Besteedbaar Inkomen Berekenen

Besteedbaar Inkomen Berekenen
Berekening NBI algemeen Het netto besteedbaar inkomen (NBI) wordt gevormd door alle inkomsten (bijvoorbeeld uit arbeid, uitkeringen, winst uit onderneming, pensioen, vermogen) te verminderen met te betalen belastingen (zoals inkomstenbelasting en de Zvw premie).

Wat is het gemiddeld besteedbaar inkomen?

Bedragen per leeftijd – Het heeft de gemiddelde cijfers op een rij gezet voor zeven verschillende leeftijdscategorieën. Kijken we naar het gemiddeld besteedbaar inkomen van alle huishouden in Nederland, dan komen we uit op een besteedbaar inkomen van 48.400 euro per jaar.

De mediaan – het meest voorkomende besteedbaar inkomen – ligt een stuk lager. Dat ligt namelijk onder de 40.000 euro, om precies te zijn op een bedrag van 39.500 euro. De mediaan en het gemiddelde besteedbaar inkomen liggen behoorlijk ver uiteen. Dit komt doordat ruim 141.000 huishoudens in Nederland een besteedbaar inkomen hebben van meer dan 140.000 euro.

Zij trekken het gemiddelde fors omhoog. Deze welvarende huishoudens bevinden zich voornamelijk in de categorie waarbij de hoofdkostwinner tussen de 45 en 55 jaar oud is. Van de 141.000 huishoudens die meer te besteden hebben dan 140.000 euro per jaar, bevinden zich 53.000 in deze groep.

Wat betekent vrij besteedbaar inkomen?

Vrij besteedbaar inkomen Het vrij besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.N.B. Het inkomen is van ruim 2 procent van de bewoners niet bekend. : Vrij besteedbaar inkomen

Wat is netto besteedbaar gezinsinkomen?

Om de behoefte van de kinderen te bepalen, moet eerst het netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding worden berekend. Dat is het volledige jaarinkomen van beide ouders bij elkaar opgeteld, inclusief vakantiegeld en eventuele bonus, dertiende maand etc. echter zonder auto van de zaak, hypotheekrente, premie AOV/lijfrente (wel de netto premie bij ZZP-er) mee te tellen.

Wat zijn de gemiddelde vaste lasten voor een normaal Nederlands gezin?

Gemiddelde vaste lasten per maand – Hoeveel Nederlanders gemiddeld per maand kwijt zijn vaste lasten blijkt uit onderzoek van Pricewise.35% van de 2.000 respondenten is tussen de € 500,- en € 999,- kwijt aan vaste lasten.32% geeft maandelijks tussen de € 1000,- en €1499,- uit aan vaste lasten. Waar deze kosten allemaal uit kunnen bestaan? We hebben ze voor je op een rijtje gezet:

Hypotheek : 38% van de Nederlanders geeft maandelijks een bedrag tussen de € 200,- en € 599,- uit om de hypotheek af te betalen.23% is hier minder dan € 200,- per maand voor kwijt. Huur : De huur van een huurhuis is voor 35% van de Nederlanders tussen de € 400,- en € 599,-.41% van de mensen met een huurwoning betaalt maandelijks tussen de € 600,- en € 799,-. Energie : De grootste groep (35%) geeft tussen de € 75,- en € 124,- per maand uit aan energie. Zorgpremie : 54% van de Nederlanders betaalt elke maand tussen de € 110,- en € 150,- aan zorgpremie. Verzekeringen : Gemiddeld geven Nederlanders per maand € 103,- uit aan verschillende verzekeringen. Internet, tv en bellen : De grootste groep (37%) betaalt gemiddeld tussen de € +-50,- en € 69,- voor internet, tv en bellen. Overige vaste lasten : Nederlanders kunnen ook nog te maken krijgen met maandelijkse of jaarlijkse kosten voor kinderopvang, onderwijs, wegenbelasting, abonnementen, parkeervergunningen, vervoerskosten en studieschuld.

Hoeveel mensen verdienen meer dan 60000 euro?

