Bso Uren Per Maand Berekenen

Bso Uren Per Maand Berekenen
Neem je (ook) voorschoolse opvang af, dan rekenen we het aantal uur vanaf 07.30u (of 07.00u bij vervroeging) totdat de school begint. Dit doen we keer 40 schoolweken. Dat delen we vervolgens door 12 maanden. Zo krijgen we het gemiddelde aantal uur per maand.

Hoe bereken je BSO uren?

Rekenvoorbeeld opvanguren buitenschoolse opvang –

Totaalpakket / 52 weken: Schoolweken opvangtijd 15:00 tot 18:30 uur is 3,5 uur per dag. Vakantieweken opvangtijd 08:00 tot 18:30 uur is 10,5 uur per dag.

3,5 uur x 40 schoolweken = 140 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.10,5 uur x 12 vakantieweken = 126 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.140 uur + 126 uur = 266 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.266 uur / 12 maanden = 22,17 uur per maand voor 1 dag opvang per week.

Hoeveel opvanguren per maand?

Kinderopvangtoeslagtabel 2020 – Bekijk hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat u bij de kinderopvang opneemt vergoed krijgt. Daarbij geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat u vergoed kunt krijgen (maximaal 230 uur per kind).

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
lager dan € 19.890 96,0% 96,0%
€ 19.891 € 21.215 96,0% 96,0%
€ 21.216 € 22.537 96,0% 96,0%
€ 22.538 € 23.863 96,0% 96,0%
€ 23.864 € 25.188 96,0% 96,0%
€ 25.189 € 26.512 95,6% 95,7%
€ 26.513 € 27.836 94,5% 95,5%
€ 27.837 € 29.156 93,5% 95,3%
€ 29.157 € 30.581 92,6% 95,1%
€ 30.582 € 32.004 92,0% 95,0%
€ 32.005 € 33.430 91,0% 94,8%
€ 33.431 € 34.853 90,5% 94,6%
€ 34.854 € 36.280 89,7% 94,6%
€ 36.281 € 37.704 88,9% 94,6%
€ 37.705 € 39.161 88,3% 94,6%
€ 39.162 € 40.622 87,5% 94,6%
€ 40.623 € 42.082 86,8% 94,6%
€ 42.083 € 43.542 86,1% 94,6%
€ 42.543 € 45.004 85,2% 94,6%
€ 45.005 € 46.465 84,7% 94,6%
€ 46.466 € 47.924 83,9% 94,6%
€ 47.925 € 49.385 83,3% 94,6%
€ 49.386 € 50.981 82,4% 94,6%
€ 50.982 € 54.110 80.9% 94,6%
€ 54.111 € 57.238 80,1% 94,2%
€ 57.239 € 60.368 79,0% 93,6%
€ 60.369 € 63.499 76,8% 93,2%
€ 63.500 € 66.627 74,5% 92,9%
€ 66.628 € 69.758 72,3% 92,2%
€ 69.759 € 72.887 69,9% 91,7%
€ 72.888 € 76.016 67,6% 91,2%
€ 76.017 € 79.148 65,4% 90,5%
€ 79.149 € 82.276 63,1% 90,0%
€ 82.277 € 85.408 60.9% 89.6%
€ 85.409 € 88.537 58,4% 89,3%
€ 88.538 € 91.665 56,2% 88,6%
€ 91.666 € 94.795 54,0% 88,2%
€ 94.796 € 97.987 51,6% 87,7%
€ 97.988 € 101.192 49,6% 87,0%
€ 101.193 € 104.397 47,5% 86,5%
€ 104.398 € 107.602 45,4% 86,1%
€ 107.603 € 110.805 43,3% 85,8%
€ 110.806 € 114.011 41,4% 85,1%
€ 114.012 € 117.218 39,5% 84,5%
€ 117.219 € 120.423 37,6% 84,1%
€ 120.424 € 123.625 35,7% 83,5%
€ 123.626 € 126.831 34,1% 83,2%
€ 126.832 € 130.037 33,3% 82,5%
€ 130.038 € 133.241 33,3% 81,9%
€ 133.242 € 136.446 33,3% 80,9%
€ 136.447 € 139.650 33,3% 80,6%
€ 139.651 € 142.856 33,3% 79,8%
€ 142.857 € 146.064 33,3% 78,9%
€ 146.065 € 149.266 33,3% 78,3%
€ 149.267 € 152.472 33,3% 77,4%
€ 152.473 € 155.675 33,3% 76,9%
€ 155.676 € 158.882 33,3% 76,2%
€ 158.883 € 162.088 33,3% 75,5%
€ 162.089 € 165.292 33,3% 74,8%
€ 165.293 € 168.497 33,3% 73,8%
€ 168.498 € 171.699 33,3% 73,3%
€ 171.700 € 174.906 33,3% 72,6%
€ 174.907 € 178.110 33,3% 71,8%
€ 178.111 € 181.317 33,3% 71,1%
€ 181.318 € 184.522 33,3% 70,5%
€ 184.523 € 187.726 33,3% 69,8%
€ 187.727 € 190.932 33,3% 69,0%
€ 190.933 € 194.135 33,3% 68,5%
€ 194.136 en hoger 33,3% 67,6%

Hoe uren per maand berekenen?

Hoe kun je je maandloon omrekenen naar uurloon? – Staat er een bruto maandsalaris in je contract en wil je hiermee graag je salaris per uur berekenen? Dan kun je bovenstaande getallen weer gebruiken. Voorbeeld Stel je verdient 1.900 euro bruto per maand en je werkt 38 uur per week.

Gemiddeld werk je dan 164,67 uur per maand. Deel 1.900 dan door 164,67 om uit te komen op je uurloon.1.900/164,67 = 11,54. Je verdient in dit geval dan 11,54 euro per uur. Je uurloon berekenen als je om de 4 weken betaald wordt is nog makkelijker. Deel jouw loon door 4, dan heb je jouw loon per week. Deel dit bedrag vervolgens weer door het aantal uren dat je werkt en voilà: dit is jouw uurloon.

Voorbeeld Stel je verdient 2.300 euro per 4 weken op basis van 40 uur.2.300/4 = 575 per week.575/40 = 14,38 euro per uur. Niet zo’n zin om alles zelf uit te rekenen? Dat begrijpen we best. Gelukkig vind je online talloze calculators en tools die jouw maandloon en uurloon voor je kunnen berekenen.

Hoeveel uur is een dagdeel BSO?

Voor de buitenschoolse opvang wordt in 2023 € 8,80 per uur in rekening gebracht. De naschoolse opvang wordt per dagdeel in rekening gebracht. Het aantal uren per dagdeel bedraagt minimaal 3,5 uur voor de naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en maximaal 6,25 uur op woensdag (dit kan verschillen per school waar de bso is gehuisvest).

 1. De vakantieopvang wordt per dag in rekening gebracht.
 2. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van incidentele extra opvang.
 3. Daarvoor wordt het halve tarief berekend (m.u.v.
 4. Verlengde opvang).
 5. Afzeggen van extra incidentele opvang die is aangevraagd en toegezegd kan kosteloos tot de dag waarop de opvang plaats zou hebben.

Daarna wordt het bovenstaande tarief in rekening gebracht. Jaarlijks wordt er een eenmalige opgave verstrekt van het aantal afgenomen uren per kind en het daarvoor betaalde bedrag over het voorafgaande jaar. Voor alle duidelijkheid treft u onderstaand een overzicht aan van de bruto kosten per maand per dagdeel: 1 dagdeel p/w voorschoolse opvang (1 uur p/w = 3,33 uur p/m) € 29,30 per maand 1 dagdeel p/w naschoolse opvang op maan-, dins-, donder- of vrijdag (3,5 uur p/w = 11,67 uur p/m of 4,5 uur p/w = 15 uur p/m) € 102,70 of € 132,00 per maand 1 dagdeel p/w naschoolse opvang op woensdag (6 uur p/w = 20 uur p/m of 6,25 uur p/w = 20,83 uur p/m) € 176,00 of € 183,30 per maand 1 dagdeel p/w naschoolse opvang op verlengde vrijdag (5,5 uur p/w = 18,33 uur p/m) € 161,30 per maand 1 dag vakantie opvang (11 uur p/w) € 96,80 per dag Afhankelijk van de openingstijden van de school waar de bso is gehuisvest, kunnen de bovengenoemde maandprijzen afwijken.

Via de Belastingdienst kunt u maandelijks een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang terugkrijgen tot het door de belastingdienst gehanteerde uurtarief van € 7,85. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor.

Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kunt u wel achteraf doorgeven. Met de kostencalculator van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel u per saldo zelf voor uw kinderopvang moet betalen. Met onderstaande calculator kunt u de netto kosten voor alleen de bso berekenen.

Hoeveel uur BSO vergoed?

Voor hoeveel opvanguren krijg ik kinderopvangtoeslag? U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt vanaf 2023 voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Hoeveel per uur BSO?

Extra verhoging in 2023 – Ouders krijgen een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, onder andere wegens de hoge inflatie in 2022. De maximale vergoedingen per uur worden:

voor de dagopvang € 9,12; voor de buitenschoolse opvang € 7,85; voor de gastouderopvang € 6,85.

Toeslagen zal de extra verhoging van de maximum uurprijzen mee laten lopen in de uitbetaling van februari (voorschot maart). In de eerste uitbetaling aan de ouders worden de nabetalingen verwerkt over de al uitbetaalde maanden januari en februari. Hierdoor is deze uitbetaling eenmalig hoger dan de uitbetaling in de rest van het jaar.

Welke uren tellen mee voor kinderopvangtoeslag?

U moet zelf uitrekenen hoeveel uren u nog over hebt – Dat doet u voor iedere maand waarin u dit jaar recht op toeslag had. Vanaf 2023 kan iedereen voor maximaal 230 opvanguren per maand en per kind kinderopvangtoeslag krijgen. De uren die uw kind naar de opvang gaat, trekt u daarvan af.

Voorbeeld Uw kind gaat dit jaar 100 uur per maand naar de opvang. Dan hebt u iedere maand 130 uur over (230 uur – 100 uur = 130 uur). Hebt u later dit jaar geen recht meer op kinderopvangtoeslag? De uren die u over hebt, mag u dan nog opmaken tot en met 31 december. U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind naar de opvang gaat.

Vóór 2023 kon het maximum ook minder zijn dan 230 uur per maand.

Hoe wordt kinderopvang berekend?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Hoeveel uren werken per maand?

Maximaal aantal uren werktijd – In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Een werkweek loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Hoe bereken je contracturen per maand?

Om de overeengekomen arbeidsomvang per maand te berekenen hanteert u het aantal contracturen zoals opgegeven op de loonaangifte. Dit getal vermenigvuldigt u met 13 en deelt u daarna door 3.

Wat zijn de tijden van een BSO?

Kinderen worden opgevangen in groepen van maximaal 30 kinderen. Dat is afhankelijk van de leeftijd en het aantal beroepskrachten. Scholen zijn wettelijk verplicht zich in te spannen om buitenschoolse opvang tussen 7.30 uur en 18.30 uur aan te bieden.

Hoe groot mag een BSO groep zijn?

Buitenschoolse opvang – Er is ook een speciaal rekenmodel gemaakt voor de bso. Ook daar tekent zich een andere ratio af in een horizontale dan een verticale groep. In een groep binnen de leeftijdscategorie 4-7 jaar, mag één pm’er maximaal 10 kinderen opvangen en twee pm’ers 20 kinderen.

