Cijfer Berekenen Aantal Fout

Cijfer Berekenen Aantal Fout
Anders doe je gewoon: aantal goed beantwoord : aantal vragen x 10 = cijfer dus bij jou is het 10 : 18 x 10 = 5,6 of 12 : 18 x 10 = 6,7 hopelijk hielp dit!

Is 5 0 voldoende?

CE-eis – De CE-eis werkt met CE-eindcijfers. Allemaal resultaten in één decimaal dus – want elk CE-cijfer is een cijfer in één decimaal. Die resultaten worden gemiddeld. En dat gemiddelde moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen: 5,5 of hoger.

Welk cijfer is een 8+?

Omrekentabel

0 tot 100 (100 is de beste score) 0 tot 20 (20 is de beste score) Letters (A++ is de beste score)
45 9 D
40 8 D−
35 7 E+
30 6 E

Wat voor cijfer is een 8?

In het Nederlands –

Acht is een, Het cijfer 8 wordt bij -berichten wel gebruikt ter afkorting van woorden waarin “acht” of “achten” voorkomt, zoals wachten (w88, w8& of w8n), nacht (n8), lacht (l8) en verwacht (verw8). In het Nederlandse onderwijs wordt kinderen geleerd de 8 te beginnen bij de linkerbovenkant van het onderste rondje en dat linksom te schrijven om bij het midden rechtsom het bovenste rondje toe te voegen. Begin en einde vallen daarbij niet samen, een klein stukje lijn verbindt beide rondjes. In veel andere landen begint men geheel bovenaan met het bovenste rondje rechtsom te schrijven en na het midden linksom het onderste rondje toe te voegen om na het midden het bovenste rondje af te maken. Het midden vormt daardoor een kruis.

Kun je slagen met 3 vijven vwo?

Wanneer ben ik geslaagd voor het vwo-eindexamen? Je slaagt voor het eindexamen vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben.

  1. Let op: om te slagen moet je aan alle 4 de eisen voldoen. Als je aan 1 van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.
   • Hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer.
   • Voor de overige kernvakken moet je een 6 of hoger als eindcijfer halen.

   De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde.

   • al je eindcijfers 6 zijn of hoger;
   • je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
   • je één 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is;
   • je 2 keer een 5 hebt, of één 5 en één 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is;
   • geen eindcijfer lager is dan een 4. Het combinatiecijfer en de individuele eindcijfers in het combinatiecijfer tellen ook mee voor deze regel.
  2. het vak lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ is.

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Hoe werkt compensatie cijfer?

Wanneer ben je geslaagd voor havo of vwo? Na jaren op de middelbare school is het eindelijk zover: de eindexamens zijn gemaakt en je hoeft alleen nog maar te wachten op dat ene telefoontje. Zeker als je er niet heel goed voor stond of het lastig vindt in te schatten hoe je je examens hebt gemaakt, is dit een heel spannende dag.

Om wat meer inzicht te krijgen in je slagingskansen, is het fijn om te weten welke eisen er precies worden gesteld om te slagen voor havo of vwo. Daarom hebben we alle regels voor je op een rijtje gezet om zo de vraag te beantwoorden: wanneer ben je geslaagd voor havo of vwo? Ook heel handig om deze slagingseisen vóór de examens alvast te bekijken, zodat je weet welke cijfers je moet halen om straks je havo- of vwo-diploma in ontvangst te mogen nemen.

