Contante Waarde Berekenen Excel

Contante Waarde Berekenen Excel

Hoe bereken je de contante waarde?

De netto contante waarde (NCW) bereken je door de contante kosten ofwel de uitgaande kasstromen (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten ofwel de inkomende kasstromen (huidige waarde van toekomstige opbrengsten).

Hoe maak je kasstromen contant?

Stap 2 Maak de Kasstromen contant – Nadat je in stap 1 de kasstromen die de investering genereerd hebt berekend ga je in stap 2 de kasstromen contant maken. Dit doe je door de kasstromen te delen door de disconteringsvoet. Je berekent dan hoeveel de toekomstige kasstromen (winsten) nu waard zijn. Uit de formule blijkt direct dat een kasstroom in het eerste jaar (jaar t) meer waard is dan een kasstroom in het derde jaar 3 (t=3). Stel dat de jaarlijkse kasstroom die voortvloeit uit de investering gelijk is aan € 10.000.

Kasstroom jaar 1 ; dan is de contante waarde van de kasstroom in het eerste jaar na de investering bij een rentepercentage van 8% waard € 10.000/1+0,08) = € 9.259. Kasstroom jaar 3; de contante waarde van de kasstroom na drie jaar is daarentegen aanzienlijk lager is, namelijk € 10.000/ (1,08 * 1.08 * 1.08) = € 7.942. Kasstroom 30 jaar; de contante waarde van de kasstroom over 30 jaar is gelijk aan € 1.000. Hier zie je dus het belang van de tijdsvoorkeur. En daarmee de reden dat investeerders een voorkeur hebben voor de NCW-methode.

Als de kasstromen die uit de investering voortvloeien oneindig zijn dan kun je van bovenstaande formule de volgende eenvoudige formule afleiden. Dit is veelal de formule waarna gevraagd wordt in rekenvoorbeelden. Het gaat om de volgende formule: De contante waarde van de investering is nu heel eenvoudig te berekenen. Bij een jaarlijkse kasstroom van € 10.000 en bij een disconteringsvoet (rentevoet) van 4% is de contante waarde van de kasstromen gelijk aan € 10.000/0,04 = € 259.000. Gebruik je een disconteringsvoet van 8% dan is de contante waarde gelijk aan € 120.000.

Wat is contante omzet?

Bedrijfseconomie: Contante verkopen Er is sprake van contante verkopen als een klant direct betaalt aan een onderneming voor geleverde goederen of diensten. Er zijn twee soorten verkopen:

Contante verkopen : door een onderneming geleverde goederen of diensten worden direct betaald door de klant. De ontvangst en het moment van verkoop vallen samen. Verkopen op rekening : door een onderneming geleverde goederen of diensten worden niet direct betaald door de klant. Er is sprake van een krediettermijn. De ontvangst valt niet samen met het moment van verkoop en er ontstaat een post debiteuren op de balans. Deze balanspost verdwijnt op het moment dat de klant betaalt.

: Bedrijfseconomie: Contante verkopen

Wat zegt contante waarde?

Wat is het verschil tussen de contante waarde en de eindwaarde? – De contante waarde van het geld gaat over de waarde van het geld voordat je daar rente over ontvangt, Als je een aantal jaren 5% rente ontvangt over € 1.000 is deze € 1.000 de contante waarde, De eindwaarde van het geld is het geld dat je hebt nadat je daar rente over hebt ontvangen. Als je één jaar 5% rente krijgt over € 1.000 is de eindwaarde daarvan € 1.050. De contante waarde is dus de waarde van het geld zonder dat rente wordt meegerekend, De eindwaarde van het geld is de waarde van het geld nadat hierover rente is gerekend.

Wat is het verschil tussen cash en contant?

Contant geld is het oudste betaalmiddel ter wereld. In de Oudheid werd al betaald met gouden en zilveren munten, in de zeventiende eeuw zagen bankbiljetten het licht. Munten en biljetten noemen we cash. Of ook nog: contant of baar geld.

You might be interested:  Vaste Lasten Hypotheek Berekenen

Hoeveel contant?

Hoeveel Contant Geld Mag Je Op Zak Hebben In Nederland? Soms wil je weten hoeveel contant geld je op zak mag hebben of hoeveel geld je thuis mag hebben in Nederland. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zojuist je auto hebt verkocht tegen een redelijk bedrag, hoeveel mag je dan bij je hebben? In Nederland mag je zoveel contant geld op zak hebben als dat je zelf wilt.

Wel is het zo dat je maximaal €10.000 per keer contant mag storten zonder dat de bank hier melding van hoeft te maken. Daarnaast kan de politie het verdacht vinden als ze erachter komen dat je veel contant geld op zak hebt. Nu je dit weet wordt het tijd om hier wat dieper op in te duiken. In deze blog lees je wanneer een hoeveelheid geld verdacht is, of het door de politie wordt aangegeven bij de Belastingdienst en wanneer het in beslag wordt genomen.

