Belasting Middelen Berekenen Excel

Belasting Middelen Berekenen Excel

Hoe wordt middeling berekend?

Middeling is een regeling van de Belastingdienst om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te komen. Zij betalen namelijk in bijna alle gevallen meer belasting dan wanneer het inkomen over de gehele periode gelijk zou zijn. Door belasting middelen krijg je al snel honderden euro’s belasting terug.

 1. Met inkomensmiddeling wordt het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren berekend.
 2. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden.
 3. Als deze berekening leidt tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen, dan is er mogelijk (indien het verschil groter is dan € 545) recht op een belastingteruggaaf.

Bereken gratis jouw belastingvoordeel.

Hoe bereken je middelen?

Wat zijn de voorwaarden? – Je hebt recht op middeling als je aan deze regels voldoet:

Het gaat om je inkomen in box 1.Je berekent de middeling over drie belastingjaren achter elkaar (bijvoorbeeld 2020, 2021 en 2022, of over de jaren 2019 tot en met 2021).Je hebt niet eerder middeling gevraagd over één van die drie jaren.

Welke jaren het beste middelen?

Middeling: belasting berekenen over het gemiddelde inkomen van 3 jaar – Middeling kan voordelig zijn als de belasting over het gemiddelde van 3 jaar lager is dan de belasting over de 3 losse jaarinkomens. Als u niet weet welke 3 jaren u het best kunt middelen, maakt u de berekening voor verschillende periodes van 3 jaar en kijkt u welke het voordeligst uitpakt.

Kan ik in 2024 nog middelen?

Einde van de regeling maar u kunt nog aanvragen indienen – 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen. Dat betekent:

De laatste periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. Als u kiest voor 2022 als laatste jaar voor middeling (2020, 2021 en 2022), dan kunt u voor 2023 en 2024 geen middeling meer aanvragen. Wilt u de mogelijkheid behouden om over 2023 en 2024 middeling aan te vragen, dan kan dat alleen in combinatie met 2022. Houd daarmee rekening bij uw keuze.

Hoe werkt middelingsregeling Belastingdienst?

Hoe werkt middeling? – Bij middeling kijkt de Belastingdienst naar uw gemiddelde inkomsten. Het gaat om uw inkomen uit 3 jaar achter elkaar. Over dit gemiddelde berekent de Belastingdienst hoeveel belasting u moet betalen. Is dit bedrag lager dan de belasting die u eerder moest betalen? Dan heeft u mogelijk recht op teruggaaf.

Waarom wordt de middelingsregeling afgeschaft?

Waarom schaft het kabinet de middelingsregeling af? – Op Prinsjesdag 2021 maakte het kabinet bekend dat de regeling per 1 januari 2023 verdwijnt. Officieel omdat de regeling te onbekend is en bovendien vooral gunstig zou zijn voor mensen met een hoger inkomen.

Hoe lang nog middelen belasting?

Omdat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt, wordt de middelingsregeling per 1 januari 2023 geschrapt. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022-2024. Middeling is interessant bij sterk wisselende inkomsten over drie aaneengesloten jaren.

Hoe weet ik in welke belastingschijf Ik zit?

Belastingtarieven voor uw inkomen uit werk en woning

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief
1 tot € 73.031 36,93%
2 vanaf € 73.031 49,50%

Hoe weet de Belastingdienst hoeveel ik verdien?

Geregistreerd inkomen bekijken op Mijn Belastingdienst – Log daarvoor met uw DigiD in op Mijn Belastingdienst,

Klik op de welkomstpagina op ‘Mijn gegevens’. Klik bij ‘Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen’ op ‘Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken’. Op de pagina ‘Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen’ ziet u bij het betreffende jaar uw (geregistreerde) inkomen staan. Klik op ‘Inkomensverklaring opvragen’ om uw inkomensverklaring te downloaden.

Hoe kan ik minder belasting betalen over mijn Transitievergoeding?

Belasting transitievergoeding middelen over drie jaar – Als je een transitievergoeding krijgt, heb je dat jaar ineens eenmalig een hoger inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Dit kan betekenen dat een deel van je inkomen in de hoogste belastingschijf terechtkomt (52 procent).

