Bmi Berekenen Zonder Leeftijd

Bmi Berekenen Zonder Leeftijd
Hoe kun je zelf je BMI berekenen? – Je kunt je BMI zelf uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Als je bijvoorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 meter lang, dan bereken je je BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.

Wat is een gezond BMI voor ouderen?

Body mass index (BMI)

  • De Body Mass Index (BMI) drukt de verhouding uit tussen je gewicht en lengte. Je berekent je eigen BMI als volgt:
  • BMI= gewicht (kg) / (lengte (m) x lengte (m))
  • Op basis van het cijfer dat tevoorschijn komt, weet jij (als volwassene) in welke categorie je thuishoort:
Resultaat BMI (kg/m²) Gewichtstoestand Advies
Lager dan 18,5 Ondergewicht is een risicofactor voor gezondheidsproblemen. Misschien zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen? Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. Lees ook enkele,
Tussen 18,5 en 25 Gezond gewicht Je gewicht valt binnen de gemiddelde grenzen. Wil je weten hoe je via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen kan verminderen? Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. *
Tussen 25 en 30 Overgewicht Overgewicht is een risicofactor voor gezondheidsproblemen. Mogelijks zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen?, Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. *
Hoger dan 30 Obesitas Obesitas is een risicofactor voor gezondheidsproblemen.Mogelijks zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen? Doe hiervoor beroep op professionele hulp. *
You might be interested:  Berekenen Hoeveel Ik Kan Lenen

Vraag raad aan je huisarts of doe beroep op een voor voedingsadvies of een coach van voor bewegingsadvies. Heb jij een BMI tussen 18,5 en 25? Dan betekent dat niet automatisch dat je evenwichtig eet en voldoende beweegt. Het omgekeerde geldt ook: mensen met (licht) overgewicht eten niet per definitie ongezond. Fixeer je dus niet op je BMI of het getal op de weegschaal. Besteed in de eerste plaats aandacht aan , , De tips bij de voedings- en bewegingsdriehoek helpen je op weg! Je BMI is maar ee n van de parameters die vertelt of je gewicht goed zit. Je houdt best ook rekening met je lichaamssamenstelling: je vetpercentage en waar het vet zich situeert in je lichaam. De   is hiervoor een goede bijkomende parameter. De BMI is bruikbaar voor mensen tussen 19 en 59 jaar (behalve bij zwangerschap en borstvoeding). Voor kinderen en jongeren wordt beroep gedaan op   en bestaan er, Ook voor oudere mensen (> 65 jaar) is de BMI geen goed beoordelingsinstrument, want hun lichaamssamenstelling verandert, zoals de spiermassa die daalt. Hiernaast neemt de lengte af met zo’n 1 à 2 cm per decennium waardoor de BMI toeneemt. De grenswaarden van ondergewicht en gewicht als parameter voor ondervoeding voor ouderen liggen hierdoor hoger dan bij volwassenen. Voor 65 – plussers ligt een gezonde BMI tussen 23-28 kg/m². Bij ouderen spreken we van een ondergewicht en een toegenomen sterfterisico bij een BMI < 23 kg/m² met onvrijwillig gewichtsverlies. Overgewicht (BMI 28-33) bij 65 -plussers gaat niet gepaard met een toegenomen risico, wel bij een BMI > 33 kg/m² (obesitas). Voor het detecteren van (risico op) ondervoeding bij ouderen worden de volgende grenswaarden gehanteerd:

Ouderen BMI (kg/m²) Voedingstoestand
Tot 65 jaar < 18,5 Ondervoeding
< 20 Matig (risico op ondervoeding)
Ouder dan 65 jaar < 20 Ondervoeding
< 23 Matig (risico op ondervoeding)
You might be interested:  Bruto Netto Pensioen Berekenen

Twijfel jij of de BMI ertoe doet voor jou? Vraag dan raad aan je huisarts, diëtist, of coach van,

  1. Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
  2. G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
  3. Tel.02 422 49 49

: Body mass index (BMI)

Welk BMI aantrekkelijk?

Een perfect BMI – Je body mass index (BMI) wordt bepaald door de relatie tussen je lengte en je gewicht. Je kunt je BMI makkelijk berekenen via internet ( google dus vooral even). Uit onderzoek blijkt dat een BMI van 20,85 bij vrouwen het meest aantrekkelijk wordt gevonden.

Welke BMI is te hoog?

Wanneer heb je overgewicht? – De BMI is een maat voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI van kinderen en volwassenen van 2 t/m 70 jaar, wordt berekend door het gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Stel je weegt 80 kilo en je lengte is 1,70 meter.

Kinderen, 2-18 jaar: Voor kinderen gelden andere grenzen voor overgewicht en obesitas dan voor volwassenen. Kinderen zijn in de groei en daarom zijn lengte, gewicht en dus ook de BMI afhankelijk van de leeftijd. Er zijn voor de leeftijdscategorieën 2 tot en met 18 jaar nationale afkapwaarden voor jongens en meisjes vastgesteld. Volwassenen, 19 tot 70 jaar: Voor volwassenen geldt een BMI van 25-29,9 kg/m2 als overgewicht en een BMI van 30 kg/m2 of hoger als obesitas. Er zijn een aantal uitzonderingen wanneer deze afkappunten een minder goede maat voor overgewicht zijn:

Zo kan een fanatieke krachtsporter bijvoorbeeld een hoge BMI hebben, terwijl er geen sprake is van een te hoge vetmassa. In dit geval is de middelomtrek een goede aanvullende maat om het gezondheidsrisico in kaart te brengen. Ook kan de diëtist vet- en spiermassa bepalen om vast te stellen of de lichaamssamenstelling gezond is. Mensen van Aziatische afkomst (Zuid-Azië, Indonesië, China en Japan) hebben een hogere vetmassa bij een vergelijkbare BMI. Dit geldt ook voor mensen uit Suriname en de Antillen met een Aziatische achtergrond. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) houdt aan dat een BMI van 25 (overgewicht) overeenkomt met een BMI van 23 bij mensen van Aziatische herkomst. Bij een BMI van 27,5 spreken we van obesitas. Ook lijkt de BMI minder betrouwbaar als je klein of juist lang bent. Tot slot is de BMI geen betrouwbare maat wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft vanwege de veranderingen in lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling.

You might be interested:  Anwb Auto Kosten Berekenen

Ouderen van 70 jaar en ouder: vergeleken met jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd, ligt de optimale BMI (waarbij het risico op ziekten en vroegtijdige sterfte het laagst is) op een hoger niveau. Vandaar dat een BMI van 22-28 kg/m2 als gezond gewicht wordt gezien en een BMI van >28 kg/m2 pas als overgewicht.

Het nadeel van BMI is dat er geen rekening gehouden wordt met de vetverdeling over het lichaam. Vandaar dat de middelomtrek een belangrijke aanvullende maat is om het gezondheidsrisico in te schatten.

Wat moet je doen als je BMI te hoog is?

Uw BMI is dan 26. Bij overgewicht en obesitas is iemand te zwaar voor zijn lengte. Je weegt meer dan goed is voor de gezondheid, en daardoor is er een grotere kans op ernstige ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, rug- en gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker.

Wat zou mijn BMI moeten zijn?

Normaal gewicht – Het normale gewicht is het natuurlijke of ideale gewicht dat je kunt hebben. Dit is afhankelijk van je leeftijd en geslacht. Houd hier dus rekening mee als je als vrouw of man aan de slag gaat met het uitrekenen van je BMI. Voor vrouwen is een gezond BMI tussen 19 en 24, terwijl voor mannen een gezond BMI tussen 20 en 25 ligt.