Aantal Werkdagen Berekenen

Aantal Werkdagen Berekenen

Hoe bereken je het aantal werkbare dagen?

1. Wat zijn werkbare werkdagen? – Het woord zegt het eigenlijk al: werkbare werkdagen zijn dagen waarop in de bouw wordt gewerkt. Een kalenderjaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. Kijk in je overeenkomst welke definitie van een werkbare werkdag daarin is opgenomen. De volgende dagen gelden meestal niet als werkbare werkdagen:

Erkende rust- en feestdagen Collectieve vakantiedagen en andere vrije dagen De zogeheten ‘onwerkbare dagen’. Dit zijn dagen waarop de bouw, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, grotendeels stilligt.

Hoe bereken je het aantal werkdagen in Excel?

1. De “simpele” variant – Vul in cel A1 een startdatum in (01-05-2015) en in cel B1 een einddatum (01-09-2015). In cel C1 voer je vervolgens in: NETWORKDAYS(A1;B1). Je zult zien dat het aantal werkdagen 88 is.

Hoe bereken je aantal werkdagen per jaar?

Werkuren per jaar – Het aantal werkuren per jaar wordt als volgt vastgesteld. Eerst wordt het aantal werkdagen berekend. Dit gebeurt door het aantal dagen in een jaar te verminderen met de zaterdagen en zondagen en de officiële feestdagen die niet op zaterdag en zondag vallen.

Jaar: Uren
in 2023 1822
in 2022 1829

Werkt u in deeltijd of werkt u meer uren? Dan berekent u het aantal werkuren per jaar door het totaal aantal uren bij een voltijd arbeidsovereenkomst te vermenigvuldigen met uw arbeidsduurfactor, Voorbeeld Heeft u een aanstelling met een volledige werkweek (36 uur)? Dan is het aantal werkuren 1822 uur.

Hoeveel werkdagen 1 maand?

Loonberekening o.b.v. werkelijke dagen en uren – AFAS Help Center In Profit is de loonberekening standaard gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een fulltime maandloner iedere maand een ander aantal dagen en uren wordt verwerkt, afhankelijk van het aantal te werken dagen en uren in die maand.

  • De medewerker ontvangt uiteraard wel iedere maand hetzelfde salaris, maar de ene maand werkt de medewerker daarvoor meer dagen en uren dan de andere maand.
  • Dit in tegenstelling tot gedateerde methodes waarbij op basis van gemiddelden wordt berekend.
  • Bij die methode wordt een gemiddeld aantal dagen bepaald op basis van de totale SV-dagen in een jaar.

Voor maandloners is dat gemiddelde altijd gebaseerd op 260, 261 of 262 dagen. Eén van de nadelen daarbij is dat de uitkomst voor wat betreft de dagen altijd een niet geheel getal is, terwijl medewerkers in de werkelijkheid uiteraard een geheel aantal dagen hebben gewerkt.

Een berekening gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode is daarom altijd veel zuiverder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loonheffing. In bepaalde situaties kan de dagtabel van toepassing zijn. Als je met gemiddelden rekent, kan het zijn dat je teveel of te weinig loonheffing berekent.

De dagtabel schrijft immers voor dat je de tabel per dag toepast, niet voor een deel van de dag (bij een berekening op basis van gemiddelde dagen is de uitkomst vrijwel altijd een getal in decimalen). Het verschil wordt ook niet meer rechtgetrokken, omdat de loonheffing geen herrekening kent en lang niet iedere medewerker ook een aangifte inkomstenbelasting doet.

You might be interested:  Vaste Lasten Hypotheek Berekenen

Maaltijdvergoeding per dagWerkkleding en schoeisel per dagReiskosten per dag

Voorbeelden van inhoudingen die plaats dienen te vinden op basis van het (werkelijke) aantal uren:

Vermindering salaris in verband met ouderschapsverlofVermindering salaris in verband met onbetaald verlofVerminder salaris in verband met langdurig verzuim

Veel van deze vergoedingen worden volgens de cao alleen uitgekeerd als de medewerker daadwerkelijk werkt, maar niet bij ziekte (denk daarbij aan de vergoeding voor werkkleding en schoeisel). Doordat je ziekte in Profit HRM registreert, bepaalt Profit automatisch de resterende gewerkte dagen in die periode en dus het juiste bedrag van de vergoeding.

