 verschillende cijfers kunt plaatsen 0 t/m 9. Dit geeft 10*10 mogelijkheden = 100 mogelijkheden dan spreek je ook wel van 10 tot de macht 2. Als je hier een 3e plaats bij zet heb je 10*10*10= 1000 mogelijkheden oftewel 10 tot de macht 3 aan mogelijkheden.

Hoeveel mogelijkheden heb je met 3 dobbelstenen?

WisFaq! ik heb een probleem met de volgende vraag: klaas en joris spelen het volgende spel: drie teerlingen worden geworpen. klaas wint als de som van de ogen groter is dan 10 en verliest als de som kleiner is dan 10. bij een som van 10: gelijk spel.is dit een eerlijk spel: maw bereken de kansen om te winnen en vergelijknu kan ik een vraag van dat type wel oplossen met slechts twee dobbelstenen, omdat je dit kan uittekenen, maar ik weet niet goed hoe ik aan deze vraag met de drie dobbelstenen moet beginnen. is er iemand die mij aub kan helpen? Viki Student universiteit België – woensdag 14 januari 2004 Hallo Viki,Voor alles over het gooien met drie dobbelstenen: zie ‘De som van de ogen bij drie dobbelstenen’. Hier volgt de uitleg die ik opstelde vóór ik die vraag ontdekte. Je kan ook bij drie dobbelstenen alle gevallen apart bekijken: schrijf op op welke manieren je aan een resultaat $ Dus als volgt:1,1,11,1,21,1,31,1,41,1,51,1,61,2,21,2,31,2,41,2,51,2,61,3,31,3,41,3,51,4,42,2,22,2,32,2,42,2,52,3,32,3,43,3,3Op hoeveel manieren kunnen deze mogelijkheden voorkomen?Wel: 1,1,1 kan op slechts één manier: alle drie de dobbelstenen moeten een 1 geven.1,1,2 kan op drie manieren: één dobbelsteen geeft 2, de andere allebei 11,2,3 kan op zes manieren.Dus op hoeveel mogelijkheden kan je minder dan 10 gooien?Ik kwam op 81.Op hoeveel manieren kan je juist 10 gooien? Ook hier maak je weer een lijstje van alle mogelijkheden, ik kwam op 27.En de kans dat je meer dan 10 uitkomt: 108 manieren. Samen geeft dit de gewenste 6 3 =216, dus zullen de getallen wel juist zijn. Conclusie: Klaas wint. Maar wat wel interessant is, is dat je 108/216 = 1 / 2 kans hebt op meer dan 10. Dus als ‘meer dan 10′ winnen betekent, en ’10 of minder’ verliezen, is het wel een eerlijk spel. Dat is trouwens eenvoudig te bewijzen: als je met (a,b,c) meer dan 10 gooit, volstaat het de drie stenen op hun kop te zetten, dan krijg je (7-a,7-b,7-c) en de som daarvan is 21-(a+b+c) met a+b+c$>$10, dus de som wordt $\leq$ 10. Dus voor elke keer dat je meer dan 10 gooit, gooi je ook een keer maximum 10, vandaar de 1/2-kans. Groeten, : WisFaq!

Hoeveel combinaties kun je maken met 6 legoblokjes?

6 LEGO blokken, hoeveel combinaties? Wiskundige was geïntrigeerd door een LEGO gerelateerde wiskundige stelling. Stel dat je zes (6) “standaard lego blokken” hebt (formaat 4×2 zoals vermeld in het orignele patent). Als je deze samenvoegt, hoeveel mogelijk combinaties kun je dan maken? Deze vraag werd voor het eerst “beantwoord” in 1974, LEGO wiskundigen kwamen uit op het aantal van 102,981,500 combinaties.

 • Eilers was benieuwd naar de wiskundige verklaring voor dit aantal, en het snel achterhaald dat dit enkel een beperkt aantal stapel methodes betrof.
 • Hij schreef vervolgens een dat alle mogelijke stapel combinaties bevatte.
 • Nadat het programma een week draaide, kwam hij tot de conclusie dat met zes (6) standaard LEGO blokken het ongelooflijke getal van: 915,103,765 combinaties mogelijk is.

: 6 LEGO blokken, hoeveel combinaties?

Hoeveel combinaties met 4 cijfers van 0 tot 9?

hoeveel combinaties zijn er mogelijk op een cijferslot met 4 cijfers ? Er zijn 10^4=1000 verschillende mogelijkheden.Toegevoegd na 9 minuten:Maar als je met combinaties de wiskundige combinatorische definitie van een combinatie bedoelt dan is dat aantal 210.Toegevoegd na 10 minuten: Tikfoutje, 10^4 is natuurlijk 10.000 Dat is 10x10x10x10 = 10.000 je hebt vier getallen op een rij naar keuze.

