Benodigd Vermogen Elektromotor Berekenen

Benodigd Vermogen Elektromotor Berekenen

 1. Elektrisch vermogen : P = U x I.
 2. Elektrisch vermogen : P = I² x R.
 3. Elektrisch vermogen : P = U² / R.
 4. Mechanisch vermogen : P = W / t.

Hoeveel vermogen elektromotor?

Hoeveel vermogen heb ik nodig voor een sloep of motorboot?

Lengte boot en waterverplaatsing Vermogen elektrische aandrijving (kW) Vergelijkbaar met stuwkracht snelheid (PK)
Tot 6 meter, 2 ton 2-4 kW 5-8 pk
Tot 8 meter, 3 ton 4-7,5 kW 10-15 pk
Tot 10 meter, 7,5 ton 10 kW 20 pk
Tot 12 meter, 10 ton 15 kW 30 pk

Wat is nominaal vermogen elektromotor?

Het nominale vermogen is het vermogen van de motor. Bij de meeste frequentieregelaars moet de waarde in kW worden ingevoerd. Het verkeerd in- voeren van deze waarde heeft invloed op de motor en het proces. De nominale stroom is de stroom die de motor vraagt bij het maximale vermogen.

Wat is maximaal elektrisch vermogen?

Hoe bereken ik het maximale vermogen van mijn elektrische installatie? – Om het maximale vermogen dat uw meter kan leveren (uitgedrukt in voltampère) te berekenen, vermenigvuldigt u de spanning (U) met de intensiteit (I) van de stroom waarmee uw woning wordt bevoorraad.

De meeste woningen zijn voorzien van 230 volt (V) eenfasig met een intensiteit van 40 ampère (A). Het maximale vermogen is dus: 230 V x 40 A = 9 200 voltampère (9 200 VA) of 9,2 kVA De formule om het vermogen te berekenen voor een driefasige aansluiting van 230 V of 400 V is dezelfde, nl: √3 x U x I. Mocht er dus bijvoorbeeld een 25 A automaat staan, dan berekent u het maximale vermogen als volgt*: 3 x 230 : √3 x 230 V x 25 A = 9947,5 VA 3 x 400 + N(ulleider): √3 x 400 V x 25 A = 17 300 VA

(*) Vaak wordt √3 voor snelle berekeningen of voor het gemak vervangen door de benaderde waarde 1,73. Dat getal hebben we ook hier gebruikt. Leuk weetje: het verschil tussen beide uitkomsten is een factor.1,73! En dat komt omdat de spanning 400 V ook 1,73 groter is dan 230 V.

Wat is veel vermogen voor een motor?

Is de nieuwe BMW wel betrouwbaar genoeg – Wil je allemaal heel houden dan is het zaak dat je alles zwaarder gaat uitvoeren en dat heeft de Beierse motoren fabrikant nou niet echt gedaan gezien de toename van het gewicht. Je kan zeggen dat de Duitse fabrikant hiermee op het gewicht let en dat is op zich prima maar dat kan ten koste gaan van de betrouwbaarheid.

Want alles wat je van lichter materiaal maakt is ook minder sterkt. Los van de vraag of een dergelijke motorfiets betrouwbaar is kan je je afvragen of je die 11 pk nou echt nodig hebt. Normaal gesproken kan je met een motorfiets die tussen de 50 en 100 pk heeft prima uit de voeten. En dan moet je al dat vermogen ook nog goed in de hand kunnen houden.

Ga je ver over de 100 pk grens heen dan heeft de gemiddelde motorrijder snel moeite om de boel in de hand te kunnen houden. De Suzuki V-Strom met 100 pk is sterk zat

Hoe bereken je vermogen 3 fase?

Frank Daniëls 19 september 2018 Elk elektrische apparaat geeft de aansluitwaarde aan dat (maximaal) gebruikt. De som van alle apparaten bepaalt uiteindelijk de benodigde aansluitcapaciteit van een aansluiting, Omgekeerd is het vermogen wat je mag aansluiten dus afhankelijk van de aansluitwaarde.

 1. De rekensom hiervoor: Stroom (Ampère) x Spanning (Volt) = Vermogen (Watt) 80 A x 230 V = 18.400 W Dus bij een 3 x 80 A aansluiting: 3 x 18.400 = 55.200 Watt ofwel 55,2 kW Eén groep van 230V kan bij een 16 A zekering 230 V x 16 A = 3680 W ofwel 3,68 kW als maximum aangesloten krijgen.
 2. Leinverbruikers hebben dus een piekbelasting tussen 3,6 kW en maximaal 55,2 kW.

