Aflossingsvrije Hypotheek Berekenen Hypotheker

Aflossingsvrije Hypotheek Berekenen Hypotheker

Hoe bereken je een aflossingsvrije hypotheek?

Hypotheekrente bij een aflossingsvrije hypotheek – Om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek dien je een lineaire of een annuiteitenhypotheek af te sluiten, waarmee je de hypotheekschuld in maximaal 30 jaar aflost. Indien je voor 2013 al een hypotheek had, kun je nog steeds gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek, ook met een aflossingsvrije hypotheek Op het moment dat je gebruik maakt van een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente tijdens de looptijd, er is nog geen sprake van aflossingen.

Hoeveel aflossingsvrije hypotheken?

Hoeveel mag je aflossingsvrij lenen? Bij de meeste geldverstrekkers mag je maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij lenen. De rest moet je aflossen, met een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Wat kost 100.000 aflossingsvrij?

Hypotheek per eind 2021 – Hieronder zie je de maandlastenberekening van een starter die eind 2021 een hypotheek heeft afgesloten van 200.000 euro. De hypotheekrente was 1,4% voor de annuïteitenhypotheek en 1,6% voor de aflossingsvrije hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met NHG was de hypotheekrente een stuk lager, namelijk 1%.

Maand/jaar: november 2021 Koopsom en waarde woning: 200.000 euro Hypotheekrente 10 jaar vast

Alternatief 1: Hypotheek 50% aflossingsvrij en 50% annuiteiten

Hypotheek zonder NHG Maandlasten aflossingsvrije hypotheek van 100.000 euro: 133 euro (box 3) Maandlasten annuïteitenhypotheek van 100.000 euro: 340 euro (box 1) In totaal bruto per maand: 473 euro In totaal netto per maand: 458 euro (in het eerste jaar)

Er geldt op de hypotheekmarkt een regel dat de maximale aflossingsvrije hypotheek die afgesloten kan worden 50% van de waarde van woning bedraagt. In dit voorbeeld is dit 100.000 euro (50% van 200.000 euro). De hypotheekrente voor de aflossingsvrije hypotheek is 0,2% hoger dan bij de annuïteiten hypotheek.

Hypotheek met NHG (rente 1,0%) Maandlasten annuïteitenhypotheek van 200.000: 643 euro (box 1) In totaal bruto per maand: 643 euro In totaal netto per maand: 610 euro (in het eerste jaar)

Deze starter had ook kunnen kiezen voor een 100% annuïteiten hypotheek met NHG. De NHG zorgt er voor dat de hypotheekrente lager is namelijk 1%. De bruto maandlast voor de hypotheek wordt dan 643 euro per maand. Het voordeel is dat de gehele hypotheek in 30 jaar wordt afgelost.

You might be interested:  Action Salaris Berekenen

Is het verstandig om je aflossingsvrije hypotheek af te lossen?

Waarom een aflossingsvrije hypotheek aflossen? – Het aflossen van je aflossingsvrije hypotheek is om verschillende redenen verstandig. Lagere maandlasten: Hoe lager je hypotheekschuld, hoe lager de hypotheekrente en hoe minder maandlasten je gaat betalen.

Als je meer aflost ben je bovendien sneller hypotheekvrij. Kleinere kans restschuld: Is de looptijd van je aflossingsvrije hypotheek ten einde? Dan heb je niet altijd de mogelijkheid om je hypotheek te verlengen. Dit verschilt per hypotheekaanbieder. Door nu al extra af te lossen, is de kans dat er een restschuld overblijft na de looptijd van je hypotheekschuld veel kleiner.

Zo kun je de resterende schuld op de einddatum makkelijker aflossen. Daarnaast is de kans groter dat je overwaarde op je huis hebt. Lagere tariefklasse hypotheek: Bij elke hypotheek die je afsluit word je ingedeeld in een bepaalde tariefklasse. De tariefklasse bepaalt hoe hoog je hypotheekrente is.

Wat gebeurt er met mijn aflossingsvrije hypotheek na 30 jaar?

De Aflossingsvrije Hypotheek in het kort – Een aflossingsvrije hypotheek heeft in de meeste gevallen een looptijd van 30 jaar en u bent niet verplicht tussentijds (een deel van) de lening terug te betalen. Als de termijn is verstreken moet u de hypotheek verlengen of een nieuwe hypotheek afsluiten.

Is aflossingsvrije hypotheek goedkoper?

Misverstand 2: Een aflossingsvrije hypotheek is de goedkoopste hypotheek – Met een aflossingsvrije hypotheek betaal je zoals gezegd gedurende de looptijd alleen rente en geen aflossing, waardoor de maandlasten lager zijn dan bij een annuïtaire of lineaire hypotheek.

 1. Dit betekent echter niet dat een aflossingsvrije hypotheek ook goedkoper is.
 2. Omdat je niet aflost, ben je uiteindelijk juist duurder uit.
 3. Aan het einde van de looptijd betaal je de lening volledig terug.
 4. Als je daar de rente bij optelt die je gedurende de looptijd hebt betaald, dan zijn de totale kosten hoger dan wat je uiteindelijk betaalt bij lineaire of annuïtaire hypotheek.

Met een rekentool van berekenhet.nl kun je uitrekenen wat de totale netto hypotheekkosten zijn. Met een annuïteitenhypotheek van 200.000 euro tegen 4 procent rente ben je na 30 jaar in totaal bijna 290.913 euro aan rente en aflossing kwijt. Bij de rentelasten is hierbij het voordeel van de hypotheekrenteaftrek meegenomen.

You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen Zzp

Is aflossingsvrije hypotheek box 3?

