Belasting Over Bonus Berekenen

Belasting Over Bonus Berekenen

Hoeveel belasting betaal ik over mijn bonus?

Belastingschijven ‘gewoon’ inkomen – Over inkomen tot € 73.031 betaalt de werknemer 36,93% belasting. Over inkomen boven dat bedrag geldt het tarief van 49,5%. Afhankelijk van de hoogte van het totale inkomen, betaal je ook over de bonus in ieder geval deze belastingtarieven.

2023 BELASTBAAR INKOMEN TARIEF
Schijf 1 < € 37.149 19,03%
Schijf 2 37.149 tot € 73.031 36,93%
Schijf 3 > € 73.031 49,50%

Check hier een overzicht van alle belastingschijven,

Waarom betaal ik 56% belasting?

Afbouw heffingskortingen – De te betalen belasting wordt namelijk niet alleen bepaald door het toe te passen tarief. Naast dit tarief worden ook zogenoemde heffingskortingen toegepast. Deze kortingen vormen een vermindering op de te betalen belasting. Men zou verwachten dat hierdoor de belastingdruk juist minder dan 52% zou bedragen.

Helaas is dat de laatste jaren niet meer het geval. De bedragen van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden sinds een aantal jaren namelijk lager naarmate het inkomen hoger wordt. Dit heet de afbouw van de heffingskortingen. Met name vanaf 2016 is die afbouw sterk toegenomen. Zo bedraagt de afbouw van de arbeidskorting in 2016 4% voor zover het arbeidsinkomen hoger is dan € 34.015.

Bij de berekening van de belasting over uw reguliere salaris wordt geen rekening gehouden worden met de hoogte van een eventuele bonus. Door de bonus wordt uw arbeidskorting echter wel met 4% verminderd. Omdat bij de berekening van uw reguliere salaris deze 4% vermindering niet is meegenomen, wordt de belastingdruk op uw uitgekeerde bonus hiermee verhoogd.

Is een bonus loon?

Hoeveel belasting betaal je over een bonus? – Zo’n bonus is natuurlijk lekker meegenomen, maar reken je niet te snel rijk. Je betaalt namelijk meer belasting over een bonus dan over je maandelijkse loon. Dat heeft twee mogelijke redenen: het progressieve belastingstelsel en de loonheffingskorting,

Is een bonus belastingvrij?

Is een bonus belastingvrij? – In Nederland is er een vrije ruimte van € 2.400. Is de bonus niet hoger dan € 2.400, dan kan deze bonus belastingvrij worden toegepast. Alle bedragen boven deze drempel worden wel belast.

Hoeveel hou je over van 1000 euro bruto bonus?

Een € 1.000-bonus genereert een extra € 629 aan netto-inkomsten. Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.147 aan netto-inkomsten op.

Hoeveel belasting na 50.000 euro?

Belastingtarieven voor uw inkomen uit werk en woning

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief
1 tot € 69.399 37,07%
2 vanaf € 69.399 49,50%

Hoeveel belasting betalen over 50.000 euro?

Over een vermogen tot 100.000 euro betaal je aan heffing: 100.000 – 50.000 (vrijstelling) = 50.000 euro x 0,59 procent = 295 euro. Bij een vermogen vanaf één miljoen euro stijgt de heffing naar 1,76 procent over het meerdere. Dit is ook gelijk het maximum.

Hoeveel moet je verdienen om 52 belasting te betalen?

Loonbelasting AOW leeftijd voor 2022 – Heb je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt voor 2022, dan betaal je in Box 1 een lager belastingtarief. Je betaalt tenslotte geen AOW-premie meer:

Tarieven Box 1 geboren vóór 1 januari 1946
Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 35.409 19,17%
2 Vanaf € 35.410 t/m € 68.398 37,07%
3 Vanaf € 69.399 49,50%

table>

Tarieven box 1 geboren op of na 1 januari 1946 Schijf Belastbaar inkomen Percentage 1 t/m € 35.472 19,17% 2 Vanaf € 35.473 t/m € 69.398 37,07% 3 Vanaf € 69.399 49,50%

Waarom bonussen niet werken?

Maar waarom werken targets wel? – In hoeverre zorgt het zetten van targets er wél voor dat mensen productiever werken, meer rendabel zijn of gelukkiger worden van hun werk? Ook hier hebben we weer te maken met de werking van ons brein en hoe dat dingen doet waar onze logica, of de wetten van de economie, niet altijd bij kan.

Het zit namelijk in onze natuur om de lat steeds hoger te leggen. Om onszelf verder te ontwikkelen, te leren. Ons brein wil ons verder brengen. Dus zodra je een doel behaald, heb je een kortstondig moment van geluk waarna jouw volgende doel gelijk een stukje hoger ligt. Gelukkig zijn an sich is niet een natuurlijk doel (Meik Wikking, directeur Happiness Research Institute in Kopenhagen).

