Afschrijving Per Jaar Berekenen

Afschrijving Per Jaar Berekenen
Hoe berekent u het bedrag van de afschrijving? Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel, moet u het bedrag bepalen dat u jaarlijks mag afschrijven. Daarvoor hebt u 3 gegevens nodig:

de aanschafkosten Die bestaan uit de aanschafprijs plus:

de aankoopkosten (zoals bijvoorbeeld de notariskosten bij aankoop van onroerend goed) de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken (bijvoorbeeld de kosten van plaatsing van het bedrijfsmiddel door een ander dan de leverancier), min: kortingen en subsidies, ook als u die achteraf krijgt

de restwaarde Dat is de waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat u het niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming. Voor het bepalen van de restwaarde kunt u overleggen met de leverancier van het bedrijfsmiddel. Deze kan meestal goed inschatten wat het bedrijfsmiddel na verloop van tijd nog waard is. de vermoedelijke gebruiksduur (in hele jaren) In principe is dat de technische levensduur van het bedrijfsmiddel, dus de periode totdat het helemaal versleten is. Maar u mag uitgaan van de economische levensduur als die korter is dan de technische levensduur. De economische levensduur van een bedrijfsmiddel is verstreken als het geen economisch nut meer heeft voor uw onderneming, ook al is het technisch nog in goede staat.

Let op! Bij de kosten voor bedrijfsklaar maken kunt u de btw optellen, als u die niet als voorbelasting kunt aftrekken. De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de zogenoemde lineaire methode. U schrijft dan per jaar een vast percentage af van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde.

 1. De formule voor deze berekening van de afschrijving luidt: afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur.
 2. Voorbeeld U koopt een machine.
 3. De aanschafprijs bedraagt € 30.000, de vermoedelijke gebruiksduur is 10 jaar en de restwaarde na 10 jaar is € 5.000.
 4. Berekening van de afschrijving: (€ 30.000 – € 5.000) : 10 = € 2.500 per jaar.

Als u een bedrijfsmiddel maar een deel van het jaar hebt gebruikt, dan mag u alleen over dat deel afschrijven. Stel dat u de machine op 1 oktober hebt gekocht, dan mag u over dat jaar afschrijven: 3/12 x € 2.500 = € 625. Let op! De afschrijving is per jaar maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel.

Wat is een jaarlijkse afschrijving?

Bij het bepalen van de winst houdt u rekening met de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen: u trekt die kosten af van de opbrengsten. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u niet direct wilt verkopen, maar die u een aantal jaren in uw onderneming gebruikt.

gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt (de materiële bedrijfsmiddelen) vergunningen en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik leidt tot een waardevermindering van de vergunningen (de immateriële bedrijfsmiddelen)

Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag u niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet u afschrijven. Dat houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken. Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan trekt u het bedrag wel in 1 keer af als kosten.

Welk bedrag afschrijven?

Vanaf welk bedrag moet je moet je afschrijven? – Alles boven een bedrag van € 450 moet je dus afschrijven, oftewel mag je niet in één keer als kostenpost van je winst aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe computer, auto of machine. Je doet namelijk langer dan een jaar met zulke bedrijfsmiddelen en daarom moeten de kosten ook over meerdere jaren worden uitgesmeerd.

Wat is gemiddelde afschrijving auto per jaar?

Hoe behoud je waarde? – Samenvattend zijn veel factoren van invloed op de waarde van je auto. Als je wilt zorgen dat jouw auto zijn waarde behoudt, is het dus belangrijk om hem goed te onderhouden en niet enorm veel kilometers af te leggen. Een kleine, populaire auto zal wat waardevaster zijn dan een minder populair model.

Hoe moet je afschrijvingen boeken?

Een afschrijving boek je ten opzichte van de waarde van het bedrijfsmiddel, waardoor het totaal aan activa af zal nemen. De afschrijvingskosten neem je op in de winst- en verliesrekening, zodat die invloed hebben op het resultaat en de belastingen.

