Belasting Teruggave Hypotheek Berekenen

Belasting Teruggave Hypotheek Berekenen

Hoe bereken je belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek?

Hoeveel hypotheekrenteaftrek in 2022? – Heel leuk al die theoretische informatie, maar waarschijnlijk wil je graag weten wat dat voor jou specifiek betekent. Daarvoor kun je jouw hypotheekrenteaftrek berekenen aan de hand van onderstaande voorbeeld. Bepaal eerst welke uitgangspunten er gelden:

De WOZ waarde van je woning € 300.000,-
De hypotheek bedraagt € 300.000,-
De rente op je hypotheek is 3%
Hypotheekvorm Annuïtair
Het bedraagt 0,45% van de WOZ-waarde

Om de hypotheekrenteaftrek te berekenen, bepaal je jouw bruto rentelasten en trek je daar het eigenwoningforfait vanaf.

Bruto rentelasten(3% x € 300.000) € 9.000
Eigenwoningforfait(0,45% x € 300.000) – € 1.350
De hypotheekrenteaftrek bedraagt € 7.650

Dit bedrag mag je aftrekken van je inkomen. Daardoor wordt het inkomen waarover je belasting betaalt lager. Ook hiervoor nemen we enkele uitgangspunten. Zonder hypotheekrenteaftrek zou je aan inkomstenbelasting betalen:

Bruto jaarinkomen € 50.000
Inkomstenbelasting 37,07%
Betaalde inkomstenbelasting € 18.535

Door de hypotheekrenteaftrek mag je dus jouw inkomen verlagen met € 7.650. Hierdoor wordt jouw belastbaar inkomen € 50.000 – € 7.650 = € 42.350. Hiermee komt de verschuldigde inkomstenbelasting op € 42.350 * 37,07% = € 15.699. Je hebt dus recht op een belastingteruggave.

Betaalde inkomstenbelasting € 18.535
Verschuldige inkomstenbelasting € 15.699
Belastingteruggave € 2.836
You might be interested:  Discounted Cash Flow Berekenen

Is het altijd fiscaal aantrekkelijk om de hypotheekrenteaftrek toe te rekenen aan de partner met het hoogste inkomen?

Aftrekposten, zoals de renteaftrek voor de eigen woning of de persoonsgebonden aftrek (zoals ziektekosten en giftenaftrek), rekent u natuurlijk toe aan degene met het hoogste inkomen. Daardoor behaalt u als fiscale partners het grootste fiscale voordeel.

Waarom krijg ik zo weinig terug van de belasting?

U krijgt geld terug als u in de loop van het jaar te veel belasting betaalde. Bijvoorbeeld als:

er te veel loonheffing is ingehouden u recht hebt op bepaalde heffingskortingen of aftrekposten, waarmee nog geen rekening is gehouden u te veel belasting hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag

Voorbeeld Uw werkgevers hebben in 1 jaar € 10.800 aan loonheffing ingehouden op uw loon. Uit uw belastingaangifte blijkt dat u in totaal € 10.200 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen. Het verschil van € 600 krijgt u terug. De berekening is dus als volgt: € 10.800 – € 10.200 = € 600 te ontvangen.

Hoe werkt een belastingvermindering?

Bij een belastingvermindering breng je een bedrag in mindering van de belastingen die je moet betalen. Bij een belastbaar inkomen van 100 en een tarief van 35% betaal je na een vermindering met 5 euro nog 30 euro belastingen. De belastingvermindering is dus voordeliger dan de aftrek.

Hoe rond je belasting af?

Btw-bedrag afronden U gebruikt voor de afronding van het btw-bedrag de rekenkundige methode. Als het bedrag van de verschuldigde btw op de factuur bestaat uit meer dan 2 cijfers achter de komma, dan rondt u het 3e cijfer achter de komma af op hele centen. Dit doet u als volgt:

You might be interested:  Taxi Rotterdam Prijs Berekenen

Is het 3e cijfer achter de komma lager dan 5, dan rondt u het bedrag naar beneden af. Is het 3e cijfer achter de komma 5 of hoger, dan rondt u het bedrag naar boven af.

Dit betekent bijvoorbeeld dat u € 20,124 afrondt naar € 20,12 en € 20,125 naar € 20,13. Bij het afronden mag u kiezen uit 2 methodes:

U rondt af per geleverd goed of verrichte prestatie. U rondt het totaalbedrag af.

U mag niet beide methodes naast elkaar gebruiken. En u moet in uw keuze voor gebruik van een methode een vaste lijn volgen. In de aangifte btw rondt u de btw-bedragen af op hele euro’s. Dit mag u in uw voordeel doen. : Btw-bedrag afronden

Wat moet je doen als je hypotheek is afgelost?

Dus: hypotheek afbetaald en dan? – Dat je je hypotheek hebt afbetaald, is goed nieuws. Je hoeft dan niets meer te betalen aan je hypotheekaanbieder. Houd er wel rekening mee dat je minder profiteert van hypotheekrenteaftrek. En dat de Wet Hillen wordt afgebouwd, waardoor je na een tijdje misschien meer eigenwoningforfait gaat betalen.