  • Als van het gemiddelde aantal dagen zou worden uitgegaan, is er een handmatige correctie nodig om de juiste vergoeding te kunnen verwerken.
  • Het gemiddelde kan immers op decimalen achter de komma uitkomen, terwijl de cao voorschrijft de vergoeding te betalen voor iedere gewerkte dag.
  • Er zijn pensioenregelingen waarin is geregeld dat het parttimepercentage moet worden bepaald op basis van de werkelijke uren ten opzichte van de roosteruren (bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Drankenindustrie).

Dus moet voor de berekening van de pensioenpremies als gevolg daarvan ook iedere periode met het werkelijke parttimepercentage van die periode worden gerekend. SV-dagen zijn volgens de wet altijd hele dagen. Dus ook al zou iemand een halve dag werken, dan telt die halve dag wel als één hele SV-dag.

Vaak koppel je ook met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (wat geen gemiddelden levert).Voorbeeld:In dit voorbeeld zie je hoe de berekening op basis van gemiddelden niet tot het gewenste resultaat leidt. Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen:

Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75Gemiddeld aantal uren per maand: 174

In uren (een fulltimer die 8 uur per dag werkt): De maand februari heeft maar 20 SV-dagen = 160 uur. Stel dat een medewerker 8 uur ziek is en 152 uur als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 174 – 8 -152 = 14 uur wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof ook niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen = 184 uur) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als een medewerker 176 uur onbetaald verlof neemt en 8 uur ziek is, betekent dit dat deze medewerker 174 – 176 – 8 = 10 uur negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

In dagen: In een jaar met 261 dagen is het gemiddelde per maand 21,75. De maand februari heeft echter maar 20 SV-dagen. Stel dat een medewerker 1 dag ziek is en er 19 dagen als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 21,75 – 1 -19 = 1,75 dag wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als iemand 22 dagen onbetaald verlof opneemt en 1 dag ziek is, betekent dit dat deze medewerker 21,75 – 22 – 1 = 1,25 dag negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

De bovenstaande situatie ontstaat dus doordat je de werkelijkheid invoert (dat is noodzakelijk omdat ziektedagen bijvoorbeeld altijd in hele dagen moeten worden verwerkt) en rekent met gemiddelden. Met andere woorden: als er bijvoorbeeld geen vergoedingen op dagbasis of inhoudingen op het salaris zijn, dan lijkt werken met gemiddelden in eerste instantie wel handig omdat elk uur dan vermenigvuldigd kan worden met het gemiddelde uurloon.

You might be interested:  Af Te Dragen Btw Berekenen

Hoeveel dagen werk je per jaar 40 uur?

1650 UUR – INTERIMDIENSTEN.com

Een vuistregel in Nederland is dat een werknemer in loondienst bij een 40 urige werkweek gemiddeld 1650 uur per jaar op het werk aanwezig is. In onderstaande berekening wordt dit toegelicht. Berekening van het aantal werkbare dagen en uren: Een werknemer in loondienst is gemiddeld 52 dagen per jaar niet aanwezig. Deze 52 niet-werkbare dagen bestaan uit 5 feestdagen, 25 vakantiedagen, 5 cursusdagen, 13 atv dagen en gemiddeld 4 ziekte dagen.

per jaar (52 weken x 5 werkdagen) = 260 beschikbare werkdagen per jaar (260 beschikbare werkdagen – 52 niet-werkbare dagen) = 208 werkbare dagen x 8 uur = 1.664 uur per maand (208 werkbare dagen : 12 maanden) = gemiddeld 17,3 werkbare dagen x 8 uur = 139 uur per week (208 werkbare dagen : 52 weken) = gemiddeld 4 werkbare dagen x 8 uur = 32 uur

1650 UUR – INTERIMDIENSTEN.com

Hoe bereken je aantal werkuren per maand?

Hoe kun je je maandloon omrekenen naar uurloon? – Staat er een bruto maandsalaris in je contract en wil je hiermee graag je salaris per uur berekenen? Dan kun je bovenstaande getallen weer gebruiken. Voorbeeld Stel je verdient 1.900 euro bruto per maand en je werkt 38 uur per week.

Gemiddeld werk je dan 164,67 uur per maand. Deel 1.900 dan door 164,67 om uit te komen op je uurloon.1.900/164,67 = 11,54. Je verdient in dit geval dan 11,54 euro per uur. Je uurloon berekenen als je om de 4 weken betaald wordt is nog makkelijker. Deel jouw loon door 4, dan heb je jouw loon per week. Deel dit bedrag vervolgens weer door het aantal uren dat je werkt en voilà: dit is jouw uurloon.

