Box 3 2022 Berekenen

Box 3 2022 Berekenen

Hoe wordt box 3 berekend 2022?

2 methodes om uw box 3-inkomen te berekenen – De oude methode gaat uit van fictieve verdeling van vermogensbestanddelen. Lees hoe de oude methode werkt, De nieuwe methode gaat uit van uw daadwerkelijke verdeling van vermogensbestanddelen. Voor deze methode gebruiken we fictieve rendementspercentages die dichtbij de werkelijke rendementspercentages van uw vermogensbestanddelen ligt.

Bank- en spaartegoeden: 0,00% Beleggingen/andere bezittingen: 5,53% Schulden: 2,28%

Vanaf 1 maart 2023 kunt u uw belastingaangifte invullen. Dan ziet u meteen welk box 3-inkomen voor u het gunstigst is. Met de gegevens uit uw aangifte kunt u vervolgens ons hulpmiddel invullen. Dan ziet u uw box 3-inkomen volgens beide methodes.

Hoe hoog is het belastingtarief in box 3 in 2022?

In 2022 drie schijven in box 3

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 5,53%
1 tot € 50.651 33%
2 vanaf € 50.651 tot € 962.351 79%
3 vanaf € 962.351 100%

Hoe wordt box 3 berekend in 2023?

Rendementspercentages 2023 – In de voorlopige aanslag 2023 gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij het werkelijke rendement van uw box 3-inkomen liggen. Dit zijn de rendementspercentages voor 2023:

Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36% Beleggingen/andere bezittingen: 6,17% Schulden: 2,57%

Het percentage voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast. De percentages voor bank- en spaartegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Begin 2024 stellen we die percentages vast. De vastgestelde percentages gebruiken we bij uw definitieve aanslag.

Hoe wordt vermogen in box 3 belast?

Actuele belastingtarieven box 3 –

belasting op box 3 vermogen vanaf 2022 Forfaitair Rendement 31% Belasting
Schijf Vermogen uit sparen en beleggen* Percentage -0,01% Percentage 5,53% Effectief
Eerste € 50.650 Vrijstelling 0,00%
1 Boven vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 50.650 67% 33% 0,5636%
2 Van € 50.651 tot en met € 962.350 21% 79% 1,3536%
3 Vanaf € 962.351 0% 100% 1,7143%

Uitgangspunt is het vermogen per persoon: de waarde van bezittingen minus de schulden van iedere belastingplichtige op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Voor de eerste € 50.650 geldt een vrijstelling: daarover hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden.

 1. Dat is in bovenstaande tabel middels schijf 0 weergegeven.
 2. Over uw vermogen in box 3 betaalt u in 2022 – boven de vrijstelling – 0,5636% tot 1,7143% inkomstenbelasting.
 3. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van uw vermogen.
 4. De belastingdienst gaat er van uit dat u meer rendement zult maken naarmate u meer vermogen heeft (het werkelijke rendement is niet relevant).

Over dit forfaitair rendement heft de belastingdienst 31% inkomstenbelasting. Zo komt u uit op de vermogensrendementsheffing.

Hoeveel belasting betaal je over 300.000 euro spaargeld?

Vermogensbelasting 2021

Schijf Vermogen Rendementsheffing
Heffingsvrij vermogen 0%
Schijf 1 € 50.000 tot € 100.000 0,59%
Schijf 2 € 100.000 tot € 1.000.000 1,4%
Schijf 3 Vanaf € 1.000.000 1,76%

Hoeveel geld mag je belastingvrij hebben in 2023?

Vermogensbelasting (box 3) 2023: dit zijn de nieuwe regels en tarieven, Voor schulden geldt een zg. drempelbedrag. Dit bedrag mag u niet aftrekken van uw bezittingen. Voor 2023 is dat € 3.400, Heeft u een fiscale partner dan is het € 6.800, dus het dubbele.

 1. Belastingschulden mag u niet aftrekken van uw bezittingen.
 2. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen. Lees,
 3. Box 3 kent een heffingsvrij vermogen.
 4. Over dit deel betaalt u geen vermogensbelasting.
 5. Het heffingsvrij vermogen is dit jaar flink omhoog gegaan, in 2022 was het nog € 50.650.
 6. Voor 2023 is dat € 57.000.

Heeft u een fiscaal partner, dan is de gezamenlijke vrijstelling tweemaal dit bedrag, dus € 114.000. U betaalt dus pas vermogensbelasting als u méér vermogen heeft dan het heffingsvrije deel. Stel u bent alleenverdiener (u heeft geen fiscale partner) en heeft € 100.000 vermogen, dan wordt de vermogensbelasting berekend over het rendement dat u behaalde op € 100.000 – € 57.000 = € 43.000.

