Bijtelling Elektrische Auto 2022 Berekenen

Bijtelling Elektrische Auto 2022 Berekenen
Rekenvoorbeeld – Koos je in 2022 voor een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van 50.000 euro, dan rekende je 16 procent bijtelling over de eerste 35.000 euro. Dat is 5.600 euro. Over het bedrag boven de drempelwaarde – 15.000 euro in dit geval – rekende je 22 procent bijtelling, oftewel 3.300 euro.

Hoe bereken ik de bijtelling van een elektrische auto?

Bijtelling elektrische auto 2023 – De rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden met het oog op milieu en klimaat. Voor een elektrische auto van de zaak waarin je ook privé rijdt, reken je een lagere bijtelling dan voor een auto met brandstofmotor. Dit levert je een belastingvoordeel op.

Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s bedraagt per 1 januari 2023 16 procent. Dat percentage mag je rekenen tot de drempelwaarde van € 30.000. Tot € 30.000 van de cataloguswaarde van de elektrische auto bedraagt de bijtelling 16%, daarboven reken je 22 procent. In het rekenvoorbeeld hiernaast zie je hoeveel je met een elektrische auto in 2023 kunt besparen.

In deze berekening is het effect van de bijtelling op de heffingskortingen niet meegenomen. Als je bijtelling betaalt, dan daalt meestal de inkomensafhankelijke heffingskorting. Je netto bijtelling komt daardoor hoger uit. *We gaan uit van een belastingtarief van 37,07%.

Hoe bereken ik de bijtelling van mijn auto 2023?

Wat zijn de bijtellingscategorieën voor 2023? –

Bijtelling benzine-, diesel- en hybride voertuigen Bijtelling
2022 22%
2023 22%

table>

Bijtelling volledig elektrische voertuigen Bijtelling Max. catalogusprijs 2022 16% € 35.000 2023 16% € 30.000

Het bijtellingspercentage voor EV’s is dus niet veranderd voor 2023. Dat blijft gewoon 16%. Wat wel wordt verlaagd is de maximale catalogusprijs waarover 16% bijtelling mag worden gerekend. Is de cataloguswaarde van uw elektrische auto hoger dan € 30.000? (En dat is bij elektrische auto’s al snel het geval) Dan geldt over de meerprijs het bijtellingspercentage van 22 procent. Nu we de bruto bijtelling weten, gaan we de netto bijtelling berekenen. U neemt hiervoor uw belastbare jaarinkomen en telt daar de bijtelling bij op. Stel dat uw belastbaar jaarinkomen € 32.000 is, dan telt u hier bovenstaande bruto bijtelling bij op. Dit maakt € 30.000 + € 6.600 bijtelling = € 36.600. Ook voor de elektrische zakelijke rijder is er nog voordeel te vinden. De hoogte van de bijtelling blijft gelijk als een jaar eerder, maar de maximale cataloguswaarde tot waar u verlaagde bijtelling krijgt, wordt anders. Deze 16 procent geldt namelijk over een cataloguswaarde tot € 30.000. Bovenstaande regeling geldt alleen voor voertuigen die ná 1 januari 2022 zijn aangeschaft. Van elektrische auto’s die zijn aangeschaft vóór 1 januari, blijft de bijtelling over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde 16 procent en voor alles wat hierboven uitvalt, geldt 22 procent bijtelling. Na deze bewogen jaren staan mensen steeds meer stil bij hun mobiliteitskeuzes. Is de auto van de zaak nog wel de beste optie? Ook zijn er nieuwe initiatieven, zoals betalen naar gebruik, die steeds meer werkelijkheid lijken te worden. Download nu de gratis whitepaper bijtelling 2023 Luistert mee naar Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders. Hoe werkt bijtelling nou precies, waar moet je rekening mee houden en hoe zat het nou ook alweer met die 500 kilometer? Luister naar de podcast Wanneer er in een zakelijke auto meer dan 500 kilometer privé per jaar wordt gereden, moet er bijtelling worden betaald. De Belastingdienst ziet het privégebruik in de auto van de zaak als ‘loon’ waar gewoon belasting over betaald moet worden. Als u niet wilt bijtellen voor het privégebruik, dan mag u per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijden.

Hoe bereken je de netto bijtelling?

Bijtelling berekenen: wat is het en hoe kun je bijtelling berekenen? Lees hier alles over bijtelling Als je een lease auto via je werkgever heb moet je, zodra je meer dan 500 privé kilometers per jaar rijdt, rekenen op een extra bijtelling van de belastingdienst. Bijtelling zijn de fiscale kosten van het privégebruik van een auto van de werkgever en zijn een percentage van de catalogusprijs van de auto.

 1. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de CO2 uitstoot van jouw auto.
 2. De overheid wil milieuvriendelijk rijden stimuleren, daarom is een ‘schonere’ auto goedkoper om in te rijden.
 3. Het bijtellingspercentage kan 16% voor een100% elektrische auto met een fiscale waarde van € 30.000,- en voor elk bedrag daarboven is de bijtelling 22%.

