Annuïteit Berekenen Formule

Annuïteit Berekenen Formule
Annuïteit formule – De annuïteit formule zit op een complexe manier in elkaar. Wij maken het je graag gemakkelijk met de online berekening, zodat je de formule niet zelf hoeft toe te passen. En wil je aan de andere kant toch weten hoe de berekening werkt en wat we voor je doen? We leggen het je graag uit.

  1. De formule voor het berekenen van een annuïteit ziet er als volgt uit: annuïteit = (maandrente / (1 – ((1 + maandrente) ^ -aantal periodes))) * (hypotheek)bedrag Je berekent de annuïteit door uit te gaan van de maandrente.
  2. Die kun je berekenen door de jaarrente te delen door 12, omdat dit het aantal maanden in een jaar is.

Zodra je de maandrente weet kun je de formule toepassen. We laten je een voorbeeld zien op basis van 3% rente per jaar, een looptijd van 360 maanden en een bedrag van 250.000 euro. De jaarrente van 3% vertaalt zich naar een maandrente van 0,25%. annuïteit = (0,25 / (1 – ((1 + 0,25) ^ -360))) * €250.000 De annuïteit komt in dit geval uit op €1.048,56.

  • Je kunt aan de formule zien dat het behoorlijk ingewikkeld kan worden, niet in de laatste plaats door zowel het gebruik van haakjes als bijvoorbeeld het machtsverheffen.
  • We begrijpen dat je daar zelf niet helemaal uit zal komen of niet de tijd voor hebt om het volledig uit te rekenen.
  • Met onze tool maken we je dat een stuk makkelijker, aan de hand van de belangrijke gegevens die we van je nodig hebben.

De formule voor een annuïteit hoef je zelf niet uit je hoofd te leren, omdat we die hebben verwerkt in de online tool. Daarmee zorgen we ervoor dat je de berekening eenvoudig kunt doen, zonder dat je met de cijfers aan de slag hoeft. In plaats daarvan is het voldoende om de gegevens in te voeren, waarna wij je aangeven wat de annuïteit voor jouw hypotheek of spaardoel is.

Wat betaal je aan annuïteitenhypotheek?

Wat is een annuïteitenhypotheek? – Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde brutobedrag, zolang je de rente niet aanpast. In het begin van de looptijd betaal je veel rente en aan het eind los je veel af. Hierdoor daalt je hypotheekschuld in het begin langzaam.

Is aflossingsvrije hypotheek annuitair?

Voordelen aflossingsvrije hypotheek: – Lage maandlasten: Het grootste voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is het feit dat je lage maandlasten hebt. Bij een annuïtaire of lineaire hypotheek los je maandelijks een deel van je hypotheekschuld af en betaal je een rentebedrag.

Welke hypotheek voor starters?

Wat is de beste hypotheek voor een starter? – Als starter kun je voor je eerste hypotheek kiezen uit twee hypotheekvormen : de annuïteitenhypotheek of de lineaire hypotheek. Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij de maandelijkse som van rente plus aflossing gelijk blijft gedurende de gehele looptijd.

  • Op de einddatum is de gehele hypotheek afgelost.
  • Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij je gedurende de looptijd elke maand hetzelfde bedrag aflost.
  • Je lost je lineaire hypotheek dus gelijkmatig af.
  • Het bedrag dat je aflost, hangt af van de hoogte van de hoofdsom en de looptijd van de hypotheek.

Als je een van deze hypotheekvormen kiest, dan geniet je het voordeel van hypotheekrenteaftrek, Je kunt dan de hypotheekrente aftrekken van je inkomstenbelasting.

Hoe bereken je de aflossing bedrijfseconomie?

2. Aflossen persoonlijke lening berekenen – Bij een persoonlijke lening is het berekenen van de aflossing en je maandbedrag wat ingewikkelder. Je berekent namelijk eerst hoeveel je in totaal aan rente en aflossing zou moeten betalen voor de hele looptijd.

You might be interested:  Eigen Vermogen Berekenen 2 Manieren

Je berekent eerst het deel rente dat je per maand betaalt, ook wel de rentevoet genoemd. De formule hiervoor is als volgt: (1 + rentepercentage) ^ (1/12) – 1. De uitkomst hiervan is in dit voorbeeld 0,407 procent. Vervolgens berekenen je het bedrag dat je maandelijks aan rente en aflossing betaalt. De formule hiervoor is: (Leenbedrag * rentevoet * (1 + rentevoet) ^ looptijd in maanden / ((1 + rentevoet) ^ looptijd in maanden – 1)), De uitkomst hiervan is in dit voorbeeld 149,60 euro per maand.

Tip! Aan de hand van de twee formules in dit voorbeeld kun je ook zelf in Excel het maanbedrag voor je persoonlijke lening berekenen. Als je vervolgens voor elke maand precies wilt weten hoeveel je aan aflossing en rente betaalt, doe je dat als volgt:

Maand 1 – Je openstaande leenbedrag is 5.000 euro. Je betaalt elke maand 0,407 procent rente (de rentevoet) over het nog openstaande bedrag. In maand 1 is dat 20,35 euro. De overige 129,25 euro van je maandbedrag is de aflossing op je lening in die maand. Maand 2 – Je openstaande leenbedrag is (5.000 – 129,25) 4.870,75 euro. Hierover betaal je weer 0,407 procent rente. Dat is 19,84 euro. Je houdt in maand 2 dus 129,76 euro over aan aflossing voor je lening.

Als je dit zo doorrekent, kun je zelf een heel aflosschema voor je persoonlijke lening opstellen.