Diameter Berekenen Met Omtrek

Diameter Berekenen Met Omtrek
Dan moet je de diameter berekenen met de omtrek van een cirkel. Je gebruikt daarbij de volgende formule: diameter = omtrek / pi. Deze formule kan je ook gebruiken om de omtrek te berekenen. Als je weet wat de diameter is, gebruik je de formule: diameter * pi = omtrek.

Hoe moet je diameter berekenen?

Lijnen meten zonder schuifmaat – Heb je geen schuifmaat bij de hand. Dan kan je ook op een andere manier de diameter bepalen. Bepaal de omtrek van de lijn met een klein dun touwtje of takelgaren. Meet de lengte van het touwtje op met een meetlint en deel het getal door π (3,14159), Als het goed is kom je dan uit op de diameter.

Hoe bereken je een cirkel met pi?

Berekenen van de omtrek De formule luidt: Omtrek van de cirkel = pi x diameter. Deze formule kan gebruikt worden om van iedere cirkel de omtrek te berekenen.

Wat reken je uit met pi?

Hoe bereken je de omtrek van een cirkel? Met de hulp van Mr. Chadd ben jíj de expert! – De omtrek van een cirkel is te berekenen door de diameter van de cirkel maal π te doen. De omtrek van een cirkel kun je op twee verschillende manieren berekenen. Hierbij moet je kijken of je te maken hebt met de straal of met de diameter. omtrek cirkel = diameter * π Waarom gebruik je π? Het getal pi wordt geschreven als π. π is de verhouding tussen de diameter en de omtrek van een cirkel en je kunt π gebruiken om dingen met betrekking op een cirkel uit te rekenen. Het is een oneindig lang getal. Vaak wordt dit afgerond naar 3,14 of 3,1416. Je kan ook de breuk 22/7 gebruiken, dit getal komt heel erg in de buurt bij π. Wat is de formule voor de omtrek van een cirkel? De straal wordt vaak aangeduid met de letter r. De straal is de helft van de diameter (de halve doorsnede). Je hebt twee manieren om de omtrek te berekenen:

 • De omtrek van een cirkel is π * de diameter.
 • De omtrek van een cirkel is 2 * de straal * π.

Even oefenen? Bereken de omtrek van de cirkel in de onderstaande opgaven!

 1. Een ronde tafel heeft een straal van 2 meter. Bereken de omtrek van de tafel. Rond af op 2 decimalen.
 2. Een vijver heeft een doorsnee van 5 meter. Om de vijver heen moeten stenen gelegd worden, wat is de omtrek van de vijver?

Loop je toch nog vast? Dan is misschien bijles wat voor jou! Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Inhoud en oppervlakte Inhoud en oppervlakte cilinder berekenen Rechthoekige, gelijkzijdige- en gelijkbenige driehoeken

Hoe groot is een diameter?

Diameter De lengte van de lijn is de diameter van de cirkel De diameter van een, of is de van de rechte die kan worden getrokken tussen twee op de bol of de cirkel en door het hiervan. Deze lengte is de grootst mogelijke afstand tussen twee punten op bol of cirkel.

Afstanden die worden gemeten langs de cirkellijn of het boloppervlak worden genoemd. De diameter is een bijzondere vorm van een van bol of cirkel, namelijk die met de grootste lengte. Het woord diameter is ontleend aan het διάμετρος ( diametros ), van δια- ( dia- ) = door + μέτρον ( metron ) = maat. Diameter heet in het Nederlands ook – een oorspronkelijk Nederlands woord bedacht door,

De middellijn van een cirkel is zowel een lijn (een die het van de cirkel snijdt) als de van die lijn. De diameter is gelijk aan 2 × de, De omtrek van een bol of cirkel is gelijk aan × de diameter.

Wat is de diameter van een?

Berekenen.nl De diameter van een cirkel bedraagt de grootst mogelijke afstand tussen twee punten op de cirkel. De diameter van een cirkel valt op te meten door vanaf een willekeurig punt op de cirkel een lijn te trekken naar de overkant. De lijn dient loodrecht te staan en daardoor door het middelste punt in de cirkel te gaan.

Op die manier is het mogelijk om de grootst mogelijke afstand te berekenen en er daarmee voor te zorgen dat er een goede berekening van de diameter ontstaat. De diameter van een cirkel staat in relatie tot zowel de straal als de oppervlakte van een cirkel. De straal vormt de helft van de diameter en de omtrek valt te berekenen in combinatie met het geval Pi.

De diameter van een cirkel is wat dat betreft van groot belang voor berekeningen daarmee. : Berekenen.nl

Hoe bereken je de diameter van een cirkel met de omtrek?

Wat is de diameter? Mr. Chadd legt het hier duidelijk voor je uit! – De diameter is de “middellijn” van een cirkel. De middellijn is een lijn die van de ene kant naar de andere kant van de cirkel gaat, door het middelpunt van de cirkel. De straal is de helft van de diameter, dus de afstand tussen het middelpunt en de buitenkant van de cirkel.