Voor een auto met een verbrandingsmotor geldt ook een bijtellingspercentage van 22%. Jouw werkgever telt per loontijdvak (bijvoorbeeld per maand als je je loon per maand krijgt) een evenredig deel van het voordeel bij jouw loon. De bijtelling voor jouw lease auto wordt als volgt berekend: percentage bijtelling x cataloguswaarde van de auto.

 • Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vervolgens vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is voor jou.
 • Een voorbeeld: Jouw auto heeft een cataloguswaarde van €35.000.
 • De auto van in de 22% procent categorie, wat betekent dat er een bij te tellen bruto bedrag is van €7.700 per jaar.

Om het netto bedrag te bepalen moet je kijken in welke belastingschijf jouw inkomen valt. Stel, je zou 37,07% belasting (eerste schijf 2022) betalen, dan zorgt dat tot voor een netto bijtelling van €2.854,39 per jaar. Maandelijks betaal je dan €237,87 om privé te kunnen rijden met jouw auto van de zaak.

Hoe bereken ik mijn bijtelling per maand?

Bijtelling berekenen als zzp’er – De bijtelling kun je berekenen door het bijtellingspercentage van jouw auto te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde. Rekenvoorbeeld: bruto bijtelling Stel: de cataloguswaarde van jouw auto is € 20.000. De bijtelling is 22%, dus 0,22 x 20.000 = € 4.400 bijtelling per jaar.

 1. Dit komt neer op € 4.400 : 12 = € 366,67 per maand.
 2. Dit bedrag komt bruto bovenop jouw inkomen.
 3. Let op: dit is het bruto bedrag bijtelling.
 4. Hoeveel je netto aan bijtelling betaalt, hangt af van jouw inkomen.
 5. Rekenvoorbeeld: netto bijtelling Hoeveel netto bijtelling je betaalt, is afhankelijk van welke belastingschijf voor jou van toepassing is.

We gebruiken de gegevens uit het vorige voorbeeld, waarbij de bijtelling per jaar op € 4.400 is vastgesteld. Jouw inkomen bestaat uit je belastbaar jaarinkomen (€ 20.000 volgens het vorige voorbeeld) plus je bijtelling van € 4.400 = € 24.400. Je valt dan in belastingschijf 1 en betaalt dus 37,5% belasting.

Is de bijtelling aftrekbaar?

Vragen en antwoorden over bijtelling FAQ – Hoe bijtelling aangeven en betalen? Bent u werknemer en rijdt u in een auto van de zaak? Dan trekt uw werkgever de autokosten van de winst af. Als u meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden maakt, ziet de Belastingdienst dit gebruik als loon waarover belasting moet worden betaald.

Hoe bijtelling berekenen als zzp’er? Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van het aantal gereden (privé)kilometers, van de cataloguswaarde en van de uitgiftedatum van uw auto. Tot en met 2026 is ook de hoeveelheid CO2-uitstoot van invloed op de hoogte van de bijtelling.

Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen. Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting. Het bedrag van de bijtelling mag overigens nooit hoger zijn dan de totale autokosten per jaar. Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

NB Privégebruik van uw auto boven de 500 kilometer per jaar is niet aftrekbaar. Hoe bijtelling berekenen? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt, het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot.

Wilt u precies weten hoeveel u maandelijks netto aan bijtelling betaald? Gebruik dan onze bijtellingcalculator, Hoe bijtelling voorkomen/vermijden? Als u bijtelling wilt voorkomen, rijdt u per kalenderjaar maximaal 500 privékilometer. Met behulp van kilometerregistratie maakt u inzichtelijk hoeveel zakelijke en hoeveel privékilometer u per jaar rijdt.

U kunt de kilometerregistratie handmatig bijhouden, of gebruikmaken van een automatisch rittenregistratiesysteem, Hoeveel bijtelling bij een bestelbus met grijs kenteken? Gebruikt u geen ‘normale’ auto als voertuig voor uw onderneming, maar een bestelauto/bestelbus met een grijs kenteken ? En gebruikt u deze bestelauto alleen zakelijk? Dan betaalt u geen bijtelling.

Wel moet u voor de fiscus de ‘ Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s’ hebben ingevuld. Hoewel het niet verplicht is om een rittenregistratie bij te houden, is het wel verstandig dit te doen. Alle relevante gegevens zijn dan namelijk vastgelegd in een ‘black box’.

 1. Als de Belastingdienst u vraagt om het zakelijke karakter van een bepaalde rit aan te tonen, kunt u dat zonder problemen doen.
 2. Hoeveel bijtelling heeft mijn auto? De hoogte van de bijtelling berekent u aan de hand van de cataloguswaarde van uw (zakelijke) auto, de uitgiftedatum van uw kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot (vanaf 2026 heeft de hoeveelheid CO2-uitstoot geen invloed meer op de hoogte van de bijtelling).

Tot 2026 geldt: – Voor elektrische auto’s: het bijtellingspercentage stijgt van 8% in 2020 naar 22% in 2026, – Auto’s met meer dan 0 gram CO2-uitstoot per kilometer betaalt u 22 procent bijtelling. Vanaf 2026 betaalt u ook voor volledig elektrische auto’s 22 procent bijtelling.