 • Op elke van deze 4 cijfers zijn 10 mogenlijkheden(0 dus ook meegerekent).
 • Op 1 cijfer dus 10 mogenlijk heden.
 • Met 2 cijfers 10×10=100 mogenlijkhedenmet 3 cijfers 10x10x10= 1000 mogenlijkheden en met 4 dus 10x10x10x10= 10000 mogenlijkheden, of combinaties 1000 combinaties.
 • Probeer de som nog eens uit te rekenen: 10 x 10 x 10 x 10= ? Ik ga ervan ervan uit dat de getallen 0-9 mogelijk zijn,
You might be interested:  Hybride Warmtepomp Vermogen Berekenen

dit is je code, Op plaats 1 komt een van de tien. Voor de tweede plaats geldt hetzelfde, en de derde en de vierde plaats. Dat maakt 10*10*10*10=10000 van 0tot9.10 cijfers dus.De berekening is als volgt 10x10x10x10=10.000 je hebt de cijfers 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 = 10 cijferscode bestaat uit 4 cijfers is dus een variatie van 4op 10 = 10 faculteit op 6 faculteit = 10 x 9 x 8 x 7 = 5040 mogelijke combinaties De vraagsteller heeft niet vermeld dat het tweede cijfer niet gelijk mag zijn aan het eerste, of het vierde aan het derde, et cetera.

Je hebt dus iedere keer 10 mogelijkheden. Dat maakt de oplossing: 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000 mogelijkheden. Ik denk het is 40 000 want vier vakkjes bevatten 10 cijfers dat dan dan 10 x10 x 10 x 10 en dat d asn x 4 door die 4 vakjes Nee, die x 4 hoef je niet te doen. Het is ‘gewoon’ 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000.

De mogelijke combinaties lopen van 0000 tot 9999. Dat zijn er dus 10.000. Verwijderde gebruiker 4 jaar geleden Oja natuurlijk thnx : hoeveel combinaties zijn er mogelijk op een cijferslot met 4 cijfers ?

Hoeveel mogelijkheden met 4 kleuren?

Patronen en permutaties Nadat deze keuze gemaakt is zijn er 24 (4!) mogelijkheden om de vier kleuren over de vier vakjes te verdelen.

Hoeveel combinaties zijn er mogelijk met 8 cijfers?

Als je 10 cijfers hebt zijn 10000 combinaties mogelijk. Dus bij 8 cijfers 8000 (of denk ik hier te simpel over?)

Hoeveel combinaties met 8 letters?

