Bmi Berekenen Vrouw Met Leeftijd

Bmi Berekenen Vrouw Met Leeftijd

Wat is een goede BMI voor ouderen?

Body mass index (BMI) | Gezond Leven

 • De Body Mass Index (BMI) drukt de verhouding uit tussen je gewicht en lengte. Je berekent je eigen BMI als volgt:
 • BMI= gewicht (kg) / (lengte (m) x lengte (m))
 • Op basis van het cijfer dat tevoorschijn komt, weet jij (als volwassene) in welke categorie je thuishoort:
Resultaat BMI (kg/m²) Gewichtstoestand Advies
Lager dan 18,5 Ondergewicht is een risicofactor voor gezondheidsproblemen. Misschien zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen? Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. Lees ook enkele,
Tussen 18,5 en 25 Gezond gewicht Je gewicht valt binnen de gemiddelde grenzen. Wil je weten hoe je via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen kan verminderen? Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. *
Tussen 25 en 30 Overgewicht Overgewicht is een risicofactor voor gezondheidsproblemen. Mogelijks zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen?, Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. *
Hoger dan 30 Obesitas Obesitas is een risicofactor voor gezondheidsproblemen.Mogelijks zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen? Doe hiervoor beroep op professionele hulp. *

Vraag raad aan je huisarts of doe beroep op een voor voedingsadvies of een coach van voor bewegingsadvies. Heb jij een BMI tussen 18,5 en 25? Dan betekent dat niet automatisch dat je evenwichtig eet en voldoende beweegt. Het omgekeerde geldt ook: mensen met (licht) overgewicht eten niet per definitie ongezond. Fixeer je dus niet op je BMI of het getal op de weegschaal. Besteed in de eerste plaats aandacht aan , , De tips bij de voedings- en bewegingsdriehoek helpen je op weg! Je BMI is maar ee n van de parameters die vertelt of je gewicht goed zit. Je houdt best ook rekening met je lichaamssamenstelling: je vetpercentage en waar het vet zich situeert in je lichaam. De   is hiervoor een goede bijkomende parameter. De BMI is bruikbaar voor mensen tussen 19 en 59 jaar (behalve bij zwangerschap en borstvoeding). Voor kinderen en jongeren wordt beroep gedaan op   en bestaan er, Ook voor oudere mensen (> 65 jaar) is de BMI geen goed beoordelingsinstrument, want hun lichaamssamenstelling verandert, zoals de spiermassa die daalt. Hiernaast neemt de lengte af met zo’n 1 à 2 cm per decennium waardoor de BMI toeneemt. De grenswaarden van ondergewicht en gewicht als parameter voor ondervoeding voor ouderen liggen hierdoor hoger dan bij volwassenen. Voor 65 – plussers ligt een gezonde BMI tussen 23-28 kg/m². Bij ouderen spreken we van een ondergewicht en een toegenomen sterfterisico bij een BMI < 23 kg/m² met onvrijwillig gewichtsverlies. Overgewicht (BMI 28-33) bij 65 -plussers gaat niet gepaard met een toegenomen risico, wel bij een BMI > 33 kg/m² (obesitas). Voor het detecteren van (risico op) ondervoeding bij ouderen worden de volgende grenswaarden gehanteerd:

Ouderen BMI (kg/m²) Voedingstoestand
Tot 65 jaar < 18,5 Ondervoeding
< 20 Matig (risico op ondervoeding)
Ouder dan 65 jaar < 20 Ondervoeding
< 23 Matig (risico op ondervoeding)

Twijfel jij of de BMI ertoe doet voor jou? Vraag dan raad aan je huisarts, diëtist, of coach van,

 1. Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
 2. G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
 3. Tel.02 422 49 49

: Body mass index (BMI) | Gezond Leven

Wat is een gezond BMI voor een vrouw?

Wat is een gezond BMI? – Voor volwassenen ligt een gezond BMI tussen de 18,5 en de 25. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor ouderen en kinderen gelden andere grenzen voor ondergewicht, overgewicht en gezond gewicht. Hieronder zie je de BMI-grenzen per leeftijdsgroep.

Welke gewicht bij leeftijd?

Wat is een gezonde BMI?

Leeftijd BMI bij een gezond gewicht
2 jaar tussen 15,14 en 18,40
3 jaar Tussen 14,74 en 17,88
4 jaar Tussen 14,43 en 17,54
5 jaar

Is BMI leeftijdsafhankelijk?