Een tijd terug heb ik een boek gelezen over hoe zonde het is dat de hoofdpersoon op jonge leeftijd al van alles had bereikt. “Het ergste wat een mens kan overkomen is dat al zijn doelen zijn behaald, en al zijn dromen zijn vervuld”. Dat vond ik zo’n rake opmerking.

 1. Want als je niets meer hebt om na te streven, wat ga je dan doen met je leven? Ons brein is helemaal ingesteld op het nastreven van dingen.
 2. Of dat nou het laatste punt op je bucket-list is of een target op je werk.
 3. Daarom werken targets.
 4. Met de flinke voetnoot dat er dus níet een financiële incentive aan het behalen van die target moet liggen.

Het enige waar we nog een beetje aan moeten werken met zijn allen is dat we kunnen genieten van het streven, van het moment zelf. En niet alleen van het behalen van onze targets. Om je daarbij te helpen raad ik je de tedtalk van Shawn Achor aan Oh, ik besef me net dat er bij escaperooms ook geen financiële incentives zijn, en wel een target. Eveline Berende regelt bij Preventned de interne processen. Zij is creatief in haar werk en denken en heeft bij van alles gelijk een beeld. Haar blogs gaan over wat haar persoonlijk raakt rondom haar eigen inzetbaarheid ondersteunt door cijfers uit onze database. Herkenbaar, persoonlijk en informatief tegelijk. : Waarom bonussen niet werken, maar het halen van targets wel!

Hoe bereken je een bonus?

Hoe werkt een bonusregeling? – Werkgevers passen een bonusregeling vaak toe vanuit de gedachte dat je van een bonus gemotiveerder raakt en harder gaat werken. Een prestatieprikkel dus. Grofweg zijn er twee soorten bonussen: collectieve bonussen en individuele bonussen,

Zo kun je een bonus krijgen als je samen met je team een bepaald project goed hebt afgerond. Een andere vorm van een collectieve bonus is de winstdeling, Bij winstdeling delen alle medewerkers aan het eind van het jaar mee in de winst van het bedrijf. Hoe deze verdeling precies werkt, bepaalt elke werkgever zelf.

Deze bonus kun je jaarlijks ontvangen. maar je werkgever kan ook besluiten om dit per jaar te bekijken en de bonus alleen uit te keren als de bedrijfsresultaten het toelaten. Het is wel zo dat als eenmaal is afgesproken dat je ieder jaar in de winst deelt er alleen van deze regel afgezien kan worden als er helemaal geen winst is gemaakt.

 • De prestatiebonus is de meest voorkomende individuele bonus.
 • Hierbij word je beloond voor het behalen van een van tevoren gesteld individueel target.
 • Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je over elke euro omzet een extraatje ontvangt, of dat je pas een bonus krijgt bij het behalen van een bepaalde prestatie (bijvoorbeeld een omzet van €400,000 of twintig nieuwe klanten).

Haal je de vooraf afgesproken targets niet, dan ontvang je de bonus niet. Doorgaans komt een bonusregeling in het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde. Hoe het bonussysteem werkt, is afhankelijk van de afspraken die daarover binnen een bedrijf zijn gemaakt.

Check voordat je het gesprek ingaat of er in de cao iets over vermeld staat. Voor het vaststellen van een bonus zijn er in principe geen regels; er is geen wet die hierover gaat. Een werkgever mag dus zelf bepalen of hij een bonusregeling invoert, hoe hoog de bedragen zijn, wanneer de bonus wordt uitbetaald en welke doelen bepalen of een werknemer een bonus verdient.

Heeft een werkgever dan echt alle vrijheid? Nee, dat ook weer niet. De wet zegt namelijk dat de werkgever zich als een goed werkgever moet gedragen. Zo mag hij bijvoorbeeld niet willekeurig bonussen uitdelen aan werknemers. Dus als jouw collega met dezelfde functie een bonus krijgt, moet jij deze ook krijgen.

Dit houdt ook in dat wanneer je jarenlang structureel een bonus ontvangt je werkgever niet ineens kan besluiten om hiermee te stoppen. Je bonus is dan namelijk stilzwijgend een onderdeel gaan vormen van de arbeidsovereenkomst, Als een bonusregeling onderdeel uitmaakt van de cao of wanneer de werkgever een voorstel doet voor een bonus als secundaire arbeidsvoorwaarde, is het verstandig om tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek goed door te spreken wat dit dan in jouw specifieke situatie betekent.

Het staat je vervolgens vrij om hierover te onderhandelen, Vragen die je kunt stellen zijn:

Hoe steekt de bonusregeling in elkaar?Geldt deze regeling voor alle soortgelijke functies?Op welke criteria word ik beoordeeld?Wanneer zijn er evaluatiemomenten?Door wie word ik beoordeeld?Wat als ik de afgesproken targets niet haal?