Voorbeeld Stel je verdient 2.300 euro per 4 weken op basis van 40 uur.2.300/4 = 575 per week.575/40 = 14,38 euro per uur. Niet zo’n zin om alles zelf uit te rekenen? Dat begrijpen we best. Gelukkig vind je online talloze calculators en tools die jouw maandloon en uurloon voor je kunnen berekenen.

Hoeveel werkdagen zijn er op 1 jaar?

Hoeveel werkdagen in een jaar? – Toplanden met een hoog aantal werkdagen –

  • Bovenaan staat Mexico, India met ongeveer 288 – 312 werkdagen per jaar, het hoogste aantal van de OESO-landen. Dit komt omdat deze landen werknemers toestaan ​​standaard 48 werkuren te hebben, gelijk aan 6 werkdagen per week. Veel Mexicanen en Indiërs hebben zoals gewoonlijk werk van maandag tot en met zaterdag.
  • Singapore, Hong Kong en Zuid-Korea hebben 261 werkdagen per jaar voor de typische vijf werkdagen per week. Veel bedrijven hebben echter 5.5 of 6 werkdagen in een week nodig, dus het totale aantal werkdagen in een jaar zal variëren van respectievelijk 287 tot 313 werkdagen.
  • Meer dan 20 minst ontwikkelde Afrikaanse landen hebben hoge werkdagen met een record Langste werkweken met meer dan 47 uur.
You might be interested:  Inkomsten Belasting Berekenen

Welke dagen tellen mee als werkdagen?

‘Een werkdag is een dag waarop wordt gewerkt. In de meeste westerse culturen wordt hiermee een van de dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, oftewel alle dagen behalve het weekend.’

Hoeveel dagen is een FTE?

Hoe bereken je FTE voor parttime en fulltime medewerkers – Standaard FTE gaat ervan uit dat typische werknemers 40-urige werkweken, vijf dagen per week en acht uur per dag werken. Aangezien er zijn 52 weken per jaar komt dit neer op een gemiddelde voltijdse werknemer die de mogelijkheid heeft om in totaal 2.080 uur.

Maak een lijst van elke werknemer en hoeveel uren ze in het jaar hebben gewerkt. Maak aparte lijsten voor fulltime en niet-fulltime medewerkers om latere berekeningen te vereenvoudigen. Neem geen aannemers mee.Bepaal de definitie van uw bedrijf van fulltime uren – is het een 40-urige werkweek? 35 uur?Trek alle goedgekeurde verlofuren af van het totaal aantal gewerkte uren van elke werknemer.Vind het totaal aantal uren voor zowel uw fulltime lijst als uw parttime lijst.

Zodra u deze gegevens heeft, kunt u bepalen hoeveel parttime medewerkers in fte gelijk zijn aan een fulltime medewerker. Om een totaal te krijgen, deelt u het totaal aantal gewerkte voltijduren door gewerkte deeltijduren. Als uw fulltime medewerkers bijvoorbeeld werken 40 uur per week en deeltijdwerkers gemiddeld 20 uur per week, verdelen 40 door 20 en je krijgt 2, wat betekent dat twee deeltijdwerkers gelijk zijn aan één voltijdse werknemer.

Wat wordt gezien als een werkdag?

Werkdag Een werkdag van iemand is een waarop hij of zij, Een werkdag in zin is een dag waarop de meeste mensen met een baan of werken. In de meeste culturen wordt hiermee een van de dagen van tot en met bedoeld (oftewel alle dagen van de week behalve het ), met uitzondering van, Alle werkdagen van een tezamen worden ook wel aangeduid als de,

Wat wordt beschouwd als werkdag?

De wetgever heeft dit nu verduidelijkt en definieert in het nieuwe Burgerlijk Wetboek – dat op 1 januari 2023 in werking treedt – wat er onder een ‘werkdag’ wordt verstaan, namelijk ‘ alle dagen behalve wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen ‘.

Hoeveel is een werkdag?

Normale werkweek – Een normale werkdag duurt 7,5 uren. En een normale werkweek kent 5 dagen á 7,5 uur, oftewel 37,5 uur. Het maximaal aantal te werken uren per loonperiode van 4 weken bedraagt 170 uur. Er kan 7,5 uur gewerkt worden tussen 6.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur ‘s avonds (tenzij er in ploegendiensten wordt gewerkt).