Daarnaast bespreken we ook hoeveel van dit geld je in een keer kunt storten zonder dat daar melding van wordt gemaakt. Lees snel verder! Een grote hoeveelheid contant geld hoeft niet direct verdacht te zijn voor de politie. Wel zal een grote hoeveelheid contant geld in eerste instantie vragen oproepen als de politie je om wat voor reden dan ook zou aanhouden.

 • De kans is groot dat als de politie erachter komt dat je een grote hoeveelheid contant geld hebt, ze je in ieder geval wat vragen zullen stellen over de herkomst van het bedrag.
 • Daarbij zullen ze natuurlijk ook kritisch kijken naar de omstandigheden.
 • Immers, iemand die in een achterbuurt woont en €20.000 contant geld bij zich heeft zal waarschijnlijk sneller vragen oproepen dan iemand die in de P.C.

Hooftstraat in Amsterdam rondloopt. Echter, betekent een grote hoeveelheid geld ook dat de politie dit geld in beslag mag nemen? Of dat ze het doorgeven aan de Belastingdienst? Als je wordt aangehouden met een grote hoeveelheid contant geld dan kan de politie besluiten dit aan te geven bij de Belastingdienst.

 • Dat zullen ze natuurlijk alleen doen als ze het gevoel hebben dat er bepaalde zaken niet helemaal in de haak zijn.
 • Als je geld wordt opgegeven bij de Belastingdienst dan zal deze onderzoek doen naar jouw persoonlijke financiele situatie.
 • De reden hiervoor is dat je over contant geld ook gewoon belasting moet betalen.

Contant geld kan betekenen dat je belasting probeert te ontduiken en dat moet even gecontroleerd worden. Hoeveel belasting je moet betalen over spaargeld lees je hier: Naast het ontduiken van belasting zijn er ook mensen die contant geld hebben zodat ze alsnog recht hebben op bijvoorbeeld een uitkering of verschillende toeslagen.

 1. Om een strafbaar feit mee te bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de politie het vermoeden heeft dat je het geld op een onrechtmatige manier hebt verkregen. Denk hierbij aan een overval of het handelen in strafbare goederen.
 2. Om strafbare spullen van straat te halen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer iemand vals geld bij zich heeft. Gezien dit gebruikt kan worden voor illegale doeleinden is het daarom een logische reden voor de politie om dit van de straat te halen.
 3. Om iets af te pakken dat met crimineel geld gekocht is. Deze reden is alleen van toepassing als je spullen hebt gekocht met geld wat onrechtmatig verkregen is.
You might be interested:  Kosten Koper 2022 Berekenen

Als de politie je contante geld inderdaad in beslag neemt dan krijg je als eerste een bewijs van ontvangst. Dit noemen we een Kennisgeving van Inbeslagneming. Je geld wordt vervolgens tijdelijk opgeslagen in een bewaarruimte op het plaatselijke politiebureau, daarna gaan ze naar een centraal beslaghuis.

 • Of en wanneer je jouw contante geld terugkrijgt wordt niet door de politie bepaald.
 • Het Openbaar Ministerie is de organisatie die zich daar vervolgens druk over mag maken.
 • Als je meer wilt weten over wat je kunt doen als je het niet eens bent met de inbeslagname dan raad ik je aan van de Landelijke Politie te lezen.

Je mag €10.000 contant storten zonder dat je bank hier melding van maakt. Contant betalen in een winkel is verboden vanaf een bedrag van €3.000. Als je meer dan dit bedrag stort dan is je bank of de winkelier verplicht dit te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

 • Financiele dienstverleners: banken, verzekeraars, brokers, casino’s, geldwisselkantoren
 • Handelaren van goederen met een grote waarde: juweliers, veilinghuizen, verkopers van auto’s, schepen kunst en/of antiek
 • Beroepsgroepen zoals notarissen, accountants, advocaten, fiscalisten en makelaars

Als er melding van je storting wordt gemaakt dan spelen deze dienstverleners vervolgens de volgende gegevens door naar het eerder genoemde meldpunt:

 • Als eerste wordt je identiteit doorgegeven. Denk hierbij aan je persoonsgegevens maar ook je paspoortnummer.
 • Daarnaast wordt de locatie en het tijdstip van de transactie doorgegeven.
 • Hoe groot het bedrag was waarvoor de storting of transactie heeft plaatsgevonden en de herkomst van het geld of de goederen die betrokken zijn.
 • Overige factoren die de transactie ongebruikelijk maken.

Meer weten over hoeveel contant geld je mag storten en waar je allemaal rekening mee moet houden? Lees dan deze blog die ik daar eerder over schreef: : Hoeveel Contant Geld Mag Je Op Zak Hebben In Nederland?

Waarom contant geld?