Is bijtelling aftrekbaar? Nee bijtelling is niet aftrekbaar, wel zijn andere autokosten aftrekbaar. De kosten voor het privégebruik van een zakelijke auto mogen worden afgetrokken van de winst, Ook tolkosten en bijvoorbeeld kosten voor het gebruik van een veerpont vallen hieronder. Is bijtelling bruto of netto? De bijtelling is een bruto bedrag dat bij uw salaris wordt geteld.

Hierover wordt de reguliere belasting berekend. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer belasting u betaalt over de bijtelling. Is bijtelling hetzelfde als BPM? Nee, bijtelling is niet hetzelfde als BPM, Bijtelling is een bedrag dat u betaalt als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer rijdt in uw zakelijke auto.

You might be interested:  Belasting Berekenen 2022

BPM (‘Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen’) is een belasting die u betaalt als u een personenauto, motor of bestelbus in Nederland koopt of uit het buitenland importeert en registreert. Is bijtelling inclusief btw? De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de catalogusprijs van de auto inclusief btw.

Is bijtelling loon? Bijtelling is een verkapt loon; een werkgever telt het bedrag van de bijtelling bij het loon van de werknemer op als deze in loondienst is en ook privé in een auto van de zaak rijdt. Is bijtelling per jaar? Ja, de bijtelling wordt over een jaar berekend en moet per jaar worden betaald.

 1. Als u een gedeelte van het jaar een auto van de zaak hebt, betaalt u een evenredig bedrag.
 2. Is bijtelling verplicht? Ja, bijtelling is verplicht, mits u kunt aantonen dat u per kalenderjaar minder dan 500 privékilometer rijdt in een zakelijk voertuig.
 3. U moet dan een ‘ Verklaring geen privégebruik zakelijke auto ‘ hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Is er bijtelling bij financial lease? Als u in een auto van de zaak rijdt of als u als zzp’er of MKB’er in een zakelijke auto rijdt, spreekt de Belastingdienst van loon in natura. De zakelijke auto wordt gezien als een vorm van inkomsten, waarover u belasting moet betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer maakt.

 • Blijft u binnen die vrijstelling? Dan hoeft u bij financial lease geen bijtelling te betalen.
 • Is er bijtelling bij private lease? Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent.
 • Moet er altijd bijtelling worden betaald? Nee, er hoeft niet altijd bijtelling te worden betaald.

Alleen als er meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto wordt gereden, betaalt u bijtelling. Waar is bijtelling op gebaseerd? Bijtelling wordt onder andere berekend aan de hand van een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

Het bedrag hangt af van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto. Tot en met 2025 betaalt u voor een elektrische auto of een auto die op waterstof rijdt, aanzienlijk minder bijtelling dan voor een auto met een benzine-, LPG- of dieselmotor. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

Waar staat bijtelling op loonstrook? Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag. Waar staat bijtelling voor? Bijtelling staat voor de fiscale kosten van het privégebruik van een zakelijke auto.

 1. Wie meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto rijdt, moet bijtelling betalen.
 2. Waarom gaat de bijtelling omhoog? De bijtelling van elektrische auto’s is dit jaar omhoog gegaan.
 3. De overheidskosten voor elektrisch rijden blijken namelijk groter dan de milieuwinst.
 4. Vanaf dit jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s daarom van 8 procent en blijft stijgen tot 2026 naar 22%.

Wanneer bijtelling op de auto van de zaak? U moet bijtelling betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 provékilometer in de auto van de zaak rijdt, of als u niet kunt aantonen dat u minder dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt. Welke bijtellingspercentages zijn er? Het bijtellingspercentage is afhankelijk van soort auto/de hoeveelheid CO2-uitstoot.

De hoogte van het te betalen belastingbedrag is afhankelijk van het tarief waarover de belasting wordt berekend. Bereken hier de hoogte van uw bijtelling. Welke bijtelling na vijf jaar/60 maanden? De hoogte van uw bijtelling staat vanaf het moment dat deze wordt vastgesteld, voor 60 maanden vast. Direct na afloop van deze periode wordt het percentage door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Wie moet bijtelling betalen? Bijtelling moet worden betaald door werknemers en ondernemers die per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in een zakelijke auto (‘auto van de zaak’) of in een auto van de onderneming rijden. Als u werknemer bent, wordt de bijtelling bij de inkomstenbelasting geheven in de vorm van loon in natura.

Als u ondernemer bent, telt u de bijtelling op bij de winst, waarover u vervolgens belasting betaalt. Wie ontvangt bijtelling? De inkomsten die uit bijtelling komen, gaan naar de Belastingdienst en daarmee naar de schatkist van de overheid. Hoe werkt bijtelling? Wie in een auto van de zaak rijdt en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar maakt, betaalt bijtelling.

De fiscus ziet dit gebruik namelijk als een loon in natura, waarover belasting moet worden betaald. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de CO2-uitstoot. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

In 2022 tot en met 2024 is het bijtellingspercentage voor elektrische voertuigen (EV’s) 16 procent; in 2022 geldt deze korting voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 35.000, vanaf 2023 voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 30.000. In 2025 is het bijtellingspercentage voor deze voertuigen 17 procent, in 2026 is dit percentage 22 procent.

