Belasting Teruggave Berekenen

Belasting Teruggave Berekenen

Wie heeft recht op belasting teruggave?

Hieronder staan een aantal veelvoorkomende situaties waarin u belasting terug kunt krijgen. Staat uw situatie hier niet bij? Vul dan toch de aangifte in om te zien of u belasting terugkrijgt. Situaties waarin u mogelijk belasting terugkrijgt:

U hebt naast uw studie een bijbaan, U studeert af en krijgt later in dat jaar een baan, U bent begonnen of gestopt met werken, lees meer bij heffingskortingen, U hebt onbetaald verlof opgenomen, lees meer bij middelingsregeling, U hebt de AOW-leeftijd bereikt of u bereikt de AOW-leeftijd, U hebt kinderen en hebt recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, U hebt recht op aftrekposten, U woonde maar een deel van het jaar in Nederland en u kreeg loon of een uitkering.

Hoe snel betaald Belastingdienst teruggave uit?

Ik heb mijn belastingaanslag gekregen – wanneer krijg ik mijn geld? Hebt u een belastingaanslag gekregen waarop u geld terugkrijgt? Dan krijgt u dat binnen 1 week na de datum op de aanslag op uw rekening. Na 1 week uw geld nog niet binnen? Check wat er aan de hand kan zijn.

Welke maand belastingteruggave?

De Belastingdienst streeft ernaar om altijd binnen drie maanden na ontvangst van de aangifte de belastingteruggave op je rekening te storten.

Waarom moet ik veel belasting terug betalen?

U moet betalen als u in de loop van het jaar te weinig belasting betaalde. Bijvoorbeeld als u:

inkomsten hebt waarover u nog geen belasting hebt betaald, zoals bijverdiensten te weinig loonheffing hebt betaald via uw werkgever een te laag bedrag hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag

You might be interested:  Diesel Of Benzine Berekenen

Voorbeeld Uw werkgevers hebben in 1 jaar € 10.100 aan loonheffing ingehouden op uw loon. Uit uw aangifte blijkt dat u in totaal € 10.500 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen. Het verschil van € 400 moet u betalen. De berekening is dus als volgt: € 10.500 – € 10.100 = € 400 te betalen.