Brandstof Berekenen Google Maps

Brandstof Berekenen Google Maps
Dit kun je als volgt doen:

  1. Ga naar www. maps. google.nl en kies Routebeschrijving.
  2. Voer de gewenste route in.
  3. Helemaal onderaan de route worden de geschatte brandstofkosten weergegeven.

Hoe bereken je brandstof kosten?

Handmatig brandstofkosten berekenen – Liever handmatig de brandstofkosten berekenen? Ook dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je de afstand weet – of via een navigatieapp opzoekt – en je kent het gemiddelde brandstofverbruik van je auto, dan is het niet zo moeilijk om op basis van de literprijs de brandstofkosten te berekenen.

Neem bijvoorbeeld de reis van Zaandam naar Utrecht, een afstand van 60 kilometer. Stel dat je auto een verbruik heeft van 1 liter op 15 km en de Euro 95 kost € 1,83* per liter. Dan ziet de rekensom er als volgt uit: Eerst deel je de afstand door het verbruik per kilometer. Deze uitkomst vermenigvuldig je met de brandstofprijs en dat levert de totale kosten per rit op.

In cijfers: 60:15 = 4 liter verbruikte brandstof. Dit vermenigvuldig je met de literprijs, € 1,83 in ons geval. Dan kom je uit op € 7,32 aan brandstofkosten. Het verbruik van je auto kun je ondere andere terugvinden in de technische gegevens, bijvoorbeeld door je auto op te zoeken op onze Test & Specificatie-pagina’s,

Hoeveel brandstof per kilometer?

Hoeveel verbruikt mijn auto? – U hoort het wellicht wel vaker: “mijn auto rijdt 1 op,”. Een auto is zuinig wanneer het zo min mogelijk brandstof verbruikt per kilometer. Als u gaat kijken naar wat zuinig is om te rijden, dan is 1 liter brandstof op 20 kilometer zuinig en 1 liter brandstof op 3 kilometer onzuinig.

Hoeveel kost het om 1 km te rijden?

Kosten rijden op benzine per kilometer – Het gemiddelde brandstofverbruik van een Mercedes Benz G63 bedraagt bijvoorbeeld 13,1 l/100km (1 op 7,6), terwijl een Suzuki Celerio 1.0 een gemiddeld verbruikt heeft van 5,0 l/ 100km (1 op 20,0). Ook je rijstijl draagt enorm bij aan je brandstofverbruik.

Hoe ver kom je met 1l benzine?

Wat kost een auto rijden op benzine – Een auto op benzine is voor veel mensen een voordelige keuze. Zeker als je niet al te veel kilometers maakt is een benzineauto voordelig. Benzineauto’s zijn in veel gevallen redelijk zuinig in verbruik ten opzichte van auto’s op gas. Een gemiddelde benzineauto rijdt ongeveer 1 op 14.

Hoe bereken je een km vergoeding?

214 werkdagen – Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen ten minste 25% hoger is dan 214 dagen (dus ten minste 268 reisdagen naar een vaste plek), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.

Hoeveel brandstof per 100 km?

Hoe bereken je benzinekosten? – Je benzinekosten berekenen is eigenlijk heel eenvoudig. Je auto loopt bijvoorbeeld 1 op 20, dat betekent dat je auto 20 kilometer kan rijden op 1 liter brandstof. Geeft je auto het verbruik in liters aan dan betekent het dat je auto zoveel liter brandstof nodig heeft om 100 kilometer af te leggen.

Geeft je auto bijvoorbeeld 9/100 aan dan moet je 100 door 9 delen. Het getal wat er dan uitkomt is de hoeveelheid kilometers die je kan rijden met 1 liter brandstof. In het geval van het voorbeeld hierboven dus ongeveer 11 kilometer met elke liter brandstof. Een zuinige auto kan dus al een hoop verschil maken.

You might be interested:  Tweede Hypotheek Berekenen Online

Meer lezen over zuinige auto’s

Wat kost 1 km rijden 2023?

