Bijtelling Auto 2022 Berekenen

Bijtelling Auto 2022 Berekenen

Hoe bereken je bijtelling auto 2022?

Bijtelling privégebruik auto 2022 Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

 1. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.
 2. In 2022 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%.
 3. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.
 4. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.
 5. In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22.

Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing. De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2022.

Hoe bereken ik mijn bijtelling auto?

Bijtelling berekenen: wat is het en hoe kun je bijtelling berekenen? Lees hier alles over bijtelling Als je een lease auto via je werkgever heb moet je, zodra je meer dan 500 privé kilometers per jaar rijdt, rekenen op een extra bijtelling van de belastingdienst. Bijtelling zijn de fiscale kosten van het privégebruik van een auto van de werkgever en zijn een percentage van de catalogusprijs van de auto.

 1. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de CO2 uitstoot van jouw auto.
 2. De overheid wil milieuvriendelijk rijden stimuleren, daarom is een ‘schonere’ auto goedkoper om in te rijden.
 3. Het bijtellingspercentage kan 16% voor een100% elektrische auto met een fiscale waarde van € 30.000,- en voor elk bedrag daarboven is de bijtelling 22%.

Voor een auto met een verbrandingsmotor geldt ook een bijtellingspercentage van 22%. Jouw werkgever telt per loontijdvak (bijvoorbeeld per maand als je je loon per maand krijgt) een evenredig deel van het voordeel bij jouw loon. De bijtelling voor jouw lease auto wordt als volgt berekend: percentage bijtelling x cataloguswaarde van de auto.

Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vervolgens vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is voor jou. Een voorbeeld: Jouw auto heeft een cataloguswaarde van €35.000. De auto van in de 22% procent categorie, wat betekent dat er een bij te tellen bruto bedrag is van €7.700 per jaar.

Om het netto bedrag te bepalen moet je kijken in welke belastingschijf jouw inkomen valt. Stel, je zou 37,07% belasting (eerste schijf 2022) betalen, dan zorgt dat tot voor een netto bijtelling van €2.854,39 per jaar. Maandelijks betaal je dan €237,87 om privé te kunnen rijden met jouw auto van de zaak.

Hoeveel bijtelling betaal ik netto per maand?

Bijtelling berekenen als zzp’er – De bijtelling kun je berekenen door het bijtellingspercentage van jouw auto te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde. Rekenvoorbeeld: bruto bijtelling Stel: de cataloguswaarde van jouw auto is € 20.000. De bijtelling is 22%, dus 0,22 x 20.000 = € 4.400 bijtelling per jaar.

 1. Dit komt neer op € 4.400 : 12 = € 366,67 per maand.
 2. Dit bedrag komt bruto bovenop jouw inkomen.
 3. Let op: dit is het bruto bedrag bijtelling.
 4. Hoeveel je netto aan bijtelling betaalt, hangt af van jouw inkomen.
 5. Rekenvoorbeeld: netto bijtelling Hoeveel netto bijtelling je betaalt, is afhankelijk van welke belastingschijf voor jou van toepassing is.
You might be interested:  Bedrag Exclusief Btw Berekenen

We gebruiken de gegevens uit het vorige voorbeeld, waarbij de bijtelling per jaar op € 4.400 is vastgesteld. Jouw inkomen bestaat uit je belastbaar jaarinkomen (€ 20.000 volgens het vorige voorbeeld) plus je bijtelling van € 4.400 = € 24.400. Je valt dan in belastingschijf 1 en betaalt dus 37,5% belasting.

Hoeveel betaal ik netto aan bijtelling?

Van bruto naar netto bijtelling in 2023 – En de bijtelling van een leaseauto berekenen naar netto? De 16 en 22 procent per jaar zijn bruto bedragen, op basis van de cataloguswaarde van de auto. Stel, je koopt een auto van €40.000. Bij 22 procent bijtelling betekent dit een bij te tellen bedrag van €8.800 per jaar aan extra inkomen.

Is bijtelling bruto loon?

Heeft u een auto van de zaak en rijdt u hiermee per jaar privé meer dan 500 kilometer? Dan wordt een bedrag bij uw brutoloon opgeteld. Dit heet de fiscale bijtelling. Over de bijtelling moeten belasting en premies betaald worden.

Hoe controleert de Belastingdienst op bijtelling?