Rijdt u in een elektrische auto waarvan de catalogusprijs hoger is dan de genoemde drempelbedragen, dan betaalt u standaard 22 procent bijtelling over het resterende aanschafbedrag. Voor een waterstofauto of zonneauto betaalt u 16 procent bijtelling over de volledige waarde van de auto.

 1. Vanaf 2026 is het bijtellingspercentage van alle elektrische voertuigen gelijk aan die van benzine- en dieselauto’s.
 2. Voor benzine- en dieselauto’s verandert de bijtelling niet.
 3. Het standaard tarief voor bijtelling blijft 22 procent.
 4. Dit tarief geldt voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is.

Hoe werkt bijtelling zzp? De bijtelling voor een zzp’er werkt als volgt. Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van: – de cataloguswaarde van de auto; – de datum van de eerste toelating; dit is de datum waarop de auto voor het eerst op de weg is toegelaten (waar ook ter wereld); – de CO2-uitstoot van de auto.

 • Voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is, betaalt u 22 procent bijtelling.
 • Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen.
 • Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting.
 • Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

Hoe werkt bijtelling op loonstrook? Bijtelling wordt indirect op uw loonstrook weergegeven. Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag.

 • Hoe bijtelling berekenen? Hoe berekent u de bijtelling? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt (1 of 2), het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot.
 • Om uw bijtelling te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool,

Hoe werkt leasen bijtelling? Wie in een auto van de zaak rijdt (lease) en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt, betaalt bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto.

 1. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.
 2. NB Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent.
 3. Hoe werkt bijtelling op je salaris? Bijtelling wordt verwerkt in uw salaris; een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het voertuig wordt namelijk bij uw belastbare inkomen opgeteld.

Over dit totaal betaalt u belasting. Fiscale bijtelling berekenen Hoe berekent u fiscale bijtelling? U kunt gebruikmaken van een rekentool, maar u kunt ook zelf een rekensom maken. Een rekenvoorbeeld: Louisa is een werknemer die vanaf 2022 privé gebruikmaakt van een zakelijke (elektrische) auto.

Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 33.000. Louisa rijdt meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden met deze auto. Ze moet dus bijtelling betalen. Voor dit kalenderjaar betaalt ze in 2022 16 procent bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik). De bijtelling die Louisa betaalt is dan: 16 procent van € 33.000 = € 5.280,00 per jaar.

Over dit extra bedrag moet zij dus ook belasting betalen. Als Louisa hierover 37,35 procent belasting (schijf 1) betaalt, zijn de netto jaarlasten voor het privégebruik van haar zakelijke auto 37,35 procent van € 5.2580,00 = € 1.972,08.

Hoe werkt bijtelling op je loonstrook?

Veelgestelde vragen over Bijtelling – De meest veelgestelde vragen (en antwoorden) over bijtelling (voor een auto) op een rijtje. Is bijtelling bruto of netto? Het is een brutobedrag dat bij je salaris wordt opgeteld. Hierover wordt de inkomstenbelasting berekend.

Hoe hoger je inkomen, hoe meer belasting je betaalt over de bijtelling. Is bijtelling hetzelfde als BPM? Nee, het is niet hetzelfde als BPM. Zoals je nu misschien al weet is het een bedrag dat je betaalt als je per jaar meer dan 500 privékilometers rijdt in je zakelijke auto. BPM staat voor Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen; een belasting die je betaalt als je een auto, motor of bestelbus in Nederland koopt of uit het buitenland importeert en registreert.

You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen Aegon

Is bijtelling loon? Het rijden in een zakelijke leaseauto, motor van de zaak of een bestelbus is een vorm van loon in natura. Bijtelling tel je als werkgever bij het loon van de werknemer op als die in loondienst is en ook privé in een auto van de zaak rijdt.

 1. Wordt bijtelling per jaar berekend? Het bijtellingsbedrag wordt per kalenderjaar berekend en betaal je per jaar.
 2. Als je een gedeelte van het jaar een auto van de zaak hebt, betaal je een bijtellingsbedrag dat past bij het deel van het jaar.
 3. Waar staat bijtelling op de loonstrook? Op je loonstrook of salarisstrook staat meestal ‘Privégebruik auto’ met het bijhorende bijtellingsbedrag.

Omdat de Belastingdienst het rijden van een auto van de zaak ziet als loon in natura wordt de bijtelling bij je brutosalaris opgeteld. Hoe betaal ik bijtelling als ondernemer? Als ondernemer met een eenmanszaak tel je de bijtelling op bij je winst, over de winst betaal je vervolgens inkomstenbelasting.

Hoe werkt bijtelling elektrische auto 2023?

Tabel percentage bijtelling 2023 –

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
16% bijtelling 0
22% bijtelling meer dan 0

In 2023 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 16%-tarief. Het verlaagde percentage van 16% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.

Hoe bereken je bijtelling Belastingdienst?

Bijtelling berekenen als zzp’er – De bijtelling kun je berekenen door het bijtellingspercentage van jouw auto te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde. Rekenvoorbeeld: bruto bijtelling Stel: de cataloguswaarde van jouw auto is € 20.000. De bijtelling is 22%, dus 0,22 x 20.000 = € 4.400 bijtelling per jaar.