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 gaat dit naar € 0,22 per kilometer. Deze bedragen zijn voor reiskosten tijdens het werk en voor woon-werkverkeer. Ze gelden voor:

werknemers in loondienst; ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers) ; resultaatgenieters (wanneer u inkomsten uit overige werkzaamheden heeft).

Wat kost 10 km autorijden?

Dit is per auto verschillend. Er zijn veel zaken die moeten worden meegenomen in een berekening die gaat over wat een auto per kilometer kost, en het is ook afhankelijk van hoeveel kilometers per jaar deze auto gaat rijden. Zaken als afschrijving, verzekering, wegenbelasting, onderhoud/slijtage, de gekozen brandstof en het feit of je veel of weinig snelwegkilometers maakt spelen een rol.

ANWB heeft een berekening vrijgegeven, welke aangeeft dat een kleine auto gemiddeld €0,31 kost per gereden KM, een kleine middenklasser €0,43 en een normale middenklas auto €0,49. Deze berekening zegt ons niet zoveel. Het zijn gemiddelden. Dit wil helemaal niet zeggen dat het overeen komt met je persoonlijke situatie.

Bepaal de afschrijving over de periode dat je de auto verwacht te hebben, bepaal het aantal kilometers wat je per jaar gaat rijden en daarbij het verbruik van je auto. Wat is de wegenbelasting en bereken wat een onderhoudsbeurt kost, een jaarlijkse keuring, winterbanden en hoe vaak je dit in die periode nodig hebt.

Hoe ver kom je met 5 liter benzine?

Deze rekensom kunt u gebruiken – In de meeste gevallen zit er 5 à 6 liter brandstof in de reservetank. Volgens een vaak aangehaalde vuistregel kunt u daar nog ongeveer 50 kilometer mee rijden. Als u de inhoud van uw brandstoftank en het verbruik van uw auto paraat heeft, kunt u uitrekenen wat voor uw auto geldt.

Als u de auto voltankt zodra het brandstoflampje oplicht, kunt u de getankte liters aftrekken van de totale tankinhoud.80 liter tankinhoud min 75 getankte liters maakt bijvoorbeeld 5 liter. Die 5 liter vermenigvuldigt u met 100 en deelt u door het verbruik van uw auto (aantal verbruikte liters per 100 kilometer).

Heeft u bijvoorbeeld een zuinige auto die 6 liter nodig heeft voor 100 kilometer? Dan krijgen we de volgende rekensom: 5 maal 100 maakt 500, gedeeld door 6 maakt 83,3. In dit geval kunt u dus nog 83 kilometer doorrijden als uw brandstoflampje op begint te lichten.

Hoe ver kan je rijden met 5 liter benzine?

Als deze op nul staat ​​is er nog een ‘reservetank’ met – meestal – vijf liter brandstof. Hiermee kan in de regel nog zo’n 50 kilometer gereden worden. Maar hoe ver je er daadwerkelijk mee komt, hangt af van het automodel en jouw persoonlijke rijstijl.

Hoe bereken ik het verbruik?

Energieverbruik berekenen formule – Heb je alle getallen bij de hand? Dan kun je het energieverbruik per apparaat berekenen met de volgende formule:

Aantal uren per dag dat je een apparaat gebruikt X het aantal dagen dat je het apparaat per jaar gebruikt X (het vermogen van het apparaat* / 1000) = het jaarlijkse energieverbruik van een apparaat in kWh.

* Het vermogen van een apparaat is hoeveel energie een apparaat per seconde gebruikt. De eenheid die hiervoor gehanteerd wordt is Watt (W).

Hoeveel km rijdt mijn auto?

Vul uw tank helemaal en zet uw dagteller bij vertrek op nul of noteer de kilometerstand. Vul na de rit de tank weer en kijk hoeveel liter u verbruikt heeft en hoeveel kilometer u gereden heeft. Deel de afgelegde kilometers door het aantal liters, de uitkomst is het verbruik.

Hoeveel moet ik vragen per km?