 1. Die € 43.000 heet dan de ‘grondslag sparen en beleggen’.
 2. Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in 2023 in aanmerking voor een hoger heffingsvrij vermogen van maximaal € 65.072 (voor fiscaal partners samen € 130.144).
 3. Ook heeft u recht op een extra heffingskorting van 0,7% van het bedrag van uw vrijstelling.

Heeft u minderjarige kinderen met groen spaargeld of groene beleggingen? Ook dat speelt mee. Meer weten? Bekijk hier de precieze, In december 2021 heeft de Hoge Raad de Belastingdienst teruggefloten. De manier waarop de vermogensrendementsheffing werd berekend kon juridisch niet door de beugel. Daarom wordt nu een andere methode gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld voor 2023. Voor 2023 zijn de toe te passen rendementspercentages: Spaargeld: 0,36% Beleggingen en andere bezittingen: 6,17% Schulden: 2,57% De nieuwe rekenmethode is veel complexer dan de oude.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Bereken belastbaar rendement. Rendementspercentages in 2023 zijn: 0,36% voor spaargeld, 6,17% voor beleggingen en andere bezittingen, 2,57% voor schulden.A. Belastbaar rendement per soort vermogen: Spaargeld: € 100.000 x 0,36% = € 360 Beleggingen: € 150.000 x 6,17% = € 9.255 Totaal positief rendement € 360 + € 9.255 = € 9.615 B.

 • Aftrekbare schulden: € 50.000 – de aftrekbare drempel van € 6.800 (€ 3.400 per persoon) = € 43.200.
 • Negatief ‘rendement’ op aftrekbare schulden: € 43.200 x 2,57% = € 1.111.
 • Bereken A – B Belastbaar rendement is € 9.615 – € 1.111 = € 8.504 Vervolgens berekent u het gezamenlijke vermogen en op basis daarvan de grondslag voor de vermogensbelasting: Bezittingen: € 100.000 + € 150.000 = € 250.000 Aftrekbare schulden: € 43.200 Vermogen: € 250.000 – € 43.200 = € 206.800 (dit is de rendementsgrondslag) Bereken de grondslag sparen en beleggen De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingsvrij vermogen.

Het heffingsvrij vermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus in dit voorbeeld € 114.000. De berekening is dan € 206.800 – € 114.000 = € 92.800. Dit geeft u dan op bij de aangifte. Bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag Deel uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag.

 • Vermenigvuldig de uitkomst met 100.
 • Rond af op 2 decimalen achter de komma.
 • De grondslag sparen en beleggen is dan: € 92.800 / rendementsgrondslag uit stap 2: € 206.800 = 0,4487 x 100 = 44,87% Bereken het voordeel uit sparen en beleggen.
 • Dit is het belastbaar rendement maal het percentage uit stap 4.
 • Dus: € 8.504 x 44,87% = € 3.815.

Dit bedrag wordt in 2023 belast met 32%. De te betalen vermogensbelasting is dan € 3.815 x 32% = € 1.220. De Belastingdienst heeft een rekentool voor box-3 inkomen : Vermogensbelasting (box 3) 2023: dit zijn de nieuwe regels en tarieven

Welk inkomen valt onder box 3?

Box 3: sparen en beleggen – Over het inkomen uit uw vermogen betaalt u belasting. Onder vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld, aandelen en een 2 e woning. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (zoals spaargeld en aandelen) min de schulden. Over een deel daarvan betaalt u geen belasting.

 • Dit is het heffingvrije vermogen.
 • Het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen is in 2023 € 57.000 (was 50.650).
 • Of € 114.000 als u een fiscaal partner heeft.
 • Wijzigingen box 3 Box-3 gaat de komende jaren veranderen.
 • De jaren 2023 tot en met 2026 zijn overbruggingsjaren op weg naar het nieuwe Box-3-stelsel dat in 2027 in moet gaan.

Zie ook meer informatie over onder andere de nieuwe rekenwijze voor de overbruggingsjaren en het nieuwe Box-3-stelsel,

Hoeveel belasting betaal je over 100.000 euro spaargeld 2023?

Over uw belastbaar inkomen uit vermogen betaalt u belasting. Wij gaan ervan uit dat u een voordeel hebt uit uw grondslag sparen en beleggen, Over dit voordeel betaalt u vanaf 2023 32% inkomstenbelasting. In 2022 en 2021 is dat 31% inkomstenbelasting.

Hoeveel geld mag je belastingvrij hebben in 2023?