Afhankelijk van het aantal fases en de hoofdzekering(en).

Aansluitwaarde Maximaal piekvermogen Jaarverbruik in kWh (indicatief)
1 x 16 A 3.680 (3,68 kW) 0 tot 5.000 kWh per jaar
1 x 25 A 5.750 (5,75 kW) 0 tot 7.500 kWh per jaar
1 x 35 A 8.050 (8,05 kW) 0 tot 10.000 kWh per jaar
1 x 40 A 9.200 (9,20 kW) 0 tot 12.500 kWh per jaar
1 x 80 A 18.400 (18,4 kW) 5.000 tot 25.000 kWh per jaar
3 x 25 A 17.250 (17,2 kW) 5.000 tot 20.000 kWh per jaar
3 x 35 A 24.150 (24,1 kW) 10.000 tot 30.000 kWh per jaar
3 x 40 A 27.600 (27,6 kW) 15.000 tot 45.000 kWh per jaar
3 x 50 A 34.500 (34,5 kW) 25.000 tot 60.000 kWh per jaar
3 x 63 A 43.470 (43,4 kW) 35.000 tot 80.000 kWh per jaar
3 x 80 A 55.200 (55,2 kW) > 80.000 kWh per jaar

Grootverbruikers zijn afnemers die een aansluitwaarde van meer dan 3 x 80 Ampère voor elektriciteit hebben (of minimaal een G40 = 65 m3/uur voor gas).

Hoeveel kW motor?

Motorrijbewijs afhankelijk van motor

Soort voertuig Vermogen motor Rijbewijs
Lichte motor 125 cc en maximaal vermogen van 11 kilowatt (kW) Rijbewijs A1
Middelzware motor Maximaal vermogen van 35 kW Rijbewijs A2
Zware motor Onbeperkt vermogen Rijbewijs A

Hoeveel kW is een motor?

kW: KiloWatt is een manier om het vermogen van een motor aan te duiden De term kW is een manier om het vermogen van een motor aan te duiden in KiloWatt. Dit is de officiële eenheid, al wordt in de volksmond vaker pk of paardenkracht gehanteerd. Het motorvermogen omrekenen van kW naar pk is vrij eenvoudig.1 kW staat voor 1,36 pk, omgekeerd staat 1 pk weer voor 0,74 kW.

Een auto met 81 kW heeft dus een vermogen van 110 pk. Dat één paard één paardenkracht heeft is feitelijk gezien onjuist. Gemiddeld genomen heeft een paard 7 pk. Zelfs een mens kan een auto voorruitduwen. Ook mensen hebben dus meer dan 1 pk. De 1001 pk sterke Bugatti Veyron 16.4 heeft 736 kW aan vermogen.

: kW: KiloWatt is een manier om het vermogen van een motor aan te duiden

You might be interested:  Benzine Per Km Berekenen

Hoeveel kW is 100 PK?

Van PK naar kW – Het omrekenen van het vermogen van een motor van PK naar kW is eenvoudig. Je deelt het vermogen in PK door factor 1.362.136,2 PK staat dus gelijk aan 100 kW.

Hoeveel kVA is 1 kW?

Wat betekenen de afkortingen kW, kWh, MWh en kVA eigenlijk? –

De hoeveelheid energie die een bepaald elektrisch toestel nodig heeft om te functioneren (ook wel het vermogen genoemd) wordt uitgedrukt in watt of kilowatt (kW), waarbij 1 kW = 1.000 watt. Bijvoorbeeld: 20 kW. Het benodigd vermogen van een toestel of machine wordt vaak ook uitgedrukt in kVA of kilovoltampère, waarbij 1 kVA = 1 kW. Kilowattuur (kWh) is het verbruik van een toestel per uur. Een toestel met een vermogen van 20 kW dat een uur lang heeft gedraaid, heeft dus 20 kWh verbruikt. Op uw energiefactuur wordt uw verbruik uitgedrukt in kilowattuur (kWh) of megawattuur (MWh), waarbij 1 MWh = 1.000 kWh. De energiekost wordt uitgedrukt in eurocent per MWh.

Wat betekent 230 400 V?