Hoeveel bedraagt mijn kilometervergoeding als zelfstandige in 2023? – Als zelfstandige hebt u de mogelijkheid om uw klant een kilometervergoeding aan te rekenen. In dat geval wordt het als omzet beschouwd, en moet u als ondernemer BTW over de omzet betalen.

Dat betekent dat u ook BTW moet berekenen over de kilometervergoeding. De meeste zelfstandigen rekenen een kilometervergoeding van €0,20 tot €0,30 per afgelegde kilometer. Houd er rekening mee dat alles boven €0,21 per kilometer belast wordt. Als u dus €0,30 per kilometer rekent, moet u over €0,09 inkomstenbelasting betalen.

You might be interested:  Hypotheek Voor Recreatiewoning Berekenen

Algemeen wordt aangenomen dat u maar € 0,21 per kilometer mag aanrekenen, maar dat is niet waar, u kunt uw klanten meer of minder aanrekenen dan het officiële tarief van € 0,21 (bedenk wel dat alles daarboven belast zal worden). 1 000 000+ gebruikers vertrouwen ons

Hoeveel vragen per km vergoeding?

Forfaitaire kilometervergoeding – Gaat je werknemer pakweg op bezoek bij een klant met zijn privéwagen? Dan moet je hem of haar als werkgever vergoeden voor die verplaatsing. De nieuwe forfaitaire, maximale kilometervergoeding hiervoor bedraagt sinds 1 juli 2021 0,3707 euro per kilometer.

ofwel betaal je het juiste bedrag terug, aan de hand van stukken die je werknemer voorlegt; ofwel ken je een forfaitair bedrag toe per kilometer.

Hoeveel reiskosten krijg je vergoed?

De hoogte van uw reiskostenvergoeding hangt af van de afspraken met uw werkgever. Kijk in uw contract welke kosten uw werkgever betaalt. Staat de reiskostenvergoeding in uw cao, bedrijfsregeling of personeelshandboek? Dan staat daarin hoeveel reiskostenvergoeding u krijgt.

Wat is de formule van benzine?