Zo controleert de Belastingdienst – Er wordt op verschillende manieren controle uitgevoerd door de Belastingdienst, we sommen ze voor u op:

Kentekens scannen Een veelgebruikt controlemiddel van de Belastingdienst. Een vorm waarbij willekeurig kentekens worden gescand, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen bij de Ikea of pretparken. Vervolgens wordt gekeken of er bijtelling wordt betaald voor deze auto of dat er een verklaring is getekend. Stel dat de auto op zaterdag bij de Efteling wordt gescand, kan dit vragen oproepen waarna de Belastingdienst een controle kan doen op de rittenregistratie. Willekeurige steekproeven Ook kan de Belastingdienst steekproeven doen en vraagt hiermee de rittenregistratie op zonder dat hier aanleiding voor hoeft te zijn. Zo wordt gecontroleerd of de rittenregistratie kloppend is, er niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden en of het karakter van ritten juist is. Om dit laatste te kunnen onderbouwen kan de Belastingdienst ook vragen naar agenda’s, tankbonnen of garagebonnen. Zorg er daarom voor dat ook deze gegevens aanwezig zijn bij een controle van de Belastingdienst. Overige controles En daarnaast kan het natuurlijk voorkomen dat de Belastingdienst een algemene controle doet bij het bedrijf en hiermee ook direct de administratie van de voertuigen controleert.

Als uw medewerkers of u zelf een rittenregistratie moeten bijhouden, doe dit dan met een, Dit is een klein kastje dat in de auto wordt gemonteerd en alle ritten en kilometers vanzelf bijhoudt. Dit scheelt enerzijds heel wat administratieve uurtjes, maar verzekert u daarnaast van een volledig sluitende rittenregistratie.

You might be interested:  Jaarafrekening Energie Berekenen

Hoe kom je onder bijtelling uit?

Tip 1: Rijd helemaal zakelijk en betaal geen bijtelling – Je kunt bijtelling voorkomen door niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar in je zakelijke auto te rijden. Anders gezegd: je hoeft geen bijtelling te gebruiken als je de auto (bijna) helemaal zakelijk rijdt.

 1. Hier moet je de Belastingdienst dan wel een nauwkeurige verantwoording van geven.
 2. Dit doe je met een kloppende rittenregistratie.
 3. Natuurlijk moet een rittenregistratie aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 4. De registratie moet bijvoorbeeld sluitend zijn en alle gevraagde informatie bevatten.
 5. Maar als je je aan de regels houdt, hoef je geen bijtelling te betalen.

En dat scheelt een smak geld! Een kleine waarschuwing: je hoeft alleen geen bijtelling te betalen als je onder die magische 500 kilometergrens blijft. Dus als je aan het eind van het jaar per ongeluk toch over die grens gaat, dan betaal je alsnog de volle mep aan bijtelling.

Hoeveel auto mag je op de zaak zetten?

Uw eigen auto staat op de zaak, met de gebruikelijke bijtelling. Maar kunt u de auto van uw echtgenoot/partner ook op de zaak zetten en alle kosten aftrekken? Veel ondernemers hebben hun auto op de zaak staan. Ze gebruiken die meestal ook privé en hebben dan met de bekende bijtelling te maken.

 • In veel (ondernemers)gezinnen beschikt men tegenwoordig ook over een tweede auto voor de echtgenoot of partner.
 • An deze ook op de zaak worden gezet en kunt u dan de kosten gewoon van de winst aftrekken? Interessante vragen, toch? Auto ondernemingsvermogen? Als u een tweede auto ook op de zaak wilt zetten, betekent dit dat u de auto wilt aanmerken als ondernemingsvermogen.

Dat kan als u de auto voor minstens 10% zakelijk gebruikt. Dat zult u desgevraagd aannemelijk moeten kunnen maken, maar een kilometeradministratie is niet verplicht. Zorg ervoor dat de auto op naam staat van degene die als ondernemer wordt aangemerkt of zet deze op naam van het bedrijf, dat voorkomt discussies.10% zakelijk? Die 10%-voorwaarde is geen extreme eis, dus dat dit gebeurt, moet niet moeilijk aan te tonen zijn.

Het zal namelijk best voorkomen dat de auto bijvoorbeeld zakelijk gebruikt wordt voor een bezoek aan de Makro, terwijl u zelf met uw eigen auto bij een klant op bezoek bent of uw auto in de garage is voor een onderhoudsbeurt. Gevolgen Het gevolg van een tweede auto als ondernemingsvermogen is dat ook van deze tweede auto alle kosten ten laste van de winst komen.

