Belastbaar Inkomen Berekenen

Belastbaar Inkomen Berekenen
Hoe reken je met een heffingskorting – Een heffingskorting trek je af van het belastingbedrag. Als iemand met een inkomen van € 40.000 een heffingskorting van € 1.000 heeft, betaalt die persoon € 1.000 minder belasting. In plaats van € 10.000 wordt er nu € 9.000 aan belasting betaald. Het besteedbaar inkomen wordt dan 40.000 – 9.000 = € 31.000.

Waar staat je belastbaar inkomen?

Zelf uw geregistreerde inkomen bekijken – U kunt het geregistreerd inkomen zelf bekijken op Mijn Belastingdienst en op MijnOverheid. Daar ziet u ook waar uw inkomen op gebaseerd is. Op Mijn Belastingdienst kunt u daarnaast ook uw inkomensverklaring downloaden.

Wat is je totaal belastbaar inkomen?

Gemiddeld inkomen, per aangifte – Type Geregistreerde statistiek Definitie Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte. Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten van alle inwoners min de aftrekbare uitgaven. Het netto belastbaar inkomen is de som van alle inkomsten uit onroerende goederen (huuropbrengsten en inkomsten uit woningen), inkomsten uit en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (dividenden, intresten), beroepsinkomsten (wedden en lonen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, (brug-)pensioenuitkeringen, winsten, baten, wedden van bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten, na aftrek van de beroepskosten) en diverse inkomsten, verminderd met de aftrekbare uitgaven (zoals kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, giften).

Wat is het verschil tussen inkomen en belastbaar inkomen?

Belastbaar inkomen, verzamelinkomen en toetsingsinkomen – Administratie Kau De Belastingdienst gebruikt verschillende begrippen voor belastingberekeningen. Ook voor toeslagen of studiefinanciering wordt het inkomen gemeten, maar weer met een ander begrip.

In dit artikel zullen we u uitleggen wat de verschillen zijn tussen deze begrippen en waar u op moet letten. Belastbaar inkomen Het belastbaar inkomen wordt gebruikt voor het berekenen van de inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten.

You might be interested:  Private Lease Bedrag Berekenen

Houd er rekening mee dat in alle 3 de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden. Verzamelinkomen Bij verschillende beschikkingen wordt het begrip verzamelinkomen gebruikt. Het verzamelinkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten.

Houd er rekening mee dat in alle 3 de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden. Toetsingsinkomen Voor de toeslagen wordt het begrip toetsingsinkomen gebruikt. Het toetsingsinkomen is het geschatte inkomen over het jaar waarvoor de toeslag wordt aangevraagd. Je maakt dus altijd een schatting.

Pas het jaar erop wordt dit gecorrigeerd met de werkelijke inkomsten volgens de belastingaangifte. Het toetsingsinkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten. Houd er rekening mee dat in alle 3 de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden.

Is het toetsingsinkomen hetzelfde als belastbaar inkomen?

Toetsingsinkomen – Wat uw toetsingsinkomen is, hangt af van uw situatie:

Doet u belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw verzamelinkomen uit uw definitieve aanslag inkomstenbelasting. Doet u geen belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw belastbare loon. Uw belastbare loon staat op uw jaaropgaaf. Het wordt ook wel ‘bedrag voor de loonheffingen (LH of LB)’ of ‘fiscaal loon’ genoemd.

Wat is netto belastbaar inkomen werknemer?

Wat is netto belastbaar inkomen werknemer? – Jouw loonfiche uitgelegd Dankzij een loonfiche kom je onder meer te weten hoe je loon is samengesteld en hoeveel je moet betalen aan de fiscus en de sociale zekerheid. Maar om dat alles te achterhalen, is het belangrijk om begrijpen welke informatie je allemaal terugvindt op dat document.

 • Brutoloon Laten we beginnen bij het begin: jouw brutoloon.
 • Dat is hetgeen dat je ontvangt voor het werk dat je doet.
 • Op basis van de brutovergoeding berekent de staat hoeveel belastingen en sociale bijdragen je moet betalen.
 • Het basismaandloon omvat niet enkel de compensatie die je ontvangt voor de gepresteerde uren, maar ook vergoedingen voor onder meer vakantie- en ziektedagen.