Ben je op zoek naar de slagingseisen voor vmbo kijk dan hier: Om geslaagd te zijn voor havo of vwo moet je aan alle van de volgende eisen voldoen:

 1. Je hebt voor je centrale eindexamens gemiddeld een 5,5 of hoger behaald.
 2. Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken (wiskunde, Nederlands en Engels). Deze eis wordt ook wel de genoemd.
 3. Voor de eindcijfers van alle examenvakken (ook het combinatiecijfer) geldt:
  • alle eindcijfers zijn een 6 of hoger.
  • alle eindcijfers zijn een 6 of hoger, behalve één 5.
  • alle eindcijfers zijn een 6 of hoger, behalve één 4 én het gemiddelde van al je eindcijfers is een 6,0 of hoger.
  • alle eindcijfers zijn een 6 of hoger, behalve twee keer een 5, of één 5 en één 4, én het gemiddelde van al je eindcijfers is een 6,0 of hoger.
  • geen eindcijfer mag lager zijn dan een 4 (ook de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen ieder niet lager zijn dan een 4).
 4. Voor de vakken lichamelijke opvoeding heb je een ‘voldoende’ of ‘goed’ behaald.

Let op! De bovenstaande eisen kunnen veranderen. Kijk daarom voor de zekerheid ook op de site van de overheid voor de slagingseisen voor of, Meer weten over het berekenen van je eindcijfer of schoolexamencijfers? Kijk eens bij deze artikelen:

Als je twee onvoldoendes (twee keer een 5 of een 4 en een 5) hebt gehaald, kun je nog steeds geslaagd zijn voor je havo-of vwo-examen. Zogenoemde ‘compensatiepunten’ kunnen er namelijk voor zorgen dat je gemiddelde toch minstens een 6,0 is, waarmee je voldoet aan de slagingseisen. Elke extra voldoende punt die je hebt is er één, die compenseert dus een onvoldoende punt:

 • Eén 5 compenseer je dus met minimaal één 7.
 • Eén 4 of twee keer een 5 compenseer je met minimaal één 8 of twee keer een 7.
 • Een 9 geeft je drie compensatiepunten om te verdelen.

Let op: als je lager dan een 4 hebt gehaald of meer dan drie onvoldoende punten, voldoe je niet meer aan de slagingseisen. Je kunt dan niet meer compenseren. Je kunt niet zakken op extra examenvakken. Als je een onvoldoende haalt voor je extra vak(ken), maar je met de overige examenvakken aan de slagingseisen voldoet ben je alsnog geslaagd voor havo of vwo.

Je hebt dan als het ware na je examen je extra vak laten vallen. Andersom is natuurlijk ook mogelijk: een goed cijfer voor een extra vak kan ervoor zorgen dat je juist wel aan de slagingseisen voldoet. Bijvoorbeeld als je twee vijven en verder allemaal zessen hebt in je ‘minimumpakket’, waardoor je gemiddelde lager is dan een 6,0.

Dan voldoe je niet aan de slagingseisen. Maar, als je voor een extra vak een 8 hebt gehaald, compenseert dat voor de twee vijven en ben je toch geslaagd. Hetzelfde geldt voor de eis dat je gemiddelde van de CE-cijfers, hoger moet zijn dan een 5,5. Ook hier kan een goed cijfer voor een extra vak je gemiddelde omhoog helpen.

Overigens is niet duidelijk in de wet vastgelegd hoe dit werkt, zo zegt Examenblad (de officiële eindexamensite van de overheid): ‘Dit impliceert dat als een leerling alleen door het meetellen van een extra vak kan slagen, hij dus slaagt. Dat hij met het ‘minimumpakket’ niet aan de eisen voldoet, doet niet ter zake.’ Sinds het schooljaar 2015-2016 is het mogelijk officieel ‘cum laude’ slagen voor je eindexamen.

Arno Wellens verwacht stijgende huizenprijzen door stikstofregels, migratie en woningtekort

De letterlijke betekenis van ‘cum laude’ is: met lof. Deze onderscheiding komt ook op je diploma te staan en geeft aan dat jij bijzonder goed gepresteerd hebt op het eindexamen. Ook geeft het je voorrang op andere leerlingen bij aanmelding op een vervolgopleiding.