Daar staat tegenover dat u ook voor deze auto de bijtelling krijgt. Daarom is het wellicht een optie een volledig elektrische auto als tweede auto aan te schaffen. De bijtelling is dan slechts 4% en voor lange ritten kunt u in verband met de beperkte actieradius altijd de eerste auto nemen.

Lage mrb bestelauto? U kunt er ook voor kiezen als tweede auto een bestelauto aan te schaffen. U betaalt dan geen bpm en minder mrb, als u de auto minstens 10% zakelijk gebruikt. De bijtelling wordt wel berekend over de prijs inclusief bpm en btw. Voor een bestelauto heeft u bovendien recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), die maximaal 28% bedraagt.

You might be interested:  Standaardafwijking Berekenen Ti 84 Plus

Op een auto van € 25.000,- scheelt dit bij een belastingtarief van 40,8% (schijf 2 en 3) € 2.456,- netto (€ 25.000,- x 28% KIA x 0,86 (MKB-winstvrijstelling) x 40,8%). Of toch maar elektrisch rijden? Is uw auto volledig elektrisch, dan heeft dit nog meer fiscale voordelen.

 1. Als ondernemer heeft u dan namelijk ook recht op de Milieu-investeringsaftrek.
 2. Tot een aanschafwaarde van € 50.000,- krijgt u 36% extra aftrek.
 3. Voor plug-inhybridepersonenauto’s met een CO2 -uitstoot tot 30gr./km krijgt u dit jaar 27% MIA, tot een maximuminvesteringsbedrag van € 35.000,-.
 4. Dit geldt niet voor dieselauto’s.

Voor een elektrische bestelauto krijgt u 36% MIA en Vamil, allebei tot een maximuminvesteringsbedrag van € 75.000,-. Lage mrb bestelauto? Kiest u ervoor als tweede auto een bestelauto aan te schaffen, dan betaalt u geen bpm en minder mrb als u de auto minstens 10% zakelijk gebruikt.

 1. De bijtelling wordt wel berekend over de prijs inclusief bpm en btw.
 2. Voor een bestelauto heeft u bovendien recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) die maximaal 28% bedraagt.
 3. Op een auto van € 25.000,- scheelt dit bij een belastingtarief van 40,8% (schijf 2 en 3) € 8.772,- netto.
 4. U kunt een tweede auto ook op de zaak zetten als u deze minstens 10% zakelijk gebruikt.

Alle kosten zijn aftrekbaar, minus de bijtelling voor privégebruik. Een alternatief is een volledig elektrische auto met een bijtelling van 4%. Wilt u zeker weten dat u geen problemen krijgt, vertrouw dan op Johan Kroon Administratie als het gaat o het voeren van uw financiële administratie.

Hoeveel betaal ik netto aan bijtelling?

Van bruto naar netto bijtelling in 2023 – En de bijtelling van een leaseauto berekenen naar netto? De 16 en 22 procent per jaar zijn bruto bedragen, op basis van de cataloguswaarde van de auto. Stel, je koopt een auto van €40.000. Bij 22 procent bijtelling betekent dit een bij te tellen bedrag van €8.800 per jaar aan extra inkomen.

Wat is mijn bruto bijtelling?

Hoe bereken je de bruto bijtelling van je leaseauto? – Boven op je belastbare jaarinkomen komt de bruto bijtelling. Door de fiscale waarde van de auto te vermenigvuldigen met het bijtellingspercentage waarin de auto valt, komen we aan het bruto bedrag. We illustreren aan de hand van een voorbeeld hoe bijtelling in de praktijk berekend wordt.

 1. Stap 1 Stel dat je een auto leaset met een fiscale waarde van €30.000. Het is een benzineauto en deze valt dus in de 22% bijtelling.
 2. Stap 2 Neem 22% van €30.000, dat is €6.600. Dit is je jaarlijkse bruto bijtelling, Als je per jaar €40.000 verdient, tel je daar €6.600 bij op, dus €46.600 euro in totaal.

Dit is het bruto bedrag waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Anders geformuleerd: in de ogen van de overheid heb je dus €6.600 extra gekregen.

Hoeveel bijtelling auto 30000 euro?

Gegevens voor bijtelling berekenen Voor volledig elektrische auto’s geldt per 1 januari 2023 een bijtellingspercentage van 16% over de fiscale waarde van de auto tot € 30.000. Voor het bedrag boven de € 30.000 geldt een bijtellingspercentage van 22%. Selecteer 16% bijtelling in geval van een volledig elektrische auto.