Algemene Heffingskorting 2021 Berekenen

Algemene Heffingskorting 2021 Berekenen

Hoe bereken je de algemene heffingskorting 2021?

Voorbeeld 2. Je belastbaar inkomen is € 30.000. De algemene heffingskorting is dan € 2203 min € 30.000 – € 19.822 x 2,32% = € 1967. De belasting die je moet betalen is dan € 11.509 – € 1967 = € 9542.

Hoe wordt de algemene heffingskorting berekend?

Heffingskortingen voor werkenden –

Arbeidskorting U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden heeft. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten. In 2023 is de maximale arbeidskorting € 5.052 (was € 4.260 in 2022). Vanaf een inkomen van € 37.697 (was € 36.650 in 2022) wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt 6,51% (was 5,86% in 2022). Let op: het kabinet verhoogt de arbeidskorting en introduceert een ander opbouwtraject. Levensloopverlofkorting U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt. Kijk voor de voorwaarden van de levensloopverlofkorting op de website van de Belastingdienst.

Wat is mijn algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Maar of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond.

Als u in loondienst bent, krijgt u deze korting via uw werkgever. Hebt u een uitkering? Dan krijgt u de algemene heffingskorting via de uitkeringsinstantie. De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw inkomen stijgt. De algemene heffingskorting is maximaal het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van uw belastbaar inkomen uit werk en woning. Dit percentage vindt u in de tabellen voor de algemene heffingskorting. Hebt u het hele jaar de AOW-leeftijd? Dan is het bedrag van de algemene heffingskorting en het percentage waarmee die verminderd wordt, lager.

You might be interested:  Gordijnen Enkele Plooi Berekenen

Waarom is mijn algemene heffingskorting 0?

Als uw belastbaar inkomen uit werk en woning hoger is dan € 68.507, dan is uw algemene heffingskorting € 0.

Heeft iedereen recht op heffingskorting?

Loonheffingen: ja of nee? ‘Wanneer moet ik de loonheffingskorting toe laten passen en wanneer niet?’ ‘Wat voor verschil maakt de loonheffingskorting op mijn netto salaris?’ Zomaar twee belangrijke vragen van medewerkers. Niemand wil immers te veel belasting betalen en al helemaal geen naheffing krijgen van de belastingdienst.

 1. Ook voor een werkgever zijn deze vragen niet geheel onbelangrijk.
 2. De loonheffingskorting bepaalt en is dan ook een reden waarom het niet verstandig is om netto loonafspraken te maken met uw medewerkers.
 3. Loonheffing is een heffing die je moet betalen over je loon.
 4. Deze heffing moet worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Iedere werkende Nederlander heeft recht op loonheffingskorting. Deze heffingskorting is een korting op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting over je loon te betalen. Als je in loondienst bent, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting.

Deze korting noemen wij de Als je werkt, heb je recht op loonheffingskorting. Je vraagt deze korting aan bij je werkgever (in dit geval Payned) of waarvan je het meeste loon ontvangt. Jij betaalt dan minder belasting, en houdt netto meer loon over. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier die je ontvangt als je in dienst treedt bij Payned.

Heb je meerdere werkgevers? Of ontvang je een uitkering en heb je daarnaast een baan? Dan kun je maar bij 1 werkgever de heffingskorting toepassen. Doe dit bij de werkgever waar je het meest verdient. Als je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op je belasting.

 1. Je moet dan achteraf extra belasting betalen.
 2. Mocht je de loonheffingskorting willen wijzigen, dan kun je dit d.m.v.
 3. Het formulier aan ons doorgeven.
 4. In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling.
 5. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.
You might be interested:  Procentueel Verschil Berekenen Excel

: Loonheffingen: ja of nee?

Wat is het nadeel van loonheffingskorting?

Meer werkgevers? – Werk je tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of heb je een uitkering en tegelijkertijd een baan? Vraag dan bij 1 werkgever de loonheffingskorting aan. Als je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op je belasting.

Wat gebeurt er als je twee keer heffingskorting?

Wat er gebeurt als je loonheffingskorting ook toepast op een tweede baan – Heb je de loonheffingskorting toegepast op twee banen, dan is de kans op een flinke naheffing erg groot. Het teveel aan korting op de loonheffing dat je namelijk hebt ontvangen, moet je een jaar later terugbetalen aan de belasting.

 1. De kosten hiervan kun je in één keer betalen, maar dit is voor de meeste mensen geen optie, omdat het om flinke bedragen gaat.
 2. Loonheffingskorting bij 2 werkgevers toepassen is officieel niet toegestaan.
 3. Het belastingkantoor adviseert om de kortingen niet toe te passen op een tweede werkgever, om zo een eventuele naheffing te voorkomen.