2003, textiel, kippengaas, leren herenschoenen, acrylverf op grenenhout, kunstenaar: Jacobine Feekes (mede-oprichter kunstbus) De fossiele brandstof aardolie wordt voor het grootste gedeelte gebruikt als brandstof voor het gemotoriseerd verkeer. Eerst wordt de olie omgezet in benzine, Benzine als motorbrandstof bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen (organisch chemische verbindingen van waterstof (H) en koolstof (C)) met doorgaans 4 tot circa 12 koolstofatomen. Uitstoot bij benzine Gemiddeld genomen kun je zeggen dat de formule C 8 H 18 (octaan) voldoet voor benzine, Per molecuul benzine heb je bij volledige verbranding een aantal moleculen zuurstof nodig. Aan benzine die als brandstof gebruikt wordt, worden additieven toegevoegd, onder andere om te voorkomen dat de motor gaat kloppen. De molmassa en dichtheid van octaan is 114,2 g / mol en,7 g /ml. Hebben we nu 1 liter benzine, dan is dat 700 g octaan. En dus 6,13 mol octaan. Octaan bevat 8 koolstofatomen. Nemen we aan dat dat volledig verbrandt, dan wordt dat 8 * 6,13 mol = 49, mol koolstof en dus ook 49, mol koolstofdioxide, Om deze koolstof te verbranden tot CO 2 is zuurstof nodig. Koolstofdioxide heeft weer een molmassa van 44,01 g / mol, Omgerekend stoten we dus 2156 g koolstofdioxide per liter octaan uit. Bij de verbranding van 357 liter benzine komt dus een ton CO 2 vrij. Dat is bij een gemiddelde benzineauto van 1 op 15 dus per ongeveer 5355 km. Dit is echter maar een gedeelte van de totale hoeveelheid CO 2 die benzine als product veroorzaakt. Volgens de well-to-wheelmethodiek wordt alle CO 2 die ontstaat bij het opsporen, produceren, raffineren, transporteren en opslaan van benzine, toegerekend aan de CO 2 -uitstoot van benzine, Dat kan wel zo’n 30% bedragen en daarmee komt de uitstoot op 2803g CO 2 per liter benzine, Uitlaatgasemissie Bij de verbranding van benzine in een automotor ontstaan er naast de verbrandingsproducten als CO 2 en waterdamp ook schadelijke en milieuvervuilende verbrandingsproducten als: • koolmonoxide ( CO, een reukloos en zeer giftig gas) • stikstofoxiden (NO x, in het bijzonder stikstofmonoxide (NO) dat bij hoge verbrandingstemperaturen ontstaat, en stikstofdioxide (NO 2 ) dat de ademhalingsorganen prikkelt) • koolwaterstoffen (C n H m ; hieronder vallen organische verbindingen als C 2 H 4, C 2 H 6, C 3 H 8, C 4 H 10, enz.; hiervan zijn enkele prikkelend en enkele ook kankerverwekkend). In dieselmotoren ontstaat bovendien nog zwaveldioxide (SO 2 ) en zwaveltrioxide (SO 3 ). Dit ontstaat in mindere mate in benzinemotoren, omdat benzine een laag zwavelgehalte heeft. Over de “onschadelijkheid” van CO 2 nog het volgende: In de buitenlucht zal het gehalte door de sterke ventilatie niet snel oplopen, maar in gesloten ruimten kan dat wel het geval zijn. Sinds 1993 moet in nieuwe auto’s vóór de uitlaat een zogenaamde ‘katalysator’ ingebouwd zijn. Door de katalysator wordt de hoeveelheid schadelijke verbrandingsproducten met circa 90% verminderd. De katalysator in de auto zorgt ervoor dat koolstofmonoxide en de koolwaterstoffen worden omgezet in de onschadelijke verbindingen CO 2 en water, Daarnaast worden de stikstofoxiden (NO x ) gereduceerd tot elementaire stikstof (N 2 ). Hierbij treden de volgende reacties op: 2CO( g ) + O 2 ( g ) →2CO 2 ( g ) 4C n H m ( g ) + (4n + m)O 2 ( g ) → 4nCO 2 ( g ) + 2mH 2 O( g ) 2NO( g ) + 2CO( g ) → 2CO 2 ( g ) + N 2 ( g ) Doordat de verhouding tussen de hoeveelheid ingespoten brandstof en lucht varieert, zal ook de samenstelling van de verbrandingsgassen variëren. Om in een verbrandingsmotor 1 kg benzine geheel te verbranden is circa 14 kilogram lucht nodig (ongeveer 11 m 3 ). De verhouding tussen de feitelijk toegevoerde hoeveelheid lucht en de hoeveelheid lucht die theoretisch voor de verbranding nodig is, wordt de luchtovermaatfactor of het lambdagetal genoemd (met het symbool λ). In formulevorm: λ = (werkelijke lucht/brandstofverhouding)/(stoechiometrische lucht/brandstofverhouding) De zogenaamde stoechiometrische lucht/brandstofverhouding voor normale benzine is 14,7:1. Voor superbenzine is de verhouding 14,8:1. Wanneer geldt dat λ=1 wordt er een hoeveelheid lucht toegevoerd waarbij de verbranding optimaal verloopt. Maar het blijkt zo te zijn dat een verbrandingsmotor zijn hoogste vermogen levert wanneer geldt dat,9 < λ < 1, (wanneer er dus circa 10% minder lucht wordt toegevoerd; men spreekt dan van een 'rijk mengsel'). Een nadeel hierbij is echter dat dan in de uitlaatgassen de hoeveelheden koolwaterstoffen (C m H n ) en koolmonoxide ( CO ) zeer hoog zijn. De hoeveelheid NO x is daarentegen relatief laag. Het laagste brandstofverbruik treedt op bij een luchtoverschot van ca.10% (λ =1,1). Hierbij komen bovendien de laagste concentraties C m H n en CO vrij, maar een hoge concentratie aan NO x, Om ervoor te zorgen dat de uitlaatgassen tijdens het rijden een constante samenstelling hebben, wordt met behulp van een zogenaamde lambadasonde de hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen gemeten, voordat deze naar de katalysator gaan. Aan de hand van de gemeten hoeveelheid zuurstof wordt de verhouding toegevoerde lucht / brandstof in de carburateur of het injectiesysteem elektronisch aangepast. Het meten van uitlaatgassen Tijdens de APK-keuring van auto's, vindt een zogenaamde viergasmeting plaats. Hiermee wordt vastgesteld of de wettelijke normen voor uitlaatgasemissie niet worden overschreden. Daarnaast geeft de viergasmeting inzicht in het functioneren van de motor. Bij de viergasmeting worden de concentraties van de volgende vier uitlaatgassen gemeten: • CO ( koolmonoxide ) wordt gemeten in procenten van het totale volume, Omdat CO het resultaat is van onvolledige verbranding, betekent de aanwezigheid van CO dat de verbrandingsruimte te veel brandstof ontvangt en naar verhouding te weinig lucht. Bovendien is het inademen van CO dodelijk voor mens en dier, Daarom moet de gemeten CO -waarde in de uitlaatgassen laag zijn. • CO 2 ( koolstofdioxide ) wordt gemeten in procenten van het totale volume, CO 2 is het resultaat van een volledige verbranding, dus hoe hoger de CO 2 -waarde, des te beter is de verbranding. De CO 2 -waarde moet daarom zo hoog mogelijk zijn. • C m H n ( koolwaterstoffen ) worden gemeten in ppm (parts per million). C m H n zijn de onverbrande mengseldelen, in feite brandstof die niet verbrand is. Bovendien zijn koolwaterstoffen giftig. De C m H n -waarde moet zo laag mogelijk zijn. • O 2 ( zuurstof ) wordt gemeten in procenten van het totale volume, O 2 is nodig om de verbranding te starten en gaande te houden, en is niet giftig. De O 2 -waarde in de uitlaatgassen moet zo laag mogelijk zijn. De jaarlijkse CO 2 -productie van een gemiddelde personenauto die 20.000 km per jaar rijdt is well-to-wheel circa 3700 kg CO 2, Om deze 3700 kg CO 2, die de auto in één jaar produceert, te kunnen verwerken, moeten 25 bomen 30 jaar lang groeien! Creative Commons bronnen: • http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/a8381/b502a/75629/13b5f/9fef1/nlt3-v118-CO2-opslag-versie1-3-Mei-2015.pdf - CO2-opslag : Zin of onzin?

