Aantal Uren Berekenen Excel

Aantal Uren Berekenen Excel

Hoe bereken je je productieve uren?

Productiviteit: alle uren voor een klant – De productiviteit is het aantal uren dat een medewerker of team werkt voor klanten. Het is heel eenvoudig om de productieve uren te berekenen per medewerker. Stel dat een fulltime medewerker 40 uur werkt. Hij of zij besteedt 30 uur daarvan aan klanten en 10 uur aan interne werkzaamheden.

 1. Dan is de productiviteit van deze medewerker 75%.
 2. Het is belangrijk dat teams productief werken.
 3. Als je de productiviteit meet, kun je doelen stellen.
 4. Bijvoorbeeld dat ieder team ten minste 70% productiviteit moet halen.
 5. Staar je niet blind op cijfers alleen: de ene medewerker doet misschien wat meer interne werkzaamheden, zodat de andere medewerker extra tijd aan klanten kan besteden.

Zorg ervoor dat je dit helder hebt, zodat iedereen gerust kan doen waar hij of zij het beste in is.

Hoe bereken je het aantal uren per maand?

Hoe kun je je maandloon omrekenen naar uurloon? – Staat er een bruto maandsalaris in je contract en wil je hiermee graag je salaris per uur berekenen? Dan kun je bovenstaande getallen weer gebruiken. Voorbeeld Stel je verdient 1.900 euro bruto per maand en je werkt 38 uur per week.

 • Gemiddeld werk je dan 164,67 uur per maand.
 • Deel 1.900 dan door 164,67 om uit te komen op je uurloon.1.900/164,67 = 11,54.
 • Je verdient in dit geval dan 11,54 euro per uur.
 • Je uurloon berekenen als je om de 4 weken betaald wordt is nog makkelijker.
 • Deel jouw loon door 4, dan heb je jouw loon per week.
 • Deel dit bedrag vervolgens weer door het aantal uren dat je werkt en voilà: dit is jouw uurloon.

Voorbeeld Stel je verdient 2.300 euro per 4 weken op basis van 40 uur.2.300/4 = 575 per week.575/40 = 14,38 euro per uur. Niet zo’n zin om alles zelf uit te rekenen? Dat begrijpen we best. Gelukkig vind je online talloze calculators en tools die jouw maandloon en uurloon voor je kunnen berekenen.

You might be interested:  Kosten Trajectkaart Ns Berekenen

Hoeveel uur werk je in de maand?

Loonberekening o.b.v. werkelijke dagen en uren – AFAS Help Center In Profit is de loonberekening standaard gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een fulltime maandloner iedere maand een ander aantal dagen en uren wordt verwerkt, afhankelijk van het aantal te werken dagen en uren in die maand.

De medewerker ontvangt uiteraard wel iedere maand hetzelfde salaris, maar de ene maand werkt de medewerker daarvoor meer dagen en uren dan de andere maand. Dit in tegenstelling tot gedateerde methodes waarbij op basis van gemiddelden wordt berekend. Bij die methode wordt een gemiddeld aantal dagen bepaald op basis van de totale SV-dagen in een jaar.

Voor maandloners is dat gemiddelde altijd gebaseerd op 260, 261 of 262 dagen. Eén van de nadelen daarbij is dat de uitkomst voor wat betreft de dagen altijd een niet geheel getal is, terwijl medewerkers in de werkelijkheid uiteraard een geheel aantal dagen hebben gewerkt.

 1. Een berekening gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode is daarom altijd veel zuiverder.
 2. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loonheffing.
 3. In bepaalde situaties kan de dagtabel van toepassing zijn.
 4. Als je met gemiddelden rekent, kan het zijn dat je teveel of te weinig loonheffing berekent.

De dagtabel schrijft immers voor dat je de tabel per dag toepast, niet voor een deel van de dag (bij een berekening op basis van gemiddelde dagen is de uitkomst vrijwel altijd een getal in decimalen). Het verschil wordt ook niet meer rechtgetrokken, omdat de loonheffing geen herrekening kent en lang niet iedere medewerker ook een aangifte inkomstenbelasting doet.