Alles over elektromotoren – Pompen Leverancier Bedu Een draaistroommotor is opgebouwd uit een stilstaande stator met veldwikkelingen en een draaiende rotor met kortgesloten geleiders. De drie wikkelingen van de stator worden aangesloten op drie sinusvormige wisselspanningen met gelijke frequentie maar met een faseverschil van 120°.

Hierdoor ontstaat er een magnetisch veld dat met de frequentie van deze wisselspanning ronddraait, het draaiveld. Het 3 fase voedingsnet van 400V, krachtstroom, ziet er als volgt uit:Tussen elk van de fasen (L1, L2, L3) en de nul (N) staat 230 V, dit is de fasespanning. Tussen twee fasen onderling staat 400 V, de lijnspanning.

(fig.1.) In een driehoek schakeling gaat de volledige lijnspanning van 400 V over de spoel en bij een ster schakeling is dit 230 V.230/400 VDe meeste draaistroommotoren worden vanaf 0,09 kW tot 4 kW standaard uitgevoerd met een wikkeling 230/400 Volt. De laagste spanning – 230 V – geeft de spanning aan waarvoor de wikkeling (spoel) is gemaakt.Hoe sluiten we nu een 230/400 V elektromotor aan op een netspanning van 400 V? De spoelspanning van deze motor is dus 230 V en dat betekent dus dat we deze motor in ster moeten aansluiten. 400/690 VDe meeste draaistroommotoren vanaf 4 kW worden standaard uitgevoerd met een wikkeling van 400/690 V. Hoe sluiten we deze aan op een netspanning van 3 x 400 V? De spoelspanning van deze motor is 400 V en dat houdt in dat we deze motor in driehoek gaan aansluiten (fig.3). Frequentieregelaar In de praktijk gebeurt het natuurlijk wel eens dat we een draaistroommotor aansluiten op een frequentieregelaar. Welke schakeling gebruiken we dan bij een netspanning van 400V?In het geval van een 230/400 V motor en een 3 fase 400 V frequentieregelaar passen we de ster schakeling weer toe.Nemen we echter een 1 fase frequentieregelaar van 230 V dan wordt het een ander verhaal.De 1 fase regelaar transformeert de 1 fase 230 V voeding spanning om naar een 3 fase 230 V lijnspanning.We sluiten de motor dan in driehoek aan zodat de volledige spanning van 230 V over de spoel gaat.

De driehoek schakeling gebruiken we ook weer indien we een 400/690 V motor in combinatie met een 3 fase 400 V frequentieregelaar toepassen. Verkeerd aansluiten Wat zijn de gevolgen van verkeerd aansluiten? Wat gebeurt er als je een 230/400 V motor in driehoek aansluit, of een 400/690 V motor in ster?Een 230/400 V in driehoek geeft een overspanning op de spoelen, de wikkeling zal direct verbranden.

Bij een 400/690 V in sterpunt zal onderspanning optreden en gebeurt er niet direct iets. Onderspanning betekend dat de motor veel stroom zal vragen om het vermogen te leveren. Na verloop van tijd wordt de motor erg warm en zal gaan verbranden indien er geen motorbeveiliging aanwezig is

De bouwvorm van een elektromotor bepalen

Beschermingsklasse IP voor elektromotoren Voor roterende elektrische machines zijn beschermingsgradaties vastgesteld tegen het binnendringen van stofdeeltjes en vloeistoffen. Een en ander is vastgelegd in de norm: IEC 34-5 (NEN-EN 60034-5)De beschermingsgraad van elektromotoren wordt aangeduid met een IP-klasse met twee cijfers voor bescherming tegen respectievelijk vaste delen en water.

Een voorbeeld is beschermingsklasse IP55.• IP = de klasse van de beschermingsgraad tegen het binnendringen van vreemde componenten.• Het eerste cijfer 5 = beperkt stofdicht, het binnendringende stof mag de werking van de motor niet nadelig beïnvloeden.• Het tweede cijfer 5 = bescherming tegen waterstralen (onder een beperkte druk) uit een willekeurige richting.

Hoe hoger de cijfers des te groter de graad van bescherming. Dat is ook te zien in onderstaande tabellen. Isolatieklasse elektromotorenIn elektromotoren worden diverse isolatiematerialen toegepast met elk een eigen functie.De meest belangrijke zijn:• isolatie van het wikkeldraad• groef- en fase-isolatiematerialen voor isolatie tussen wikkeling en het statorblikpakket en fase-wikkelingen onderling• impregnering van de complete wikkeling• isolatiekous voor doorverbindingen • isolatie van uitlopers (o.a.

de verbinding tussen de wikkeling en het klemmenbord) Alle isolatiematerialen die in elektromotoren gebruikt worden, zijn onderverdeeld in klassen. Deze isolatieklassen worden aangeduid met de letters A, E, B, F en H. Elke klasse heeft een eigen temperatuurgrens.Isolatiemateriaal van een bepaalde klasse behoudt bij de bijbehorende grenstemperatuur z’n mechanische en elektrische eigenschappen met een lange levensduur.