You might be interested:  Current Ratio Berekenen

Wat betekent 1 op 20 verbruik?

Hoe bereken je benzinekosten? – Je benzinekosten berekenen is eigenlijk heel eenvoudig. Je auto loopt bijvoorbeeld 1 op 20, dat betekent dat je auto 20 kilometer kan rijden op 1 liter brandstof. Geeft je auto het verbruik in liters aan dan betekent het dat je auto zoveel liter brandstof nodig heeft om 100 kilometer af te leggen.

Geeft je auto bijvoorbeeld 9/100 aan dan moet je 100 door 9 delen. Het getal wat er dan uitkomt is de hoeveelheid kilometers die je kan rijden met 1 liter brandstof. In het geval van het voorbeeld hierboven dus ongeveer 11 kilometer met elke liter brandstof. Een zuinige auto kan dus al een hoop verschil maken.

Meer lezen over zuinige auto’s

Wat is de prijs van brandstof?

Officieel tarief van de aardolieproducten in euro (incl. btw), laatste bijwerking:

Benzine 95 RON E10 1,7450 euro/l
Benzine 98 RON E5 1,9440 euro/l
Diesel B7 1,7220 euro/l
Gasolie verwarming 50S (minder dan 2000 l) 0,8702 euro/l
Gasolie verwarming 50S (vanaf 2000 l) 0,8327 euro/l