Aanvullende Beurs Berekenen

Aanvullende Beurs Berekenen

Hoeveel mogen je ouders verdienen om een aanvullende beurs te krijgen?

Studenten met ouders met een gezamenlijk inkomen tot ongeveer 33 duizend euro hebben recht op het maximale bedrag (ongeveer 400 euro per maand). Als de ouders gezamenlijk meer dan 33 duizend euro verdienen, neemt de hoogte van de aanvullende beurs af naarmate het inkomen toeneemt.

Wat is de grens voor een aanvullende beurs?

Veranderingen studiefinanciering: Aanvullende beurs – DUO Meer studenten kunnen een aanvullende beurs krijgen. Studenten hbo en universiteit kunnen die krijgen als hun ouders tot ongeveer € 70.000,- verdienen. Dat was € 53.900,-. Je aanvullende beurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar een diploma behaalt.

Heeft mijn kind recht op een aanvullende beurs?

Vragen over de aanvullende beurs? – Gebruik de tool Aanvullende beurs. Vind antwoorden binnen een minuut Open de tool

De aanvullende beurs is onderdeel van studiefinanciering, De beurs is er voor studenten op mbo, hbo en universiteit. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er de aanvullende toelage. De toelage is onderdeel van de tegemoetkoming voor scholieren, Hoeveel u krijgt, hangt onder andere af van het inkomen van uw ouders en het aantal broers en zussen dat u hebt.

Kan iedereen aanvullende beurs krijgen?

Hoe zit het met de studiefinanciering vanaf september 2023? – In september 2023 verandert het volgende:

 1. Er komen meer studenten in aanmerking voor de aanvullende beurs, Is het inkomen van de ouders minder dan €70.000 dan kan de student in aanmerking komen voor de aanvullende beurs. Hoe hoog die beurs is, heeft te maken met het inkomen van de ouders en is maximaal zo’n €416,- per maand. Bij een lager inkomen van de ouders krijgt de student meer aanvullende beurs, bij een inkomen dat meer richting €70.000 gaat veel minder. De aanvullende beurs is een gift als je binnen tien jaar afstudeert. Anders moet je het geld terugbetalen.
 2. Studenten die bij hun ouders wonen krijgen een basisbeurs van maximaal €110,30 per maand.
 3. Studenten die op kamers wonen krijgen een basisbeurs van €274,90 per maand. Omdat het leven zoveel duurder is geworden komt er nog eens €165,- per maand bij. Dit geldt alleen voor uitwonende studenten. Deze compensatie geldt alleen voor het komend studiejaar. Dat is samen bijna €416,00 per maand in het studiejaar 2023-2024.
 4. De basisbeurs zal gelden voor de officiële (nominale) duur van de studie. Doe je een driejarige bacheloropleiding, dan krijg je dus drie jaar basisbeurs. Doe je langer over je studie dan moet je dus meer bijlenen.
 5. Het bedrag dat je aan basisbeurs krijgt wordt afgetrokken van het bedrag dat je kunt lenen. Je kunt dus minder lenen.
 6. Er komt dus een verschil tussen thuiswonende studenten en studenten die op kamers wonen. Studenten die nog bij hun ouders wonen krijgen minder basisbeurs.
 7. Je moet, net als bij de aanvullende beurs en de OV kaart, het geld van je basisbeurs terugbetalen als je niet binnen tien jaar afstudeert.
 8. Deze regeling geldt ook voor de huidige studenten. Ben je bezig met je tweede bachelorjaar, dan heb je volgend jaar nog recht op één jaar basisbeurs als je een driejarige bachelor doet. Doe je een vierjarige bachelor, dan heb je nog twee jaar recht op basisbeurs.
 9. Ben je (bijna) klaar met je studie en heb je niet kunnen profiteren van de basisbeurs, dan krijg je een eenmalige compensatie van €1400,-
 10. Is je basisbeurs fase afgelopen, dan kun je nog wel een tijdje lenen. Het bedrag dat je kunt lenen is € 1.028,33
You might be interested:  Oppervlakte Piramide Berekenen Online
thuiswonend Op kamers
basisbeurs 110,30 439,20* *alleen het komend jaar
aanvullende beurs 416,00 416,00
lenen 266,00 266,00
collegegeldkrediet 192,83* 192,83* *betaal je meer collegegeld, dan mag je hiervoor ook meer lenen.

