Break Even Omzet Berekenen

Break Even Omzet Berekenen
Dekken.  Break even omzet = break even afzet x verkoopprijs.

Hoe bereken je de break-even omzet?

Break-even punt: de situatie waarin de totale opbrengsten of omzet ( TO = verkoopprijs x afzet = P x q ) precies gelijk zijn aan de totale kosten (TK).

Wat is het break-even omzet?

Break Even Sales | Explained with Example

Je break-even punt: wat het is en hoe je het berekent Het break-even punt (break-even point): je kunt er niet omheen als je wil weten in welke richting je met je onderneming moet gaan. Wil je weten wat het is en hoe je het break-even punt berekent? We leggen het uit in deze blog. Dit is wat je terugvindt: Het break-even punt van een onderneming is de omzet die een bedrijf moet genereren om in financieel evenwicht te zijn.

Op het break-even punt zijn de kosten en de opbrengsten voor een onderneming gelijk. De onderneming maakt op het break-even punt geen winst of verlies met de productie en de verkoop van een product. Zit je boven deze drempel, dan is dat een goed teken. Onder deze waarde is je onderneming niet winstgevend.

Om het break-even punt aan te geven, is het handig om het over een bepaalde periode te laten zien, zodat je weet wanneer je daar op uitkomt. Nu vraag je je misschien af waarom het break-even punt belangrijk is. Je onderneming biedt producten of diensten en om deze producten te verkopen, moet je eerst kosten maken.

 • Denk hierbij aan loonkosten, de huur van je pand, de inkoop en als je zelf produceert je machines.
 • Om uit deze kosten te komen, moet jouw onderneming dus een bepaald aantal producten tegen een bepaalde prijs verkopen.
 • Heb je een x-aantal producten verkocht waarmee je precies uit de kosten bent, maar nog geen winst maakt, wordt het break-even punt genoemd.

Nogmaals: hierbij zijn de totale opbrengsten en de totale kosten gelijk. Maar ook is het goed het break-even punt te analyseren als je bijvoorbeeld een nieuw product of dienst wilt verkopen, of de prijs van een bestaand product wilt aanpassen. Stel dat je de prijs wilt verlagen, hoeveel producten moet je dan gaan verkopen om break-even te draaien? Voor iedere ondernemer is het goed om het break-even punt voor ogen te hebben.

 • Stel dat je in de start-up fase bent van je onderneming, dan kun je vooraf berekeningen maken om te bepalen op welk punt je straks de vruchten van je harde werken gaat plukken.
 • En als je aan het roer staat van een al gevestigde onderneming, stelt de berekening je in staat om de te bereiken doelstellingen te onderstrepen en koers voor de komende tijd te kiezen.

Geldverstrekkers als banken kijken ook graag naar het break-even punt als je bijvoorbeeld op zoek bent naar financiering. Het zijn vrij concrete cijfers die je voor een lening of krediet een stap verder kunnen helpen. Zorg er dus voor dat je al je cijfers op orde hebt, zodat je vooruit kunt kijken.

Hoe bereken je de BEO?

Om de break-evenafzet (BEA) en de break-evenomzet (BEO) te berekenen, is het handig de volgende schema’s te gebruiken: ( met verzonnen percentages en bedragen ). BEA = € 300.000/€ 6 = 50 000 stuks en BEO = 50 000 x € 40 = € 2.000.000.

You might be interested:  Draagkrachtnorm Private Lease 2021 Berekenen

Hoe bereken je de break-even omzet en afzet?

Break-even punt: de situatie waarin de totale opbrengsten of omzet ( TO = verkoopprijs x afzet = P x q ) precies gelijk zijn aan de totale kosten (TK).

Hoe bereken je de VK?

Stel, een bedrijf verkoopt 200 producten voor €30,- per stuk. Dan krijg je: TO = €30,- x 200 = €6.000,-. Oftewel, het bedrijf heeft een totale opbrengst van €6.000,-. De winst, ook wel ‘totaal resultaat’ genoemd, is te berekenen door de totale kosten van de totale omzet te halen.