Dat alles wordt afzonderlijk vermeld op jouw loonfiche, zodat je een perfect overzicht krijgt van waar de inkomsten afkomstig zijn. Sociale bijdrage Het volgende dat je op je loonfiche ziet, is de sociale bijdrage. Dat is een deel van jouw brutoloon dat naar de sociale zekerheid gaat.

You might be interested:  Besparing Hr++ Glas Berekenen

In ons land wordt er met een vast percentage gewerkt, zijnde 13,07 procent (voor de werknemer). Dat betekent dat je op een brutoloon van 2.500 euro een sociale bijdrage betaalt van welgeteld 326,75 euro. Hetgeen je daarvan overhoudt, wordt het netto belastbaar inkomen genoemd. Hoeveel belastingen je moet betalen, is afhankelijk van dat cijfer.

In Vlaanderen kan je overigens in aanmerking komen voor een jobbonus. Dat is een premie voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. De premie kan oplopen tot 600 euro per jaar. Netto belastbaar inkomen Nu weten we wat het netto belastbaar inkomen is.

 1. De fiscus gaat op basis van de belastingschijven nagaan hoeveel je de staat verschuldigd bent.
 2. Er wordt daarbij gewerkt met een belastingvrije som.
 3. Voor 2022 moet je op de eerste schijf van 9.050 euro geen belastingen betalen.
 4. Dat bedrag kan oplopen afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld kinderen ten laste.

Op alles boven dat bedrag moet je dus belastingen betalen. De belastingschijven starten bij 25 procent en lopen op tot 50 procent. Op basis van die berekening, kan jouw werkgever een inschatting maken van hoeveel bedrijfsvoorheffing je moet betalen. Dat is in principe een voorschot dat je betaalt aan de belastingdienst.

 1. Indien je teveel hebt betaald, zal de fiscus een deel van de bedrijfsvoorheffingen terugbetalen, en omgekeerd.
 2. Dat kom je pas te weten nadat je jouw belastingbrief hebt ingevuld.
 3. Netto Nu weet je hoeveel je netto ontvangt, maar dat bedrag zal naar alle waarschijnlijk afwijken van hetgeen je effectief in handen krijgt.

Denk bijvoorbeeld aan extralegale voordelen. In veel gevallen moet je als werknemer een bijdrage betalen. We nemen de maaltijdcheques als voorbeeld. Die zijn vrijgesteld van RSZ en belastingen, maar als werknemer moet je per cheque zelf een minimumbijdrage van 1,09 euro betalen.

 1. De werkgever betaalt de rest.
 2. De bedrijfswagen is nog zo’n populair extralegaal voordeel waar je als werknemer zelf een deel moet voor bijdragen.
 3. Onder het nettoloon vind je ook een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.
 4. Dat is een belasting waarbij de werkgever bij iedere loonberekening een extra bedrag moet inhouden.
You might be interested:  Maandlasten Zakelijke Lening Berekenen

Op het einde van elk kwartaal wordt het totaal van die inhoudingen doorgestort naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De regering is die bijdrage nu gefaseerd aan het afschaffen. Die dooft uit in vier fasen, gelijklopend met de verhoging van het minimumloon: in 2022, 2024, 2026 en 2028.

Wat is het verschil tussen inkomen en belastbaar inkomen?

Belastbaar inkomen, verzamelinkomen en toetsingsinkomen – Administratie Kau De Belastingdienst gebruikt verschillende begrippen voor belastingberekeningen. Ook voor toeslagen of studiefinanciering wordt het inkomen gemeten, maar weer met een ander begrip.

 • In dit artikel zullen we u uitleggen wat de verschillen zijn tussen deze begrippen en waar u op moet letten.
 • Belastbaar inkomen Het belastbaar inkomen wordt gebruikt voor het berekenen van de inkomstenbelasting.
 • Het belastbaar inkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten.

Houd er rekening mee dat in alle 3 de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden. Verzamelinkomen Bij verschillende beschikkingen wordt het begrip verzamelinkomen gebruikt. Het verzamelinkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten.

Houd er rekening mee dat in alle 3 de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden. Toetsingsinkomen Voor de toeslagen wordt het begrip toetsingsinkomen gebruikt. Het toetsingsinkomen is het geschatte inkomen over het jaar waarvoor de toeslag wordt aangevraagd. Je maakt dus altijd een schatting.

Pas het jaar erop wordt dit gecorrigeerd met de werkelijke inkomsten volgens de belastingaangifte. Het toetsingsinkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten. Houd er rekening mee dat in alle 3 de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden.