Compensatie Energie Berekenen

Compensatie Energie Berekenen
Hoe berekenen wij uw energie-intensiteit? – Bekijk de video en lees onder deze video meer over hoe wij uw energie-intensiteit berekenen. Beeldtekst: Voldoet u aan de intensiteitseis voor de TEK? Verteller: Om de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, de TEK, aan te kunnen vragen, moeten uw totale energiekosten minimaal 7% van uw totale omzet bedragen.

We snappen dat u graag wilt weten of u aan deze intensiteitseis voldoet. U kunt dit globaal zelf berekenen door een aantal stappen te doorlopen. Als uw bedrijfsactiviteiten de afgelopen jaren gelijk zijn gebleven, dan is het standaard verbruik waarmee we rekenen vrijwel gelijk aan uw werkelijke verbruik.

In dat geval kunt u globaal berekenen of u aan de intensiteitseis voldoet. Pak hiervoor uw werkelijke verbruik erbij. De berekening gaat in drie stappen. Voor gas vermenigvuldigt u uw werkelijke verbruik van 2022 met de modelprijs gas uit 2022. Geven uw zonnepanelen energie terug aan het net, dan haalt u dit voor elektriciteit eerst van uw werkelijke afname af.

 • Vermenigvuldig de uitkomst met de modelprijs 2022.
 • Vervolgens telt u gas en elektriciteit bij elkaar op.
 • Dit bedrag deelt u door uw omzet 2022 en vermenigvuldigt u met 100%.
 • Omt u op 7% of hoger uit, dan voldoet u aan de energie-intensiteitseis.
 • Bekijk of u ook aan de overige voorwaarden voldoet op rvo.nl/tek.

Let op: Deze berekening is slechts een indicatie. RVO zal met de gegevens van de netbeheerder de exacte energie-intensiteit berekenen. Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid. Ontdek snel of u voldoet aan de energie-intensiteitseis. U berekent dit in 3 stappen. Wij bepalen vooraf of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Dit gaat als volgt:

We krijgen een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder: het standaardjaarverbruik (SJV) in m 3 gas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit. Wij rekenen met deze bedragen om te zorgen dat wij zo snel mogelijk een voorschot kunnen uitbetalen. Er zijn enkele situaties waarin deze schatting mogelijk niet klopt. U kunt in het aanvraagformulier aangeven of u denkt dat dit ook voor u geldt. We rekenen met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs (van het 4 e kwartaal van) 2022. Op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de modelprijzen voor gas en elektriciteit bepaald. Deze zijn vastgesteld op € 2,41 per m 3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit. U voldoet aan de eis (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedragen.

Bekijk op onze pagina om inzicht te krijgen hoe wij dit berekenen.

Voor de TEK gelden maximum bedragen per m 3 gas en kWh elektriciteit*. U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (per onderneming of per ). We kijken naar het totaalbedrag per onderneming (of per groep), niet per energiecontract of per locatie. U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs*. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf. Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

*Wij rekenen met een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs.

Gas Elektriciteit
Drempelprijs € 1,19 € 0,35
Maximale prijs € 3,19 € 0,95

Wij berekenen uw tegemoetkoming met een maximum bedrag. Voor gas rekenen we nooit meer dan € 2,00 per m 3, bestaande uit € 3,19 (maximale prijs) – € 1,19 (drempelprijs). Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh, bestaande uit € 0,95 (maximale prijs) – € 0,35 (drempelprijs) per kWh.

Uw tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. Voor gas dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en voor elektriciteit 50% van € 0,60 = € 0,30. Uw voorschot bedraagt 35%* hiervan. *Dit percentage is op 20 maart 2023 verlaagd van 50% naar 35%. Dit is lager dan gebruikelijk, omdat het Centraal Planbureau inschat dat de energieprijzen gaan dalen.