Dit komt neer op € 4.400 : 12 = € 366,67 per maand. Dit bedrag komt bruto bovenop jouw inkomen. Let op: dit is het bruto bedrag bijtelling. Hoeveel je netto aan bijtelling betaalt, hangt af van jouw inkomen. Rekenvoorbeeld: netto bijtelling Hoeveel netto bijtelling je betaalt, is afhankelijk van welke belastingschijf voor jou van toepassing is.

We gebruiken de gegevens uit het vorige voorbeeld, waarbij de bijtelling per jaar op € 4.400 is vastgesteld. Jouw inkomen bestaat uit je belastbaar jaarinkomen (€ 20.000 volgens het vorige voorbeeld) plus je bijtelling van € 4.400 = € 24.400. Je valt dan in belastingschijf 1 en betaalt dus 36,93% belasting.

Hoe weet ik hoeveel bijtelling mijn auto heeft?

Bijtelling bij meer dan 500 kilometer privé per jaar – Als u per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan krijgt u te maken met bijtelling. Dit is een percentage van de nieuwwaarde van de auto. U moet hierover inkomstenbelasting betalen. Voor de meeste auto’s geldt een bijtellingspercentage van 22% over de cataloguswaarde.

Is het voordelig om een auto van de zaak te rijden?

Auto van de zaak voordeliger dan Auto in prive? De bijtelling voor de auto van de zaak is voor velen een harde fiscale maatregel. Zeker als de cataloguswaarde van de auto bovengemiddeld is, kan de fiscale bijtelling zorgen voor een behoorlijke aanslag IB.

Daarom de kosten van een auto van de zaak vergeleken met de kosten van een auto in privé. De kosten van een auto Autorijden is een dure aangelegenheid. U betaalt veel belasting bij de aanschaf van uw auto, voor het bezit ervan en per liter gebruikte brandstof. In de categorie auto’s met benzinemotor waarmee gedurende vier jaar lang 15.000 kilometer per jaar wordt gereden zijn de verschillen groot.

De goedkoopste auto kost per kilometer ongeveer twintig eurocent. Voor de duurste bent u dan ongeveer twaalf keer zoveel kwijt. Een ‘gewone’ Ford Mondeo met een catalogusprijs van € 26.000 kost u ongeveer € 0,52 per kilometer ofwel € 650 per maand (cijfers ANWB).

Osten Auto van de zaak Maar rijden in een auto van de zaak kost ook geld. Werkgevers en werknemers die in een auto van de zaak rijden moeten belasting betalen over het privégebruik. Eigenlijk zou over elke gereden privékilometer tegen de werkelijke kilometerprijs moeten worden afgerekend. Maar dat is onuitvoerbaar.

Daarom wordt de bijtelling gesteld op een vast bedrag van 25% van de catalogusprijs van die auto. Met de werkelijke waarde van de privékilometers heeft dat niets te maken. Rijdt u veel privé, dan pakt de auto van de zaak meestal voordelig uit. Een gelijkwaardige eigen auto kost vrijwel altijd meer dan het te betalen belastingbedrag bij een auto van de zaak.

Een rekenvoorbeeld Stel, u rijdt in een Ford Mondeo met een catalogusprijs van € 26.000. U rijdt 15.000 kilometer privé en nog eens 15.000 zakelijk. U betaalt geen bijdrage aan het bedrijf. U moet 25% ofwel € 6.500 per jaar bij uw inkomen tellen. Daarover betaalt u 42% inkomstenbelasting. Dat is € 2.730 ofwel ongeveer € 227,50 per maand.

Uw buurman die geen auto van de zaak heeft, is voor hetzelfde aantal privékilometers € 650 per maand kwijt. Conclusie U betaalt dus wel belasting voor het privégebruik, maar dan nog bent u aanzienlijk goedkoper uit dan uw buurman. Hoe meer privégebruik, hoe lager het bedrag per kilometer.

Wanneer is een auto in prive voordeliger? Rijdt u niet zoveel privé en veel zakelijk, dan kan de kilometerprijs van een auto van de zaak hoog worden. U relateert immers het aantal prive door u gereden kilometers aan de aanslag IB die u van de fiscus ontvangt. Een rekenvoorbeeld U rijdt per jaar 30.000 kilometer, waarvan 27.000 zakelijk en 3.000 privé.

De auto, een Ford Mondeo, heeft een catalogusprijs van € 26.000. U moet dus € 6.500 bijtellen. Dat betekent dat de fiscus u aanslaat voor € 2,17 per kilometer. Bij het inkomstenbelastingtarief van 42% kost u dat € 0,91 per kilometer, € 2.730 per jaar, € 227,50 per maand.

Conclusie Dat zijn dure kilometers. In deze concrete situatie is het aan te bevelen om eens uit te rekenen wat het kost om zelf een auto aan te schaffen (welk merk, nieuw of occasion, etc) en na het maken van een berekening de baas te vragen om een kilometervergoeding voor de zakelijke kilometers. Dat kan in theorie veel schelen, afhankelijk van het aantal kilometers dat u zakelijk versus privé rijdt.

