Box 2 Belasting Berekenen

Box 2 Belasting Berekenen
Stap 4: De dividendontvanger moet ook nog belasting afrekenen – De ontvanger moet over het dividendbedrag nog inkomstenbelasting betalen (als de ontvanger ondernemer voor de inkomstenbelasting is) of vennootschapsbelasting (als de ontvanger een BV of NV is).

 1. Bij de inkomstenbelasting gaat het om Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang), wat in 2023 26,9% bedraagt over het bruto uitgekeerd bedrag.
 2. De vennootschapsbelasting in 2023 over winst t/m € 200.000 bedraagt 19%.
 3. Voor meer dan € 200.000 winst bedraagt de vennootschapsbelasting 25,8%.

Laten we zeggen dat het in ons voorbeeld gaat over inkomstenbelasting van 26,9%. Over het bruto dividendbedrag van €4.000 is dat €1.076. Omdat de uitkerende bv of nv al €600 verrekend heeft met de Belastingdienst, blijft er aan te betalen dividendbelasting over: €1.076 – €600 = €476.

Hoeveel belasting over box 2?

Belasting box 2: aanmerkelijk belang – In box 2 betaalt u belasting over uw inkomen uit aanmerkelijk belang, Bezit u minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap? Of u heeft dit samen met een fiscale partner? Dan heeft u inkomen uit aanmerkelijk belang.

Welke inkomsten vallen onder box 2?

Wie meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die hij uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

You might be interested:  Vierkante Meter Berekenen Muur

Hoeveel procent belasting per box?

Box 1: tarief inkomstenbelasting

Belastingschijf Inkomen Percentage belasting
Eerste schijf Tot € 73.031 36,93 procent
Tweede schijf Vanaf € 73.031 49,5 procent

Welke twee inkomsten worden belast in box 2?

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. box 2 : belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Wat te doen met winst uit BV?

Sparen en beleggen in privé – Als je geld overhebt in je BV kun je dit uitkeren aan privé via een dividenduitkering. Vervolgens kun je met dit geld in privé sparen of beleggen. Privé betaal je belasting over de hoogte van je vermogen. Hierbij gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement.

 1. Hoe hoger je vermogen, hoe meer belasting je betaalt.
 2. Het maakt niet uit hoe hoog het rendement werkelijk is voor de hoeveelheid belasting die je moet betalen.
 3. Zelfs als je een negatief rendement haalt, kan het afhankelijk van de hoogte van je vermogen toch zijn dat je belasting moet betalen.
 4. Een andere optie is het geld uit je BV te lenen aan privé.

Wat de mogelijkheden hiervoor zijn,

Wat hou ik over van dividend?

Beleggingsdividend – Keert uw vennootschap beleggingsdividend uit? Dan moet uw vennootschap meestal 15% dividendbelasting inhouden over het dividend dat zij uitkeert. U moet aangifte doen en betalen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld.

Hoeveel procent belasting op dividend?

Het tarief van de dividendbelasting is 15%.

Is dividend belasting aftrekbaar?

Dividendbelasting als u dividend ontvangt – Ontvangt u of uw organisatie dividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? De vennootschap die het dividend uitkeert moet dan meestal dividendbelasting inhouden. Ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting.

You might be interested:  Hoog Laag Pensioen Berekenen

Hoe bereken je ingehouden dividendbelasting?

Veelgestelde vragen over dividendbelasting – De dividendbelasting bedraagt 15% in 2023. De uitkerende vennootschap betaalt de dividendbelasting van 15% over het dividendbedrag. De ontvanger van het dividendgeld (de aandeelhouder) mag de betaalde dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 1. De dividendbelasting in 2023 is 15%.
 2. Dat wordt betaald door de dividenduitkeerder.
 3. Over het bruto dividend betaal je als dividendontvanger inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
 4. Nee, dividend is niet belastingvrij.
 5. De ontvanger moet dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst.
 6. Deze heffing bedraagt in 2023 26,9% van het dividendbedrag.

Het uitkerende bedrijf rekent zelf al over 15% van het dividendbedrag af. Deze voorheffing mag de aandeelhouder aftrekken van het bedrag dat nog betaald moet worden aan de Belastingdienst. Hoeveel dividend een bv mag uitkeren is geen vaststaand gegeven.

Hoeveel dividend belasting berekenen?

Hoeveel dividendbelasting moet je betalen? – Dividend is een vorm van inkomen, dus moet een aandeelhouder dividendbelasting betalen over zijn ontvangen dividend. De BV of NV houdt de dividendbelasting in, dus daar hoeft de aandeelhouder niet naar om te kijken. In Nederland geldt meestal een dividendbelasting van 15%,

 • Bruto dividend is het totale dividend dat een bedrijf uitkeert.
 • Het bruto dividend bestaat uit het bruto cashdividend en het bruto stockdividend.
 • Het is belangrijk om te weten dat de dividendbelasting alleen van het bruto cashdividend afgehaald wordt en niet van het bruto stockdividend.
 • De belastingdienst accepteert namelijk geen aandelen.

Echter, er moet wel dividendbelasting worden betaald over het stockdividend, waardoor de totale dividendbelasting van het bruto cashdividend af wordt gehaald. Voorbeeld Stel, een bedrijf gaat een bruto dividend van € 200.000 uitkeren. Dit bestaat voor € 150.000 uit bruto cashdividend en voor € 50.000 uit bruto stockdividend.

 • Over het cashdividend moet er: 0,15 × 150.000 = € 22.500 dividendbelasting worden betaald.
 • Over het stockdividend moet er: 0,15 × 50.000 = € 7.500 dividendbelasting worden betaald.
 • Dit wordt beiden van het bruto cashdividend afgehaald: € 150.000 – € 22.500 – € 7.500 = € 120.000. Dit noemen we het netto cashdividend.
 • Het netto stockdividend blijft hetzelfde als het bruto stockdividend, omdat er geen belasting van het bruto stockdividend is afgehaald. Die hebben we zojuist immers van het bruto cashdividend afgehaald. Het bruto en netto stockdividend is dus € 50.000.
 • De € 120.000 aan netto cashdividend wordt verdeeld over de aandeelhouders.
 • Naast het cashdividend moet het stockdividend worden uitgekeerd in de vorm van aandelen. Als de nominale waarde van een aandeel € 20 is, dan is het aantal aandelen dat het bedrijf moet uitkeren: € 50.000 / € 20 = 2.500 aandelen.
You might be interested:  Box 3 2023 Berekenen

De ingehouden dividendbelasting mag je weer van de afhalen bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Hoe bereken je netto dividend?

Bedrijfseconomie: Netto cashdividend Het netto cashdividend is gelijk aan het bruto cashdividend verminderd met de dividendbelasting over het totale brutodividend (bruto cashdividend en bruto stockdividend). In onderstaande rekenvoorbeeld wordt (ook) het netto cashdividend berekend: Een uitlegvideo over cash- en stockdivididend en de dividendbelasting. © Cumulus 2023 • • • • begrippen: / : Bedrijfseconomie: Netto cashdividend