Zo willen we het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk houden. We berekenen uw subsidie met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. De energie-intensiteit met de modelprijzen van 2022 en uw definitieve subsidie met de modelprijzen van 2023. De prijs van energie staat niet vast. Dit betekent dat we vooraf niet precies kunnen bepalen hoeveel definitieve subsidie u krijgt.

Wij begrijpen dat dit veel onzekerheid geeft. Daarom geven wij een voorschot van 35%. Hiermee houden we het risico dat u achteraf moet terugbetalen zo klein mogelijk. Komt u in aanmerking voor de TEK en bent u van plan om tegemoetkoming aan te vragen? Bereid dan uw aanvraag voor. Wij hebben voor u op een rij gezet welke gegevens u nodig heeft voor uw aanvraag.

U vraagt de TEK aan tussen 21 maart 09:00 uur en 2 oktober 17:00 uur. Dit kan met terugwerkende kracht over de periode november 2022 tot en met december 2023. U dient 1 aanvraag in voor deze hele periode. Klik hiervoor op de knop ‘Direct aanvragen’. Om in te loggen heeft u niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) nodig.

 • Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? En bent u degene die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf? Dan mag u ook inloggen met DigiD.
 • Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.
 • Wij vragen u alleen gebruik te maken van deze regeling als het echt noodzakelijk is.

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan gaan wij deze beoordelen. Wat gebeurt er verder? Wanneer ontvangt u uw voorschot? En wanneer stellen we uw definitieve subsidie vast? Wilt u weten hoe we ervoor staan met de TEK? Op de pagina ‘TEK in beeld’ ziet u de resultaten tot nu toe, zoals hoeveel aanvragen al zijn ingediend en van welke sectoren de meeste aanvragen komen.

Via het krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf. Het biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO 2 verminderen. Bekijk ook onze pagina voor tips over verduurzamen en regelingen die u daarbij helpen.

: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Hoe wordt de energie compensatie berekend?

Energiebelasting 2023 – Vanaf 1 januari 2023 is de btw op energie weer teruggezet van 9% naar 21%. De Energiebelasting in 2023 op gas wordt € 0,59267 per m³ en de Energiebelasting op stroom wordt € 0,15239 cent per kWh inclusief 21% btw. De verlaging in Energiebelasting wordt in 2023 vervangen door het tijdelijke prijsplafond voor energie.

Welke huishoudens krijgen compensatie energie?

Energietoeslag via de gemeente – Huishoudens met een laag inkomen kunnen een energietoeslag krijgen via hun gemeente. Dat is een extra tegemoetkoming in de energiekosten van in 2023 in totaal € 1300,- per huishouden. Als je een uitkering hebt, ontvang je de toeslag automatisch.

 1. Maar ook als je een baan met een laag inkomen hebt kun je in aanmerking komen.
 2. Je moet de toeslag dan wel zelf aanvragen.
 3. Informeer bij jouw eigen gemeente wat de voorwaarden zijn om in 2023 in aanmerking te komen voor de energietoeslag.
 4. Let op! Sommige gemeenten hebben in 2022 € 500,- extra uitgekeerd (dus in totaal € 1800,-).

In dat geval wordt het bedrag voor 2023 verminderd tot € 800,-.

Hoe werkt de energie compensatie van 190 euro?

Recht op korting bij een kleinverbruiksaansluiting – Iedereen die op de 1e dag van de maanden november en december in 2022 een had voor elektriciteit, krijgt voor die maand of maanden € 190 korting. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken.

Heb ik recht op compensatie energierekening?

U heeft recht op de energietoeslag als u: minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand; een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente.

Welk inkomen voor energie compensatie?

Lage inkomens kunnen compensatie aanvragen voor hoge energiekosten – Kassa • • • Huishoudens met een laag inkomen kunnen sinds dinsdagochtend terecht bij, Zij kunnen daar gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de hoge energiekosten, als hun energierekening een relatief groot deel uitmaakt van hun inkomen. Het onlineloket is sinds 09.00 uur open en sluit eind maart.