Normale ontwikkeling eetgedrag Bij volwassenen gebruiken we vaste BMI grenzen om te bepalen of iemand een ‘normaal’ gewicht heeft. Bij kinderen kunnen we niet dezelfde grenswaarden gebruiken. De BMI bij kinderen is heel leeftijdsafhankelijk, omdat de verhouding tussen gewicht en lengte verandert met de leeftijd.

Er bestaan een aantal manieren om in te schatten of het gewicht van een kind past bij zijn/haar leeftijd, geslacht en lengte. Een eerste manier is door het gebruik van groeicurven, Deze vergelijken (de evolutie in) BMI (of gewicht, lengte, hoofdomtrek) met een referentiegroep. In Vlaanderen maken we doorgaans gebruik van Vlaamse groeicurven, met een referentiegroep van Vlaamse jongens en meisjes.  De curves die op 18-jarige leeftijd de BMI-grenzen van 25 en 30 bereiken, geven de respectievelijke grenswaarden voor overgewicht en obesitas.

De curves die op 18-jarige leeftijd de BMI-grenzen van 18,5 en 16 bereiken, geven de respectievelijke grenswaarden voor ondergewicht en ernstig ondergewicht. De zones “overgewicht” en “ondergewicht” zijn aangeduid in het grijs. Voor multiculturele gezinnen kunnen de internationale groeicurven van de WHO gebruikt worden.

 • Een andere methode om overgewicht en obesitas bij kinderen te bepalen is door het berekenen van het percentage overgewicht (ook wel gewichtsindex genoemd), door de BMI van het kind te vergelijken met de gemiddelde BMI (percentiel 50) van kinderen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd.
 • Dit geeft een percentage: % overgewicht = (huidige BMI/ p50 BMI x 100) %.

De p50 kan afgelezen worden in de Vlaamse groeicurven. Vanaf 120% spreekt men van overgewicht, vanaf 140% van obesitas klasse 1, vanaf 160% obesitas klasse 2 en vanaf 180% obesitas klasse 3. De inschatting van het gewicht van een kind op basis van de gewichtsindex en op basis van de groeicurven is niet steeds dezelfde, in het bijzonder bij kinderen tot en met 9 jaar (en 0 maanden), voor de inschatting van overgewicht en obesitas.

In de CLB-context, waar het gaat over screening van een doorgaans gezonde populatie, is de huidige consensus om tot en met 9 jaar het criterium voor overgewicht en obesitas te gebruiken van de gewichtsindex. In alle andere situaties (oudere leeftijd, ondergewicht, klinische context) worden de grenzen van de groeicurven gebruikt.

Meer info rond gewichtsopvolging vind je in het basisdraaiboek kinderen en in de standaard gewicht van de VWVJ, Bij kinderen tussen 0 en 2 jaar beschikken we op de site van de Vlaamse groeicurven niet over Vlaamse gewicht-naar-lengte curven (of een inschatting van het gewicht i.f.v.

 1. De lengte), enkel over aparte curven voor gewicht en lengte.
 2. Ind en Gezin beschikt wel over al deze informatie en gebruikt deze in hun elektronische groeimodule,
 3. Elke huis- of kinderarts met een therapeutische relatie met een kind kan deze kindgegevens raadplegen via het Vitalink Kindrapport,
 4. Om overgewicht en obesitas bij deze jonge leeftijdsgroep in te schatten, kunnen in sommige situaties ook de internationale gewicht-naar-lengte-curven van de WHO gebruikt worden (voor meisjes en voor jongens ).
You might be interested:  Bruto Jaarinkomen Berekenen Zzp

Hierbij wordt met standaarddeviaties gewerkt, waarbij een afwijking van 2 standaarddeviaties van het gemiddelde op jonge leeftijd als grenswaarden worden beschouwd voor respectievelijk ondergewicht (z +2SDs; ~p97,7). Bij een kind met gewicht-naar-lengte hoger dan +1SDS (~p84,1) spreekt de WHO over een risico op overgewicht.

De BASO beschouwt p97 op deze curven echter als grenswaarde voor obesitas. Meer info rond de gewichtsopvolging van jonge kinderen vind je hier, Bij de jongste leeftijdsgroep is een een nauwe relatie tussen groei (inclusief gewichtsgroei) en gezondheid. Bij (oudere) kinderen en jongeren heeft de aangepaste inschatting op basis van BMI zijn beperkingen, net zoals bij volwassenen.

