Break Even Punt Berekenen

Break Even Punt Berekenen
Eenheden: –

Het break-evenpunt in eenheden berekenen vertelt je hoeveel eenheden van je product je moet verkopen om het break-evenpunt te bereiken. Het berekenen van het break-evenpunt in eenheden: break-evenpunt = vaste kosten / (verkoopprijs – verkoopkosten)

Ofwel: je vaste kosten worden gedeeld door het verschil tussen de eenheidsprijs en de variabele kosten per eenheid. Het verschil tussen de verkoopprijs en de variabele kosten per eenheid staat bekend als contributiemarge. Voorbeeld: het product kost €50, de variabele kosten per eenheid zijn €25 en je vaste kosten bedragen €12.500.

Hoe bereken je het break-even afzet?

Wat heb ik nodig om de break-even afzet te berekenen? – Voor een break-even analyse bereken je eerst de totale kosten. Dit zijn de totale constante kosten plus de totale variabele kosten, zoals inkoopkosten en voorraadkosten, Ook moet je de totale opbrengst weten.

Hoe krijg je break-even?

Break-even punt – Om het break-even punt te vinden moeten de totale kosten en totale opbrengsten aan elkaar gelijk gesteld worden. Hiermee kan je wiskundig berekenen tegen welke hoeveelheid en prijs een break-even punt bereikt wordt. TO = TK of p × q = a × q + TCK Grafiek Je kan ook met behulp van een grafiek het break-even punt vinden. Daarvoor moeten de lijnen van de formules van de totale opbrengsten en totale kosten elkaar snijden: Even oefenen Wil jij checken of jij het break-even punt nu helemaal begrijpt? Maak dan de twee onderstaande oefenopgaves!

 1. Leg uit waarom het voor een bedrijf handig is om te weten waar het break-even punt ligt.
 2. Gegeven zijn de formules TO = 3,20Q en TK = 50000 + 0,70Q. Bereken de break-evenafzet.
You might be interested:  Bpm 2023 Berekenen

Andere bezoekers keken ook naar: Wat is de hypotheekrenteaftrek en hoe werkt het? Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Kostprijs berekenen: hoe doe je dat en waar gebruik je het voor? Tekenen van een vraag- en aanbodlijn: hoe zat dat ook alweer? Marktprijs en omzet

Wat is de formule van TK?

Variabele kosten zijn kosten die wel veranderen, als er meer of minder wordt verkocht of geproduceerd, bijvoorbeeld de grondstofkosten. De totale kosten bestaan uit de totale variabele kosten en de totale constante kosten: totale kosten (TK) = totale variabele kosten (TVK) + totale constante kosten (TCK).

Hoe bereken je de variabele kosten per stuk?

De formule voor de totale variabele kosten (TVK) is: TVK = variabele kosten per stuk x afzet, ook wel: TVK = V x Q. De afzet is het aantal producten en/of diensten geleverd door het bedrijf.

Wat is de formule van totale kosten?

De totale kosten kunnen worden berekend als: De totale variabele kosten (TVK) plus de totale constante kosten (TCK) De variabele kosten per product vermenigvuldigd met de afzet (q) plus de totale constante kosten (TCK)

Hoe bereken je t fysica?

Formules trillingen & golven

Harmonische trilling (kracht) F = -C·u
Maximale snelheid (harmonische trilling) v max = 2πA/T
Massa-veersysteem T = 2π·√(m/C)
Slinger T = 2π·√(L/g)
Golfsnelheid v = f ·λ

Waarom een break-even analyse?

Handig financieel instrument – De break even analyse (BEA) is een handig instrument om te beslissen of een bedrijf een product wel of niet moet gaan produceren en verkopen. Daarnaast kan het break even point (BEP) worden berekend, wat ook wel het kritisch punt wordt genoemd.

You might be interested:  Overuren Berekenen Netto

Hoe bereken je de maximale winst?

Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie – Volkomen concurrentie betekent een markt met veel aanbieders en veel vragers. Alle aanbieders bieden hetzelfde product aan en dit product is homogeen. Dit betekent dat consumenten geen onderscheid maken tussen producten van verschillende aanbieders.

 • Hierdoor hebben zowel de vragers als de aanbieders geen invloed op de prijs van een product.
 • Bij volkomen concurrentie bereken je de maximale winst door Marginale Opbrengst (MO) – Marginale Kosten (MK) te doen.
 • De marginale opbrengst is de opbrengst van één product.
 • Dit is dus de verkoopprijs.
 • De marginale kosten zijn de kosten die het maken van dit ene product met zich meebrengt.

Zolang de marginale kosten van een product lager liggen dan de opbrengst van datzelfde product, stijgt je winst. De maximale winst behaal je dus bij MO = MK, oftewel de marginale opbrengst is gelijk aan de marginale kosten. Omdat bij volkomen concurrentie de aanbieder geen invloed heeft op de prijs, betekent dit dat de aanbieder zijn product altijd zal aanbieden voor de evenwichtsprijs.

Dit geldt voor alle producten. De hoeveelheid maakt hierbij niet uit. Dit betekent dat de prijs (P) altijd gelijk is aan de gemiddelde opbrengst (GO). Ook de MO van elk product is gelijk. Daarom geldt bij het berekenen van de winstmaximalisatie in volkomen concurrentie P=GO=MO. Om de maximale winst vervolgens te berekenen maak je gebruik van twee grafieken.

How to Calculate Break Even Point in Sales Revenue (Learn the Easy Way)

In de eerste grafiek zet je het collectieve aanbod af tegen de collectieve vraag. Op het snijpunt van deze twee lijnen vind je de evenwichtsprijs. In de andere grafiek teken je de MO-lijn op de hoogte van de evenwichtsprijs. De aanbieder zal bij volkomen concurrentie het product immers altijd aanbieden voor deze prijs.

 • In deze grafiek teken je ook een lijn voor de MK.
 • We weten nu dat je de maximale winst behaald als MO gelijk is als MK.
 • Zoek daarom het snijpunt tussen deze twee lijnen.
 • In dezelfde grafiek teken je ook een lijn voor de gemiddelde totale kosten (GTK).
 • Bekijk wat de waarde van de GTK is bij het snijpunt van de MO en MK lijnen.
You might be interested:  Autoverzekering Berekenen Centraal Beheer

Nu weet je hoe hoog de gemiddelde totale kosten zijn bij het produceren van de optimale hoeveelheid. Daarom kun je nu de formule invullen en de maximale winst berekenen. De formule is: Maximale winst = (p* – GTK) x q* Hierin is p* de evenwichtsprijs, GTK zijn de gemiddelde totale kosten en q* is de evenwichtshoeveelheid.

Wat is het verschil tussen break-even omzet en afzet?

Wat is de Break-Even-Analyse? – De break-even-analyse is een instrument om te beslissen of een bedrijf een product moet gaan produceren en verkopen of niet? Het break-even point, ook wel ‘dood punt’ of ‘kritisch punt ‘ genoemd, is de afzet (of omzet) waarbij de totale opbrengsten gelijk is aan de totale kosten.