 1. Het fonds is voorlopig alleen voor deze winter, voor de periode van oktober tot en met maart.
 2. De organisatie schat in dat er zeker honderdduizenden Nederlanders voor in aanmerking komen.
 3. De uitbetaling is binnen een maand nadat een inzending is goedgekeurd en dit verloopt via de energieleverancier van het huishouden.

Alleenstaanden komen in aanmerking als zij een bruto-inkomen – inclusief vakantiegeld – van minder dan 2980 euro hebben. Mensen die samenwonen mogen maximaal 3794 euro verdienen. In beide gevallen is dit twee keer het sociaal minimum. Om in aanmerking te komen moet de energierekening minimaal 10 procent van het inkomen zijn.

Bij de laagste inkomens wordt alles boven dit percentage vergoed, voor de wat hogere inkomens is dat iets minder. Energiebedrijven en het kabinet kondigden afgelopen najaar al de komst van het noodfonds aan. Het kabinet draagt maximaal 50 miljoen euro bij, net als bedrijven uit met name de energiesector.

Hier zijn onder meer de grote energiebedrijven Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall bij betrokken. ANP Alle informatie over de aanvraag is te vinden op, Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees Sorteren op: Nieuwste eerst Oudste eerst Beoordeling 24 feb.2023 – 15:23 er blijkt ook een ONDERgrens te zijn. Wie weinig inkomsten heeft (door schuldsanering bijvoorbeeld) krijgt niks, want zo’n laag inkomen (lager dan 1400 euro, zo spreekt dit noodfonds jou vrolijk en kordaat toe) dat bestaat niet. IEDEREEN heeft minstens 1400 euro per maand. Nou, niet dus. 8 feb.2023 – 21:43 Het is niet te doen voor oudere mensen. Je MOET het via een mobiele app doen. Op een computer (met grotere letters) kan het niet. Dan MOET je een e-mail app hebben op die telefoon. Dan MOET je een digid app hebben. En toen ben ik afgehaakt. 8 feb.2023 – 12:27 Inmiddels komt er van meer kanten kritiek op het fonds https://nos.nl/artikel/2462976-klachten-over-ingewikkelde-aanvraag-noodfonds-energie-echt-aanfluiting. 8 feb.2023 – 11:26 Niet alleen mensen met blokverwarming worden uitgesloten. Tig mensen die in aanmerking komen hebben geen computer. Zijn niet digitaal vaardig. Aanvraag kan alleen digitaal. Verder: als nabestaande kan ik niet digitaal bij mijn gegevens, kan geen account aanmaken bij pensioenfonds, pensioenfonds erkent het probleem, maar gaat het niet aanpassen zodat ook nabestaanden zelf een account kunnen maken/hebben bij pensioenfonds.

Verder: nabestaanden met (pensioen) uitkering uit buitenland van hun partner, kringen geen papieren over hun uitkering, hebben geen digitale mogelijkheid om papieren/bewijzen van hun uitkering/pensioen, bedrag wordt bruto per maand overgemaakt, bedrag is afhankelijk van de koers van de munteenheid van het betreffende land en de Euro, dus iedere maand anders! Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet er over het afgelopen jaar hier achteraf nog inkomstenbelasting en ziektekosten over betaald worden.

Dus hoezo bewijs meesturen, hoe dan? 8 feb.2023 – 10:51 Voor mensen met blokverwarming is dit inderdaad niet mogelijk. Ik ontving een paar weken geleden een verzoek van de woningbouwvereniging om de bijdrage in de verwarmingskosten te verhogen met 170 euro per maand. Pas in juni/juli 2024(!) komt de afrekening over 2023. 8 feb.2023 – 10:31 Komen ze mee als de winter voorbij is. Mensen die meer dan 10% zouden verstoken, hebben de verwarming uit of klein gezet. Nu blijkt dat ze verwarming gerust op 25 graden hadden kunnen zetten als alles boven de 10% toch vergoed wordt. Maar nu is het te laat. 8 feb.2023 – 9:43 Dat is een mooi initiatief van Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR (Nederlandse SchuldhulpRoute) en SchuldenlabNL. Echter, mensen met blokverwarming kunnen geen aanvraag doen. En mensen met blokverwarming behoren nu bij uitstek tot de groep mensen met een hele smalle beurs en ze wonen het vaakst in goedkope, slecht geïsoleerde huizen. RSIN 8531 62 402 : Lage inkomens kunnen compensatie aanvragen voor hoge energiekosten – Kassa

