Alimentatie Indexering 2023 Berekenen

Alimentatie Indexering 2023 Berekenen
Alimentatie 2023 berekenen – Je kunt de alimentatie indexering van 2023 als volgt berekenen: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar. Vervolgens vermenigvuldig je dit bedrag met het indexeringspercentage van 3,4 procent. Wij bieden hier een gratis berekentool voor. Maak gebruik van onze gratis alimentatie berekentool.

Hoeveel gaat de alimentatie omhoog in 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie – Als u alimentatie betaalt, moet u op 1 januari meer betalen. De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Hoe bereken je de indexatie op alimentatie?

Concreet bereken je de indexering van de partner- en kinderalimentatie zo: huidig alimentatiebedrag/100 x het indexering percentage 2023 + huidig alimentatiebedrag.

Wat is de indexering voor 2023?

Kinderalimentatie 2023 – Hoeveel wordt uw kinderalimentatie 2023? Ieder jaar wordt de alimentatie verhoogd. Dit gebeurt met een bepaald percentage. Deze verhoging wordt de indexering genoemd. Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt 3,4%. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast.

Is het verplicht om de indexering te betalen?

Berekenen alimentatie na indexering – Om te berekenen wat voor effect de indexering heeft op de alimentatie kun je bij onze berekenmodule terecht. Hier kun je gemakkelijk berekenen hoe hoog het bedrag vanaf 1 januari moet zijn. De berekening kun je voor zowel de partner- als de kinderalimentatie gebruiken. Vul je de module in, dan kan dat op twee manieren.

Vul het geïndexeerde bedrag van afgelopen jaar in; Vul het oorspronkelijke alimentatiebedrag in en geef aan in welk jaar dit is afgesproken.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de alimentatie met 3,4 procent verhoogd. Gebruik de berekening om uit te rekenen wat het nieuwe alimentatiebedrag gaat worden. Het toepassen van de indexering is verplicht. Indien jouw ex weigert kunnen wij jou helpen dit bedrag terug te vorderen!

Stap 1: Bel of app onze juridisch adviseurs Stap 2: We bespreken jouw situatie en beantwoorden jouw vragen Stap 3: Samen vinden we de beste oplossing voor jouw situatie

Stap 1: Vul ons contactformulier in en wij bellen je vrijblijvend terug Stap 2: We bespreken jouw situatie en beantwoorden jouw vragen Stap 3: Samen vinden we de beste oplossing voor jouw situatie

You might be interested:  Zzp En Loondienst Berekenen

: Indexering alimentatie

Hoe bereken ik de indexatie?

Wanneer indexeren? – Er is geen vast tijdstip om te indexeren. De meeste bedrijven doen dit bij de start van het nieuwe jaar. De ondernemer bepaalt zelf wanneer en hoe vaak hij/zij indexeert. Wanneer je de prijsindexatie niet op gezette tijden doorvoert, kun je het verschil bekijken tussen de situatie tijdens de laatste aanpassing en nu.

Hoe bereken ik indexatie?

Voor de berekening wordt doorgaans het te indexeren bedrag vermenigvuldigd met de eindindex en gedeeld door de beginindex (van referentiejaar en -maand).

Hoe een bedrag indexeren?

Hoe lees je indexcijfers af? – In een index lees je de waarde van getallen af in vergelijking met het basisjaar, Een indexcijfer geeft altijd aan met hoeveel iets is gestegen of gedaald ten opzichte van dit basisjaar, Het basisjaar heeft altijd een index van 100, Als je een indexcijfer van 105 krijgt, wil dat zeggen dat iets met 5% is gestegen ten opzichte van dit basisjaar.

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
Index 100 102 105 99 97

De index in 2015 is 102. Dat wil zeggen dat de prijs van handschoenen in 2015 met 2% is gestegen ten opzichte van 2014. In 2016 is de index 105. Dat wil dan niet zeggen dat de prijs van handschoenen in 2016 met 5% is gestegen ten opzichte van 2015, maar dat de prijs van handschoenen in 2016 5% hoger is dan in het basisjaar 2014.

 1. Als je wilt weten met hoeveel procent de prijs van handschoenen in een jaar is gestegen ten opzichte van een ander jaar dan het basisjaar, moet je hiervoor de gewone formule voor het berekenen van een verandering in procenten gebruiken. Deze formule is:
 2. Verandering in procenten = ((nieuw – oud) / oud) × 100
 3. Als je wilt weten met hoeveel de prijs van handschoenen is gestegen tussen 2016 en 2015 is de index van 2016 de nieuwe prijs en de index van 2015 de oude prijs. De verandering in procenten is dan:
 4. Verandering in procenten = ((105 – 102) / 102) × 100 = 2,5%
 5. Tussen 2015 en 2016 stijgt de prijs van handschoenen dus met 2,5%.

Wat gaan we er in 2023 op vooruit?

In de MEV 2023 (pdf) maakt het CPB een inschatting van de economische ontwikkelingen in 2023. De instantie ziet de economie veranderen door de oplopende inflatie, maar verwacht dat volgend jaar de koopkracht en economische groei verbeteren door beleidsmaatregelen van het kabinet (met de kanttekeningen dat is gerekend met de beleidsmaatregelen die tot 7 september zijn aangeleverd en dat de schattingen omgeven zijn met onzekerheid).