Dat hoeft niet altijd gunstig uit te pakken. Stel u schaft de Ford zelf aan. De kosten stellen we op € 0,40 per kilometer, dat is € 1.000 per maand. U ontvangt de maximale belastingvrije vergoeding van € 0,19 voor 27.000 kilometer, dat is € 5.130 per jaar of € 427,50 per maand.

 1. De auto kost u per maand netto € 1.000 – 427,50 = € 572,50 per maand.
 2. Omgerekend per kilometer is dat € 2,29 per privékilometer! Dat zijn nog veel duurdere kilometers! Ook in dit voorbeeld is de auto van de zaak veel goedkoper dan een eigen auto.
 3. Andere mogelijkheden Behalve bovenstaande voorbeelden zijn er nog vele anderen.

U kunt overwegen om met de auto van de zaak minder dan 500 kilometer privé te rijden. Als u dat met een nauwkeurige rittenadministratie kunt aantonen blijft de bijtelling achterwege. U kunt dan de overige privékilometers met een goede en voldoende ruime eigen auto rijden, of op een andere manier afleggen.

Rijdt u veel zakelijk, dan kan een gebruikte auto die veel goedkoper is dan de Ford uit de voorbeelden een voordeliger uitkomst opleveren, afhankelijk van uw kostenpost ” Reparatie en Onderhoud”. Het is per geval puzzelen wat het voordeligst is. Conclusie Voor werknemers is een auto van de zaak meestal aanzienlijk goedkoper dan een eigen auto.

De inkomstenbelasting over het privégebruik is heel vaak veel lager dan de kosten van de auto. Dat geldt ook als de werkgever een bijdrage voor privégebruik eist. Die bijdrage wordt afgetrokken van de bijtelling. U betaalt dan minder belasting, maar naast die belasting ook de bijdrage.

Software om zelf berekeningen te kunnen maken?

Wilt u voor uw concrete situatie zelf kunnen uitrekenen wat voor u voordeliger is, een eigen auto of een auto van de zaak? Meld u dan aan voor de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen. Klik hier voor meer, : Auto van de zaak voordeliger dan Auto in prive?

Wat kost een auto van de zaak netto?

De netto bijtelling is wat de auto je daadwerkelijk kost en is mede afhankelijk van de hoogte van je inkomen. De bijtelling geldt voor de periode van maximaal 60 maanden vanaf de tenaamstellingsdatum. Is de auto ouder dan 60 maanden, dan is in de meeste gevallen een bijtellingspercentage van 25% van toepassing.

Hoe werkt bijtelling en eigen bijdrage?

Wat is eigen bijdrage bij een leaseauto? Een eigen bijdrage is niet te verwarren met bijtelling. Bijtelling is een bedrag dat de belastingdienst berekend over het gebruik van je auto als je er meer dan 500 privé kilometers per jaar mee rijdt. Een eigen bijdrage is een bedrag wat de werkgever vraagt voor het privégebruik van je auto.

Je een duurdere leaseauto rijdt dan je budget (normleaseoverschrijding) Je privékilometers maakt met je leaseauto

Een voorbeeld Je betaalt jaarlijks een eigen bijdrage van 1440 euro vanwege normleaseoverschrijding. De aftrek geldt in dit geval alleen voor de gereden privékilometers in dat jaar.25% van de gereden kilometers rijd je privé, dus je 360 euro aftrekken van de bijteling.

Dit kan ook anders. Als je met je werkgever afspreekt dat je eigen bijdrage voor het privégebruik wordt verhoogd met het bedrag waarmee je leasenorm is overschreden, kan die 1440 euro wel volledig in mindering worden gebracht. In dit geval is dat 120 euro per maand (€1440/12 maanden) en dat komt neer op 1080 euro extra aftrek op de bijtelling.

Schriftelijke afspraken De bijtelling kan nooit negatief zijn. Is je eigen bijdrage hoger dan de bijtelling, dan wordt de bijtelling dus €0. Leg deze afspraken schriftelijk vast, zodat er achteraf geen onduidelijkheden over zijn. Bijvoorbeeld bij het inleveren van je leaseauto bij beëindiging van je diensterverband.

 1. Je werkgever is overigens niet verplicht je een eigen bijdrage te berekenen.
 2. Onderzoek Uit het mobiliteitsonderzoek van VZR – Wat beweegt de zakelijke rijder – is de hoogte van de eigen bijdrage gemiddeld €120, in 2021 was dit nog €117.
 3. Ruim de helft (60 %) betaald geen eigen bijdrage.18% betaald altijd een eigen bijdrage, 19% betaald een eigen bijdrage omdat de auto boven norm is.

: Wat is eigen bijdrage bij een leaseauto?

Hoe lang betaal je bijtelling auto?

Het bijtellingspercentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1 e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.

Wat kost bijtelling voor de werkgever?

Voorbeeldberekening – U rijdt privé en zakelijk in een auto, waarvan de bijtelling 25 procent bedraagt. De werkgever brengt u maandelijks 100 in rekening in verband met het privé gebruik. De nieuwwaarde inclusief accessoires bedroeg bij aanschaf 40.000.