You might be interested:  Tweede Baan Belasting Berekenen

Maaltijdvergoeding per dagWerkkleding en schoeisel per dagReiskosten per dag

Voorbeelden van inhoudingen die plaats dienen te vinden op basis van het (werkelijke) aantal uren:

Vermindering salaris in verband met ouderschapsverlofVermindering salaris in verband met onbetaald verlofVerminder salaris in verband met langdurig verzuim

Veel van deze vergoedingen worden volgens de cao alleen uitgekeerd als de medewerker daadwerkelijk werkt, maar niet bij ziekte (denk daarbij aan de vergoeding voor werkkleding en schoeisel). Doordat je ziekte in Profit HRM registreert, bepaalt Profit automatisch de resterende gewerkte dagen in die periode en dus het juiste bedrag van de vergoeding.

 1. Als van het gemiddelde aantal dagen zou worden uitgegaan, is er een handmatige correctie nodig om de juiste vergoeding te kunnen verwerken.
 2. Het gemiddelde kan immers op decimalen achter de komma uitkomen, terwijl de cao voorschrijft de vergoeding te betalen voor iedere gewerkte dag.
 3. Er zijn pensioenregelingen waarin is geregeld dat het parttimepercentage moet worden bepaald op basis van de werkelijke uren ten opzichte van de roosteruren (bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Drankenindustrie).

Dus moet voor de berekening van de pensioenpremies als gevolg daarvan ook iedere periode met het werkelijke parttimepercentage van die periode worden gerekend. SV-dagen zijn volgens de wet altijd hele dagen. Dus ook al zou iemand een halve dag werken, dan telt die halve dag wel als één hele SV-dag.

Vaak koppel je ook met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (wat geen gemiddelden levert).Voorbeeld:In dit voorbeeld zie je hoe de berekening op basis van gemiddelden niet tot het gewenste resultaat leidt. Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen:

Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75Gemiddeld aantal uren per maand: 174

In uren (een fulltimer die 8 uur per dag werkt): De maand februari heeft maar 20 SV-dagen = 160 uur. Stel dat een medewerker 8 uur ziek is en 152 uur als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 174 – 8 -152 = 14 uur wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

You might be interested:  Berekenen Hoeveel Verf Je Nodig Hebt

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof ook niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen = 184 uur) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als een medewerker 176 uur onbetaald verlof neemt en 8 uur ziek is, betekent dit dat deze medewerker 174 – 176 – 8 = 10 uur negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

In dagen: In een jaar met 261 dagen is het gemiddelde per maand 21,75. De maand februari heeft echter maar 20 SV-dagen. Stel dat een medewerker 1 dag ziek is en er 19 dagen als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 21,75 – 1 -19 = 1,75 dag wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als iemand 22 dagen onbetaald verlof opneemt en 1 dag ziek is, betekent dit dat deze medewerker 21,75 – 22 – 1 = 1,25 dag negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

De bovenstaande situatie ontstaat dus doordat je de werkelijkheid invoert (dat is noodzakelijk omdat ziektedagen bijvoorbeeld altijd in hele dagen moeten worden verwerkt) en rekent met gemiddelden. Met andere woorden: als er bijvoorbeeld geen vergoedingen op dagbasis of inhoudingen op het salaris zijn, dan lijkt werken met gemiddelden in eerste instantie wel handig omdat elk uur dan vermenigvuldigd kan worden met het gemiddelde uurloon.

Hoeveel productieve uren is 1 FTE?

Houd eventueel rekening met overwerk op plaatsen waar dit structureel plaats vindt. Voorbeeld: 1 FTE= 1 arbeidsjaar = 260 werkdagen = 1557 aanwezigheidsuren (gecorrigeerd met vakantiedagen, ziektedagen etc.).