Een mogelijke oplossing om hoge kosten te voorkomen is het aanvragen van een voorlopige aanslag bij de belasting. Met een voorlopige aanslag geef je aan hoeveel belasting je verwacht te moeten betalen over het lopende jaar. Medewerkers op het belastingkantoor zullen op basis van deze gegevens een voorlopig bedrag berekenen, die je in termijnen betaald.

Hoeveel mag je verdienen om je heffingskorting te behouden?

U hebt in 2021 de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Belastbaar inkomen uit werk en woning Algemene heffingskorting
Hoger dan Niet hoger dan
€ 21.043 € 2.837
€ 21.043 € 68.507 € 2.837 – 5,977% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 21.043)
€ 68.507 € 0

Welke heffingskortingen zijn er in de loonheffingskorting opgenomen?

Inhoudsopgave 4.5. Sinds 1 januari 2001 is het belastingsysteem hervormd en zijn de tariefgroepen met belastingvrije sommen vervangen door heffingskortingen. De werkgever bepaalt voor het huidige personeel voor welke heffingskortingen zij in aanmerking komen, aan de hand van de indeling naar tariefgroepen.

 1. Nieuwe medewerkers vullen een loonbelastingverklaring in, waaruit blijkt met welke heffingskortingen de werkgever rekening moet houden.
 2. Deze heffingskortingen verminderen de in te houden en af te dragen loonbelasting en premies volksverzekering, waardoor de werkgever minder belasting en premies inhoudt en afdraagt.

Voorheen verlaagde de belastingvrije sommen het belastbare loon waarover de verschuldigde loonbelasting werd verrekend. Tegenwoordig berekent de werkgever de verschuldigde belasting en premies volksverzekering, daarop brengt hij de (loon)heffingskorting in mindering, waarna hij het meerdere inhoudt en afdraagt.

 • Niet alle heffingskortingen worden door de werkgever verwerkt.
 • De werkgever houdt namelijk alleen rekening met de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en bij hoge uitzondering de jonggehandicaptenkorting.
 • De heffingskortingen die de werkgever verwerkt, worden samen de loonheffingskorting genoemd.
You might be interested:  Hypotheek Berekenen Met Overwaarde

De heffingskortingen zijn overigens verwerkt in de loontabellen die de belastingdienst verstrekt. Een werkgever dient er wel op bedacht te zijn dat een medewerker die ook elders werkt, de loonheffingskorting niet bij meerdere werkgevers in mindering kan laten brengen.

Waar kan ik het beste de loonheffingskorting laten toepassen?

U kunt het beste de werkgever of instantie die het hoogste bedrag uitbetaalt, rekening laten houden met de loonheffingskorting. Geef aan de andere werkgevers of instanties door dat zij geen heffingskortingen moeten toepassen. Dit doet u met de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen,

Hoe wordt aanrechtsubsidie berekend?

Wanneer heb je recht op de aanrechtsubsidie? – Er zijn verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen wanneer je in aanmerking wilt komen voor de aanrechtsubsidie. Wij sommen ze hier op:

Je bent minimaal 21 jaar oud. Jij heb jouw fiscale partner al minimaal 6 maanden. Jouw inkomen is niet hoger dan € 6.500 op jaarbasis. Het inkomen van jouw fiscale partner is hoog genoeg, zodat hij of zij ook jouw aanrechtsubsidie kan ontvangen.

Deze regeling houdt dus eigenlijk in dat de partner die wél werkt jouw heffingskorting (de aanrechtsubsidie) mag toepassen op zijn of haar inkomen tijdens de inkomstenbelasting. Het geld wordt wel gestort op de rekening van de minstverdiener. Eigenlijk is de aanrechtsubsidie dus geen subsidie, maar een belastingteruggave voor de minstverdienende partner.

 • Toch zijn veel mensen het niet eens met deze regeling, omdat het niet bepaald stimuleert om te gaan werken.
 • Dit is dan ook de reden dat de aanrechtsubsidie steeds verder wordt afgebouwd; vanaf 2023 stopt de regeling helemaal.
 • Door het afbouwen van de regeling, hangt de hoogte van de heffingskorting grotendeels af van het jaar waarin je bent geboren.

In 2021 geldt dit het volgende voor de aanrechtsubsidie:

Ben je geboren voor 1963 ? Dan ontvang je het volledige bedrag (in 2021 is dit € 2.837). Ben je geboren in of na 1963 ? Dan ontvang je slechts een deel van dit bedrag (in 2021 is dit 13,5%).