Wat kost een auto van de zaak voor de werknemer?

Hoe bereken ik een bijtelling? – De bijtelling voor jouw lease auto wordt als volgt berekend: percentage bijtelling x cataloguswaarde – eigen bijdrage. Lees er meer over op, Voorbeeld: Jouw leaseauto heeft een cataloguswaarde van € 25.000, een bijtelling van 22% en je hebt een eigen bijdrage van € 1.200 per jaar.

De fiscale bijtelling bedraagt dan: 22% van € 25.000 – € 1.200 = € 4.300 bijtelling per jaar. Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is. Als het tarief voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld 37,10% is, dan is bij bovengenoemd voorbeeld de netto bijtelling 37,10% van € 4.300, dus € 1.595,30 per jaar.

(Bron: Belastingdienst) Als je in onze leasecalculator op zoek gaat naar een leaseauto, wordt bij “Jouw bijtelling” het netto bedrag getoond dat je aan bijtelling betaalt. Dit is afhankelijk van jouw inkomen, dit is aan te passen door op het tandwieltje te klikken en hier de juiste schaal te kiezen.

Is bijtelling auto inkomen?

Wat is bijtelling en hoe werkt het? Bijtelling per uitstoot De bijtelling is een vorm van belasting, omdat het rijden in een auto van de zaak wordt gezien als extra inkomsten. Dat geldt voor zowel werknemers als voor ondernemers. Deze bijtelling wordt over het algemeen berekend aan de hand van de cataloguswaarde van de auto.

Hoe betaal je geen bijtelling?

Geeft u zelf door dat de verklaring moet worden ingetrokken? – Dan trekken wij de verklaring voor u in. Doen we dat omdat u in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijdt? Dan moet uw werkgever het voordeel van het privégebruik voortaan bij uw loon tellen. Voor de periode in het kalenderjaar waarin uw werkgever nog niet bijtelde, maar u wel de auto had, krijgt u:

een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen een naheffingsaanslag voor de premies werknemersverzekeringen eventueel een naheffingsaanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) eventueel een rekening voor belastingrente die u moet betalen

Hoe moet je bijtelling betalen?

Gebruikt u de auto van uw onderneming ook privé? Bijvoorbeeld voor uw vakantieritten, boodschappen of familiebezoek? Dan hebt u daar voordeel van. Als u met die auto meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt, krijgt u hiervoor een ‘bijtelling’.

Heeft bijtelling invloed op hypotheek?

Fiscale bijtellingen zoals een leaseauto, hebben geen invloed op de maximale hypotheekverstrekking. Hetzelfde kan gezegd worden over aftrekposten. Alleen de betaalde partneralimentatie zorgt voor een lagere maximale hypotheek.

Hoe verwerk je bijtelling auto?

Het antwoord is eenvoudig: de bijtelling hoort niet thuis in de online administratie die je bijhoudt. Je hoeft die daar niet te boeken, omdat het gaat om privé-kosten die je maakt voor het feit dat je de auto naast zakelijk jaarlijks ook meer dan 500 kilometer privé maakt.

Hoe bereken je bijtelling Belastingdienst?

Bijtelling berekenen als zzp’er – De bijtelling kun je berekenen door het bijtellingspercentage van jouw auto te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde. Rekenvoorbeeld: bruto bijtelling Stel: de cataloguswaarde van jouw auto is € 20.000. De bijtelling is 22%, dus 0,22 x 20.000 = € 4.400 bijtelling per jaar.

 • Dit komt neer op € 4.400 : 12 = € 366,67 per maand.
 • Dit bedrag komt bruto bovenop jouw inkomen.
 • Let op: dit is het bruto bedrag bijtelling.
 • Hoeveel je netto aan bijtelling betaalt, hangt af van jouw inkomen.
 • Rekenvoorbeeld: netto bijtelling Hoeveel netto bijtelling je betaalt, is afhankelijk van welke belastingschijf voor jou van toepassing is.

We gebruiken de gegevens uit het vorige voorbeeld, waarbij de bijtelling per jaar op € 4.400 is vastgesteld. Jouw inkomen bestaat uit je belastbaar jaarinkomen (€ 20.000 volgens het vorige voorbeeld) plus je bijtelling van € 4.400 = € 24.400. Je valt dan in belastingschijf 1 en betaalt dus 36,93% belasting.

Hoe weet ik hoeveel bijtelling mijn auto heeft?

Bijtelling Auto v/d zaak – bijtellingspercentages Gebruikers van een auto van de zaak die de auto ook privé gebruiken, krijgen een bijtelling op hun inkomen voor het privé gebruik van de auto. Hierdoor betalen ze extra belasting in box 1. De normale bijtelling is 22% sinds 2017 (25% t/m 2016) van de cataloguswaarde van de auto.

De overheid wil zuinig en schoon auto rijden stimuleren, ook voor gebruikers van een auto van de zaak. Daarom gold er tot en met 2016 een lagere bijtelling voor verschillende categorieën schonere auto’s. Het gebruik van oude vervuilende auto’s werd daarnaast bestraft door een hogere bijtelling. In 2015 heeft de overheid vastgesteld dat plug in-hybrides, of te wel PHEV’s, in de praktijk nauwelijks schoner zijn dan normale auto’s, vooral omdat er de meeste tijd niet elektrisch gereden wordt.