Hou er rekening mee dat verschillende factoren het gewicht kunnen beïnvloeden, zoals botstructuur en spiermassa, zodat een relatief hoge BMI niet automatisch betekent dat men te zwaar zou zijn. Anderzijds is een eerder tengere lichaamsbouw door aanleg mogelijk, waardoor een lage BMI niet automatisch problematisch ondergewicht betekent.

 1. Een BMI geeft ook geen aanduiding over het vetgehalte of de vetverdeling.
 2. De verhouding tussen de buikomtrek en totale lichaamslengte kan ook in rekening gebracht worden ( Waist-to-Height Ratio, WHtR ).
 3. Zo is de buikomtrek best niet hoger dan de helft van de lichaamslengte.
 4. Daarnaast is een te hoog, te laag of zelfs normaal gewicht niet per definitie gezond of ongezond.

Veel hangt af van de gewichtsevolutie (stabiel, stijgend, dalend), het eet- en beweeggedrag van het kind, en hoe het gewicht samenhangt met het lichamelijk en psychisch welzijn van het kind. Het is dus ook belangrijk om, naast het berekenen van de BMI (op verschillende tijdsmomenten), een inschatting te maken van bijhorende risico’s op lichamelijk vlak (bv.

Hoeveel mag je wegen als je 1.60 bent?

Heb ik een gezond gewicht?

Lengte Gewicht
156 cm 49-61 kg
158 cm 50-62 kg
160 cm 51-64 kg
162 cm 52-66 kg

Hoe afvallen als je 70 bent?

Wat kun je zelf doen? – Je kunt zelf aan de slag door erop te letten dat je niet zwaarder wordt. Dit kun je doen door gezond te eten met de Schijf van Vijf en voldoende te bewegen, Voldoende bewegen houdt in dat je minimaal 2,5 uur per week matig of zwaar intensief beweegt, verspreid over meerdere dagen.

Wat is een normaal gewicht voor een vrouw?

Nieuwe cijfers 27 november 2019 00:01 Aangepast 27 november 2019 16:18 We worden steeds zwaarder en langer, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral ons gewicht neemt toe. De oorzaak? Onze omgeving, die veel eten en weinig bewegen aanmoedigt. “Overal zijn verleidingen.” Sinds 1981 zijn mannen gemiddeld 8,6 kilo en vrouwen gemiddeld 7 kilo zwaarder geworden.

Wat mag een vrouw wegen?

Je lengte met het gewicht – 155 cm – 45 tot 65 160 cm – 50 tot 71 165 cm – 52 tot 77 170 cm – 56 tot 81 175 cm – 60 tot 83 180 cm – 63 tot 90 Dit geeft een erg globale inschatting en is daardoor niet specifiek genoeg. Wat specifieker is de volgende berekening.

 • Neem je lengte – 100 als richtlijn voor je gewicht als bovengrens.
 • De ondergrens ligt hier 10 tot 20% onder.
 • Een voorbeeld ter berekening,
 • Die is van een vrouw van 175 cm.
 • Neem je 175 – 100 dan hou je 75 kilo als bovengrens aan en ongeveer 18% van 75 is 13,5 kilo eraf als benedengrens.
 • Zo mag deze vrouw dan tussen 61,5 en 75 kilo wegen.

Toch zijn er soms uitzonderingen op die regel

Hoeveel centimeter mag je buik zijn?

Middelomtrek – Je buikomtrek meet je als volgt: Ga rechtop staan. Meet op je blote huid tussen je onderste rib en de bovenkant van je bekken. Houd het meetlint niet te strak, adem uit en lees je buikomtrek af. Mannen zitten in het risicogebied bij een buikomtrek van 94-102 cm en hebben een te hoge buikomvang bij meer dan 102 cm.

Heeft leeftijd invloed op je gewicht?

Minder spieren – Zowel voor mannen als vrouwen geldt dat rond de leeftijd van 50 jaar de spiermassa afneemt en de hoeveelheid vetweefsel toeneemt. Spierweefsel verbruikt meer calorieën dan vetweefsel, ook als je roerloos op de bank ligt. Met andere woorden: hoe minder spieren je hebt, hoe minder calorieën je nodig hebt en hoe minder je zou moeten eten.

Wat is een gezond BMI voor mij?

BMI berekenen – Wil je weten of je overgewicht of ondergewicht hebt? Met de BMI-test van het Voedingscentrum kun je eenvoudig je BMI-berekenen. Je kunt ook zelf je BMI berekenen. Deel je lichaamsgewicht door het kwadraat van je lichaamslengte (lengte keer lengte).