 1. Is de groep voor 4-12 jarigen, dan mag één pm’er 11 kinderen opvangen en twee pm’ers 22.
 2. Dat betekent wel dat er maximaal 9 van de 11 kinderen jonger dan 7 jaar mogen zijn.
 3. Vanaf dat een kind 7 jaar is, mag een pm’er 12 kinderen opvangen.
 4. De maximale groepsgrootte voor deze kinderen mag 30 kinderen bedragen.

Hier moeten dan wel drie pedagogisch medewerkers op staan. Hier staat het rekenmodel voor de buitenschoolse opvang:

Welke schaal BSO?

Wat verdient een Pedagogisch Medewerker ? – Het brutosalaris van een Pedagogisch Medewerker ligt ongeveer tussen de €2.188,- en €2.979,-. En is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Als Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang word je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix.

 1. Het salaris Pedagogisch Medewerker kinderopvang valt volgens de CAO Kinderopvang binnen schaal 6 (trede 9 t/m 21).
 2. Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een verhoging en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
 3. Er zijn Pedagogisch Medewerker functies met meer verantwoordelijkheden, zoals Pedagogisch Expert en Assistent Leidinggevende, waar je vervolgens hoger voor ingeschaald wordt.

Omdat we in de kinderopvangbranche werken met een CAO, betekent dit dat alle kinderopvangorganisaties zich moeten houden aan de salarisschalen die hierin vastgesteld zijn. Het is dus niet mogelijk om bij een andere organisatie in dezelfde functie een veel hoger salaris te krijgen.

Hoeveel kost BSO per maand?

Bedragen kinderopvangtoeslag 2022 Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

 • De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen.
 • De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief.
 • Dit is de,
 • Wat het maximum is, hangt af van de,
 • Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,50) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,31).

Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,52. Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Wat krijg je terug van BSO?

Hoe werkt de kinderopvangtoeslag? – Onze tarieven zijn bruto tarieven. Wanneer je werkt of studeert heb je recht op kinderopvangtoeslag. De belastingdienst vergoedt in de meeste gevallen tussen de 33% tot wel 96% van het maximum vastgestelde uurtarief! In 2023 is dit € 9,12 voor het kinderdagverblijf en € 7,85 voor de BSO.

 1. Over het grootste deel van de kosten ontvang je kinderopvangtoeslag.
 2. De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door de hoogte van jouw toetsingsinkomen.
 3. Dit is het verzamelinkomen minus fiscale aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente of partneralimentatie, plus fiscale bijtelling zoals bijvoorbeeld inkomen uit eigen woning en vermogen.

Je toetsingsinkomen staat vermeld op de meest recente beschikking van de belastingdienst. Zodra je kind naar de middelbare school gaat, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.

Wie betaald de BSO?

De overheid wil ondersteunen en stimuleren dat ouders met jonge kinderen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom draagt de overheid bij in de kosten die ouders maken voor de kinderopvang. Denk aan het kinderdagverblijf, de gastouderopvang of buitenschoolse opvang (bso).

het uurtarief van de opvang; het deel dat de overheid vergoedt (maximale uurtarief); het inkomen van de ouders.

Hoeveel BSO?

Cijfers over buitenschoolse opvang (bso) Ook bekend als: naschoolse opvang (nso), tussenschoolse opvang (tso), voorschoolse opvang Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam van alle professionele opvang voor basisschoolleerlingen buiten schooluren. Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook op studiedagen of adv-dagen van leraren en tijdens de schoolvakanties.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal kinderen in buitenschoolse opvang 427.770 409.840 401.170 408.850 438.950 471.100 503.700 527.750 542.170 535.660
Aantal locaties (1) 6.735 6.682 6.417 6.336 6.418 6.648 6.894
Gemiddeld aantal opvanguren bso per kind per jaar 400 360 350 360 360 360 370 380 380 390
(1) Op 1 januari van het betreffende jaar
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 augustus 2022.