Hoe bepaal je de restwaarde?

De restwaarde is het verschil tussen de aanschafkosten en de kosten van afschrijving. De formule: Aanschafwaarde – de afschrijvingskosten per jaar (x het aantal jaar) = restwaarde.

Hoe werkt afschrijving auto zakelijk?

De vermoedelijke gebruiksduur – De meeste ondernemers schrijven hun auto of bestelbus in vijf jaar af. Dat is de maximale afschrijvingstermijn die de belastingdienst stelt. Het voertuig wordt in vijf gelijke stappen (dus 20 procent per jaar) afgeschreven. Lineair afschrijven heet dat. Het is dé fiscale afschrijvingsmethode. Al bestaan er uitzonderingen.

Hoe werkt afschrijving auto ZZP?

Zakelijke auto afschrijven: de meest gestelde vragen –

 • Waarom zakelijk rijden? Als startende ondernemer kun je met een zakelijke auto profiteren van fiscale voordelen. Je kunt de btw terugvragen, alle autokosten aftrekken én je kunt de zakelijke auto afschrijven,
 • Wat is afschrijven? Afschrijven betekent dat je de kosten die je maakt om bedrijfsmiddelen te kopen, aftrekt van de winst. Een investering hoger dan € 450 mag je niet in een keer aftrekken van de belasting, maar moet je verdelen over meerdere jaren: dit heet afschrijven
 • Wanneer rijd je zakelijk? Iedere kilometer die je voor jouw onderneming in de auto rijdt is zakelijk. Ongeacht in welke auto je dit doet. De Belastingdienst maakt alleen een onderscheid tussen een privé- en een bedrijfsauto. Als je een auto op naam van de zaak hebt, kom je in aanmerking voor fiscale voordelen, zoals afschrijvingen.
 • Een zakelijke auto afschrijven, hoe gaat dat? Een zakelijke auto afschrijven moet in maximaal vijf jaar en gaat via de lineaire methode. Afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur. Voorbeeld: € 35.000-€ 5.000 = € 30.000/5 = € 6.000 per jaar.
You might be interested:  Vermogen Warmtepomp Berekenen Gasverbruik

Wat kun je zakelijk afschrijven?

Wekelijks krijg ik vragen over welke kosten nu wél, en welke níet aftrekbaar zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met opleidingskosten? Kantoor aan huis? De auto? Een telefoon die je zowel zakelijk als privé gebruikt? Een lunch met een klant? En is dat anders dan een lunch tijdens een training? (ja). De basis: Waarom trekken we kosten af? En waarom is aftrekbaarheid überhaupt een issue? Kosten wil je aftrekken omdat je daarmee de winst verlaagt. Omzet minus kosten is winst. Hoe minder winst je maakt, hoe minder belasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) je betaalt.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je zoveel mogelijk kosten moet maken. Je moet natuurlijk wel echt het geld hebben om de uitgaven te kunnen doen. Maar áls je zakelijke kosten maakt, zorg dan dat ze in je boekhouding terecht komen. Je doet jezelf en je onderneming te kort wanneer je vergeet kosten op te voeren.

Het belang van de fiscus is nu ook direct duidelijk: De fiscus wil zoveel mogelijk belasting ontvangen, dus de fiscus wil dat jij zoveel mogelijk winst maakt. Je mag daarom niet zómaar alles opvoeren als bedrijfskosten. De hoofdregel: Zakelijke kosten zijn aftrekbaar De hoofdregel is heel eenvoudig.

Kosten die je maakt voor de zakelijke belangen van je onderneming zijn aftrekbaar. Dat is hoe de belastingdienst het omschrijft. De belastingdienst geeft zelfs een (verre van complete) opsomming van zakelijke kosten: huur van de bedrijfsruimte, verzekeringen en briefpapier zijn aftrekbaar. Op basis van deze hoofdregel kun je zelf veel conclusies trekken: marketing, je website, zakelijke cursussen, vakliteratuur, de boekhouder, je virtual assistant of online business manager, allemaal zakelijke (en dus aftrekbare) kosten.