De fiscale voordelen voor plug in-hybrides zijn daarom vanaf 2016 afgebouwd en vanaf 2017 helemaal verdwenen. Voor auto’s zonder CO 2 -uitstoot geldt er een verlaagde bijtelling. Deze auto’s zijn nu nog duurder en geven daardoor een hoge bijtelling. De verwachting is dat de prijzen van deze auto’s de komende jaren gaan dalen.

16% voor auto’s zonder CO 2 -uitstoot. De bijtelling van 16% geldt voor deze auto’s tot een cataloguswaarde van € 35.000, voor het meerdere is de bijtelling 22%. Voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s geldt deze beperking (onder voorwaarden) niet.22% voor alle andere auto’s (jonger dan 15 jaar), inclusief plug-in hybrides, zuinige auto’s, etc.35% voor auto’s ouder dan 15 jaar, tenzij ze geen CO 2 -uitstoot hebben, dan 17%.

Welk percentage van toepassing is hangt af van de CO 2 -uitstoot en de leeftijd van de auto. Auto’s houden een verlaagd bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak
CO 2 -uitstoot 2018 2019 2020 2021 2022
geen 4% 4%* 8%* 12%* 16%*
1-50 g/km 22% 22% 22% 22% 22%
51-82 g/km 22% 22% 22% 22% 22%
83-106 g/km 22% 22% 22% 22% 22%
V/a 107 g/km 22% 22% 22% 22% 22%

Voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg is er een beperking voor de lage bijtelling. De lage bijtelling geldt voor deze auto’s tot een bepaalde cataloguswaarde, voor het meerdere geldt de normale bijtelling van 22%. Voor waterstofauto’s geldt deze beperking niet. Zie ook hieronder.

Hoe werkt bijtelling en eigen bijdrage?

Wat is eigen bijdrage bij een leaseauto? Een eigen bijdrage is niet te verwarren met bijtelling. Bijtelling is een bedrag dat de belastingdienst berekend over het gebruik van je auto als je er meer dan 500 privé kilometers per jaar mee rijdt. Een eigen bijdrage is een bedrag wat de werkgever vraagt voor het privégebruik van je auto.

Je een duurdere leaseauto rijdt dan je budget (normleaseoverschrijding) Je privékilometers maakt met je leaseauto

Een voorbeeld Je betaalt jaarlijks een eigen bijdrage van 1440 euro vanwege normleaseoverschrijding. De aftrek geldt in dit geval alleen voor de gereden privékilometers in dat jaar.25% van de gereden kilometers rijd je privé, dus je 360 euro aftrekken van de bijteling.

 1. Dit kan ook anders.
 2. Als je met je werkgever afspreekt dat je eigen bijdrage voor het privégebruik wordt verhoogd met het bedrag waarmee je leasenorm is overschreden, kan die 1440 euro wel volledig in mindering worden gebracht.
 3. In dit geval is dat 120 euro per maand (€1440/12 maanden) en dat komt neer op 1080 euro extra aftrek op de bijtelling.

Schriftelijke afspraken De bijtelling kan nooit negatief zijn. Is je eigen bijdrage hoger dan de bijtelling, dan wordt de bijtelling dus €0. Leg deze afspraken schriftelijk vast, zodat er achteraf geen onduidelijkheden over zijn. Bijvoorbeeld bij het inleveren van je leaseauto bij beëindiging van je diensterverband.

Je werkgever is overigens niet verplicht je een eigen bijdrage te berekenen. Onderzoek Uit het mobiliteitsonderzoek van VZR – Wat beweegt de zakelijke rijder – is de hoogte van de eigen bijdrage gemiddeld €120, in 2021 was dit nog €117. Ruim de helft (60 %) betaald geen eigen bijdrage.18% betaald altijd een eigen bijdrage, 19% betaald een eigen bijdrage omdat de auto boven norm is.

: Wat is eigen bijdrage bij een leaseauto?

Hoe bereken je de eigen bijdrage leaseauto?

Hoe bereken ik een bijtelling? – De bijtelling voor jouw lease auto wordt als volgt berekend: percentage bijtelling x cataloguswaarde – eigen bijdrage. Lees er meer over op, Voorbeeld: Jouw leaseauto heeft een cataloguswaarde van € 25.000, een bijtelling van 22% en je hebt een eigen bijdrage van € 1.200 per jaar.

De fiscale bijtelling bedraagt dan: 22% van € 25.000 – € 1.200 = € 4.300 bijtelling per jaar. Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is. Als het tarief voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld 37,10% is, dan is bij bovengenoemd voorbeeld de netto bijtelling 37,10% van € 4.300, dus € 1.595,30 per jaar.

(Bron: Belastingdienst) Als je in onze leasecalculator op zoek gaat naar een leaseauto, wordt bij “Jouw bijtelling” het netto bedrag getoond dat je aan bijtelling betaalt. Dit is afhankelijk van jouw inkomen, dit is aan te passen door op het tandwieltje te klikken en hier de juiste schaal te kiezen.