Bijtelling Berekenen Grijs Kenteken Zzp

Bijtelling Berekenen Grijs Kenteken Zzp
Bijtelling grijs kenteken – De bijtellingsregels voor auto’s op grijs kenteken zijn in principe gelijk aan de bijtellingsregels voor andere auto’s. Wanneer je als ondernemer meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, moet je bijtelling betalen. Deze bereken je over de cataloguswaarde van de auto.

Hoeveel bijtelling betaal ik als ZZP er?

Bijtelling berekenen als zzp’er – De bijtelling kun je berekenen door het bijtellingspercentage van jouw auto te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde. Rekenvoorbeeld: bruto bijtelling Stel: de cataloguswaarde van jouw auto is € 20.000. De bijtelling is 22%, dus 0,22 x 20.000 = € 4.400 bijtelling per jaar.

 • Dit komt neer op € 4.400 : 12 = € 366,67 per maand.
 • Dit bedrag komt bruto bovenop jouw inkomen.
 • Let op: dit is het bruto bedrag bijtelling.
 • Hoeveel je netto aan bijtelling betaalt, hangt af van jouw inkomen.
 • Rekenvoorbeeld: netto bijtelling Hoeveel netto bijtelling je betaalt, is afhankelijk van welke belastingschijf voor jou van toepassing is.

We gebruiken de gegevens uit het vorige voorbeeld, waarbij de bijtelling per jaar op € 4.400 is vastgesteld. Jouw inkomen bestaat uit je belastbaar jaarinkomen (€ 20.000 volgens het vorige voorbeeld) plus je bijtelling van € 4.400 = € 24.400. Je valt dan in belastingschijf 1 en betaalt dus 36,93% belasting.

Hoe ontwijk je bijtelling?

Tip 1: Rijd helemaal zakelijk en betaal geen bijtelling – Je kunt bijtelling voorkomen door niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar in je zakelijke auto te rijden. Anders gezegd: je hoeft geen bijtelling te gebruiken als je de auto (bijna) helemaal zakelijk rijdt.

 • Hier moet je de Belastingdienst dan wel een nauwkeurige verantwoording van geven.
 • Dit doe je met een kloppende rittenregistratie.
 • Natuurlijk moet een rittenregistratie aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • De registratie moet bijvoorbeeld sluitend zijn en alle gevraagde informatie bevatten.
 • Maar als je je aan de regels houdt, hoef je geen bijtelling te betalen.
You might be interested:  Vermogen Bestaande Radiator Berekenen

En dat scheelt een smak geld! Een kleine waarschuwing: je hoeft alleen geen bijtelling te betalen als je onder die magische 500 kilometergrens blijft. Dus als je aan het eind van het jaar per ongeluk toch over die grens gaat, dan betaal je alsnog de volle mep aan bijtelling.

Hoe wordt bijtelling berekend Belastingdienst?

Bijtelling privégebruik auto 2022 Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

 • De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.
 • In 2022 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%.
 • De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.
 • De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.
 • In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22.

Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing. De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2022.

Hoe bereken je bijtelling grijs kenteken?

Bijtelling grijs kenteken – De bijtellingsregels voor auto’s op grijs kenteken zijn in principe gelijk aan de bijtellingsregels voor andere auto’s. Wanneer je als ondernemer meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, moet je bijtelling betalen. Deze bereken je over de cataloguswaarde van de auto.

Wat als je geen bijtelling betaald?

Verzuimboete privé rijden zakelijke auto – Oordeelt de belastinginspecteur dat je onterecht geen bijtelling hebt betaald voor de zakelijke auto? Dan krijg je een verzuimboete opgelegd. In 2022 is dat 80% van het wettelijk maximum van € 5.514. Ben je al eens eerder beboet voor privé rijden met een bedrijfsauto ? Dan kan de boete voor privé rijden met een zakelijke auto flink oplopen tot het wettelijk maximum van € 5.514.

Hoe oud moet een auto zijn om geen bijtelling te betalen?

2. Hoe hoog is de bijtelling? – Om de hoogte van uw bijtelling te bepalen, is het van belang te kijken naar de auto die u rijdt. Het heeft namelijk alles te maken met de CO2-uitstoot van de auto en het jaar dat de auto voor het eerst op naam is gezet. Dat betekent concreet voor de auto’s die in 2021 voor het eerst op naam gezet zijn:

You might be interested:  Zonnepanelen Kosten Berekenen

Met 0 gram CO2-uitstoot in gram per kilometer betaalt u 12 procent bijtelling. Dit betreft volledig elektrische voertuigen en waterstofauto’s. Let op: dit geldt tot een bedrag van € 40.000 van de catalogusprijs. Kost uw auto meer dan € 40.000, dan betaalt u over de meerprijs 22 procent bijtelling. In 2022 betaalt u 16 procent bijtelling voor deze categorie. Bij meer dan 0 gram CO2-uitstoot in gram per kilometer betaalt u 22 procent bijtelling. Dit betreft alle andere voertuigen, zoals hybride auto’s, diesel en benzine motoren.

Belangrijk is om te weten, dat het niet uit maakt hoe oud uw auto is. Dus ook als je auto 8 jaar oud is betaalt u bijtelling over de cataloguswaarde. Bovendien maakt het kilometrage niet uit, of je nu 2.500 of 15.000 privé kilometers rijdt. Dit verandert echter wanneer u een youngtimer rijdt en gebruik kunt maken van de youngtimer regeling.

Hoe lang blijf je bijtelling betalen?

Geldigheidsduur verlaagd bijtellingspercentage – Het bijtellingspercentage dat geldt op de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld, blijft 60 maanden geldig. Gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname.

 1. Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen.
 2. Een voorbeeld: een volledig elektrische auto (CO2-uitstoot = 0) die op 1 januari 2023 voor het eerst in gebruik wordt genomen, houdt tot en met januari 2028 (5 jaar lang) 16% bijtelling over de eerste 30.000 euro catalogusprijs.

Wordt de auto in februari 2028 nog steeds als zakenauto ingezet, dan geldt vanaf dat moment het algemene bijtellingspercentage van 22%. Een eventuele milieukorting wordt bepaald volgens de dan geldende bijtellingsregels. Wel is het zo dat na de periode van 60 maanden per jaar bezien wordt of de auto nog in aanmerking komt voor een korting op het algemene bijtellingspercentage.