Vermogensbelasting (box 3) 2023: dit zijn de nieuwe regels en tarieven, Voor schulden geldt een zg. drempelbedrag. Dit bedrag mag u niet aftrekken van uw bezittingen. Voor 2023 is dat € 3.400, Heeft u een fiscale partner dan is het € 6.800, dus het dubbele.

Belastingschulden mag u niet aftrekken van uw bezittingen. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen. Lees, Box 3 kent een heffingsvrij vermogen. Over dit deel betaalt u geen vermogensbelasting. Het heffingsvrij vermogen is dit jaar flink omhoog gegaan, in 2022 was het nog € 50.650. Voor 2023 is dat € 57.000.

Heeft u een fiscaal partner, dan is de gezamenlijke vrijstelling tweemaal dit bedrag, dus € 114.000. U betaalt dus pas vermogensbelasting als u méér vermogen heeft dan het heffingsvrije deel. Stel u bent alleenverdiener (u heeft geen fiscale partner) en heeft € 100.000 vermogen, dan wordt de vermogensbelasting berekend over het rendement dat u behaalde op € 100.000 – € 57.000 = € 43.000.

 1. Die € 43.000 heet dan de ‘grondslag sparen en beleggen’.
 2. Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in 2023 in aanmerking voor een hoger heffingsvrij vermogen van maximaal € 65.072 (voor fiscaal partners samen € 130.144).
 3. Ook heeft u recht op een extra heffingskorting van 0,7% van het bedrag van uw vrijstelling.

Heeft u minderjarige kinderen met groen spaargeld of groene beleggingen? Ook dat speelt mee. Meer weten? Bekijk hier de precieze, In december 2021 heeft de Hoge Raad de Belastingdienst teruggefloten. De manier waarop de vermogensrendementsheffing werd berekend kon juridisch niet door de beugel. Daarom wordt nu een andere methode gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld voor 2023. Voor 2023 zijn de toe te passen rendementspercentages: Spaargeld: 0,36% Beleggingen en andere bezittingen: 6,17% Schulden: 2,57% De nieuwe rekenmethode is veel complexer dan de oude.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Bereken belastbaar rendement. Rendementspercentages in 2023 zijn: 0,36% voor spaargeld, 6,17% voor beleggingen en andere bezittingen, 2,57% voor schulden.A. Belastbaar rendement per soort vermogen: Spaargeld: € 100.000 x 0,36% = € 360 Beleggingen: € 150.000 x 6,17% = € 9.255 Totaal positief rendement € 360 + € 9.255 = € 9.615 B.

Aftrekbare schulden: € 50.000 – de aftrekbare drempel van € 6.800 (€ 3.400 per persoon) = € 43.200. Negatief ‘rendement’ op aftrekbare schulden: € 43.200 x 2,57% = € 1.111. Bereken A – B Belastbaar rendement is € 9.615 – € 1.111 = € 8.504 Vervolgens berekent u het gezamenlijke vermogen en op basis daarvan de grondslag voor de vermogensbelasting: Bezittingen: € 100.000 + € 150.000 = € 250.000 Aftrekbare schulden: € 43.200 Vermogen: € 250.000 – € 43.200 = € 206.800 (dit is de rendementsgrondslag) Bereken de grondslag sparen en beleggen De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingsvrij vermogen.

Het heffingsvrij vermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus in dit voorbeeld € 114.000. De berekening is dan € 206.800 – € 114.000 = € 92.800. Dit geeft u dan op bij de aangifte. Bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag Deel uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag.

Vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. De grondslag sparen en beleggen is dan: € 92.800 / rendementsgrondslag uit stap 2: € 206.800 = 0,4487 x 100 = 44,87% Bereken het voordeel uit sparen en beleggen. Dit is het belastbaar rendement maal het percentage uit stap 4. Dus: € 8.504 x 44,87% = € 3.815.

Dit bedrag wordt in 2023 belast met 32%. De te betalen vermogensbelasting is dan € 3.815 x 32% = € 1.220. De Belastingdienst heeft een rekentool voor box-3 inkomen : Vermogensbelasting (box 3) 2023: dit zijn de nieuwe regels en tarieven

Wat verandert er in box 3 in 2022?

In 2022 wordt het rendement voor sparen (rendementsklasse I) -0,01%. Het rendement voor beleggen (rendementsklasse II) wordt 5,53%. Elk jaar worden de rendementen voor sparen en beleggen voor de heffing van box 3 herijkt. Dit gebeurt op basis van de rekenformules die in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn opgenomen. De berekening downloadt u op deze pagina.