Maak je individuele afspraken, dan is het verstandig deze vervolgens in je arbeidscontract vast te leggen.

Hoeveel mensen hebben 200.000 euro spaargeld?

€100.000 – €200.000 vermogen: 909.000 huishoudens. €200.000 – €500.000 vermogen: 1.075.000 huishoudens.

Hoe wordt bonus belast 2023?

De heffingskortingen verstoren de boel – De te betalen belasting wordt namelijk niet alleen bepaald door het toe te passen tarief. Naast dit tarief worden ook zogenoemde heffingskortingen toegepast. Deze kortingen vormen een vermindering op de te betalen belasting.

Men zou verwachten dat hierdoor de belastingdruk juist minder dan 49,5% zou bedragen. Helaas is dat niet het geval. De bedragen van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden sinds een aantal jaren namelijk lager naarmate het inkomen hoger wordt. Dit heet de afbouw van de heffingskortingen.

Met name vanaf 2016 is die afbouw sterk toegenomen. Zo bedraagt de afbouw van de arbeidskorting in 2021 6% voor zover het arbeidsinkomen hoger is dan € 35.652. Bij de berekening van de belasting over jouw reguliere salaris wordt geen rekening gehouden met de hoogte van een eventuele bonus.

Is een bonus aftrekbaar?

Conclusie: bonus is niet aftrekbaar!

Wat mag je als werkgever onbelast vergoeden?

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen U mag een gedeelte van uw totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. We noemen dit de vrije ruimte. In 2023 is de vrije ruimte 3,0% van uw fiscale loon tot en met € 400.000.

Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Over het bedrag dat uitkomt boven de vrije ruimte, betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Zie:

hoofdstuk 10 van het ‘Handboek Loonheffingen’ voor meer informatie over het berekenen van de eindheffing werkkostenregeling hoofdstuk 22 van het ‘Handboek Loonheffingen’ voor meer informatie over gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen

U kunt het ‘Handboek Loonheffingen’ downloaden op de pagina, : Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen

Wat hou je over van 7500 bruto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,1% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 7.500 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 2.781 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 4.720 per jaar zal zijn, of € 393 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,1%,

 • Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 • Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,10, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,90,
 • Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 629 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.145 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Hoe bereken je een bonus?

Hoe werkt een bonusregeling? – Werkgevers passen een bonusregeling vaak toe vanuit de gedachte dat je van een bonus gemotiveerder raakt en harder gaat werken. Een prestatieprikkel dus. Grofweg zijn er twee soorten bonussen: collectieve bonussen en individuele bonussen,

Zo kun je een bonus krijgen als je samen met je team een bepaald project goed hebt afgerond. Een andere vorm van een collectieve bonus is de winstdeling, Bij winstdeling delen alle medewerkers aan het eind van het jaar mee in de winst van het bedrijf. Hoe deze verdeling precies werkt, bepaalt elke werkgever zelf.

Deze bonus kun je jaarlijks ontvangen. maar je werkgever kan ook besluiten om dit per jaar te bekijken en de bonus alleen uit te keren als de bedrijfsresultaten het toelaten. Het is wel zo dat als eenmaal is afgesproken dat je ieder jaar in de winst deelt er alleen van deze regel afgezien kan worden als er helemaal geen winst is gemaakt.

De prestatiebonus is de meest voorkomende individuele bonus. Hierbij word je beloond voor het behalen van een van tevoren gesteld individueel target. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je over elke euro omzet een extraatje ontvangt, of dat je pas een bonus krijgt bij het behalen van een bepaalde prestatie (bijvoorbeeld een omzet van €400,000 of twintig nieuwe klanten).

Haal je de vooraf afgesproken targets niet, dan ontvang je de bonus niet. Doorgaans komt een bonusregeling in het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde. Hoe het bonussysteem werkt, is afhankelijk van de afspraken die daarover binnen een bedrijf zijn gemaakt.

 • Check voordat je het gesprek ingaat of er in de cao iets over vermeld staat.
 • Voor het vaststellen van een bonus zijn er in principe geen regels; er is geen wet die hierover gaat.
 • Een werkgever mag dus zelf bepalen of hij een bonusregeling invoert, hoe hoog de bedragen zijn, wanneer de bonus wordt uitbetaald en welke doelen bepalen of een werknemer een bonus verdient.

Heeft een werkgever dan echt alle vrijheid? Nee, dat ook weer niet. De wet zegt namelijk dat de werkgever zich als een goed werkgever moet gedragen. Zo mag hij bijvoorbeeld niet willekeurig bonussen uitdelen aan werknemers. Dus als jouw collega met dezelfde functie een bonus krijgt, moet jij deze ook krijgen.