Lager dan 18,5: ondergewicht Tussen 18,5 en 24,9: gezond gewicht Tussen 25 en 29,9: overgewicht 30 en hoger: ernstig overgewicht (obesitas)

Hoe weet je of je te zwaar bent?

Body mass index (BMI) – Met een eenvoudige formule kun je zelf uitrekenen of je al dan niet te veel weegt. Door je gewicht in kilo’s te delen door je lengte in meters in het kwadraat, krijg je je body mass index (BMI). Een voorbeeld voor iemand van 65 kg met een lengte van 1,70 m. BMI = gewicht in kg = 65 = 65 = 22,49 = goed gewicht lengte x lengte 1,70 x 1,70 2,89

Een normaal gewicht geeft een score tussen 20 en 25, Bij een BMI tussen 25 en 30 is sprake van overgewicht. Probeer dan niet verder aan te komen. Is daarbij je buikomvang meer dan 88 centimeter (bij vrouwen) of 102 centimeter (bij mannen), probeer dan af te vallen. Een BMI hoger dan 30 wijst op obesitas, Dan moet je zeker vermageren, ook als er geen andere risicofactoren zijn voor je gezondheid. Doe dit bij voorkeur onder medische begeleiding.

Soms wordt beweerd dat iedereen een setpointgewicht heeft waaraan weinig kan veranderen. Dit klopt niet. Een gezonde, energiearme voeding kan dit setpointgewicht wel degelijk veranderen!

Hoeveel kilo overgewicht is obesitas?

Morbide obesitas (ernstig overgewicht)

Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk

Het teveel aan lichaamsgewicht belast het hart en de bloedvaten waardoor deze niet optimaal kunnen functioneren. Dit kan leiden tot een hoge bloeddruk. Een te hoge bloeddruk kan vervolgens een herseninfarct/-bloeding ontwikkelen. Ook kunnen ernstige nierproblemen ontstaan.

Suikerziekte, diabetes type 2

Bij mensen met ernstig overgewicht wordt insuline (een hormoon in het lichaam dat de bloedsuikerspiegel regelt) onvoldoende opgenomen in het lichaam. Wanneer de bloedsuikerspiegel regelmatig te hoog is, kan dit ernstige gezondheidsproblemen opleveren, zoals wondjes aan de voeten, slecht zien, nierproblemen en een slechte doorbloeding van het lichaam.

De enkel-, knie- en heupgewrichten moeten het teveel aan gewicht dragen. Dit kan leiden tot een snelle pijnlijke slijtage en tot ontstekingen van de gewrichten. Ademhalingsstoornis door vetafzetting in de keel en hals. Slaapapnoe kenmerkt zich door hard snurken, een droge mond en het wegvallen van de ademhaling tijdens de slaap.

Slaapapnoe is een reëel gevaar voor de gezondheid. Vrouwen met ernstig overgewicht hebben een verminderd aantal eisprongen. Dit wordt gekenmerkt door een onregelmatige menstruatie, een verminderd aantal menstruaties of het helemaal niet hebben van een menstruatie.

Hoeveel moet ik afvallen voor een gezond BMI?

Je streefgewicht bepalen Een gewichtsverlies van 5 tot 10% van je huidige lichaamsgewicht geeft al gezondheidswinst. Je kan je er fitter door gaan voelen. Stel dat je nu 80 kilo weegt, dan behaal je al gezondheidswinst door 4 tot 8 kilo af te vallen. Hiermee komt je streefgewicht op 72 tot 76 kilo.

Waarom is BMI onzin?

Wordt het tijd om het BMI achter ons te laten? | ProCare B.V. We waarderen uw privacy We gebruiken cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op ‘Alles accepteren’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies onder de relevante toestemmingscategorie hieronder. De cookies die zijn gecategoriseerd als ‘Noodzakelijk’ worden in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor het inschakelen van de basisfuncties van de site.

Geen cookies om weer te geven. Geen cookies om weer te geven. Geen cookies om weer te geven. Geen cookies om weer te geven. Geen cookies om weer te geven. Geplaatst op 5 januari 2023 Het meten van het BMI geeft waarschijnlijk geen nauwkeurig beeld van iemands algehele gezondheid.

Het BMI wordt enkel berekend aan de hand van de lengte en een gewicht en houdt geen rekening met de samenstelling van het lichaam. Een beter instrument is wellicht het meten van LBM (lean body mass). LBM meet spiermassa en de verhouding hiervan tot de rest van het lichaam. Een betere voorspelling van gezondheid! Waarom het meten van BMI achterhaald is Er zijn verschillende mensen die beweren dat het meten van de Body Mass Index niet nuttig is.