Wat Is Een Goed Salaris? Wat is een goed salaris? Dat is een vraag die niet zo 1-2-3 te beantwoorden is. Wat jij beschouwt als “goed” hangt namelijk totaal af van de maatstaf die je gebruikt. Is boven modaal een goed inkomen? Of vind je een salaris pas goed als het in de top 25% van Nederlandse inkomens valt? Aan de hand van cijfers van het heb ik hieronder een tabel gemaakt met verschillende inkomensgroepen.

You might be interested:  Tweede Hypotheek Verbouwing Berekenen
Groep in de samenleving Bruto per jaar
Bovenste 41,1% € 30.000 +
Bovenste 26,2% € 40.000 +
Bovenste 15,4% € 50.000 +
Bovenste 9,0% € 60.000 +
Bovenste 5,0% € 70.000 +
Bovenste 2,6% € 80.000 +
Bovenste 1,1% € 90.000 +

Nu geeft bovenstaande tabel een goede indicatie van wat een goed salaris is, afhankelijk van wat jij beschouwt als een goed salaris. Wel is het zo dat een goed salaris natuurlijk ook heel erg verschilt per leeftijd en opleidingsniveau. Onderling verschillen de salarissen door deze twee factoren namelijk heel erg.

 1. Laten we hier daarom wat dieper op induiken! Wil jij per maand minder uitgeven ? het gratis huishoudboek in Excel De twee grootste factoren die invloed hebben op je salaris zijn je leeftijd en je opleidingsniveau.
 2. Onderling vind je in deze categorie grote verschillen.
 3. Om je een beeld te geven van wat een gemiddeld salaris is voor jouw leeftijd en opleidingsniveau heb ik onderstaande tabel gemaakt gebaseerd op deze blog die ik eerder schreef:,

Als je “een goed salaris” omschrijft als een salaris wat boven het gemiddelde ligt dan weet je met onderstaande tabel dus direct waar je zit (bedragen zijn bruto per jaar).

Leeftijdsgroep Laag Middelbaar Hoog
15-19 €3.700 € 6.700 €9.500
20-24 €13.400 €14.900 €20.400
25-29 €20.400 €25.100 €34.200
30-34 €24.000 €29.800 €44.000
35-39 €25.200 €32.600 €51.100
40-44 €26.500 €34.200 €58.300
45-49 €27.200 €35.600 €62.600
50-54 €27.300 €36.900 €62.100
55-59 €26.700 €36.800 €59.700
60-64 €24.800 € 34.400 €53.600
65-69 €18.700 €26.000 €41.900
70-74 €17.000 €23.000 €37.500

Een andere manier om de vraag “wat is een goed salaris?” te beantwoorden is om te kijken naar welk salaris mensen het gelukkigst maakt! Immers, als je niet gelukkig wordt van meer geld dan heb je waarschijnlijk al een goed salaris. Het zal je misschien niet verbazen maar naar deze vraag zijn al verschillende gedaan.

 • De conclusie van deze onderzoeken is dat “zodra je eerste levensbehoeften grondig zijn vervuld, geld niet per se gelukkiger maakt”.
 • En wat is dan het magische bedrag wat je het gelukkigst maakt? €67.900 per jaar.
 • Dat komt neer op €5.658 per maand.
 • Dat is het punt waarop een salarisverhoging waarschijnlijk niet meer bijdraagt aan het gevoel van geluk wat je kunt ervaren door geld.

Nu zijn er natuurlijk sectoren waarop de kans op een goed salaris een stuk hoger is dan in andere sectoren. De meest recente cijfers komen bij onze Zuiderburen vandaan (). De sector waarin je het meest verdient is de petrochemische nijverheid. Dit is de sector die zich bezighoudt met het verwerken van aardolie om hier bruikbare producten van te maken.

De 10 best betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon
1. Petrochemische nijverheid 5.196 euro
2. Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 4.779 euro
3. Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 4.447 euro
4. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en computerconsultancy-activiteiten 4.424 euro
5. Farmaceutische nijverheid 4.323 euro
6. Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied 4.308 euro
7. Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 4.282 euro
8. Chemische nijverheid 4.267 euro
9. Luchtvaart 4.262 euro
10. Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s 4.248 euro

Wat een goed startersloon is hangt af van je opleidingsniveau en de sector waar je in komt te werken. Daarnaast maakt het vaak ook nog uit of je bij een klein of een groot bedrijf terecht komt. Vanzelfsprekend heeft een hoogopgeleid persoon het meeste kans op een goed starterssalaris.