Thread: alle combinaties weergeven

 1. 23-Dec-02, 20:49 Hoi, Ik ben op zoek naar een stukje code dat het mogellijk maakt om n.a.v. een editbox een lijst te geven met alle mogeljike combinaties. Voorbeeld Je voert “1234” in, en dit komt er uit 1234 1243 1324 1342 1423 1432,4321 Of je voert “Koe” in en dit komt eruit: koe keo eko eok oke oek Kan dit?
 2. 29-Dec-02, 17:46 Dat kan zeker, waar loop je precies vast?
 3. 29-Dec-02, 19:08 He, dit is wel een leuk iets. Je wilt dus in het geval van ABCD of 1234 de 24 combinaties in een ListBox ofzo hebben? Als je alle combinaties hebt waar de eerste letter blijft staan kun je hem zo afmaken, zoiets: ABCD ABDC ACBD ACDB ADBC ADCB Dan zo: ABCD BCDA CDAB DABC ABDC BDCA DCAB CABD ACBD CBDA BDAC DACB ACDB CDBA DBAC BACD ADBC DBCA BCAD CADB ADCB DCBA CBAD BADC Je zet dus steeds de eerste letter als laatste, en dat doe je tot je weer dezelfde combinatie hebt. Ik ga er zo mee aan de gang, nu eerst even eten
 4. 29-Dec-02, 22:08 Ja, tof. Ik loop in het begin al vast. Ik kan gewoon niets op ‘papier’ krijgen, geen functie of procedure die dit regelt. Ik vroeg me daarom ook af of er niet ergens een artikel hierover is.
 5. 29-Dec-02, 22:11 Maar het worden best ingewikkelde procedures en het vergt nogal wat rekenkracht van de cpu. Neem bijvoorbeeld een woord van 8 letters, dan heb je 8! (faculteit) combinaties, oftewel: 40320.12 letterige woorden geeft al 479001600 (1/2 miljard) combinaties.
 6. 29-Dec-02, 22:14 wil je werkelijk alle combinaties te zien krijgen of alleen weten hoeveel combinaties er zijn? Mijn rekenmachine heeft een functie om uit te rekenen hoeveel combinaties er mogelijk zijn, zal zo ff kijken hoe het werkt.
 7. 29-Dec-02, 22:16 Originally posted by The Master wil je werkelijk alle combinaties te zien krijgen of alleen weten hoeveel combinaties er zijn? Mijn rekenmachine heeft een functie om uit te rekenen hoeveel combinaties er mogelijk zijn, zal zo ff kijken hoe het werkt. Alle combinaties. Uitrekenen hoeveel combinaties er zijn is niet moeilijk. Dat kan vrijwel elke rekenmachine. Bijvoorbeeld een 6 letterig woord reken je zo uit: 6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 Maar ik(we) wil(len) dus alle combinaties weergeven in een memo ofzo.
 8. 29-Dec-02, 22:29 Ik heb het voor elkaar, het is niet het meest snelle (ik gebruik Copy) maar het kan er mee door Zal zo even mijn proggie posten
 9. 29-Dec-02, 23:12 Ok, daar is ie dan. Wederom heb ik de exe weggelaten, anders word ie te groot Hij is niet perfect, bij ‘hhhhhh’ gaat ie rustig 720 keer hetzelfde invoegen Er is wel een mogelijkheid om alleen het aantal permutaties weer te geven en de resultaten niet toe te voegen aan de lijst Deze werkt niet, de werkende versie kan twee posts naar beneden gedownload worden. Ik heb deze attachment weggegooid. Last edited by Chimera; 30-Dec-02 at 17:52,
 10. 30-Dec-02, 17:28 Ik heb het gedownload en gedraaid. Als ik bijvoorbeeld koe invul, dan krijg ik gewoon 6 keer koe onder elkaar te staan. VAAG?
 11. 30-Dec-02, 17:47 Hmm, ik had op het laatste moment nog een stop knop toegevoegd, maar dat wil niet als je recursie (heet dat zo?) gebruikt? Inderdaad vaag, maar ik heb het eruit gehaald en het werkt nu. Domme ik Doet ie het nu? Attached Files
  • (9.2 KB, 765 views)
 12. 30-Dec-02, 18:44 Kent iemand de formule om te berekenen hoeveel combinaties er mogelijk zijn met 6 getallen uit 42. Bv. Hoe groot is je kans wanneer je een combinatie mag maken van zes, zeven of acht getallen uit 42 dat je de zes juiste getallen vd Lotto hebt?? Mvg,
 13. 30-Dec-02, 19:41 Het aantal combinaties van r uit n is n boven r = n! / r!(n-r)! Deze bedoel je toch?
 14. 30-Dec-02, 19:45 Ja, die ken ik Even voor de duidelijkheid: de balletjes worden niet terug gestopt als ze eruit zijn gerold. n! / r! * (n-r)! Dus in jouw geval: 42! / 6! * (42-6)! = 5.245.786 42! / 7! * (42-7)! = 26.978.328 42! / 8! * (42-8)! = 118.030.185 (6! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6) Ervan uitgaande dat de volgorde niet van belang is.
 15. 30-Dec-02, 20:09 Ik mag 8 nrs aanduiden; Hoe groot is mijn kans dat ik de zes Lotto getallen juist heb. Bij onderstaande formule wordt de kans kleiner als ik zelf meer getallen mag aanduiden? Hoe kan je deze formule omzetten naar code? Mvg,

: Thread: alle combinaties weergeven

Hoeveel combinaties met 4 cijfers van 0 tot 9?

hoeveel combinaties zijn er mogelijk op een cijferslot met 4 cijfers ? Er zijn 10^4=1000 verschillende mogelijkheden.Toegevoegd na 9 minuten:Maar als je met combinaties de wiskundige combinatorische definitie van een combinatie bedoelt dan is dat aantal 210.Toegevoegd na 10 minuten: Tikfoutje, 10^4 is natuurlijk 10.000 Dat is 10x10x10x10 = 10.000 je hebt vier getallen op een rij naar keuze.