We zetten wat redenen op een rij:

 • Het BMI is een hulpmiddel van een oude wiskundige Belg. Lambert Adolphe Jacques Quetelet bedacht dit hulpmiddel 200 jaar geleden en wist zelf al dat hij geen ideale maatstaf had bedacht. Het was meer een handig hulpmiddel om te zien wie te dik was en wie niet.
 • Wetenschappelijk gezien klopt de berekening niet. Lambert creëerde een norm voor individuele personen, terwijl hij een norm wilde voor grootschalig bevolkingsonderzoek. De formule trekt zich ook niets aan van de buikomvang, terwijl de buikomvang duidelijk iets zegt over overgewicht.
 • Ook fysiologisch gezien is het BMI geen correcte formule. Het houdt namelijk geen rekening met de verhouding van bot, spier en vet. Als een persoon veel traint en veel spieren heeft, kan uit het resultaat komen dat de gebruiker een hoge BMI heeft en dus overgewicht.
 • Er zit geen logica in de formule van Quetelet. Uit de formule kun je namelijk concluderen dat een persoon met een BMI van boven de 25 overgewicht heeft. Alleen je kunt niet concluderen dat een persoon met een BMI van onder de 25 geen overgewicht heeft.
You might be interested:  Zzp Of Bv Berekenen

Hoeveel moet je wegen als je 156 cm bent?

Heb ik een gezond gewicht?

Lengte Gewicht
152 cm 46-58 kg
154 cm 47-59 kg
156 cm 49-61 kg
158 cm 50-62 kg

Hoe zwaar moet je zijn als je 155 bent?

Hoe zwaar mag je zijn als je 12 bent? – Handig overzicht: welk gewicht heeft je kind gemiddeld per leeftijd? Onthoud dat het in dit overzicht gaat om gemiddelden, het is logisch dat niet elk kind precies dezelfde gemiddelde lijn volgt. Sommige kinderen zijn nu eenmaal langer of zwaarder gebouwd ten opzichte van andere kinderen.

 1. Weegt je kind zwaarder dan gemiddeld? Dan betekent het dus niet automatisch dat je kind overgewicht heeft.
 2. Als je twijfelt of vragen hebt, kun je daar altijd terecht.
 3. Als dit te lang duurt, dan kun je ook altijd je huisarts raadplegen.
 4. Hoeveel kilogram? Meisjes van twaalf jaar met een lengte van ongeveer 155 cm wegen gemiddeld 42 kg, met een minimum van ongeveer 34 kg en een maximum van 57 kg.

Jongens van twaalf jaar met een lengte van ongeveer 155 cm wegen gemiddeld 40 kg, met een minimum van 34 kg en een maximum van 52 kg. LEES OOK: Handig overzicht: welk gewicht heeft je kind gemiddeld per leeftijd? : Handig overzicht: welk gewicht heeft je kind gemiddeld per leeftijd?

Waarvan val je heel snel af?

Voordat je begint met snel afvallen Lees dit – Nu je weet wat je moet doen, kun je tot 3 kilo verliezen in week 1. Nog even kort samengevat:

 • Stap 1 – Koolhydraten beperken Vermijd enkelvoudige koolhydraten zoals pasta, rijst, brood en suikers
 • Stap 2 – Eet eiwitten, gezonde vetten en groenten Die helpen je om op een gezonde en snelle manier gewicht te verliezen

Daarnaast kun je deze tips volgen:

 • Drink groene thee
 • Beweeg 20 minuten per dag
 • Experimenteer met vasten
 • Verlies opgehoopt vocht
 • Vermijd alcohol

Als je een ijzersterke start wilt maken met snel afvallen en veelgemaakte fouten wilt voorkomen, kun je hieronder de boodschappenlijst downloaden: Ben je op zoek naar meer structuur en een stok achter de deur? Bekijk dan ons afslankprogramma: de PuurFiguur Methode. Dit plan bevat een fysiek hardcover boek, 5 complete weekmenu’s met recepten, begeleiding van ervaren coaches en 3 bonussen. Hoe kun je snel afvallen zonder dieet? Afvallen gaat niet om minder eten, maar om anders eten.

Vervang snelle koolhydraten (brood, rijst, pasta, suiker) door groenten, fruit, noten, eieren, zuivel, vis en mager onbewerkt vlees. De vezels, gezonde vetten en eiwitten uit deze voeding zorgen voor minder trek en stimuleren je vetverbranding. Hierdoor kun je snel afvallen. Hoe val je 5 kilo af in 1 week? 5 kilo afvallen in 1 week is niet gezond.