Hoe bereken je de maximale totale omzet?

Het hangt namelijk van best wat dingen af! Zo is bijvoorbeeld de marktvorm waarin de aanbieder opereert enorm belangrijk. – Het wisselt namelijk per marktvorm hoeveel invloed een aanbieder heeft op de hoogte van de prijs. We zetten hier twee type marktvormen voor je op een rijtje; volkomen en onvolkomen concurrentie.

Volkomen concurrentie Als een aanbieder zich op een markt van volkomen concurrentie bevindt, dan heeft deze aanbieder geen invloed op de prijs. De prijs staat namelijk vast op een markt van volkomen concurrentie. De omzet (TO) neemt dus met dezelfde prijs toe voor elk product dat de aanbieder verkoopt.

Stel dat de marktprijs 10 euro per stuk is, een aanbieder verkoopt 1.000 stuks. De totale omzet kun je dan berekenen door _prijs _ afzet* te doen. In dit geval zal de totale omzet dan 10.000 euro (10 * 1000) zijn.

Hoe maak je een break-even in Excel?

Aanmaken van de break-even grafiek – U maakt de grafiek als volgt aan:

Markeer cellen A1 tot en met D201. Uit het lint kiest u: Invoegen > Grafieken > Alle grafieken > Aanbevolen grafieken > Lijn > OK ( Insert > Charts > All Charts > Recommended Charts > Line ).

Wat is MO en MK?

Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie – Volkomen concurrentie betekent een markt met veel aanbieders en veel vragers. Alle aanbieders bieden hetzelfde product aan en dit product is homogeen. Dit betekent dat consumenten geen onderscheid maken tussen producten van verschillende aanbieders.

 • Hierdoor hebben zowel de vragers als de aanbieders geen invloed op de prijs van een product.
 • Bij volkomen concurrentie bereken je de maximale winst door Marginale Opbrengst (MO) – Marginale Kosten (MK) te doen.
 • De marginale opbrengst is de opbrengst van één product.
 • Dit is dus de verkoopprijs.
 • De marginale kosten zijn de kosten die het maken van dit ene product met zich meebrengt.

Zolang de marginale kosten van een product lager liggen dan de opbrengst van datzelfde product, stijgt je winst. De maximale winst behaal je dus bij MO = MK, oftewel de marginale opbrengst is gelijk aan de marginale kosten. Omdat bij volkomen concurrentie de aanbieder geen invloed heeft op de prijs, betekent dit dat de aanbieder zijn product altijd zal aanbieden voor de evenwichtsprijs.

Dit geldt voor alle producten. De hoeveelheid maakt hierbij niet uit. Dit betekent dat de prijs (P) altijd gelijk is aan de gemiddelde opbrengst (GO). Ook de MO van elk product is gelijk. Daarom geldt bij het berekenen van de winstmaximalisatie in volkomen concurrentie P=GO=MO. Om de maximale winst vervolgens te berekenen maak je gebruik van twee grafieken.

In de eerste grafiek zet je het collectieve aanbod af tegen de collectieve vraag. Op het snijpunt van deze twee lijnen vind je de evenwichtsprijs. In de andere grafiek teken je de MO-lijn op de hoogte van de evenwichtsprijs. De aanbieder zal bij volkomen concurrentie het product immers altijd aanbieden voor deze prijs.

In deze grafiek teken je ook een lijn voor de MK. We weten nu dat je de maximale winst behaald als MO gelijk is als MK. Zoek daarom het snijpunt tussen deze twee lijnen. In dezelfde grafiek teken je ook een lijn voor de gemiddelde totale kosten (GTK). Bekijk wat de waarde van de GTK is bij het snijpunt van de MO en MK lijnen.

