Bijtelling Elektrische Auto 2024 Berekenen

Bijtelling Elektrische Auto 2024 Berekenen
Voor elektrische auto’s is de bijtelling over de eerste €35.000,- van de cataloguswaarde 12% in 2021, 16% in 2022 t/m 2024 en 17% in 2025.

Wat is de bijtelling voor een elektrische auto in 2023?

Tabel percentage bijtelling 2023 –

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
16% bijtelling 0
22% bijtelling meer dan 0

In 2023 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 16%-tarief. Het verlaagde percentage van 16% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.

Hoe kom ik van mijn bijtelling af?

Tip 1: Rijd helemaal zakelijk en betaal geen bijtelling – Je kunt bijtelling voorkomen door niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar in je zakelijke auto te rijden. Anders gezegd: je hoeft geen bijtelling te gebruiken als je de auto (bijna) helemaal zakelijk rijdt.

  • Hier moet je de Belastingdienst dan wel een nauwkeurige verantwoording van geven.
  • Dit doe je met een kloppende rittenregistratie.
  • Natuurlijk moet een rittenregistratie aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • De registratie moet bijvoorbeeld sluitend zijn en alle gevraagde informatie bevatten.
  • Maar als je je aan de regels houdt, hoef je geen bijtelling te betalen.

En dat scheelt een smak geld! Een kleine waarschuwing: je hoeft alleen geen bijtelling te betalen als je onder die magische 500 kilometergrens blijft. Dus als je aan het eind van het jaar per ongeluk toch over die grens gaat, dan betaal je alsnog de volle mep aan bijtelling.

Hoe lang lage bijtelling elektrische auto?

Cupra Tavascan 2024 | PRIMEUR & EERSTE OORDEEL

Verlaagde bijtelling volledig elektrische auto’s geldt tot 2026 – Het bedrag waarover de lagere bijtelling van 16% wordt berekend, ligt in 2023 zoals gezegd op € 30.000. In 2025 wordt het bijtellingspercentage opgeschroefd naar 17%. Vanaf 2026 geldt ook voor de volledig elektrische auto een bijtellingspercentage van 22%. Over de volle cataloguswaarde. In een schema ziet dit er als volgt uit:

Bijtelling 2023 2024 2025 2026
Volledig elektrisch (EV) 16% 16% 17% 22%
Max. van catalogusprijs 30.000 30.000 30.000 n.v.t.

Hoeveel bijtelling Tesla na 5 jaar?

Waar de bijtelling van een Tesla de afgelopen drie jaar stabiel bleef met 16 procent, stijgt deze in 2025 verder naar 17 procent bijtelling.