In dat geval kun je in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Deze regeling zorgt voor minder inkomstenbelasting als je erg wisselende inkomsten hebt. Dit is ook het geval bij het ontvangen van een ontslagvergoeding. Middelen doe je door de inkomens van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op te tellen en dit door drie te delen.

Je krijgt dan het gemiddelde inkomen per jaar. Hierna bereken je hoeveel belasting je over dit gemiddelde inkomen had moeten betalen. Dit kun je vergelijken met de belasting die je daadwerkelijk hebt betaald. Als de nieuwe belastingbedragen lager zijn, dan kun je wellicht een teruggave van de Belastingdienst krijgen.

You might be interested:  Energiekosten Berekenen Per M2

Hoeveel jaar terug kun je belasting terugvragen?

Tot wanneer terugvragen? U kunt tot 5 jaar na afloop van een jaar aangifte doen, en zo belasting terugvragen.

Hoe wordt AOW premie ingehouden?

Organisatie – De volksverzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Wat dat betreft lijken ze niet op een vrijwillige verzekering zoals een reisverzekering of een inboedelverzekering, Er is weinig verschil met belasting, met dien verstande dat het genoemde feit dat boven de AOW-leeftijd geen AOW-premie hoeft te worden betaald mogelijk als logischer wordt ervaren dan een lager belastingtarief voor deze groep.

De premies worden samen met de loonbelasting ingehouden als loonheffing, of op aanslag betaald als onderdeel van een gecombineerde aanslag IB / PVV. De afzonderlijke premies en zelfs de totale premie worden meestal niet afzonderlijk vermeld op de loonstrook, Op het aanslagbiljet staat wel de totale premie volksverzekeringen apart van de belasting vermeld, maar dan zonder aftrek van de bijbehorende heffingskorting.

De bedragen van de heffingskortingen worden niet uitgesplitst in die voor belasting en die voor premies.

Wat gaan veranderen in 2023?

Iets minder inkomstenbelasting betalen, een hoger minimumloon, hogere uitkeringen, AOW en toeslagen en compensatie voor de energierekening. De plannen uit de Miljoenennota die het kabinet vandaag presenteerde, hebben effect op de huishoudportemonnee van miljoenen Nederlanders.

Bij het Nibud berekenen we regelmatig de financiële gevolgen van beleidsmaatregelen. Deze koopkrachtberekeningen maken we voor 117 voorbeeldhuishoudens. Met deze voorbeelden kunnen huishoudens beter vooruitkijken en zich voorbereiden op veranderingen. Hier zetten we op een rij wat er in 2023 verandert in beleid, prijzen en lonen.

Lees hier meer over waarom het Nibud de koopkracht berekent, hoe we dat doen en wat huishoudens met de verwachtingen kunnen.

Heeft middeling gevolgen voor toeslagen?

Veranderen de belastbare inkomens in de drie jaren die ik in het middelingsverzoek betrek? – Nee, de belastbare inkomens veranderen niet. De opgelegde aanslagen blijven dus ook gewoon in stand en veranderen niet door toepassing van middeling. Middeling is een op zichzelf staande regeling, zie het antwoord op de vorige vraag over toeslagen.

Wat invullen bij liquide middelen Belastingdienst?

U moet aangifte doen van de liquide middelen die u bij u hebt bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Unie (EU), als de gezamenlijke waarde daarvan € 10.000 of meer is. Is de waarde € 9.999,99 dan geldt er dus geen aangifteplicht. Liquide middelen zijn:

contant geld waardepapieren waardedragers:

muntstukken met een goudgehalte van ten minste 90% en ongemunt goud zoals baren, klompjes of slakken met een goudgehalte van ten minste 99,5%

Aangifte doet u met het aangifteformulier. Welke gegevens u moet invullen staat op dat formulier. U kunt het Aangifteformulier liquide middelen downloaden of erom vragen bij de Douane. Vul het formulier in. U moet het daarna afgeven bij de Douane als u de EU binnenkomt of verlaat. Let op!