Nu weet je hoe hoog de gemiddelde totale kosten zijn bij het produceren van de optimale hoeveelheid. Daarom kun je nu de formule invullen en de maximale winst berekenen. De formule is: Maximale winst = (p* – GTK) x q* Hierin is p* de evenwichtsprijs, GTK zijn de gemiddelde totale kosten en q* is de evenwichtshoeveelheid.

You might be interested:  Benzine Per Km Berekenen

Hoe bereken je de break-even afzet bedrijfseconomie?

De afzet waarbij de kosten van de organisatie gelijk zijn aan de opbrengsten. De onderneming maakt bij de break even afzet geen winst en geen verlies. Je kan de break even afzet ook bepalen door de constante kosten te delen door de dekkingsbijdrage. Wat is break even omzet? De omzet waarbij er geen winst is. De omzet is dan dus gelijk aan de kosten.

Wat is het verschil tussen Bea en BEO?

De hoeveelheid waarbij de kosten precies gedekt zijn wordt break-even afzet (BEA) genoemd en de waarde waarbij de kosten precies gedekt zijn wordt break even omzet (BEO) genoemd.

Wat is het verschil tussen omzet en afzet?

Verschil tussen afzet en omzet – Verwar afzet niet met omzet. De omzet verwijst naar de totale waarde van alle verkochte producten, terwijl afzet alleen betrekking heeft op het totale aantal verkochte eenheden gedurende een periode. De afzet is daarmee slechts een deel van de omzet.

Hoe maak je een break-even analyse?

Break-even punt – Om het break-even punt te vinden moeten de totale kosten en totale opbrengsten aan elkaar gelijk gesteld worden. Hiermee kan je wiskundig berekenen tegen welke hoeveelheid en prijs een break-even punt bereikt wordt. TO = TK of p × q = a × q + TCK Grafiek Je kan ook met behulp van een grafiek het break-even punt vinden. Daarvoor moeten de lijnen van de formules van de totale opbrengsten en totale kosten elkaar snijden: Even oefenen Wil jij checken of jij het break-even punt nu helemaal begrijpt? Maak dan de twee onderstaande oefenopgaves!

 1. Leg uit waarom het voor een bedrijf handig is om te weten waar het break-even punt ligt.
 2. Gegeven zijn de formules TO = 3,20Q en TK = 50000 + 0,70Q. Bereken de break-evenafzet.

Andere bezoekers keken ook naar: Wat is de hypotheekrenteaftrek en hoe werkt het? Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Kostprijs berekenen: hoe doe je dat en waar gebruik je het voor? Tekenen van een vraag- en aanbodlijn: hoe zat dat ook alweer? Marktprijs en omzet

Wat is de maximale omzet?

Maximale omzet: de productie-omvang waarbij de producent de meeste omzet haalt. Maximale totale winst: de productie-omvang waarbij de producent de meeste winst behaalt.

Waar ligt het break-even punt?

Economie: Break-even punt Het break-even punt is het punt waarin de totale opbrengsten (TO) precies gelijk zijn aan de totale kosten (TK) van een onderneming. In het break-even punt maakt een onderneming geen winst of verlies. Een uitlegvideo over de break-even analyse (in een grafiek en in formules). © Cumulus 2023 • • • • begrippen: / : Economie: Break-even punt

Wat zijn de constante kosten?

Wat zijn vaste kosten en variabele kosten? – Vaste kosten zijn kosten die niet veranderen als er meer of minder wordt geproduceerd. Ze worden ook wel constante kosten genoemd. Een voorbeeld van vaste kosten is de huur van een bedrijfspand: het maakt niet uit hoeveel producten er in het pand geproduceerd worden, de huur is hetzelfde.