Aan de hand van de temperatuurgrenzen worden tevens de maximaal toelaatbare bedrijfstemperaturen van de wikkeling in de elektromotor bepaald. Hierbij gaat men uit van een continu gebruik (S1) van het nominale vermogen bij een omgevingstemperatuur van 40 °C voor landinstallaties. Aantal polen en toerental elektromotoren Koeling van elektromotoren: Standaard draaistroommotoren zijn voorzien van een koelventilator of schoepenrad, die door de motor zelf wordt aangedreven en zo dus de motor koelt. Dit betekent voor de ventilator of het schoepenrad, dat de luchtopbrengst kwadratisch met het toerental toe of af neemt.

Hierdoor heeft de koelventilator of het schoepenrad bij gebruik onder de 20Hz niet genoeg luchtopbrengst om de motor bij het volle koppel voldoende te koelen. Een richtlijn is, dat bij gebruik onder de 10 Hz het koppel niet hoger mag zijn dan 60%. Wanneer er toch een hoger koppel nodig/gewenst is, dan moet er een andere ventilator met voldoende capaciteit bij gemonteerd worden om de motor te koelen (geforceerde koeling).

Sommige frequentieregelaars kunnen zelf rekening houden met dit koelprobleem en beschermen de motor tegen oververhitting. Dit kan ook simpel opgelost worden, door een motor te kiezen met PTC en deze PTC op de regelaar aan te sluiten. : Alles over elektromotoren – Pompen Leverancier Bedu

You might be interested:  Tolkosten Frankrijk Berekenen

Wat is beter ster of driehoek?

VOORBEELD VOOR AANSLUITEN IN STER OF DRIEHOEK – Als voorbeeldsituatie gebruiken we een 230-400V elektromotor. In een driehoekschakeling gaat de volledige lijnspanning van 400V over de spoel, bij een sterschakeling 230V. In dat geval mag iedere wikkeling (spoel) bij een 230-400V aanduiding maximaal met 230V belast worden.

Hoeveel watt per groep 3 fasen?

1 of 3 fasen groepenkast Is mijn hoofdaansluiting wel zwaar genoeg? De hoeveelheid zonnestroom die opgewekt kan worden is afhankelijk van de aansluiting in je meterkast. Het is belangrijk om vast te stellen of deze hoofdaansluiting enkel fase is of drie fase.

 1. Je aansluiting valt onder de zogenoemde kleinverbruikersaansluiting dat wil zeggen dat de aansluiting is begrensd tot maximaal 3x 80A.
 2. De meterkast in? In Nederland zijn de meeste woningen aangesloten op het elektriciteitsnet via een enkel fase aansluiting.
 3. In de standaard woning is deze normaliter 35A, maar in sommige situaties kan dit ook nog 25A of 40A zijn.

Het is dus belangrijk om vooraf vast te stellen wat het niveau van de hoofd(af)zekering van je netaansluiting is omdat dit bepalend is hoeveel ‘zonnestroom’ maximaal in te voeden is. Enkel fase? 1 fase wil zeggen dat je een hoofdzekering heeft van 1 x 35 ampère.

 1. Als je een hoofdzekering hebt van 35 ampère dan heb je totaal 35 x 230 volt = 8.050 watt maximaal aan vermogen.
 2. Drie fase? 3 fase wil zeggen dat je een hoofdzekering hebt van 3 x 25 ampère.
 3. Als je een hoofdzekering hebt van 3x 25 ampère dan heb je totaal 75 x 230 volt = 17.250 watt maximaal aan vermogen.

De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Is de hoofdzekering 1 x 35A:Maximale groepenkastzekering = 35A / 1.6 = 20A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 20A = 4.600 Watt.

