Chinese Horoscoop Berekenen

Chinese Horoscoop Berekenen

Wat is mijn Chinese horoscoop 2023?

Alles over Chinees Nieuwjaar en het jaar van het Konijn Ben of ken jij iemand die is geboren in 1987, 1999 of 2011? Dan ben jij een Konijn volgens de Chinese astrologie en wordt 2023 jouw jaar.

Welke horoscopen passen niet bij elkaar?

Leeuw – Leeuw met Leeuw – Discussie, discussie en nog meer discussie is wat twee Leeuwen waarschijnlijk voor effect op elkaar hebben. Leeuw met Maagd – Als ze veel begrip voor elkaar tonen, moet het lukken. Besteed hier wel extra aandacht aan. Leeuw met Schorpioen – Twee agressieve sterrenbeelden gaan meestal niet goed samen.

Waar staan de 5 elementen voor?

Vijf Elementen Wat zijn de vijf elementen? Dit is een van de belangrijkste theorieën van de traditionele Chinese Geneeskunde. De vijf elementen houden verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur, namelijk: Metaal,Hout,Water,vuur en Aarde, worden gebuikt om eigenschappen en categorieën van stoffen in het universum en hun onderlinge relaties te verklaren.

Volgens deze theorie is het hele universum opgebouwd uit deze vijf fundamentele elementen alleen door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden. In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt deze theorie gebruikt om pathofysiologische condities van het menselijk lichaam te bepalen, en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten.

Bijv: Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en woede behoren allen tot het element Hout. Daarom zijn niet alleen de fysiologie en pathologie van Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en woede verbonden met de beweging van Hout, maar ook vormen deze vijf zaken een eenheid.

 • Elk orgaan heeft een partnerorgaan en samen horen ze bij een van de elementen hout, vuur, aarde, metaal of water.
 • Aarde: Milt-pancreas/ Maag
 • Metaal: Long/ Dikke Darm
 • Water: Nier/ Blaas
 • Hout: Lever/ Galblaas
 • Vuur: Hart/ Dune Darm
 • Aarde

In de Traditionele Chinese Gezondheidsleer worden de milt en de pancreas als één orgaan gezien. Bij milt/pancreas hoort de maag en samen horen ze bij het element aarde. Een zwakke maag en milt/pancreas uit zich onder andere in depressiviteit en ongeconcentreerdheid.

 1. Hout
 2. Lever en galblaas vormen samen het element hout, ook wel boom genoemd.
 3. Vuur

Het element vuur hoort bij de organen hart en dunne darm. Alle stoornissen en positieve invloeden die zich in een ander orgaan voordoen, worden door het hart geregistreerd en door middel van de tong zichtbaar gemaakt. De vijf elementenleer is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunst. Deze leer gaat ervan uit dat als er een orgaan ziek is de andere organen het zieke orgaan helpen. Het gevaar daarbij is dat als het zieke orgaan niet beter wordt ook de helpende organen uitgeput raken waardoor weer andere organen worden aangesproken om te helpen.

Een orgaan kan het ziek zijn uiten door een gebrek aan warmte en energie of door een gebrek aan bloed en lichaamssappen, afhankelijk van de oorzaak van de ziekte. Om de zieke organen te helpen er weer bovenop te komen kan je voedsel eten dat je weer extra warmte of juist lichaamssappen geeft. Voedingsmiddelen die een neutrale thermische werking hebben, brengen in het geval van gebrek aan warmte en energie juist warmte en in het geval van gebrek aan bloed en lichaamssappen (verhit), verkoeling.

You might be interested:  Makkelijk Uren Berekenen

Vijf elementen dieet In de chinese voedingsleer leert u uw lichaam in een optimale conditie houden en hoe je voeding als kruiden kunt gebruiken. kruiden en Voedingsmiddelen zijn ook sterke medicijnen met hun energie eigenschappen van warmte of koude versterkend of afvoerend.

 • Het selecteren van de juiste voeding voor een bepaald type lichaam of ziekte patroon is een belangrijk onderdeel van het genezingsproces.
 • De oude Chinezen weten al duizenden jaren dat ze door het eten van uitgebalanceerde voeding gezond tot op hoge leeftijd vitaal konden blijven.
 • De Chinese geneeskunde is van oudsher een preventieve geneeskunde waarbij onder andere voeding werd en wordt gebruikt om het lichaam en de geest in een optimale conditie te houden en ziekten te voorkomen of te genezen.

Hun kennis hierover is onvoorstelbaar groot en bewijst al duizenden jaren zijn effectiviteit. Het versterken van het spijsverterings systeem staat hierbij steeds centraal. : Vijf Elementen

Hoeveel dieren kun je Chinese horoscoop?

De Chinese horoscoop bestaat uit 12 dierentekens die door Boeddha persoonlijk uitgekozen zijn. Boeddha had oorspronkelijk veel meer dieren uitgenodigd, maar volgens de legende kwamen deze 12 uiteindelijk opdagen. Bij elk dierenteken spelen de 5 elementen – water, vuur, hout, metaal en aarde – een belangrijke rol.

Het karakter is uiteindelijk gebaseerd op een combinatie van het dierenteken plus één van de elementen. – Per dierenteken staat het geboortejaar dat erop van toepassing is. De horoscoop is echter gebaseerd op de Chinese jaartelling en die loopt soms door in het volgende jaar. Ben je bijvoorbeeld in januari 1977 geboren, dan ben je een Draak en geen Slang (want het jaar liep van 31 januari 1976 tot en met 17 februari 1977).

