Bijtelling Privégebruik Auto Berekenen

Bijtelling Privégebruik Auto Berekenen
Bijtelling berekenen als zzp’er – De bijtelling kun je berekenen door het bijtellingspercentage van jouw auto te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde. Rekenvoorbeeld: bruto bijtelling Stel: de cataloguswaarde van jouw auto is € 20.000. De bijtelling is 22%, dus 0,22 x 20.000 = € 4.400 bijtelling per jaar.

  • Dit komt neer op € 4.400 : 12 = € 366,67 per maand.
  • Dit bedrag komt bruto bovenop jouw inkomen.
  • Let op: dit is het bruto bedrag bijtelling.
  • Hoeveel je netto aan bijtelling betaalt, hangt af van jouw inkomen.
  • Rekenvoorbeeld: netto bijtelling Hoeveel netto bijtelling je betaalt, is afhankelijk van welke belastingschijf voor jou van toepassing is.

We gebruiken de gegevens uit het vorige voorbeeld, waarbij de bijtelling per jaar op € 4.400 is vastgesteld. Jouw inkomen bestaat uit je belastbaar jaarinkomen (€ 20.000 volgens het vorige voorbeeld) plus je bijtelling van € 4.400 = € 24.400. Je valt dan in belastingschijf 1 en betaalt dus 37,5% belasting.

Hoe bereken je bijtelling privégebruik auto?

In de voorbeelden hieronder ziet u hoe u het privégebruik van de auto van uw onderneming kunt berekenen. Voorbeeld 1:

U rijdt privé in een personenauto (of een bestelauto) van uw onderneming. De auto heeft een cataloguswaarde van € 30.000. Uw privégebruik is 22% van € 30.000. Dat is € 6.600. Uw onderneming heeft de volgende kosten voor de auto.

You might be interested:  Z Score Berekenen
Kosten Bedrag
Motorrijtuigenbelasting per jaar € 1.000
Verzekeringspremie per jaar € 1.000
Afschrijving € 4.000
Brandstof € 3.000
Onderhoud en reparatie € 1.000
Totale kosten € 10.000

U verrekent uw privégebruik met de autokosten van uw onderneming: € 10.000 – € 6.600 = € 3.400.

Voorbeeld 2: Uw totale autokosten zijn lager dan de bijtelling voor privégebruik U rijdt meer dan 500 kilometer privé in een auto van uw onderneming. De totale autokosten zijn € 9.000. De auto heeft een cataloguswaarde van € 50.000. Normaal gesproken is uw bijtelling voor privégebruik van de auto: (€ 50.000 x 22% =) € 11.000.

Wat is de netto bijtelling van mijn auto?

De netto bijtelling is wat de auto je daadwerkelijk kost en is mede afhankelijk van de hoogte van je inkomen. De bijtelling geldt voor de periode van maximaal 60 maanden vanaf de tenaamstellingsdatum. Is de auto ouder dan 60 maanden, dan is in de meeste gevallen een bijtellingspercentage van 25% van toepassing.

Hoe werkt prive rijden met auto van de zaak?

Privégebruik van een auto van uw onderneming Als u de auto van de onderneming ook privé gebruikt, bijvoorbeeld voor vakantieritten, boodschappen of familiebezoek, dan hebt u daar zelf voordeel van. Dit wordt het ‘privégebruik van de auto van uw onderneming’ genoemd.

Dit privégebruik moet u met de autokosten van uw onderneming verrekenen. Ook voor de moet u rekening houden met het privégebruik van de auto. Als u een auto van uw onderneming ook privé gebruikt, moet u voor dat privégebruik een bedrag met de autokosten van de onderneming. Dit bedrag is maximaal het bedrag van de autokosten.

You might be interested:  Waarde Auto Berekenen

Het bedrag dat u verrekent met uw autokosten, hangt af van de waarde van de auto.

Hoe vraag je bijtelling aan?

Bijtelling berekenen als zzp’er – De bijtelling kun je berekenen door het bijtellingspercentage van jouw auto te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde. Rekenvoorbeeld: bruto bijtelling Stel: de cataloguswaarde van jouw auto is € 20.000. De bijtelling is 22%, dus 0,22 x 20.000 = € 4.400 bijtelling per jaar.

Dit komt neer op € 4.400 : 12 = € 366,67 per maand. Dit bedrag komt bruto bovenop jouw inkomen. Let op: dit is het bruto bedrag bijtelling. Hoeveel je netto aan bijtelling betaalt, hangt af van jouw inkomen. Rekenvoorbeeld: netto bijtelling Hoeveel netto bijtelling je betaalt, is afhankelijk van welke belastingschijf voor jou van toepassing is.

We gebruiken de gegevens uit het vorige voorbeeld, waarbij de bijtelling per jaar op € 4.400 is vastgesteld. Jouw inkomen bestaat uit je belastbaar jaarinkomen (€ 20.000 volgens het vorige voorbeeld) plus je bijtelling van € 4.400 = € 24.400. Je valt dan in belastingschijf 1 en betaalt dus 36,93% belasting.

Hoe werkt bijtelling btw privégebruik auto?

Geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt – Hebt u geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Dit percentage van 2,7 geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease, Ook voor deze situatie kunt u uitrekenen hoeveel btw u moet betalen voor privégebruik met het hulpmiddel ‘Btw of btw-aftrek over uw auto berekenen’, U kunt dit hulpmiddel niet gebruiken als u of uw personeel een eigen bijdrage betaalt voor privégebruik.

You might be interested:  Wandelroute Berekenen Google Maps

Voorbeeld U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u houdt onvoldoende gegevens bij om de omvang van het privégebruik vast te stellen.

Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405. Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan verlaagt u het verschuldigde bedrag naar evenredigheid van de verhouding belaste omzet-vrijgestelde omzet.

Als u de auto bijvoorbeeld voor 40% gebruikt voor vrijgestelde omzet, dan bent u maar 60% van € 1.215 verschuldigd, dus € 729. U hebt in dit geval namelijk de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor 60% afgetrokken.