Wat wordt de studiefinanciering in 2023?

* De basisbeurs is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand.

Wat als je ouders je studie niet willen betalen?

Kunnen je ouders niet meebetalen aan de studie? Dan kan je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs is er voor studenten op het mbo, hbo en universiteit. Met de rekenhulp van DUO kan je kijken wat de hoogte is van je aanvullende beurs.

Wat is het gemiddelde inkomen van een student?

Wat is het inkomen van een hbo student? – Bijbaantjes, studenten zijn er maar druk mee. Hoe zit het eigenlijk met jou en je medestudenten? Hoeveel werken studenten naast je studie? En hoeveel verdien je dan? Even wat gespierde cijfers: Studenten in het hoger onderwijs verdienen gemiddeld € 5.250,- euro met hun bijbaantje.

 1. Hbo studenten iets meer, € 5.700,- euro.
 2. Zij verdienen dus meer dan wo studenten.
 3. Dit komt doordat zij meer uren per week en meer weken per jaar werken.
 4. Oudere studenten werken meer en verdienen logisch gezien ook meer dan jongere studenten.
 5. Naast hun studie hebben ze gemiddeld een bijbaantje van 13 uur per week.

Naarmate de studenten ouder worden, werken ze ook meer. Namelijk gemiddeld 23 uur per week. Per jaar verdienen studenten van 19 jaar gemiddeld € 3.200,- euro en studenten van 24 jaar gemiddeld € 6.500,- euro. Welke baantjes vinden studenten nou echt leuk? En welke juist wat minder? We hebben het voor je opgezocht.

You might be interested:  Straal Berekenen Google Maps

De meeste studenten tot 21 jaar zijn naast hun studie winkelbediende of werken in de horeca. Vooral bij jongeren zijn dit populaire bijbaantjes. De wat oudere studenten hebben vaker een baantje dat dichter bij hun huidige studie ligt. Vaak zijn dit baantjes als ICT-programmeur of administratieve kracht.

Ons advies is: neem een bijbaan in de lijn van je hbo opleiding! Dat staat goed op je CV en je kunt werkervaring opdoen.

Wie krijgt studiebeurs 2023?

Herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming.

 • Het wetsvoorstel is op 6 juni door de Eerste Kamer aangenomen.
 • Studenten moeten veel lenen en hebben steeds hogere studieschulden.
 • Angst voor hoge schulden kan invloed hebben op het geluksgevoel.
 • Ook kan de angst voor schulden ervoor zorgen dat studenten niet kiezen voor een vervolgopleiding, terwijl zij zich wel verder kunnen ontwikkelen.

Dit is slecht voor de kansengelijkheid. Het kabinet besloot daarom om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Dit geldt voor studenten die vanaf september 2023:

een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben.

De prestatiebeurs voor studenten bestaat uit:

een basisbeurs; aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders); en studentenreisproduct.

Over de prestatiebeurs wordt rente gerekend, ook tijdens de studie. Als studenten binnen 10 jaar hun diploma halen, wordt de prestatiebeurs inclusief de rente omgezet in een gift. In Mijn DUO zien studenten bij ‘Mijn Producten’ hoeveel maanden prestatiebeurs ze (over) hebben.

 1. Soms heeft een student alleen nog recht op een studentenreisproduct en geen recht meer op een basisbeurs.
 2. Het recht op het studentenreisproduct is namelijk 1 jaar langer dan het recht op een basisbeurs.
 3. Het kabinet verwacht dat de studieschuld voor studenten met invoeren van de basisbeurs minder hoog op loopt.
You might be interested:  Percentage Berekenen In Excel

Met de basisbeurs wil het kabinet ervoor zorgen dat studenten minder geldzorgen hebben. En dat iedereen een kans heeft om zich verder te ontwikkelen.