 1. Dit houdt ook in dat wanneer je jarenlang structureel een bonus ontvangt je werkgever niet ineens kan besluiten om hiermee te stoppen.
 2. Je bonus is dan namelijk stilzwijgend een onderdeel gaan vormen van de arbeidsovereenkomst,
 3. Als een bonusregeling onderdeel uitmaakt van de cao of wanneer de werkgever een voorstel doet voor een bonus als secundaire arbeidsvoorwaarde, is het verstandig om tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek goed door te spreken wat dit dan in jouw specifieke situatie betekent.

Het staat je vervolgens vrij om hierover te onderhandelen, Vragen die je kunt stellen zijn:

Hoe steekt de bonusregeling in elkaar?Geldt deze regeling voor alle soortgelijke functies?Op welke criteria word ik beoordeeld?Wanneer zijn er evaluatiemomenten?Door wie word ik beoordeeld?Wat als ik de afgesproken targets niet haal?

Maak je individuele afspraken, dan is het verstandig deze vervolgens in je arbeidscontract vast te leggen.

Wat kost een bonus voor de werkgever?

Bonus of meer salaris? – BAET belastingadviseurs en financieel planners Goed personeel is schaars, zeker in de huidige tijd. U wilt uw betere medewerkers dus best wat extra’s geven. Meer salaris ligt dan voor de hand, maar soms is een bonus een betere optie.

Een bonus voor uw werknemer kost u dus minder dan een salarisverhoging van dezelfde omvang, dus ligt het voor de hand een hogere bonus aan te bieden. Voor de werknemer geldt dat een bonus ook in de toekomst een lager salaris oplevert, minder vakantiegeld en op termijn een lager pensioen.

Premieloon. Als werkgever betaalt u premies werknemersverzekeringen over het loon inclusief een eventuele bonus. Deze premies betaalt u tot het premiemaximum van € 55.927 (2019).

Betaalt u uw werknemer dus een bonus uit en komt zijn loon daarmee boven het premiemaximum uit, dan bent u daarover geen premies werknemersverzekeringen meer verschuldigd. Afhankelijk van uw sector kan dit al snel 15 tot 20% verschil maken. De tegenhanger hiervan voor de werknemer is dat een eventuele uitkering, bijvoorbeeld bij werkloosheid, lager uitvalt.

Progressie. Een nadeel van een bonus kan zijn dat hierdoor een deel van het loon in een andere tariefschijf terechtkomt en dus zwaarder belast wordt. Een progressienadeel treedt alleen bij lagere en hogere inkomens op. Tip. Dit is overigens deels te ondervangen door gebruik te maken van de middelingsregeling.

Een sterk afwijkend inkomen, bijvoorbeeld door een eenmalige bonus, kan daarbij over drie jaren worden gemiddeld. Het volgens deze gemiddelde inkomens verschuldigde bedrag aan belasting wordt vergeleken met de daadwerkelijk verschuldigde belasting. Het verschil krijgt men terug, op een bedrag van € 545 na.

Een hoger salaris heeft, net als een bonus, tot gevolg dat te ontvangen toeslagen minder hoog uitvallen. Let op. Zo kan een stijging in inkomen van € 5.000 in bepaalde gevallen leiden tot € 2.880 aan minder te ontvangen toeslagen. Tip. Bij een bonus doet dit effect zich alleen voor in het jaar waarin deze ontvangen wordt.

Bij een salarisverhoging in mindere mate, maar ook in de toekomst. Middeling van het inkomen heeft geen effect op reeds ontvangen toeslagen. Bonus onbelast. Volgens de werkkostenregeling mag u per jaar 1,2% van uw loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Komt u over de grens heen, dan bent u als werkgever over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd.

Brengt u loon onder in de werkkostenregeling, dan betaalt u hierover geen premies werknemersverzekeringen. Ook telt dit loon voor de werknemer niet mee bij het recht op toeslagen. Dit maakt het voor beide partijen lucratief om een bonus of gratificatie onder te brengen in de werkkostenregeling.

Een bonus of gratificatie mag echter niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is in uw branche. Tip. Tot een bedrag van € 2.400 aan vergoedingen en verstrekkingen per werknemer per jaar, doet de Belastingdienst sowieso niet moeilijk. Bereken vooraf of en tot welk bedrag u een salarisverhoging kunt vervangen door een bonus.

Breng een bonus zo mogelijk onder in de werkkostenregeling. Deze is dan voor uw werknemer netto en heeft geen invloed op zijn toeslagen en u betaalt er geen premies werknemersverzekeringen over. Bron: Fiscaal Actueel : Bonus of meer salaris? – BAET belastingadviseurs en financieel planners

Hoeveel is 10000 euro bruto in netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,1% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 10.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 3.707 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 6.293 per jaar zal zijn, of € 524 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,1%,

 • Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 • Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,10, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,90,
 • Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 629 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.145 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.