Wie krijgt energietoeslag van 1600?

Maximaal 1600 euro energiesteun voor huishoudens met blokverwarming NOS NOS Nieuws • woensdag 18 januari, 13:16 Het kabinet heeft een inschatting gegeven van de tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen die huishoudens met blokverwarming en blokelektriciteit dit jaar krijgen. Het gaat veelal om woningen in grote flatgebouwen, appartementen met gedeelde energiemeters en studentenwoningen.

Het jaarbedrag voor mensen met zowel blokverwarming als blokelektriciteit komt voor mensen met een zelfstandig appartement maximaal rond de 1600 euro te liggen. Voor studentenwoningen of onzelfstandige wooneenheden in zorgprojecten ligt het bedrag rond maximaal 670 euro. Ongeveer 700.000 huishoudens hebben blokverwarming.

Zij hebben door hun zogenoemde grootverbruikersaansluiting geen profijt van het ‘gewone’ prijsplafond. Daarnaast krijgen ook woningen met een gedeelde kleinverbruikersaansluiting en energiemeter een bijdrage. Het gaat bijvoorbeeld om gesplitste etages in oudere panden, woonzorginitiatieven en studentenhuizen.

Soort woning 1e helft 2023 2e helft 2023
appartementen met blokgas of blokwarmte 786,45 euro 276,76 euro
appartementen met blokelektriciteit 351,13 euro 183,92 euro
onzelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte 329,28 euro 116,18 euro
onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit 147,63 euro 77,33 euro

De bedragen voor de eerste helft van het jaar zijn dus schattingen. De bedragen voor de tweede helft van het jaar zijn de minimale tegemoetkomingen. Als de energieprijzen heel erg stijgen gaan die bedragen nog omhoog. Bij zowel blokgas als blokelectriciteit worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

 • In de definitieve regeling gaat het kabinet nog kijken naar gevallen die deze subsidiebedragen eigenlijk niet nodig hebben.
 • Het gaat dan om gevallen waarbij bewoners door een gezamenlijk vast contract het hele jaar onder het niveau van het prijsplafond zitten.
 • Of situaties waarin een klein groepje bewoners met een gedeelde aansluiting al van het prijsplafond profiteert.

Ook wordt er nog gekeken of een deel van deze huishoudens alsnog recht heeft op compensatie over november en december 2022. Toen kregen de huishoudens met een aansluiting twee keer 190 euro. Deel artikel: : Maximaal 1600 euro energiesteun voor huishoudens met blokverwarming

Waarom krijg ik geen compensatie?

Check eerst of je in aanmerking komt – Mogelijk heb je niets ontvangen, omdat je niet in aanmerking komt voor de energiecompensatie. Deze geldt namelijk alleen voor kleinverbruikers met een eigen stroomaansluiting in een gebouw dat is bedoeld voor wonen of werken. Je hebt geen recht op de compensatie als:

Jouw huishouden een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit deelt met andere huishoudens Als je een aansluiting hebt die niet wordt gebruikt voor wonen of werken, zoals een loods of garagebox. Je een collectief energiecontract hebt Jouw energierekening wordt betaald via je verhuurder

Leestip: dit wist je nog niet over de 190 euro energie compensatie

Heb ik recht op energietoeslag met AOW en pensioen?