Door te snel afvallen belast je je lijf en kun je tekorten aan voedingsstoffen oplopen. Je kunt tot 3 kilo per week verliezen door koolhydraatarm te eten. Vervang pasta, rijst, brood en producten met suiker door gezonde koolhydraatarme voeding: groente, fruit, noten, eieren, zuivel, vis en mager onbewerkt vlees.

 • Vermijd suiker, brood, pasta, rijst en bewerkte producten
 • Eet veel groenten
 • Eet eiwitrijk voor een verzadigd gevoel
 • Eet omega 3-vetten voor een snellere vetverbranding
 • Kies voor langzame koolhydraten (met mate)
 • Verminder stress en slaap voldoende

Hoe val ik 5 kilo af in 4 weken? Laat de snelle koolhydraten staan (brood, pasta, rijst, suiker). Die zorgen ervoor dat je snel weer honger krijgt en vet opslaat. Vervang ze door koolhydraatarme voeding rijk aan voedingsstoffen: groenten, fruit, vlees, vis, eieren, zuivel en noten.

De eiwitten, vezels en gezonde vetten in deze voeding remmen je hongergevoel en stimuleren de vetverbranding. Zo val je gemakkelijk 5 kilo af in 4 weken. Wat is de snelste manier om af te vallen? De snelste manier van gezond afvallen is door koolhydraatarm te eten. Dat wil zeggen: veel groenten en voldoende eiwitten en gezonde vetten.

Bewerkte producten, suiker, brood, pasta, rijst, overmatig zout en alcohol laat je staan. Zorg voor voldoende beweging en start eventueel met HIIT (High Intensity Interval Training). Hoe kan je snel afvallen in een week? Door snelle koolhydraten (brood, pasta, rijst, suiker) te vermijden en voldoende groenten, eiwitten en gezonde vetten te eten.

 • Drink groene thee (versnelt de vetverbranding)
 • Beweeg minimaal 20 minuten per dag
 • Vermijd alcohol
 • Verminder je zoutinname
 • Experimenteer met intermittent fasting

Hoe val je zo snel mogelijk af? Snel afvallen doe je door bewerkte producten, suikers, brood, pasta en rijst uit je dieet te schrappen. Vervang ze door groenten, gezonde vetten en eiwitten. Blijf wel voldoende eten, anders krijg je het jojo-effect. Eet daarom 1500-1600 kcal per dag.

 • Ontbijt: kwark met noten en fruit of rijstwafels met hartig beleg
 • Lunch: omelet met groenten en avocado
 • Diner: bloemkoolrijst of broccolirijst met zelfgemaakte kip-kerrie
 • Snack: handje ongezouten noten of worteltjes met hummus
 • Dranken: water met een schijfje citroen/limoen/komkommer

Wat moet je niet eten als je wilt afvallen? Vermijd deze producten als je wilt afvallen:

 • Ontbijtkoek
 • Krokante muesli
 • Suiker
 • Frisdrank en alcohol
 • Snoep, koek en chocolade
 • Gebak
 • Chips
 • IJs en toetjes
 • Vruchtenyoghurt en yoghurtdrink
 • Brood
 • Pasta, rijst en wraps
 • Eten uit pakjes en zakjes

Stanhope, K.L., & Havel, P.J. (2009). Fructose consumption: considerations for future research on its effects on adipose distribution, lipid metabolism, and insulin sensitivity in humans. The Journal of Nutrition, 139(6), 1236S-1241S. Dyson, P.A., et al.

(2007). A low-carbohydrate diet is more effective in reducing body weight than healthy eating in both diabetic and non-diabetic subjects. Diabetic Medicine, 24(12), 1430-1435. Mansoor, N., et al. (2016). Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials.

British Journal of Nutrition, 115(3), 466-479. Sondike, S.B., et al. (2003). Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. The Journal of Pediatrics, 142(3), 253-258. Gower, B.A., & Goss, A.M. (2015).

A Lower-Carbohydrate, Higher-Fat Diet Reduces Abdominal and Intermuscular Fat and Increases Insulin Sensitivity in Adults at Risk of Type 2 Diabetes. Journal of Nutrition, 145(1), 177S-183S. Volek, J., et al. (2004). Comparison of energy-restricted very low-carbohydrate and low-fat diets on weight loss and body composition in overweight men and women.