You might be interested:  Pensioen Afkopen Berekenen

Een hbo’er in de juridische sector verdient gemiddeld €1.800 – €2.200 per maand. Voor een WO’er is dit €2.500 – € 2.800 per maand. Een hbo’er in de economische sector verdient gemiddeld €2.300 – €2.500 per maand. Voor een WO’er is dit €2.500 – €2.800 per maand. Een hbo’er in de technische sector verdient gemiddeld €1.800 – €2.200 per maand. Voor een WO’er is dit €2.200 – €2.500 per maand.

Een goed salaris zou ik in dit geval omschrijven als een salaris wat aan de bovenkant van deze schalen zit. Mocht je salaris als starter er bovenuit komen dan heb je sowieso een goed salaris te pakken. Meer weten over het gemiddelde startloon van hbo’ers en wo’ers? voor een blog die ik eerder schreef.

Meer weten over het gemiddelde startsalaris van mbo’ers?, Zoals we net al zagen zit je met een salaris van meer dan €90.000 bruto per jaar bijna bij de bovenste 1% van Nederland als het gaat om inkomen. Toch is voor veel mensen €100.000 per jaar een soort van magische grens. Niet zo gek als je bedenkt dat een ton aan inkomen heel veel geld is.

Laten we daarom eens kijken hoeveel mensen daadwerkelijk meer dan een ton per jaar verdienen. Volgens cijfers van het uit 2014 verdienen 118.000 mensen een inkomen welke tussen de €100.000 en €150.000 in ligt. Daarnaast verdienen 58.000 mensen meer dan €150.000 per jaar.

 1. In totaal verdienen 176.000 mensen in Nederland dus meer dan een ton per jaar.
 2. In totaal verdienen 688.000 mensen tussen de €56.532 en €100.000 per jaar.
 3. De grootste groep mensen (296.000) verdienen tussen de €56.532 – €65.000 per jaar.
 4. Daarnaast zijn er ook nog 177.000 mensen waarvan het salaris tussen de €65.000 – €75.000 uitkomt.

Tot slot zijn er 217.000 mensen die tussen de €75.000 – €100.000 bruto per jaar verdienen. Als je je afvraagt waarom we beginnen bij €56.532 dan is dat omdat dat de hoogste belastingschaal is. Dit is dus de groep mensen die in de ogen van de Belastingdienst een goed salaris verdienen.

Nu je weet wat een goed salaris is, is het ook interessant om te kijken naar wat een laag salaris is. Deze vraag is natuurlijk ook weer op verschillende manieren te beantwoorden. Als eerste denk ik dat we het er allemaal over eens zijn als we zeggen dat een inkomen “laag” is als het alleen de noodzakelijke kosten dekt.

Dit betekent namelijk dat je net op de armoedegrens zit. Daar schreef ik hier al eerder over: Om het je makkelijk te maken zie je hieronder de tabel met netto bedragen per maand en verschillende gezinssituaties. Als je als alleenstaande dus minder dan €1.039 netto per maand verdient dan val je dus onder de armoedegrens.

Gezinssituatie Armoedegrens (netto per maand)
Alleenstaande € 1.039
Paar zonder kinderen € 1.423
Paar met 1 kind € 1.694
Paar met 2 kinderen € 1.922
Paar met 3 kinderen € 2.120
Eenouder met 1 kind € 1.340
Eenouder met 2 kidneren € 1.548
Eenouder met 3 kinderen € 1.797

Naast de armoedegrens is het minimumloon natuurlijk ook een goede indicator voor een laag salaris. Mensen die fulltime voor het minimumloon werken verdienen vaak net genoeg om rond te komen. Als je minimumloon verdient dan kan dit ook beschouwd worden als een laag inkomen.

Leeftijd Minimum brutoloon per maand
21 jaar of ouder € 1.635,60
20 jaar € 1.308,50
19 jaar € 981,35
18 jaar € 817,80
17 jaar € 646,50
16 jaar € 564,30
15 jaar € 490,70
You might be interested:  Factor A Berekenen 2021

Wat Is Een Goed Salaris?

Hoeveel mensen in Nederland verdienen meer dan 100.000 euro?