Het maakt niet uit hoe u de EU binnenkomt of verlaat (voorbeelden: vliegtuig, auto, motor, schip, op de fiets, wandelend). Het maakt niet uit hoe u de liquide middelen meeneemt, bijvoorbeeld als handbagage, ruimbagage of in de autokofferbak. U moet ook aangifte doen als u geen eigenaar bent van de liquide middelen. U moet iedere keer als u de EU binnenkomt of verlaat aangifte doen. U doet aangifte in het land waar u de EU binnenkomt of verlaat U hoeft geen aangifte te doen als u met de liquide middelen het vliegtuig of schip waarmee u de EU binnenkomt, níet verlaat.

Reist u binnen de Europese Unie (EU)? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Wel kan de Douane op grond van Nederlandse wetgeving aan u een kennisgevingsverplichting opleggen voor liquide middelen en voor bepaalde waardevolle goederen ter waarde van € 10.000 of meer als u Nederland binnenkomt of verlaat.

 1. Dan geldt ook voor documenten die betrekking hebben op vermogensbestanddelen.
 2. Op verzoek van de Douane bent u dan verplicht een kennisgevingsaangifte te doen.
 3. Houd er rekening mee dat u in een aantal landen van de EU wél aangifte moet doen als u liquide middelen meeneemt uit een ander land van de EU.
 4. Ook als de waarde minder is dan € 10.000.

In Nederland hoeft dat niet.

Hoeveel belasting gaat er van de Transitievergoeding af?

Hoeveel belasting moet ik over de transitievergoeding betalen? – Over een ontslagvergoeding moet belasting betaald worden. Je werkgever zal bij de uitbetaling van de ontslagvergoeding direct loonbelasting moeten inhouden. Je ontvangt dus zelf alleen het netto gedeelte van de ontslagvergoeding.

37,07% over een belastbaar inkomen tot € 69.398 49,50% over een belastbaar inkomen vanaf € 69.398

Omdat je werkgever meestal niet goed kan inschatten hoe jouw totale inkomen er over een heel kalenderjaar uitziet, is de kans groot dat hij voor de zekerheid het hoogste percentage (49,50%) op de bruto ontslagvergoeding inhoudt. Als later blijkt dat jouw belastbare inkomen (inclusief de ontslagvergoeding) lager is geweest dan € 69.398, dan kun je via de belastingdienst om een teruggave vragen.

Welk inkomen voor middeling?

Heeft u recht op belastingteruggave bij middeling van een sterk wisselend box 1 inkomen? De fiscale middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u bijvoorbeeld het ene jaar wel en het andere jaar niet de hoofdprijs (het hoogste belastingtarief) belasting betaalt, kan de situatie ontstaan waarbij u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn als er een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen zou zijn geweest.

 • Uw inkomen (sterk) wisselt, bijvoorbeeld een eenmalige ontslaguitkering, sabbatical, hoge winst/bonus uitkering of afkoop alimentatie.
 • U ondernemer bent en (sterk) wisselende resultaten heeft behaald, of uw oudedagsreserve vrijvalt of een stakingswinst wordt uitgekeerd.
 • U van baan gewisseld bent of meer/minder bent gaan werken, waarbij bij een hoger inkomen er een grote wijziging is opgetreden.
You might be interested:  Bmi Berekenen Kind 13 Jaar

Het middelingsverzoek kan gedaan worden nadat de betreffende aanslagen definitief zijn en dient binnen drie jaar hierna plaats te vinden. Deze rekentool vraagt naar het jaar dat u wilt middelen en de gegevens voor 2 voorgaande en opvolgende jaren. Dan kunnen alle periodes van 3 jaar voor dit jaar doorgerekend worden.

 • Een jaar mag maar één keer worden gemiddeld.
 • De juiste periode van 3 jaar kiezen, is dan ook van belang.
 • Een schatting toevoegen voor het lopende jaar kan daarom ook zinvol zijn.
 • NB Het kabinet wil de middelingsregeling per 2023 afschaffen.
 • De periode 2022-2024 zal waarschijnlijk de laatste middelingsperiode zijn.