Nutrition & Metabolism, 1(1), 13. Foster, G.D., et al. (2010). Weight and metabolic outcomes after 2 years on a low-carbohydrate versus low-fat diet: a randomized trial. Annals of Internal Medicine, 153(3), 147-157. Smith, R.N., et al. (2007). A low-glycemic-load diet improves symptoms in acne vulgaris patients: a randomized controlled trial.

The American Journal of Clinical Nutrition, 86(1), 107-115. McClernon, F.J., et al. (2007). The effects of a low-carbohydrate ketogenic diet and a low-fat diet on mood, hunger, and other self-reported symptoms. Obesity (Silver Spring), 15(1), 182-187. Stolzenberg-Solomon, R.Z., et al. (2005). Insulin, glucose, insulin resistance, and pancreatic cancer in male smokers.

JAMA, 294(22), 2872-2878. De Nunzio, C., et al. (2012). The correlation between metabolic syndrome and prostatic diseases. European Urology, 61(3), 560-570. Bruning, P.F., et al. (1992). Insulin resistance and breast-cancer risk. International Journal of Cancer, 52(4), 511-516.

You might be interested:  Wegenbelasting Grijs Kenteken Berekenen

Farshchi, H.R., et al. (2005). Deleterious effects of omitting breakfast on insulin sensitivity and fasting lipid profiles in healthy lean women. The American Journal of Clinical Nutrition, 81(2), 388-396. Sanke, S., et al. (2016). A Comparison of the Hormonal Profile of Early Androgenetic Alopecia in Men With the Phenotypic Equivalent of Polycystic Ovarian Syndrome in Women.

JAMA Dermatology, 152(9), 986-991. Pesta, D.H., & Samuel, V.T. (2014). A high-protein diet for reducing body fat: mechanisms and possible caveats. Nutrition & Metabolism, 11, 53. Weigle, D.S., et al. (2005). A high-protein diet induces sustained reductions in appetite, ad libitum caloric intake, and body weight despite compensatory changes in diurnal plasma leptin and ghrelin concentrations.

The American Journal of Clinical Nutrition, 82(1), 41-48. Blom, W.A., et al. (2006). Effect of a high-protein breakfast on the postprandial ghrelin response. The American Journal of Clinical Nutrition, 83(2), 211-220. Mettler.S., et al. (2010). Increased protein intake reduces lean body mass loss during weight loss in athletes.

Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(2), 326-337. Harcombe, Z., et al. (2016). Evidence from randomised controlled trials does not support current dietary fat guidelines: a systematic review and meta-analysis. Open Heart, 3(2), artikelnummer 000409.

 1. Parra, D., et al. (2008).
 2. A diet rich in long chain omega-3 fatty acids modulates satiety in overweight and obese volunteers during weight loss.
 3. Appetite, 51(3), 676-680.
 4. Couet, C., et al. (1997).
 5. Effect of dietary fish oil on body fat mass and basal fat oxidation in healthy adults.
 6. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 21(8), 637-643.

Wien, M.A., et al. (2003). Almonds vs complex carbohydrates in a weight reduction program. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 27(11), 1365-1372. Basu, A., et al. (2006). Dietary factors that promote or retard inflammation. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 26(5), 995-1001.

Pacifico, L., et al. (2015). A double-blind, placebo-controlled randomized trial to evaluate the efficacy of docosahexaenoic acid supplementation on hepatic fat and associated cardiovascular risk factors in overweight children with nonalcoholic fatty liver disease. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 25(8), 734-741.

Diepvens, K., et al. (2007). Obesity and thermogenesis related to the consumption of caffeine, ephedrine, capsaicin, and green tea. The American Journal of Psychology, 292(1), 77-85. Cains, S., et al. (2016). Agrp neuron activity is required for alcohol-induced overeating.

Nature Communications, 8, artikelnummer 14014. Roehrs, T., & Roth, T. (z.d.). Sleep, Sleepiness, and Alcohol Use. Geraadpleegd van https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh25-2/101-109.htm Sayon-Orea, C., et al. (2011). Alcohol consumption and body weight: a systematic review. Nutrition Reviews, 69(8), 419-431.

Micallef, M., et al. (2007). Red wine consumption increases antioxidant status and decreases oxidative stress in the circulation of both young and old humans. Nutrition Journal, 6, 27. Bertelli, A.A., & Das, D.K. (2009). Grapes, wines, resveratrol, and heart health.

 • De Afslank Boodschappenlijst
 • Onze beste tips om (buik)vet te verbranden
 • Koolhydraatarme tips en recepten direct in je mailbox!