Misschien heb jij recht op energietoeslag! – LBV | Meer dan een vakbond Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 15 maart 2022 laten weten dat er een mogelijkheid is om energietoeslag aan te vragen. Dit geldt uiteraard alleen voor huishoudens die er recht op hebben.

Onder de huishoudens die recht hebben op de energietoeslag vallen de huishoudens met lagere inkomens. Denk hierbij aan AOW-gerechtigden zonder of een klein aanvullend pensioen, zzp’ers met minimale inkomsten en werkenden met een laag inkomen. De prijzen rijzen de pan uit, waar gas, stroom en benzine koplopers zijn.

De overheid probeerde eerder al met een algemene compensatieregel mensen tegemoet te komen, maar dit bleek niet genoeg te zijn. Het aanvragen van de energietoeslag Wanneer je recht hebt op de energietoeslag, dan kun je dit aanvragen bij jouw gemeente.

Let op! Dit geldt niet voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen! Die krijgen automatisch een compensatie. Dit komt omdat mensen met een bijstandsuitkering al bekend zijn bij de gemeente. De andere groepen moeten zich dus melden bij hun gemeente, omdat zij daar niet direct bekend zijn. Denk jij recht te hebben op de energietoeslag? LBV kan jou hierbij helpen.

Leden van LBV krijgen standaard hulp bij het aanvragen van toeslagen (en meer)! Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan via onze website óf bel met 088 – 266 3000. Je kunt ook contact opnemen als je meer informatie wil over het aanvragen van de toeslag en/of het lidmaatschap.

Hoe wordt de 190 euro uitgekeerd?

Wie betaalt het geld uit? Dat doen de energiemaatschappijen. Zij zijn door de overheid aangewezen om deze compensatiemaatregel uit te voeren. Wie gas en stroom van verschillende bedrijven afneemt, krijgt de tegemoetkoming dus enkel via de stroomleverancier.

Hoe wordt de 190 euro compensatie uitbetaald?

,In principe verrekent de energieleverancier dit bedrag automatisch op je factuur”, aldus Kerkhof.,Is je rekening hoger dan de 190 euro, dan betaal je alleen het resterende bedrag. Als je eronder zit, hoef je desbetreffende maand niets te betalen en wordt de rest van de 190 euro verrekend op je jaarafrekening.”

Welke maand wordt de energietoeslag voor 2023 uitbetaald?

Eenmalige energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeente mag deze energietoeslag pas geven als de wet hiervoor is aangepast.

 • Dit betekent dat de energietoeslag 2023 pas in het tweede halfjaar van 2023 uitbetaald kan worden.
 • Nu al een aanvullende energietoeslag van de gemeente De gemeente Oosterhout wil huishoudens met een laag inkomen nu al tegemoetkomen in de energiekosten.
 • Daarom gaan wij een aanvullende energietoeslag van € 500 geven aan alle huishoudens die de energietoeslag in 2022 hebben ontvangen.

Deze aanvullende energietoeslag wordt automatisch uitbetaald. We proberen deze betaling uiterlijk eind maart te doen. U hoeft hiervoor dus niets te doen. Energietoeslag 2023 vanuit de rijksoverheid komt pas in de zomer In juli 2023 verwachten wij dat er meer duidelijkheid is over de energietoeslag 2023 en wie deze kan aanvragen.

Als er meer bekend is zetten wij een bericht hierover op onze website, op social media en in het Weekblad Oosterhout. Geen toeslag gehad maar toch geldzorgen? De huishoudens die in 2022 geen energietoeslag hebben ontvangen, vragen wij te wachten tot er meer bekend wordt in juli. Heeft u een laag inkomen en nu al geldzorgen? Neem dan contact op met ons hulpteam.

Hulp voor iedereen die in het nauw dreigt te komen Het hulpteam van de gemeente staat van maandag t/m donderdag klaar om jou te helpen. Het team kijkt samen met jou naar een passende oplossing en regelingen voor jou. Ook als je een zzp-er bent of ondernemer die privé in nood komt kun je de gemeente bellen.