Hoeveel procent verdiend meer dan 100000? – 30 apr 2021 om 07:29 Update: 2 jaar geleden De topmensen in de duizend grootste Nederlandse bedrijven verdienden vorig jaar gemiddeld 5,9 keer zo veel als de doorsneevoltijdwerknemer, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 1. Daarmee is de loonkloof even groot als in 2019.
 2. Er zijn wel grote verschillen tussen sectoren.
 3. In de handel is de loonkloof het grootst.
 4. Daar verdiende de top gemiddeld 11,2 keer zo veel als ‘gewone’ werknemers bij hetzelfde bedrijf.
 5. In het onderwijs is de kloof met 2,4 keer het kleinst.
 6. In die sector geldt, samen met de zorg, namelijk de Wet normering topinkomens.

Die stelt bepaalde grenzen aan de verloning voor topmensen. Lang was het verschil tussen toplonen en gewone lonen het grootst in de financiële dienstverlening, maar sinds 2016 is de kloof daar gezakt van 15,7 keer naar 9,3 keer. De loonkloof in haar geheel zakte ook de afgelopen jaren.

 • Tussen 2010 en 2017 liep ze op van 5,5 tot 6,1 keer, waarna ze weer daalde naar 5,9 keer.
 • Dat er een groot verschil tussen de lonen zit, betekent ook niet altijd dat de top bijzonder veel verdient.
 • In sommige sectoren, zoals de horeca en de handel, pakt eerder het loon van de werknemers laag uit doordat er bijvoorbeeld veel jongeren werken.

Als naar alle bedrijven in Nederland wordt gekeken, blijkt dat 252.000 werknemers minstens 100.000 euro per jaar verdienen. Dat is 3 procent van alle werknemers. In 2010 ging het nog om 133.000 werknemers. Ook het aantal vrouwen dat meer dan 100.000 euro per jaar verdient, is toegenomen.18 procent van de mensen die 100.000 euro per jaar verdienen is momenteel een vrouw, in 2010 was dat 10 procent.

Hoe wordt gezinsinkomen berekend?

We houden rekening met jouw bruto belastbaar inkomen en dat van je partner (het ‘feitelijk gezin’). Dat heet dan je gezinsinkomen en is de som van de volgende inkomsten en uitkeringen: Voor werknemers: het bruto belastbaar inkomen, verhoogd met beroepskosten en/of uitkeringen.

Hoe bereken je gezinsinkomen?

Berekening van het gezinsinkomen – Het netto gezinsinkomen wordt berekend door de inkomens van de ouders bij elkaar op te tellen. Hierop worden de verschuldigde belastingen in mindering gebracht. Er wordt tevens rekening gehouden met de combinatiekorting,

 • Ook de kosten van inkomensvoorzieningen worden hiervan afgetrokken.
 • Denk aan premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • De belastingtoeslagen worden dan weer opgeteld.
 • Met de kosten van de eigen woning, zoals hypotheekrenteaftrek, wordt geen rekening gehouden.
 • Ook de kinderbijslag wordt niet meegerekend.

De kinderbijslag wordt op een andere manier verwerkt in de berekening.

Hoe wordt de hoogte van je koopkracht bepaald?

Berekening koopkracht door het Centraal Planbureau – Het Centraal Planbureau (CPB) berekent de koopkracht met:

inflatie (waardevermindering van geld); de gemiddelde stijging van lonen; de hoogte van belastingen en toeslagen waar recht op is.

De koopkrachtcijfers helpen de regering om de gevolgen van voorgenomen beleid in te schatten. De koopkracht verandert ook door persoonlijke omstandigheden: mensen wisselen bijvoorbeeld van baan, gaan samenwonen, krijgen kinderen of gaan verhuizen. Deze effecten worden niet meegenomen.

Waaruit bestaat je inkomen?

Inkomsten en uitgaven – De totale uitgaven van het Rijk zijn in 2023 € 395 miljard. Het meeste geld gaat naar zorg en onderwijs en sociale zekerheid (uitkeringen). De inkomsten van het Rijk zijn € 366 miljard euro. Die inkomsten bestaan uit de belastingen en premies die mensen en bedrijven betalen. Het kabinet neemt in 2023 belastingmaatregelen om de koopkracht van mensen te verbeteren.