De rol van contant geld Om te functioneren heeft de economie een zekere hoeveelheid contant geld nodig. Contant geld is het meest gebruikte betaalmiddel in het eurogebied: veruit de meeste van onze dagelijkse boodschappen betalen we met bankbiljetten of munten.

Het biedt vrijheid en autonomie. Bankbiljetten en munten zijn de enige vorm van geld die men kan aanhouden zonder tussenkomst van een derde. Er is geen apparatuur, internettoegang of elektriciteit nodig om contant te betalen. Het lukt dus ook als de stroom is uitgevallen of als u uw bankpas bent verloren. Het is wettig betaalmiddel. Verkopers, winkels en restaurants mogen contant geld niet weigeren, tenzij zowel de verkoper als de klant op voorhand akkoord is met een andere betaalwijze. Zie voor meer informatie Aanbeveling van de Europese Commissie van 22 maart 2010. Het waarborgt privacy. Contante transacties respecteren ons grondrecht om onze privacy, gegevens en identiteit te beschermen in financiële zaken. Het is inclusief. Met contant geld kunnen ook mensen zonder of met beperkte toegang tot digitaal geld betalen en sparen. Dit maakt het cruciaal voor de inclusie van maatschappelijk kwetsbare burgers, zoals ouderen of lagere-inkomensgroepen. Het biedt inzicht in uitgaven. Met contant geld hebt u meer grip op uw uitgaven, bijvoorbeeld doordat u niet te veel kunt uitgeven. Het is snel. Met bankbiljetten en munten kunnen betalingen onmiddellijk worden afgewikkeld. Het is veilig. Contant geld heeft bewezen veilig te zijn als het gaat om cybercriminaliteit, fraude en vervalsing. En omdat het centralebankgeld is, loopt zowel de betaler als de ontvanger geen financieel risico. Het is een oppotmiddel. Contant geld is meer dan een betalingsinstrument. Het is ook een spaarmiddel dat zijn waarde niet verliest. Het is nuttig voor kleine giften en betalingen tussen personen. Denk aan ouders die kinderen een klein geldbedrag toevertrouwen om iets kleins te kopen, of iemand die een vriend of kennis contant geld geeft om namens hem of haar een aankoop te doen. Contant geld helpt ook de financiële basiskennis bij kinderen te ontwikkelen.

You might be interested:  Anwb Waarde Auto Berekenen

: De rol van contant geld

Wat is de contante waarde van mijn pensioen?

Pensioenvermogen van niet-gepensioneerden – Het pensioenvermogen van een persoon is de actuele waarde (ook wel contante waarde) van de opgebouwde (jaarlijkse) pensioenaanspraak gesommeerd over de periode vanaf de pensioenleeftijd tot aan overlijden. De opgebouwde pensioenaanspraak vertegenwoordigt immers de waarde van de uitkering die men gaat ontvangen als men met pensioen gaat, op basis van de betaalde pensioenpremies op het moment van waarnemen.

Er is nog sprake van een verwacht rendement op de pensioenpremies, aangezien er nog een bepaalde periode te gaan is tot aan het moment dat men de uitkering gaat ontvangen of komt te overlijden. De jaarlijkse pensioenaanspraak aan het begin van pensionering heeft een hogere actuele waarde dan de laatste pensioenaanspraak vlak voor overlijden.

De laatste aanspraak kan immers langer renderen. Stel dat iemand over tien jaar met pensioen gaat en daarna nog tien jaar leeft. Op het moment van waarnemen heeft hij een opgebouwde jaarlijkse aanspraak van zeg 1000 euro. Dan is de actuele waarde van de jaarlijkse aanspraak van het eerste pensioenjaar (na tien jaar) 905 euro en de actuele waarde van het laatste jaar (na twintig jaar) 820 euro (bij een rendement van 1 procent).

Hoe bereken je de NHW?

Opmerkingen –

De NHW-investering begint één termijn voor de datum van de cashflow van waarde1 en eindigt met de laatste cashflow in de lijst. De berekening van NHW is gebaseerd op toekomstige cashflows. Als de eerste cashflow aan het begin van de eerste termijn plaatsvindt, moet de eerste waarde worden opgeteld bij het resultaat van NHW, en niet als waarde-argument worden opgegeven. Zie de volgende voorbeelden voor meer informatie. Als n staat voor het aantal cashflows in de lijst van waarden, ziet de vergelijking voor NHW er als volgt uit: NHW is vergelijkbaar met de functie HW. Het belangrijkste verschil tussen beide functies is dat bij HW cashflows aan het begin of aan het einde van elke termijn kunnen plaatsvinden. In tegenstelling tot de variabele cashflows van NHW, moeten de cashflows bij HW gedurende de gehele looptijd van de investering gelijk blijven. Zie HW voor meer informatie over annuïteiten en financiële functies. NHW is tevens verwant met de functie IR. Met IR berekent u de rente waarvoor NHW gelijk is aan 0: NHW(IR(.);,)=0.