Vul de gegevens in van uw belastingaanslagen. Of vul – voor een snelle berekening – alleen de inkomens in, de belasting en premie volksverzekeringen worden dan berekend. Welk jaar wilt u middelen? Kies het jaar dat u wilt middelen. U ziet dan ook de 2 jaren ervoor (vanaf 2001) en de 2 jaren erna. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.
You might be interested:  Bijtelling Zakelijke Auto Berekenen

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter ‘Belastbaar inkomen uit werk en woning’.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter ‘Inkomstenbelasting box 1’.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter ‘Premie volksverzekeringen’.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ (t/m 2019) of ‘Tariefsaanpassing aftrekposten’ (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder ‘Inkomstenbelasting box 1’.

Let op: bij een negatief inkomen moet u ‘0’ invullen. * Invoer is nodig voor de berekening

Wat is het verschil tussen verzamelinkomen en belastbaar inkomen?

Belastbaar inkomen Het inkomen is het verzamelinkomen van alle personen op het adres, behalve van de inwonende kinderen. Het verzamelinkomen is de som van het belastbaar inkomen in box 1, box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting. De inkomsten uit eigen woning (huurwaardeforfait en hypotheekrente) van box 1 blijven in de berekening buiten beschouwing.

Wat betekent middelingsregeling?

Wat is een middelloon pensioen? U bouwt pensioen op bij uw werkgever. Dit pensioen is gebaseerd op een middelloonregeling of een, Bij een middelloonregeling, bouwt u pensioen op over uw gemiddelde loon gedurende uw dienstjaren. Het pensioen dat u opbouwt, is afhankelijk van uw, het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage per dienstjaar.

 1. Is uw pensioenregeling een middelloonregeling, dan bouwt u jaarlijks pensioen op over uw inkomen van dat jaar.
 2. Gaat u in de loop der tijd meer of juist minder verdienen, dan werkt deze wijziging door in het pensioen dat u vanaf dat moment opbouwt.
 3. Een hoger of lager inkomen, heeft bij een middelloonregeling geen invloed op het pensioen dat u voor de verhoging of verlaging heeft opgebouwd.

Een lager inkomen leidt daarmee dus niet tot een lager pensioen over de jaren daarvoor. Dat is het grote verschil met een eindloonregeling, waarbij wijzigingen in uw inkomen doorwerken in uw volledige pensioen, ook dat van eerdere jaren. : Wat is een middelloon pensioen?

Hoelang duurt middelen belasting?

Middelingsregeling afgeschaft per 2023 Het tarief in de inkomstenbelasting is progressief, wat betekent dat een hoog belastbaar inkomen in de top wordt belast en dat voor een lager belastbaar inkomen een lager belastingtarief geldt. Als er sprake is van een sterk wisselend inkomen, kan een verzoek tot middeling uitkomst bieden.

 • Bij een middelingsberekening worden drie aaneengesloten jaren herrekend op basis van het gemiddelde inkomen in die jaren.
 • Als het verschil tussen de daadwerkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting hoger is dan een vastgestelde drempel, volgt een teruggaaf.
 • Een middelingsverzoek kan een mogelijkheid zijn als winsten in een onderneming sterk fluctueren, zoals in de varkenshouderij.

Daarnaast is een middelingsverzoek ook mogelijk bij een staking met een hoge belaste stakingswinst ten opzichte van de resultaten van andere jaren. Dien uw middelingsverzoek in uiterlijk 36 maanden nadat alle aanslagen onherroepelijk vaststaan. U mag zelf kiezen welken jaren u in de middeling betrekt.

Heeft middeling gevolgen voor toeslagen?

Veranderen de belastbare inkomens in de drie jaren die ik in het middelingsverzoek betrek? – Nee, de belastbare inkomens veranderen niet. De opgelegde aanslagen blijven dus ook gewoon in stand en veranderen niet door toepassing van middeling. Middeling is een op zichzelf staande regeling, zie het antwoord op de vorige vraag over toeslagen.

Hoe weet ik wat mijn belastbaar inkomen is?

Stap 2: aanslagbiljet downloaden – Als je de vorige stappen correct doorlopen hebt, kom je nu uit op dit scherm: Bovenaan zie je jouw meest recente aanslagbiljet staan. Om dat te kunnen downloaden, klik je op de drie puntjes rechts in beeld. Klik vervolgens op “downloaden” en het aanslagbiljet staat op je computer!