Is de hoofdzekering 1 × 25A:Maximale groepenkastzekering = 25A / 1.6 = 16A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 16A = 3.680 Watt. Is de hoofdzekering is 1 × 40A:Maximale groepenkastzekering = 40A / 1.6 = 25A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 25A = 5.750 Watt. Rekenvoorbeelden Je hebt een 3 fasen aansluiting van 3 × 25A: Per fase kun je dan een zekering van maximaal 25A / 1.6 = 16A monteren en per fase 3.680 Watt invoeden.

Het beste is om het vermogen over gelijk te verdelen over de fasen. Op deze aansluiting kun je dus een systemen plaatsen met per fase maximaal 3.680 Watt met een totaalvermogen van 11.040 Watt. Wil je bijvoorbeeld een 9.000 wp systeem aanschaffen: Kan dit niet op een enkel fase met een hoofdzekering van 35A worden geplaatst Een 9.000W omvormer levert ca 9.000W / 230V = 39A.Dat wil zeggen dat deze installatie met 50A afgezekerd moet worden.

Heb je nu 3 fasen (3x25A)Het beste is dan om het vermogen gelijk te verdelen over de fasen, dus 3000W per fase3000W / 230V = 13A, hier is een 16A zekering per fase nodig.Je hoofdaansluiting moet in dit geval minimaal 3 × 25A zijn.

Verzwaring aanvragen Als blijkt dat je meer capaciteit nodig hebt, bijvoorbeeld 3 x 25A (3 fase), dan kun je via de website verzwaring aanvragen. Als je verzwaring van jouw hoofdzekering aanvraagt dan doe je dit direct bij jouw netbeheerder. Wat kost het verzwaren van de netaansluiting? Voor het verzwaren van jouw netaansluiting betaal je eenmalige kosten aan de netbeheerder.

 • Je ontvangt hiervoor een offerte.
 • Daarnaast betaal je soms maandelijks hogere transportkosten; onder meer het ‘capaciteitstarief’ kan hoger worden.
 • De eenmalige kosten betaal je aan de netbeheerder, maar de periodieke kosten betaal je via de energieleverancier, die ze doorsluist naar de netbeheerder.
 • De tarieven verschillen per netbeheerder en vind je terug op de betreffende website.

Let op: Heb je een oude meterkastBij het omzetten van jouw aansluiting naar een driefasen aansluiting moet niet alleen de netbeheerder een aanpassing in de meterkast doen, maar moet er ook een aanpassingen worden gedaan ‘achter de elektriciteitsmeter’.

 • Een elektricien moet in dit geval een wijziging in de groepenkast doorvoeren, waarbij alle groepen opnieuw verdeeld worden over de nu beschikbare drie fasen.
 • Heb je nu een meterkast die niet meer up-to-date is, dan is dit een goed moment om je meterkast weer helemaal op orde te brengen.
 • Onze elektricien kan dat verzorgen.
You might be interested:  Netto Vakantiegeld Berekenen 2022

Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Stuur een mailtje met uw wensen naar [email protected] : 1 of 3 fasen groepenkast

Hoeveel vermogen heeft een motor?

Hoeveel vermogen moet je minimaal hebben? – Honda PCX125 Zoveel mensen, zoveel wensen! W il je in de stad goed meekomen en hooguit een stukje ring-A10 kunnen rijden dan is 10pk / 8kW ook genoeg. De kleine 125cc motorscooters leveren dit en hebben als bijkomend voordeel dat ze superzuinig zijn. Voorbeeld: Honda PCX125 Max. Honda CB500F A 2 rijbewijs? Alle motoren rond de 35kW (47pk) zijn potent genoeg voor elk gebruik, van zeer sportief (CBR500r) tot relaxed toeren op een naked of bobber (CB500F / Rebel). Het benzineverbruik is ook nog steeds erg zuinig. Ook heb je op de snelweg bij 130km/u nog vermogen over om een inhaalactie in te zetten. Honda CB650R M iddenklasse motoren zijn de meest verkochte motoren in Nederland, hierin vind je de ruimste keuze tussen prijs en prestatie. Grofweg zijn dit motoren tussen de 600 en maximaal 1000cc met vermogens tussen de 60 en 120 pk. Nog goed te handelen voor iedere rijder, nog best zuinig in het benzineverbruik en de prijskaartjes zijn stukken minder dan de grote broertjes uit het topsegment. HONDA CB1000R A lles daarboven is luxe, je kunt schakellui rijden en hoeft minder snel terug te schakelen om goed te kunnen versnellen. Maar tijdens veruit de meeste ritten zul je alles boven de +/- 80pk niet gebruiken! Zuinig zijn deze motoren meestal niet. Voorbeeld: Honda CB1000R Max. vermogen:107 kW ( 141pk) @ 10500 tpm Max. koppel 104 @ 8250 tpm

Wat is maximaal elektrisch vermogen?