op elke van deze 4 cijfers zijn 10 mogenlijkheden(0 dus ook meegerekent). Op 1 cijfer dus 10 mogenlijk heden. Met 2 cijfers 10×10=100 mogenlijkhedenmet 3 cijfers 10x10x10= 1000 mogenlijkheden en met 4 dus 10x10x10x10= 10000 mogenlijkheden, of combinaties 1000 combinaties. Probeer de som nog eens uit te rekenen: 10 x 10 x 10 x 10= ? Ik ga ervan ervan uit dat de getallen 0-9 mogelijk zijn,

dit is je code, Op plaats 1 komt een van de tien. Voor de tweede plaats geldt hetzelfde, en de derde en de vierde plaats. Dat maakt 10*10*10*10=10000 van 0tot9.10 cijfers dus.De berekening is als volgt 10x10x10x10=10.000 je hebt de cijfers 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 = 10 cijferscode bestaat uit 4 cijfers is dus een variatie van 4op 10 = 10 faculteit op 6 faculteit = 10 x 9 x 8 x 7 = 5040 mogelijke combinaties De vraagsteller heeft niet vermeld dat het tweede cijfer niet gelijk mag zijn aan het eerste, of het vierde aan het derde, et cetera.

 • Je hebt dus iedere keer 10 mogelijkheden.
 • Dat maakt de oplossing: 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000 mogelijkheden.
 • Ik denk het is 40 000 want vier vakkjes bevatten 10 cijfers dat dan dan 10 x10 x 10 x 10 en dat d asn x 4 door die 4 vakjes Nee, die x 4 hoef je niet te doen.
 • Het is ‘gewoon’ 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000.

De mogelijke combinaties lopen van 0000 tot 9999. Dat zijn er dus 10.000. Verwijderde gebruiker 4 jaar geleden Oja natuurlijk thnx : hoeveel combinaties zijn er mogelijk op een cijferslot met 4 cijfers ?

Hoeveel mogelijkheden met 4 kleuren?

Patronen en permutaties Nadat deze keuze gemaakt is zijn er 24 (4!) mogelijkheden om de vier kleuren over de vier vakjes te verdelen.

Hoeveel verschillende kentekens zijn er mogelijk?

Antwoord – Dit kun je berekenen met machten. Voor elk kenteken heb je twee cijfers nodig en er zijn 10 verschillende cijfers. Je hebt dan totaal 10 2 = 100 verschillende mogelijkheden. Voor elk kenteken heb je vier letters nodig en er zijn 26 verschillende letters.

Waarom is de pincode 4 cijfers?

Bestaan er pincodes voor bankpassen met vier de zelfde cijfers? Vast wel alleen niet in een “beschaafd” land. mijn pincode is 4444 geweest. maar ook 5552dus ja het kan en gebeurtd. Bij mijn vorige bankpas (long time ago) mocht ik mijn pincode zelf bedenken.

Dus dan had het vast gekund. ja statistisch gezien kan het niet anders. er zijn 10.000 mogelijke combinaties en er zijn miljoenen bankpassen. Er zijn meer bankpassen dan mensen in Nederland dus statistisch gezien zijn er ettelijk honderden mensen met dezelfde pincode als jij. Ja, de mijne was in het verleden 7777 en had ik toen zelf gekozen.

Als je een nieuwe pin pas krijgt (uit ervaring weet ik dit bij de abn bank) kun je je eigen pincode bepalen. Deze zou dus uit 4 dezelfde cijfers kunnen bestaan.Toegevoegd op 10-06-2009 17:46:32 Bij het openen van een nieuwe rekening waarbij je voor het eerst een pinpas krijgt bedoel ik dan.

Mijn pincode van mijn mobiel is 0000. Voor bankpassen zou dat ook wel kunnen lijkt me. Alleen is de kans op vier dezelfde cijfers 0,1%. De kans op 4 verschillende cijfers is veel groter, namelijk 50,4%. Dus het komt iets minder vaak voor. Ja kan heel goed.10duizend mogelijkheden worden allemaal benut.

soms kun je gewoon zelf kiezen. any number will do. Met vier cijfers zijn er slechts tienduizend mogelijkheden. De bank wil graag dat de kans dat een pincode geraden wordt, zo klein mogelijk is. Eigenlijk hadden ze liever een tiencijferige pincode gehad, maar ja, dat geeft weer heel andere problemen.

Vandaar de beperking tot vier cijfers.Tienduizend verschillende combinaties, da’s niet veel. Die wil je dan ook allemaal gebruiken. Dus inclusief combinaties als 0000 of 9999 of 1234 of 2468. Als die combinaties nooit zouden worden gebruikt, zou het aantal pincodes nog lager worden; daarmee zou de raadkans te hoog worden.

Vandaar dat het in het belang van de banken is dat *alle* mogelijke pincodes ook daadwerkelijk worden uitgegeven. : Bestaan er pincodes voor bankpassen met vier de zelfde cijfers?