Disclaimer: Deze website geeft geen medisch advies. Raadpleeg bij twijfel altijd je (huis)arts. Reacties (292) Verberg reacties Toon alle reacties Gerelateerde artikelen : Snel Afvallen | 2-Stappenplan | Stap 2 is het leukst!

Waar val je heel snel van af?

Cardio of krachttraining: wat werkt het best? – Uiteindelijk draait afvallen om meer calorieën verbranden dan je binnenkrijgt. Dat kan door meer bewegen en minder eten. Een combinatie werkt het best om het afvalproces te ondersteunen en, belangrijker, om het resultaat vast te houden.

 1. Maar hoe werkt dat? En welke sport om af te vallen werkt het best? Wetenschappers hebben zich al langer gebogen over de vraag welke sportvorm het beste helpt om af te vallen.
 2. Daarbij verdelen ze ‘sport’ in grofweg 2 categorieën.
 3. De sporten waarvan je hart sneller gaat slaan (cardio) en sporten waarvan je meer spiermassa krijgt (vooral krachttraining).

Als je puur kijkt naar het aantal calorieën wat je verbrandt tijdens het sporten, dan is cardio de winnaar. Onder cardio vallen sporten zoals fietsen, hardlopen, zwemmen, Afhankelijk van je tempo en de intensiteit kun je al snel 300 tot 800 calorieën per uur verbranden.

Waarom dikker op latere leeftijd?

Daarom word je zwaarder als je ouder wordt Je eetpatroon blijft hetzelfde en je beweegt nog evenveel. Toch kruipt je gewicht omhoog naarmate je ouder wordt. komt dat doordat de lipid turnover van het lichaam met de jaren afneemt, waardoor je sneller aankomt.

Waarom wordt je zwaarder als je ouder wordt?

Mensen worden over het algemeen zwaarder naarmate ze ouder worden. Waardoor komt dit? Het is steeds moeilijker om op gewicht te blijven als je ouder wordt. Dit heeft verschillende oorzaken:

Je stofwisseling vertraagt, De energie die je binnenkrijgt met eten verbrandt minder snel en sla je sneller op als vet. Je spiermassa neemt af. Spieren verbruiken meer energie dan vet. Dus met minder spiermassa houd je meer calorieën over. We bewegen minder naarmate we ouder worden, Hierdoor verbruik je minder energie.

Dit alles zorgt dat je lichaam minder energie nodig heeft. Als je je voedingsgewoontes hier niet op aanpast, dan neemt je gewicht toe. Helaas zorgen al deze veranderingen er ook voor dat afvallen minder makkelijk gaat.

Wat is een normaal gewicht voor een vrouw?

Nieuwe cijfers 27 november 2019 00:01 Aangepast 27 november 2019 16:18 We worden steeds zwaarder en langer, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral ons gewicht neemt toe. De oorzaak? Onze omgeving, die veel eten en weinig bewegen aanmoedigt. “Overal zijn verleidingen.” Sinds 1981 zijn mannen gemiddeld 8,6 kilo en vrouwen gemiddeld 7 kilo zwaarder geworden.

Wat is ondergewicht bij ouderen?

Hoe kun je het herkennen? – Verslechtering van de voedingstoestand wordt vaak niet herkend. Goede parameters zijn het gewicht en de BMI (Body Mass Index). Ongewild gewichtsverlies (zonder een dieet te volgen) van meer dan 5% gedurende de laatste maand, of meer dan 10% gedurende de laatste zes maanden is een alarmsignaal.

Een BMI van minder dan 18,5 wijst op ondergewicht. Verder kunnen er bepaalde indicaties zijn dat er iets misloopt: vertraagde wondgenezing, verminderde activiteit, ontstaan van doorligwonden, verwardheid, vermindering van interesses Een goede test om ondervoeding aan te tonen en in te schatten is de Mini Nutritional Assessment (MNA).

Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld om bij ouderen ondervoeding op te sporen.

Wat is een goed gewicht voor mijn lengte?

BMI berekenen – Wil je weten of je overgewicht of ondergewicht hebt? Met de BMI-test van het Voedingscentrum kun je eenvoudig je BMI-berekenen. Je kunt ook zelf je BMI berekenen. Deel je lichaamsgewicht door het kwadraat van je lichaamslengte (lengte keer lengte).

Lager dan 18,5: ondergewicht Tussen 18,5 en 24,9: gezond gewicht Tussen 25 en 29,9: overgewicht 30 en hoger: ernstig overgewicht (obesitas)