Hoe bereken ik het maximale vermogen van mijn elektrische installatie? – Om het maximale vermogen dat uw meter kan leveren (uitgedrukt in voltampère) te berekenen, vermenigvuldigt u de spanning (U) met de intensiteit (I) van de stroom waarmee uw woning wordt bevoorraad.

De meeste woningen zijn voorzien van 230 volt (V) eenfasig met een intensiteit van 40 ampère (A). Het maximale vermogen is dus: 230 V x 40 A = 9 200 voltampère (9 200 VA) of 9,2 kVA De formule om het vermogen te berekenen voor een driefasige aansluiting van 230 V of 400 V is dezelfde, nl: √3 x U x I. Mocht er dus bijvoorbeeld een 25 A automaat staan, dan berekent u het maximale vermogen als volgt*: 3 x 230 : √3 x 230 V x 25 A = 9947,5 VA 3 x 400 + N(ulleider): √3 x 400 V x 25 A = 17 300 VA

(*) Vaak wordt √3 voor snelle berekeningen of voor het gemak vervangen door de benaderde waarde 1,73. Dat getal hebben we ook hier gebruikt. Leuk weetje: het verschil tussen beide uitkomsten is een factor.1,73! En dat komt omdat de spanning 400 V ook 1,73 groter is dan 230 V.

Wat is het vermogen van een motor?

Wat is motorvermogen? – Het motorvermogen is de maximale kracht die een motor kan produceren. Hierin zitten al 2 belangrijke woorden: MAXIMALE en KAN, Tijdens de toerenopbouw is er een moment (toerental) waarbij het maximale vermogen behaald kan worden.

Als een motorblok bij 10.000 toeren in de toerenbegrenzer schiet maar de motor bij 9500 toeren pas zijn maximale vermogen behaalt is die top (het maximale dus) in de dagelijkse praktijk niet echt bruikbaar. De cijfers zeggen dat de motor het KAN halen. Ook zegt dit cijfer niet precies hoe krachtig het motorblok is tijdens het optrekken.

Vroeger werd vermogen met PK (PaardenKracht) aangeduid en dat is wat we nog steeds graag in de spreektaal doen. Je kunt je er ook iets bij voorstellen: de kracht van 50 paarden! Officieel doen we dat in kiloWatt ( kW ). Dit kun je naar elkaar berekenen, 1kW staat gelijk aan 1,362 pk, 100 pk is dus 73kW. Fictieve weergave vermogensafgifte Moderne & ‘Klassieke’ motor Natuurlijk zegt pk wel iets: een motor met 100pk zal gerust niet zo langzaam optrekken als een stoomtrein. Maar ook: een 100pk motor uit 1998 zal een compleet andere beleving geven dan een 100pk motor uit 2020.

Moderne motoren hebben een meer rechtlijnige vermogensopbouw, bij lage toerentallen zal er al een groot gedeelte van het maximale vermogen beschikbaar zijn en dit loopt op in een mooie lijn met het toerental. Anders gezegd; een moderne 100pk motor zal sneller de 100km/h aantikken dan een oude 100pk sterke motor(*).

Hier komt het koppel om de hoek kijken.

Wat is veel vermogen voor een motor?

Is de nieuwe BMW wel betrouwbaar genoeg – Wil je allemaal heel houden dan is het zaak dat je alles zwaarder gaat uitvoeren en dat heeft de Beierse motoren fabrikant nou niet echt gedaan gezien de toename van het gewicht. Je kan zeggen dat de Duitse fabrikant hiermee op het gewicht let en dat is op zich prima maar dat kan ten koste gaan van de betrouwbaarheid.

Want alles wat je van lichter materiaal maakt is ook minder sterkt. Los van de vraag of een dergelijke motorfiets betrouwbaar is kan je je afvragen of je die 11 pk nou echt nodig hebt. Normaal gesproken kan je met een motorfiets die tussen de 50 en 100 pk heeft prima uit de voeten. En dan moet je al dat vermogen ook nog goed in de hand kunnen houden.

Ga je ver over de 100 pk grens heen dan heeft de gemiddelde motorrijder snel moeite om de boel in de hand te kunnen houden. De Suzuki V-Strom met 100 pk is sterk zat