Oorspronkelijke situatie per 1 juli 2016 – Deze starters hebben op 1 juli 2016 een woning gekocht. Er is een combinatie van een annuïteiten hypotheek en een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. De aflossingsvrije hypotheek valt in box 3, waardoor over de betaalde hypotheekrente geen aftrek kan worden genoten.

Koopsom woning € 250.000
Annuïteitenhypotheek (box 1) € 125.000
Aflossingsvrije hypotheek (box 3) € 125.000

Hoe lang mag je een aflossingsvrije hypotheek meenemen?

Je koopt een nieuw huis en hebt daarvoor een hogere hypotheek nodig – Als je voor je nieuwe huis een hogere hypotheek nodig hebt, moet je voor het extra hypotheekdeel voldoen aan de nieuwe hypotheekregels om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Hoeveel belasting betaal je als je huis hypotheekvrij is?

Rekenvoorbeeld – Stel de WOZ-waarde van je woning is €400.000. Het percentage waarmee je het eigenwoningforfait berekent is dan 0,35%.

Berekening eigenwoningforfait: €400.000 x 0,0035 = €1400. Dit bedrag wordt opgeteld bij het inkomen en over dat saldo wordt dan maximaal 49,50% (2023) belasting geheven. Het eigenwoningforfait kost je in dit voorbeeld maximaal €693 belasting.

Heb je in 2023 een belastbaar inkomen onder de €73.032? Dan ben je onder aan de streep een lager bedrag kwijt aan het eigenwoningforfait. Bekijk op de website van de Belastingdienst het overzicht van de belastingschijven, Hierin vind je het percentage terug waarmee je het eigenwoningforfait moet vermenigvuldigen om de extra belasting door het eigenwoningforfait te berekenen.

Wat is beter aflossingsvrij of annuïteit?

Reden 4: de hogere rente merk je eerder met aflossingsvrij – Met een aflossingsvrije hypotheek ben je kwetsbaarder bij een forse rentestijging dan met een annuïtaire hypotheek. Dat komt doordat de lening gedurende de hele looptijd even hoog blijft, en de maandlasten een direct resultaat zijn van de hogere rente en de omvang van de schuld.

 • Bij een annuïtaire hypotheek wordt de schuld geleidelijk terugbetaald.
 • Na bijvoorbeeld tien jaar is de lening al lager en bestaan de maandlasten voor een groter deel uit aflossing dan aan het begin.
 • Daarmee komt een hogere rente minder hard aan.
 • Hoe anders een rentestijging uitpakt bij de twee verschillende soorten hypotheken kunnen we met een voorbeeld laten zien.

We nemen een aflossingsvrije en een annuïtaire hypotheek van 350.000 euro, waarvoor een hypotheekrente van 1,6 procent is afgesloten voor vijf jaar. In 2025 wordt de rente opnieuw afgesloten, maar tegen die tijd is het vijfjaars tarief gestegen tot 4 procent.

 1. De onderstaande tabel toont de ontwikkeling in maandlasten voor beide hypotheken.
 2. Voor de aflossingsvrije hypotheek stijgen de bruto maandlasten relatief veel harder dan voor de annuïtaire hypotheek: het gaat om een ruime verdubbeling van 467 euro naar 1.167 euro.
 3. De toename in bruto maandlasten bij de annuïteit is ongeveer een derde: van 1.225 euro naar 1.671 euro.
You might be interested:  Oppervlakte Berekenen Google Maps

De verschillen tussen de twee hypotheeksoorten zijn overigens beperkter als je rekening houdt met de hypotheekrenteaftrek.

Hoe hoog is de rente bij een aflossingsvrije hypotheek?

Hypotheekrente aflossingsvrije hypotheek 10 jaar vast

Hypotheek NHG 100%
Argenta Hypotheek 4,18% 4,94%
Obvion Woon Hypotheek 4,18% 4,62%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,19% 4,76%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,19% 4,68%

Hoe werkt een aflossingsvrije hypotheek?

Je Aflossingsvrije Hypotheek nu en later – Met een Aflossingsvrije Hypotheek betaal je alleen rente en los je tussentijds niet af, tenzij je daar zelf voor kiest. Je hypotheek wordt daardoor niet minder en je maandlasten blijven gelijk. Maar wat betekent dit voor je maandlasten in de toekomst? Kun je de hypotheek aflossen? Bijvoorbeeld als je met pensioen gaat en misschien minder inkomen hebt? Of als je hypotheekrente niet meer kunt aftrekken? Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de betaalbaarheid van je Aflossingsvrije Hypotheek in de toekomst.

Is aflossingsvrije hypotheek goedkoper?

Misverstand 2: Een aflossingsvrije hypotheek is de goedkoopste hypotheek – Met een aflossingsvrije hypotheek betaal je zoals gezegd gedurende de looptijd alleen rente en geen aflossing, waardoor de maandlasten lager zijn dan bij een annuïtaire of lineaire hypotheek.

 • Dit betekent echter niet dat een aflossingsvrije hypotheek ook goedkoper is.
 • Omdat je niet aflost, ben je uiteindelijk juist duurder uit.
 • Aan het einde van de looptijd betaal je de lening volledig terug.
 • Als je daar de rente bij optelt die je gedurende de looptijd hebt betaald, dan zijn de totale kosten hoger dan wat je uiteindelijk betaalt bij lineaire of annuïtaire hypotheek.

Met een rekentool van berekenhet.nl kun je uitrekenen wat de totale netto hypotheekkosten zijn. Met een annuïteitenhypotheek van 200.000 euro tegen 4 procent rente ben je na 30 jaar in totaal bijna 290.913 euro aan rente en aflossing kwijt. Bij de rentelasten is hierbij het voordeel van de hypotheekrenteaftrek meegenomen.