Binnen de Chinese Astrologie is er sprake van de volgende 12 dierentekens:

You might be interested:  Centraal Beheer Premie Berekenen
Rat Geboortejaar: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996
Ratten zijn charmant, gezellig, grappig, fantasierijk en erg gul tegenover hun dierbaren maar zuinig tegenover vreemden. Er wordt verder gezegd dat ze slim, ambitieus, eerlijk en op macht gericht zijn. Ze hebben de neiging om snel aangebrand en om extreem kritisch te zijn. Beroepen voor een Rat zijn in de verkoop, schrijver of criticus. Geschikte partners voor de Rat zijn Apen, Ossen en Draken; ze gaan niet samen met Paarden.

table>

Os Geboortejaar: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 Ossen zijn perfecte leiders. Ze worden ook als conservatief, geduldig, vernieuwend, zorgeloos, integer, inspirerend en doelgericht beschouwd. Ossen zijn individualisten, en zijn soms erg hardnekkig en koppig. Partners voor een Os zijn Slangen, Ratten en Hanen, maar ze moeten niks hebben van Geiten en Tijgers. Beroepen voor een Os zijn generaal, chirurg of kapster.

table>

Tijger Geboortejaar: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 Tijgers zijn gevoelig, ongeduldig, agressief en dapper. Ze leiden vaak een zorgeloos leven. Tijgers zijn goede leiders, maar kan slecht overweg met anderen met macht. Banen voor de tijger zijn autocoureur of ontdekkers. Geschikte partners zijn Honden, Draken en Paarden. Apen en Ossen moeten vermeden worden.

table>

Konijn Geboortejaar: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 Konijn zijn getalenteerd, vriendelijk en gewetensvol. Konijnen waarderen veiligheid en rust en hebben een aangename aanleg. Ze zijn vaak pessimistisch en vermijden conflicten en veranderingen. Konijnen leunen vaak succesvol op hun intuïtie, maar houden er niet van om risico’s te nemen. Konijnen gaan goed samen met Geiten, Varkens en Honden. Met de Haan botert het meestal niet.

table>

Draak Geboortejaar: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 Draken zijn intelligent, perfectionistisch, dominant, getalenteerd en vaak populair en succesvol. Verder zijn ze eigenwijs, koppig en raken ze snel opgewonden. Draken zijn erg rechtvaardig en rechtschapen. Draken zijn geboren leiders. Slangen, Ratten en Hanen zijn de beste partners voor Draken; een relatie met een Aap kan voor problemen zorgen.

table>

Slang Geboortejaar: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 Slangen zijn geestig, vastberaden, romantisch, nuchter en wijs. Slangen hebben de neiging naar hun onderbuik gevoel te luisteren. Ze verdienen geld en zijn zuinig tegelijk. Slangen kunnen het doorgaans goed vinden met Hanen of Ossen. Tijgers en Varkens geen goede keuze.
You might be interested:  Nod Berekenen Online

table>

Paard Geboortejaar: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 Paarden zijn hard werkend, getalenteerd, vriendelijk, optimistisch en populair, maar ook regelmatig heetbloedig en ongeduldig. Een Paard is vaak nergens bang voor en loopt ook vaak net iets te hard van stapel. Paarden vinden zichzelf vaak beter dan anderen en worden regelmatig egoïstisch gevonden. Goede partners voor Paarden zijn Tijgers, Geiten en Honden, maar gaat totaal niet samen met een Rat.

table>

Geit Geboortejaar: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 Geiten zijn vaak rustig, vriendelijk, creatief, artistiek, elegant en kunnen doorgaans goed met geld omgaan. Ze kunnen echter ook pessimistisch, verlegen en chaotisch zijn. Ze zijn makkelijk in de omgang, klagen snel en zijn goede probleemoplossers. Geiten gaan prima samen met Konijnen, Varkens en Paarden. Minder goed gaat het tussen de Geit en de Hond of Os.

table>

Aap Geboortejaar: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 Apen zijn slim, optimistisch, vindingrijk en prettig in de omgang. Soms zijn ze echter ook onvoorspelbaar. Apen zijn vaak bij iedereen geliefd en hebben als gevolg daarvan een grote vriendenkring. Apen gaan goed samen met andere Apen of Ratten, maar ze zouden Varkens en Draken moeten mijden.

table>

Haan Geboortejaar: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 Hanen zijn hardwerkend, roekeloos, egoïstisch en excentriek. Ze nemen vaak teveel hooi op hun vork, waardoor het soms lijkt alsof een Haan altijd stress aantrekt. Hanen worden soms door anderen als opschepperig beschouwd. Hanen hebben een goede partner aan Ossen, Slangen of Draken. Een relatie met Konijnen en Apen moeten uit de weg worden gegaan.

table>

Hond Geboortejaar: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 Honden zijn kalm, betrouwbaar, eerlijk, loyaal en trouw. Ze staan bekend als conservatief en staan meestal niet te springen om veranderingen in het patroon. Honden vinden morele waarden naast rechtvaardigheid erg belangrijk. Honden kunnen het vaak prima vinden met Paarden, Tijgers en Konijnen. Geiten en Draken kunnen wellicht beter vermeden worden.

table>

Varken Geboortejaar: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 Varkens zijn vaak tolerant, galant, beleefd en respectvol. Varkens zijn verder erg volhardend wanneer ze hun doel proberen te bereiken; vaak gaat dit echter wel op trage en treuzelende wijze. Door hun goede natuur wordt er vaak van Varkens geprofiteerd. Varkens gaan het beste samen met Ratten of Geiten. Slangen kunnen beter vermeden worden.

Hoe lang wordt een Chinees gemiddeld?

De gemiddelde Chinese stedeling is 1,70 meter, de plattelandsbewoner meet gemiddeld 1,66 meter. Vrouwen zijn respectievelijk 1,58 en 1,57 meter