 • Het gemiddelde van je eindcijfers is een 8,0 of hoger.
 • Je hebt geen eindcijfer dat lager is dan een 6 voor havo of niet lager dan een 7 voor vwo.
 • Van de vakken uit het vrije deel telt alleen het hoogst behaalde cijfer mee voor deze berekening. Extra vakken tellen niet mee.
 • Het combinatiecijfer telt ook mee. Dit zijn cijfers voor vakken waarvoor je geen centraal examen doet, bijvoorbeeld maatschappijleer, CKV, het profielwerkstuk, godsdienst en literatuur. Jouw school bepaalt welke vakken meetellen voor het combinatiecijfer. Echter, de cijfers voor de afzonderlijke onderdelen worden niet meegenomen in de bepaling. Zolang het gemiddelde hoog genoeg is kun je bijvoorbeeld voor een van de onderdelen een 5 halen en toch nog cum laude geslaagd zijn. Je mag niet lager dan een 4 halen voor de vakken van het combinatiecijfer.

Ben je niet in één keer geslaagd, dan kun je meestal herkansen om alsnog je diploma te halen. Meer over herkansen en de voorbereiding op een herexamen vind je hier: Ben je helaas definitief gezakt voor je eindexamen havo of vwo, dan hebben we voor je op een rijtje gezet welke alternatieven er zijn om je diploma alsnog te behalen: : Wanneer ben je geslaagd voor havo of vwo?

Wat als je 2 keer zakt voor vwo?

Twee keer achter elkaar gezakt? – Het kan natuurlijk zijn dat je ook het jaar nadat je gezakt bent wederom zakt voor je eindexamen. Ben je twee keer achter elkaar gezakt voor je eindexamen op de middelbare school? Dan beslist de school wat er gaat gebeuren.

Wat als je havo 5 niet haalt?

Zakken voor de havo of het vwo – Als je zakt voor het havo-examen of vwo-examen, dan zijn er drie opties waar je uit kunt kiezen:

De meest gangbare optie is om het examenjaar opnieuw te doen, Het jaar daarop zal je dan weer het volledige centraal examen doen. Je kan er ook voor kiezen om alleen de vakken waar je voor bent gezakt opnieuw te halen via het staatsexamen, Het staatsexamen vindt ook het volgende schooljaar plaats en valt samen met het centraal examen. Een derde optie is om van de middelbare school te gaan en je aan te melden voor het volwassenenonderwijs, Als je kiest voor het volwassenenonderwijs hoef je ook alleen maar de vakken te volgen, die je nog niet hebt gehaald. In het nieuwe schooljaar zal je dan weer centraal examen moeten afleggen voor deze vakken.

Wat is 4 5 afgerond?

Eindcijfer voor een vak bepalen – Om het eindcijfer voor een vak te bepalen, bereken je eerst het gemiddelde cijfer (in geval van een SE & CE: SE+CE/2). Vervolgens rond je dit gemiddelde af op een geheel getal. Wanneer het eerste getal achter de komma een vier of lager is, wordt het cijfer naar beneden afgerond.

 • Wanneer het eerste getal achter de komma een vijf of hoger is, wordt het cijfer naar boven afgerond.
 • Voorbeeld: Cijfers: 5,3 SE en 5,6 SE (5,3 + 5,6) / 2 = 5,45 Het eindcijfer is (afgerond naar een geheel getal) 5.
 • Het combinatiecijfer is het gemiddelde van een aantal gehele (dus al afgeronde) cijfers.

Het combinatiecijfer is ook een geheel getal. Voorbeeld: Je moet het combinatiecijfer berekenen van een 6, nog een 6 en een 7. (6 + 6 + 7) / 3 = 6,33. Het combinatiecijfer is (afgerond naar een geheel getal) 6. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van een aantal gehele (dus al afgeronde) cijfers.

Welke vakken tellen mee voor eindcijfer?

Voor veruit de meeste vakken maak je zowel het schoolexamen als het centraal schriftelijk eindexamen. Je eindcijfer voor deze vakken is het gemiddelde van je cijfer voor het centrale examen en je schoolexamencijfer. Het schoolexamen en het centrale examen tellen beide voor 50% mee.