Cijfers over buitenschoolse opvang (bso)

Hoeveel uur per dag mag je werken in de kinderopvang?

1. De normale werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De werkgever bepaalt de werktijden. Hierbij houdt ze zoveel mogelijk rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van de medewerker.2. Werkt de medewerker volgens een rooster? Dan moet de werkgever de medewerker minimaal 10 werkdagen van tevoren laten weten op welke dagen en tijden de medewerker moet werken.

De medewerker moet een zieke collega vervangen. De medewerker moet een collega vervangen die met buitengewoon verlof is vanwege de bevalling van haar partner, ernstige en/of acute ziekte van haar partner of familie, of overlijden van haar partner of andere familieleden. Deze situaties staan in artikel 7.8 lid 1, onder c, f of g,

3. Aan het begin van het dienstverband bepalen de werkgever en de medewerker in overleg op welke dagen de medewerker werkt. Dit zijn roosterdagen, Daarnaast spreken ze een extra roosterdag af (zie lid 4). De overige dagen in de week zijn niet-roosterdagen waarop de medewerker in principe niet werkt.

Verandert de arbeidsduur? Dan maken ze opnieuw afspraken op welke dagen de medewerker kan werken. Voor de medewerker is hierdoor duidelijk op welke dagen ze werkt. En op welke dag ze eventueel extra ingeroosterd kan worden. En op welke dagen ze in principe niet werkt. Wil de medewerker of de werkgever de afgesproken roosterdagen wijzigen ? Dan kan dit alleen na overleg tussen de medewerker en de werkgever.

De verandering gaat 3 maanden na dit overleg in. Behalve als de werkgever en de medewerker in overleg een kortere termijn afspreken.4. Na ast de vastgestelde roosterdag of roosterdagen als bedoeld in lid 3 mag de werkgever de medewerker inroosteren op de extra roosterdag die ze hebben afgesproken.

 1. De werkgever doet dit volgens de roosterregels die gelden in de organisatie.
 2. De werkgever meldt dit op tijd aan de medewerker.
 3. En zij overlegt dit altijd met de medewerker.
 4. Dit geldt voor medewerkers die werken in de hele dagopvang, in de buitenschoolse opvang of allebei.
 5. Hele dagopvang is opvang die 8 uur of meer geopend is.

Uitzonderingen In de volgende situaties mag de werkgever de medewerker ook op niet-roosterdagen inroosteren:

De medewerker heeft een 0-urencontract of min/max contract. In buitenschoolse opvang: op studiedagen of in schoolvakanties.

5. Gebruikt de werkgever geen jaarurensystematiek zoals staat in artikel 4.5 ? Dan bepalen de werkgever en medewerker in overleg hoe de werkgever extra gewerkte uren vergoedt. Dit kan in geld, of in vrije tijd. Krijgt de medewerker de extra uren vergoed in tijd? Dan mag ze deze uren binnen hetzelfde kalenderjaar vrij nemen.

 1. De werkgever betaalt het salaris van de medewerker door tijdens deze vrije uren.
 2. Gebruikt de medewerker deze uren niet binnen hetzelfde kalenderjaar? Dan kan ze de uren aan het einde van het kalenderjaar toevoegen aan haar levensfasebudget.
 3. Het aantal extra gewerkte uren dat ze maximaal mag toevoegen is twee keer het gemiddeld aantal uur dat ze per week werkt.

Heeft de medewerker een voltijdbaan? Dan mag ze dus maximaal 72 uur aan extra gewerkte uren sparen. Deze uren worden in geld toegevoegd aan haar levensfasebudget (zie artikel 7.4 ). Doet ze dit niet? Dan bepaalt de werkgever na het einde van het kalenderjaar wanneer de medewerker de extra gewerkte uren opneemt als extra vrije tijd.

Is BSO goedkoper dan KDV?