Bel naar de gemeente op tel.140162. Bel je voor 12 uur, dan word je dezelfde dag nog teruggebeld. Energie bespaar team Inwoners die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, komen ook in aanmerking voor, Zij ontvangen een brief waarin zij kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van de gratis klusbus of de witgoedregeling.

: Eenmalige energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen

Hoe vaak krijg je 190 euro energierekening?

Nieuws Door de gigantisch gestegen energieprijzen heeft de overheid besloten om vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond voor stroom en gas in het leven te roepen. Omdat dit voor sommigen mogelijk al te laat is, komt er voor de maanden november en december van 2022 al een energiecompensatie van – twee keer 190 euro – op de energierekening.

Wie heeft recht op korting energie?

Wie krijgt de energiesteun? – Enkel wie een variabel contract heeft bij zijn energieleverancier of na 1 oktober 2021 nog een vast contract afsloot, heeft recht op het basispakket. Mensen die al recht hebben op het sociaal tarief, vallen buiten deze maatregel.

Daarnaast worden ook de hoogste inkomens voor een deel uitgesloten, Zij zullen de korting wel op hun factuur zien verschijnen, maar ze zullen achteraf een deel moeten terugbetalen via de belastingen. Er wordt ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de korting voor gas en de korting voor elektriciteit.

Wie enkel met elektriciteit verwarmt, zal dus slechts een korting van 120 euro krijgen. De korting van 270 euro is er enkel voor wie met gas verwarmt.

Hoe krijg je de 400 euro energie?

Huishoudens krijgen zo’n 400 euro compensatie voor hoge energierekening. Het kabinet neemt maatregelen om de stijging van de energierekening te verminderen. Het gaat om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een verlaging van het belastingtarief op stroom in 2022.

Wat is 120 van het sociaal minimum netto per maand?

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.516,97 € 1.596,80
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.060,21 € 2.168,64

Hoeveel is 120% van het minimum?

Wanneer is mijn inkomen onder 120% van het sociaal minimum?

Leefvorm maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.516,96 € 1.596,80
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.060,21 € 2.168,64

Hoe berekend Essent de 190 euro?

Essent – “We verrekenen 190 euro met je termijnbedrag en andere bedragen die nog openstaan. We doen dit naar verwachting rond 15 november en 15 december”, zegt de woordvoerder van Essent. Betaal je maandelijks dus bijvoorbeeld 300 euro, dan is dat in november en december nog slechts 110 euro.

Hoe werkt de energie korting?

woensdag 19 oktober 2022 door Jeanet Woldring 28 reacties Leestijd: 6 minuten Het kabinet heeft begin oktober 2022 aangekondigd dat elk huishouden € 190 korting op de energierekening krijgt. Zowel voor november als december is er € 190 beschikbaar gesteld als tegemoetkoming. Hoe u de € 190 korting op uw energierekening in november en december krijgt, hangt af van uw energieleverancier. U kunt dit niet zelf bepalen. Uw energieleverancier kan op 5 verschillende manieren de € 190 korting per maand aan u betalen. Dit kan door per maand:

€ 190 per maand aan u over te maken. € 190 van uw voorschot- of eindnota voor elektriciteit af te halen. een deel van de € 190 aan u over te maken. En het andere deel van uw voorschot- of eindnota voor elektriciteit af te halen. € 190 van een openstaande rekening of betalingsrekening af te halen. € 190 aan u over te maken nadat u het contract beëindigt.

Uw energieleverancier moet u zo snel mogelijk laten weten hoe u uw geld krijgt. U heeft hier dus zelf geen invloed op.

Welke datum wordt de energietoeslag uitbetaald?

Deze uitkering van € 500,- energietoeslag is eenmalig. Inwoners die in 2022 ook al € 1.500,- hebben ontvangen krijgen de € 500,- automatisch op hun rekening voor 10 mei.