Maar de eerste vragen ontstaan ook meteen. Want hoe zit het dan met kosten die je zakelijk maakt, maar waar je ook privé een voordeel bij hebt? We komen in het oranje gebied. De gedeeltelijk aftrekbare kosten. Gedeeltelijk aftrekbare kosten Sommige kosten hebben naast een zakelijk voordeel, ook een privé voordeel.

 • De belastingdienst noemt dit de ‘gemengde kosten’.
 • Van deze gemengde kosten is alleen het zakelijke deel aftrekbaar.
 • Gebruik je de telefoon zowel zakelijk als privé? Dan mag je alleen het deel aftrekken wat je zakelijk gebruikt.
 • Hier onstaat direct de vraag; hoe bepaal je dat dan? En hoe voer je dat praktisch uit? En daar zijn geen eenduidige antwoorden op te geven.

Het enige juiste antwoord is: Zorg dat je jouw keuze kunt uitleggen. In juridische termen: Je moet een verdedigbaar standpunt hebben. Dan is het alsnog mogelijk dat de fiscus het met je oneens is en dat je een correctie krijgt opgelegd, maar je loopt dan beduidend minder kans op een boete.

Ik voer al mijn telefoonkosten zakelijk op. Ook al voer ik wel eens privé een telefoontje. Mijn verdedigbare standpunt: Ik gebruik mijn telefoon de hele dag zakelijk. Het incidentele privé-telefoontje is verwaarloosbaar. Thuis hebben we een vaste lijn voor het privé-gebruik. Ik noem nog een aantal specifieke gemengde kosten: Auto: Ook bij de auto is er over het algemeen een privé deel en een zakelijk deel.

Voor het gemengde gebruik van de auto heeft de fiscus heel veel aanvullende regels beschreven. Lunch en andere representatiekosten: Als je zakelijk gaat lunchen, dan is de fiscus van mening dat je daar ook je privé-trek mee stilt. De lunch heeft dus naast een zakelijk ook een privé karakter.

Om onduidelijkheden te voorkomen heeft de fiscus zelfs bepaald hoe groot die privé-trek dan wel niet was: 20% (dat was tot en met 31 december 2016 26,5%). Met andere woorden; slechts 80% van zakelijke lunches en andere representatiekosten is aftrekbaar. Ben je trainer en krijgen je cursisten een lunch tijdens de training? Dan voer je die lunch wél gewoon op als zakelijke kosten.

Voor jou heeft die lunch dan een 100% zakelijk karakter. Je kunt je cursisten tenslotte niet laten verhongeren. Niet aftrekbare kosten Als het persoonlijke voordeel overheerst, zijn de kosten niet aftrekbaar. De fiscus geeft aan dat het behalen van je rijbewijs, het bezoeken van een pedicure en de zorgverzekering niet aftrekbaar zijn.

 • Ook kleding is niet aftrekbaar.
 • Leding is alleen aftrekbaar wanneer je deze privé echt niet kunt dragen en wanneer het bedrijfslogo er op staat.
 • De werkkleding van een automonteur zou ik opvoeren als zakelijke kosten.
 • Verkeersboetes zijn trouwens ook niet aftrekbaar.
 • Ook niet als je op weg was naar een zakelijke afspraak en óók niet als je te hard hebt gereden zodat je op tijd op je zakelijke afspraak kon zijn 😉 Gespreid aftrekbare kosten Sommige kosten zijn wel zakelijk, maar je mag ze niet in één jaar opvoeren in de kosten.
You might be interested:  Q1 En Q3 Berekenen

Wanneer je kosten opvoert in je boekhouding, verlaag je de winst waardoor de fiscus minder belastinggelden ontvangt. De fiscus is van mening dat wanneer je een bedrijfsmiddel aanschaft wat meerdere jaren mee gaat (een auto, een computer, een machine) dat je de kosten daarvan dan ook netjes moet verdelen over die jaren.