Uit onderzoek in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang blijkt dat 65 procent van de kinderdagverblijven een hoger bedrag rekent dan de 8,02 euro die de toeslag dekt. Bij de buitenschoolse opvang (bso) is dat percentage nog hoger, namelijk 87 procent rekent meer dan de vastgestelde 6,89 euro.

Welke uren tellen mee voor kinderopvangtoeslag?

U moet zelf uitrekenen hoeveel uren u nog over hebt – Dat doet u voor iedere maand waarin u dit jaar recht op toeslag had. Vanaf 2023 kan iedereen voor maximaal 230 opvanguren per maand en per kind kinderopvangtoeslag krijgen. De uren die uw kind naar de opvang gaat, trekt u daarvan af.

 1. Voorbeeld Uw kind gaat dit jaar 100 uur per maand naar de opvang.
 2. Dan hebt u iedere maand 130 uur over (230 uur – 100 uur = 130 uur).
 3. Hebt u later dit jaar geen recht meer op kinderopvangtoeslag? De uren die u over hebt, mag u dan nog opmaken tot en met 31 december.
 4. U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind naar de opvang gaat.

Vóór 2023 kon het maximum ook minder zijn dan 230 uur per maand.

Welke schaal BSO?

Wat verdient een Pedagogisch Medewerker ? – Het brutosalaris van een Pedagogisch Medewerker ligt ongeveer tussen de €2.188,- en €2.979,-. En is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Als Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang word je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix.

Het salaris Pedagogisch Medewerker kinderopvang valt volgens de CAO Kinderopvang binnen schaal 6 (trede 9 t/m 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een verhoging en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt. Er zijn Pedagogisch Medewerker functies met meer verantwoordelijkheden, zoals Pedagogisch Expert en Assistent Leidinggevende, waar je vervolgens hoger voor ingeschaald wordt.

Omdat we in de kinderopvangbranche werken met een CAO, betekent dit dat alle kinderopvangorganisaties zich moeten houden aan de salarisschalen die hierin vastgesteld zijn. Het is dus niet mogelijk om bij een andere organisatie in dezelfde functie een veel hoger salaris te krijgen.

Hoeveel BSO?

Cijfers over buitenschoolse opvang (bso) Ook bekend als: naschoolse opvang (nso), tussenschoolse opvang (tso), voorschoolse opvang Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam van alle professionele opvang voor basisschoolleerlingen buiten schooluren. Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook op studiedagen of adv-dagen van leraren en tijdens de schoolvakanties.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal kinderen in buitenschoolse opvang 427.770 409.840 401.170 408.850 438.950 471.100 503.700 527.750 542.170 535.660
Aantal locaties (1) 6.735 6.682 6.417 6.336 6.418 6.648 6.894
Gemiddeld aantal opvanguren bso per kind per jaar 400 360 350 360 360 360 370 380 380 390
(1) Op 1 januari van het betreffende jaar
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 augustus 2022.

Cijfers over buitenschoolse opvang (bso)

Hoeveel uren is een dagdeel kinderopvang?

Betalen voor meer uren dan afgenomen – Kinderopvangorganisaties berekenen over het algemeen hele dagdelen en daarmee meer uren dan dat er feitelijk wordt afgenomen. Bijvoorbeeld: de opvang is open van 7.30 uur ‘s morgens tot 18.30 uur ‘s avonds, terwijl het kind aanwezig is van 9 uur tot 17 uur.

 1. In principe geldt een contract voor een dag(deel).
 2. De organisatie rekent de kosten voor het dagdeel om naar een uurprijs, maar in feite wordt er een dagdeel afgenomen.
 3. Of het kind nu om 17.00 uur of om 18.15 opgehaald wordt, de betaling geldt voor het hele dagdeel.
 4. Ijk naar het aanbod van de organisatie en vraag zo nodig naar verduidelijking.

Er zijn ook organisaties die alleen de werkelijk afgenomen uren in rekening brengen. In het uitsprakenoverzicht kunt u voorbeelden vinden van uitspraken van de Geschillencommissie Kinderopvang over openingstijden.