 1. Als het pand zou worden uitgebreid en de huur omhoog zou gaan, zouden de vaste kosten wel stijgen.
 2. Variabele kosten zijn kosten die afhangen van de productie.
 3. Als er meer wordt geproduceerd zijn de kosten hoger en als er minder geproduceerd wordt zijn die lager.
 4. Een voorbeeld hiervan is de inkoop van grondstoffen: hoe meer brood een bakker produceert, hoe hoger de inkoopkosten van meel worden.
You might be interested:  Rabobank Persoonlijke Lening Berekenen

Een ander voorbeeld van variabele kosten is loonkosten. Hoe meer er wordt gewerkt, hoe meer uren er worden uitbetaald. Je kunt de totale variabele kosten (TVK) uitrekenen door de variabele kosten per product te vermenigvuldigen met het aantal producten:

 • TVK = VK × Q
 • Als je de totale constante kosten (TCK) en de totale variabele kosten (TVK) bij elkaar optelt krijg je de totale kosten (TK) :
 • TK = TCK + TVK

Hoe bereken je MK en Mo?

Marginale opbrengsten (MO) In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt: MO voor marginale opbrengsten ΔTO (delta) voor verandering van de totale opbrengst Δq (delta) voor verandering van de hoeveelheid (quantity) De marginale opbrengsten zijn de extra opbrengsten die je hebt als je een product extra verkoopt.

marginale opbrengsten = extra totale opbrengsten extra verkochte producten ofwel MO = ΔTO Δq Voor een overzicht voor alle variabelen zoals deze, ga naar het,

: Marginale opbrengsten (MO)

Hoe weet je MK?

Marginale kosten (MK) In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt: MK voor marginale kosten ΔTK (delta) voor verandering van de totale kosten Δq (delta) voor verandering van de hoeveelheid (quantity) De marginale kosten zijn de extra kosten die je hebt als je een product extra verkoopt.

marginale kosten = extra totale kosten extra verkochte producten ofwel MK = ΔTK Δq Voor een overzicht voor alle variabelen zoals deze, ga naar het,

: Marginale kosten (MK)

Is MK de afgeleide van TK?

Wiskundig gezien ‘zijn/is?’ de marginale kosten MK gewoon de afgeleide van de totale kosten TK (vaste en variabele kosten).

Hoe bereken je de break-even afzet bedrijfseconomie?

De afzet waarbij de kosten van de organisatie gelijk zijn aan de opbrengsten. De onderneming maakt bij de break even afzet geen winst en geen verlies. Je kan de break even afzet ook bepalen door de constante kosten te delen door de dekkingsbijdrage. Wat is break even omzet? De omzet waarbij er geen winst is. De omzet is dan dus gelijk aan de kosten.

Hoe bereken je de maximale totale omzet?

Het hangt namelijk van best wat dingen af! Zo is bijvoorbeeld de marktvorm waarin de aanbieder opereert enorm belangrijk. – Het wisselt namelijk per marktvorm hoeveel invloed een aanbieder heeft op de hoogte van de prijs. We zetten hier twee type marktvormen voor je op een rijtje; volkomen en onvolkomen concurrentie.

 • Volkomen concurrentie Als een aanbieder zich op een markt van volkomen concurrentie bevindt, dan heeft deze aanbieder geen invloed op de prijs.
 • De prijs staat namelijk vast op een markt van volkomen concurrentie.
 • De omzet (TO) neemt dus met dezelfde prijs toe voor elk product dat de aanbieder verkoopt.

Stel dat de marktprijs 10 euro per stuk is, een aanbieder verkoopt 1.000 stuks. De totale omzet kun je dan berekenen door _prijs _ afzet* te doen. In dit geval zal de totale omzet dan 10.000 euro (10 * 1000) zijn.

Wat wordt er bedoeld met de break-even afzet?

Wat is het break even afzet? De break – even afzet, of het break – even punt, is het punt waarop je evenveel verdient als de hoeveelheid kosten die je hebt gemaakt. In feite betekent de break – even afzet, dat je quitte speelt. Als je op het break – even punt zit, verdien je geen geld, maar verlies je ook geen geld.

Wat is de formule van TCK?

De variabele kosten per product vermenigvuldigd met de afzet (q) plus de totale constante kosten (TCK)