 • De fiscus ontvangt dan ieder jaar een béétje minder inkomsten in plaats van dat ze ineens de hele aftrekpost voor haar kiezen krijgt.
 • Het verspreiden van kosten over meerdere jaren heet ‘afschrijven’.
 • De hoofdregel is dat je investeringen in een bedrijfsmiddel wat langer dan één jaar mee gaat en in aanschaf meer dan € 450,- excl.

btw kost, over vijf jaar moet afschrijven. Schaf je een computer aan voor € 1.000,-? Dan neem je gedurende vijf jaar ieder jaar € 200,- mee in de kosten. Uitzonderingen Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Zo mag een starter de investeringen die hij in de start (de eerste drie jaar) van zijn onderneming doet willekeurig afschrijven.

Willekeurig betekent ‘wanneer je maar wilt’. Dat is heel handig, want wanneer je in het eerste jaar bijna geen winst maakte, hoef je toch al geen belasting te betalen. Dan is het zonde om je computer af te schrijven. Je kunt de investering beter nog een tijdje op de balans laten staan, en hem het tweede of het derde jaar (wanneer je flinke winsten maakt) ineens afschrijven.

Dan maak je optimaal gebruik van je belastingvoordelen. Grijs gebied Tot slot is er het grote grijze gebied, Dat deel wat nergens staat opgeschreven. We moeten proberen om te ontdekken wat de fiscus er van vindt. Laatst zat ik te lunchen met een collega-ondernemer en hij vertelde het prachtige verhaal van zijn klant die een motorjacht had aangeschaft op de zaak.

 1. De aanschaf bracht gigantische fiscale voordelen met zich mee, van vele tienduizenden euro’s per jaar.
 2. Zijn motivatie was dat hij klanten mee uit lunchen nam op zijn jacht.
 3. De fiscus heeft het verhaal met één veeg van tafel geschoven en het bedrijf in kwestie moest alle genoten voordelen terugbetalen en keek zijn faillissement in de ogen.

Kunnen we dan concluderen dat je nooit een schip op de zaak kunt zetten? Nee, uiteraard niet. Heb je een zeillschool, dan heb je waarschijnlijk zelfs meerdere boten op de zaak! Wanneer je je begeeft in het grijze gebied, dan is de hoofdvraag: Is het zakelijk karakter verdedigbaar? Daar is niet altijd een zwart/wit antwoord op te geven.

Heb je vragen? Stel die dan hieronder. Ik reageer altijd! Naschrift: De reageerfunctie heb ik na 120 reacties uitgezet 🙂 Voor inhoudelijke vragen adviseer ik je je boekhouder of accountant te raadplegen. Wil je zelf financieel sterker worden? Mail ons dan gerust op [email protected] dan stellen we je op de hoogte van trainingsmogelijkheden, of kijk op deze website onder Trainingen.

Vond je dit artikel waardevol? Dan vind ik het super als je het wilt delen via de onderstaande sharebuttons!

Hoe betaal je afschrijving?

De gebruiksduur schat je in op 5 jaar en de restwaarde op €5000. De afschrijving bereken je dan als volgt: aanschafprijs – restwaarde / gebruiksduur = afschrijvingskosten per jaar. In dit rekenvoorbeeld is de som 22.000 – 5000 / 5 = 3400. De jaarlijkse afschrijvingskosten zijn dus €3400.

Is afschrijving inclusief btw?

Afschrijving, met of zonder btw? – Als je een eenmanszaak hebt, recupereer je de btw (indien mogelijk) via de btw-aangifte. Indien er sprake is van niet-aftrekbare btw, wordt die opgeteld bij de nettowaarde exclusief btw in je afschrijvingstabel (een overzicht van de investering en het bedrag dat je elk jaar aftrekt).

Hoe zet je afschrijvingen op de balans?

Resultatenrekening – Bij een resultatenrekening tel je afschrijvingen actief mee. Bij een balans doe je dit niet. Je zet de waarde voor goederen waarop je afschrijft gewoon ieder jaar voor een lager bedrag op de balans. Stel dat de inventaris van de ondernemer uit het voorbeeld in vijf jaar is afgeschreven.