Is indexering voor iedereen?

Het overgrote deel van alle werknemers valt onder één of ander systeem van loonindexering. Zowel de manier waarop en het tijdstip verschillen per sector. De regels zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s. Voor de meerderheid van de werknemers is op basis daarvan een indexering verplicht.

Wie krijgt indexering in januari 2023?

Historisch hoge loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2023. Het loon van meer dan 500.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2023 met 11,08%. Het is de hoogste indexatie sinds de invoering van het jaarlijks indexatiemoment in januari in de sector.

Waarom is kinderalimentatie zo hoog?

De hoogte van de kinderalimentatie is grotendeels afhankelijk van de draagkracht van de betalende ouder. Bij het berekenen hiervan wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld woonlasten, schulden uit het huwelijk en andere vaste lasten.

Hoe hoog is de alimentatie voor een kind?

Stap 1 – de behoefte van de alimentatieontvanger wordt vastgesteld – Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca.60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

 1. Een voorbeeld.
 2. Cynthia en Harry hebben twee kinderen en gaan scheiden.
 3. Cynthia verdient 900 euro netto per maand, Harry verdient 1.600 euro netto per maand.
 4. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op 400 euro.
 5. De behoefte van Cynthia is nu gelijk aan 60% van (1.600 + 900 – 400) = 1.260 euro.

Aangezien zij zelf een inkomen heeft van 900 euro, is haar uiteindelijke behoefte nog 360 euro netto per maand.

Hoe hoog mag alimentatie zijn?

Berekening van alimentatie – Op het moment dat u of uw ex-partner onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien en hij deze inkomsten in redelijkheid ook niet kan verwerven, zal de rechter beoordelen of u en hoeveel alimentatie er moet worden betaald.

 1. De rechter zal bij de vraag of iemand wel of niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien niet alleen maar naar het inkomen van de partij de alimentatie verzoekt kijken.
 2. De rechter zal ook aanknopen bij de welstand van partijen tijdens het huwelijk.
 3. Het berekenen van de behoefte, draagkracht en de juiste alimentatie is vrij ingewikkeld.

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met een in echtscheidingen gespecialiseerde mediator. Hij of zij kan u precies vertellen met welke inkomsten en uitgaven in uw specifieke geval rekening gehouden zal worden. Een voorbeeld De vrouw verdient 4.000 euro per maand tijdens het huwelijk, de man verdient 25.000 euro per maand tijdens het huwelijk.

De vrouw kan in haar levensonderhoud voorzien, maar zal toch behoefte kunnen hebben aan een alimentatiebedrag, omdat zij er in welstand op achteruit gaat als zij van haar inkomen van 4.000 euro per maand moet rondkomen. Om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen, doorloopt de rechter de volgende stappen: Wat was het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk? De partner die behoefte heeft aan alimentatie heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen zoals dat gold tijdens het huwelijk.

Er wordt dus gekeken naar de financiële welstand van partijen tijdens het huwelijk. Aangezien leven in gezinsverband goedkoper is dan als alleenstaande, neemt de rechter aan dat 60% van het netto gezinsinkomen voldoende is om op hetzelfde welstandsniveau te blijven.

Dit betekent niet dat de partij die alimentatie moet voldoen, uiteindelijk slechts 40% van het netto gezinsinkomen te besteden heeft na de echtscheiding. Bij de volgens stap zal de rechter moeten vaststellen in hoeverre de partij die alimentatie moet betalen ook daadwerkelijk in staat is om aan deze norm te voldoen.

Kan de betalende partner deze norm ook daadwerkelijk betalen? Het gaat bij het beantwoorden van deze vraag om de zogenaamde draagkracht van de alimentatieplichtige. Een voorbeeld Pieter en Manon zijn gescheiden. Het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk van Pieter en Manon bedroeg 1.800 euro per maand.

 • Manon wil alimentatie van Pieter.
 • Volgens de hoofdregel zou Manon in elk geval over een bedrag van 1.080 euro (60% van 1.800 euro) netto per maand moeten beschikken.
 • Manon werkt parttime en verdient 700 euro netto per maand.
 • De alimentatiebehoefte van Manon is dan 380 euro netto per maand.
 • Op het moment dat de rechter de behoefte van Manon (380 euro netto per maand) gaat de rechter kijken of dit bedrag ook daadwerkelijk door Pieter betaald moet worden.

In elk geval hoeft Pieter nooit meer te betalen dan de behoeft die voor Manon is vastgesteld. Wel is het mogelijk dat het inkomen van Pieter (onder aftrek van bepaalde kosten) zo laag is, dat Pieter niet in staat moet worden geacht om 380 euro netto per maand te betalen.

Welke leeftijd stopt de alimentatie?

Kinderalimentatie tot 21 jaar – De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Hoeveel alimentatie 19 jarige?

Hoogte kinderalimentatie jongmeerderjarigen – De hoogte van de kinderalimentatie blijft in principe hetzelfde. Ook als de kinderen ondertussen jong-meerderjarig zijn geworden. Bijbaantjes, studiefinanciering enz. hebben geen invloed op de hoogte van het bedrag.