Wat wil afschrijven zeggen?

Afschrijven is investeringen spreiden – Afschrijvingen zijn eigenlijk een louter boekhoudkundige ingreep om de kosten van een kapitaalgoed netjes te verdelen over meerdere periodes en dus te spreiden in de tijd, namelijk de levensduur van de investering.

De investering (en dus ook de uitgave/betaling) wordt in een bepaald jaar gedaan. Maar omdat het kapitaalgoed vaak meerdere jaren gebruikt wordt, worden de kosten over een langere tijd uitgesmeerd. Elk jaar trek je een deel van de aankoopprijs af van de winst van jouw coöperatie. En aangezien de winst van jouw coöperatie onderworpen is aan vennootschapsbelasting, zal de fiscus over jouw schouder komen meekijken of je wel correcte afschrijvingspercentages hanteert.

Hoe werkt de urenregistratie?

De gebruiksduur van het investeringsgoed bepaalt het afschrijvingspercentage. Zo schrijven we een bedrijfsmiddel met een gebruiksduur van 10 jaar, af aan 10 %. Enkele voorbeelden van afschrijvingspercentages:

Kantoor en gebouwen: 3 % Industriële gebouwen: 5 % Meubilair en machines: 10 % Rollend materieel: 20 % Klein materiaal: 33 %

Hoe bereken je afschrijving van je auto?

Een auto van meer dan 7 jaar oud wordt niet altijd meer vermeld in de tweedehandskaternen. Hoe kan je dan de waarde ervan kennen op de markt? Dit zijn enkele manieren. – Om de prijs te kennen van een tweede- of derdehands auto is het mogelijk om een prijzenkatern voor occasiewagens te raadplegen, zoals die van ons magazine.

Jaarlijkse afschrijving: over het algemeen verliest een populaire auto al 25% van zijn waarde in het eerste jaar. Vervolgens verliest hij 18% van de resterende waarde tijdens het tweede jaar, daarna 15%, 12% en uiteindelijk nog eens 10% per jaar. Zo is bijvoorbeeld een auto van nieuw €20.000 na 11 jaar nog iets minder dan €4.500 waard. Maar let op, want het is noodzakelijk om dit resultaat nog volgens andere criteria af te wegen. Kilometerstand: het gebruik van de auto en zijn kilometerstand beïnvloeden natuurlijk ook de prijs. Op basis van de jaarlijkse afschrijving moet de prijs dan nog worden aangepast. De jaarlijkse berekening baseert zich op een gebruik van 10.000 km per jaar (stadswagen) tot 16.000 km per jaar (grote modellen) voor benzinewagens en van 15.000 tot 20.000 km per jaar voor dieselwagens. Bij afwijkingen wordt de volgende berekening gebruikt: voor elke bijkomende schijf van 1000 km moet er €30 worden afgetrokken. Maar voor elke 1000 km minder voegen we €15 toe aan de prijs. Zo zal een stadswagen die nieuw €20.000 kostte nog €4050 waard zijn na 11 jaar en 135.000 km, in plaats van €4500 bij 120.000 km. En met 105.000 km op de teller zal hij nog ongeveer €4725 kosten. De staat van de auto: een auto van 4 jaar oud die er 10 jaar oud uitziet, gaat natuurlijk zijn waarde verliezen. Daarbij wordt er gekeken naar de staat van de mechaniek, die van de carrosserie en ook het interieur. Een auto die duidelijk weinig is schoongemaakt, slecht is onderhouden en al wat gebreken toont, verliest heel wat van zijn waarde. Daarnaast zullen rokersauto’s ook minder waard zijn door de tabakgeur binnenin. De berekening is hier wat ingewikkelder, maar een eventuele reparatie- of andere kost mag afgetrokken worden van de berekening hierboven. Met de Car-Pass kan gekeken worden of de auto perfect is onderhouden. En als de auto in de loop van de tijd perfect bewaard is gebleven, met veel zorg in het onderhoud en tijdens het rijden, kan de prijs 50% of zelfs dubbel zo hoog uitkomen. Bekendheid: sommige modellen, en de premiummerken, genieten van hun bekendheid om hun waarde beter vast te houden. Zo heeft een Duitser over het algemeen maar te maken met een afschrijving van 18% tot 20% in het eerste jaar (in plaats van 25%), en daarna 15%, 12% en vervolgens 10% voor de daarop volgende jaren. Voor anderen is het net omgekeerd. Een bekende slechte betrouwbaarheid kan de waarde doen zakken tot op het punt dat het model tegen een zeer lage prijs wordt verkocht. Het kan zelfs gebeuren dat bepaalde slechte modellen tot 30% van hun waarde verliezen in het eerste jaar! Bij prestigieuze merken en speciale modellen is de waardevermindering subtieler. Sommige modellen houden zelfs hun waarde vast gedurende 4 of 5 jaar, om dan plots te dalen wanneer ze ‘uit de mode’ zijn. Anderen blijven tot 50% of 60% van hun waarde vasthouden na 10 jaar, omdat ze erg gewild zijn. Zeldzaamheid: de zeldzaamheid van een model is vaak een goed teken voor de verkoper. Soms is die gelinkt aan een commerciële flop ondanks de kwaliteiten van het model, door een slechte marketingcampagne, een speciaal design of simpelweg door een verkeerde slechte reputatie. Die modellen verliezen vaak veel van hun waarde tijdens de eerste 7 tot 8 jaar. Maar vervolgens worden ze verzamelobjecten en gaat de prijs zich stabiliseren, of zelfs stijgen na meer dan 10 jaar. Dat is vaak moeilijk te bepalen bij de aankoop van een nieuwe wagen. Het lijkt dus een beetje op een pokerspel. Uitrusting: de opties en de uitrusting maken deel uit van de aanschafprijs van een nieuwe auto. Ze worden dus ook meegeteld in de berekening van de doorverkoopwaarde. Airco, een ‘up-to-date’ multimediasysteem en een leren bekleding zijn criteria die de prijs een beetje kunnen verhogen. ‘Full option’-auto’s zijn ook erg populair op de tweedehandsmarkt. Ecologie: De LEZ’s en de ecovignetten in België en in het buitenland bestraffen de modellen die niet langer voldoen aan de toegangscriteria. Er moet dus iets anders mee gedaan worden: hem verkopen aan een lage prijs voor export, hem proberen verkopen aan iemand die niet naar de betrokken steden of regio’s gaat of de auto stallen tot als het een oldtimer wordt (30 jaar) om hem dan te verkopen, vooral als het model historisch of stilistisch interessant is. De markt: tenslotte is de belangrijkste factor voor de marktprijs van een auto de wet van vraag en aanbod. Ondanks zijn kilometerstand en zijn opties haalt het niets uit om een model te willen verkopen voor €7000 dat amper de €5000 haalt op de online verkoopsites of bij handelaars. Tenzij de auto echt, zoals hierboven uitgelegd, in een uitzonderlijk goede staat is waarmee een youngtimer-verzamelaar tevreden kan zijn. In elk geval, tenzij er dringend geld nodig is, moet je vermijden om jouw auto aan een veel te lage prijs op een verkoopsite te zetten. Bereken op zijn minst de minimum marktprijs en richt je op de sterke punten van de auto om hem te doen opvallen tussen de andere zoekertjes.

You might be interested:  Reiskostenvergoeding Berekenen Per Dag

Wat is vaste afschrijving?

Antwoord van Erik Jan – ANWB Expert U heeft een vraag over de afschrijving oftewel de waardevermindering van een auto. Wij maken daarbij onderscheid in vaste en variabele afschrijving. De vaste afschrijving is waardevermindering door het ouder worden van een auto. Die kan worden uitgedrukt in een bedrag per tijdsperiode. Variabele afschrijving is de waardevermindering door gereden kilometers.