Stel, de diameter (de middellijn) is 10 cm, dan is de straal dus 5 cm. Soms weet je de straal van een cirkel niet. Dan moet je de diameter berekenen met de omtrek van een cirkel. Je gebruikt daarbij de volgende formule: diameter = omtrek / pi. Deze formule kan je ook gebruiken om de omtrek te berekenen.

Als je weet wat de diameter is, gebruik je de formule: diameter * pi = omtrek. Soms wordt de formule ook anders gebruikt: omtrek = pi * 2 straal. Hierbij wordt in plaats van de diameter 2 keer de straal gebruikt. In wiskundige taal wordt de straal r genoemd en voor pi gebruiken we het symbool π.

Als we de formule wiskundig opschrijven wordt het: omtrek = 2 r ** π. Pi is een wiskundig getal, wat eindeloos doorgaat achter de komma. In cijfers uitgeschreven is het 3,141 592 653. en zo gaat het nog wel even door. Elke rekenmachine heeft een knopje voor pi, dus als je met pi moet rekenen, hoef je geen oneindig getal in de typen.

Wel zo makkelijk! Rekenen met cirkels en pi? Oefen het met de onderstaande sommen.

De straal van een cirkel is 5 cm, hoe groot is de omtrek? De omtrek van een cirkel is 20 cm, hoe groot is de straal? Harry wil een net over zijn vijver maken, maar weet niet hoe groot het net moet zijn. De omtrek van de vijver is 3,5 meter. Hoe lang moet het net zijn om over de vijver heen te passen?

Een extra handje hulp nodig? Onze coaches kunnen je ook helpen met 1-op-1 bijles ! Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: De omtrek van een cirkel berekenen Inhoud van een cilinder berekenen Inhoud en oppervlakte van figuren

You might be interested:  Ww Uitkering 2016 Berekenen

Hoe bereken je diameter van een cirkel?

Diameter berekenen – Je kunt de diameter berekenen door uit te gaan van de straal. De straal staat voor het midden van de cirkel, tot aan een willekeurig punt op de rand. Neem de kortst mogelijke afstand tussen deze twee punten, om de straal op te meten.

Wat is de formule voor een cirkel?

Hoe ziet zo’n vergelijking er nou uit en hoe stel je deze zelf op? – Mr. Chadd legt het voor je uit! Vorm van een cirkelvergelijking Een cirkel wordt altijd beschreven door de formule (x-a) 2 + (y-b) 2 = r 2, Hierin is a de x-coördinaat van het middelpunt en b de y-coördinaat van het middelpunt. Het middelpunt is dus gegeven door M(a,b). R is de straal van de cirkel.

Deze vergelijking kan in verschillende situaties gebruikt worden om de cirkelvergelijking te vinden. Kwadraatafsplitsen Als je een vergelijking als x 2 + y 2 – 4x + 6y – 3 = 0 moet herleiden tot een cirkelvergelijking, dan gebruik je ‘kwadraatafsplitsen’. Dat betekent dat je de term x 2 -4 x omschrijft tot iets (x-2) 2,

Het is daarom handig om de vergelijking eerst op te schrijven als x 2 -4x + y 2 + 6y – 3 = 0, Uit (x-2) 2 – 4 komt niet alleen x 2 – 4x, maar x 2 – 4x +4, De juiste manier om x 2 – 4x af te splitsen, door dit te schrijven als (x-2) 2 – 4, Als je hetzelfde doet voor y 2 + 6y, krijg je uiteindelijk (x-2) 2 – 4 + (y+3) 2 – 9 – 3 = 0. Als je dit omschrijft, kom je op de vergelijking (x-2) 2 + (y+3) 2 = 16. Nu heb je de vergelijking van een cirkel met middelpunt (2,-3) en straal 4! Raaklijn op de cirkel Stel: je moet een vergelijking opstellen van een cirkel met een gegeven middelpunt die een lijn raakt.

Dit kan je oplossen door een lijn op te stellen loodrecht op de raaklijn. Deze lijn gaat namelijk precies door het middelpunt! Je hebt een cirkel met middelpunt (3,4) die de lijn k : y = ½x raakt, dan kan je de lijn door het middelpunt vinden met behulp van de formule rc k rc l = -1*, die zegt dat de richtingscoëfficiënt van twee raaklijnen loodrecht op elkaar precies -1 is.

De richtingscoëfficiënt van lijn l is dus -2. Omdat deze lijn door het middelpunt (-3,4) gaat, is de formule van lijn l dus *l: y = -2(x-3) + 4 = -2x + 10*. Wat je nu moet doen, is het snijpunt van k en l berekenen door *–2x + 10 = 1/2x* op te lossen. Dit geeft x = 4 en als je dit invult in *y = ½x* krijg je *y=2.* Je hebt dus nu een punt op de cirkel met coördinaten (4,2) en het middelpunt (3,4).

Bereken de cirkelvergelijking van x 2 – 10X + y 2 – 8x = 8. Een cirkel met middelpunt (2,6) raakt de lijn y = 2x, Stel de cirkelvergelijking op.

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Modulusvergelijkingen oplossen Wortelvergelijkingen Lineaire vergelijking oplossen

Kan je van omtrek naar oppervlakte?

Om de oppervlakte te weten van dit figuur moet je de omtrek vermenigvuldigen met de hoogte. Als de hoogte bij dit figuur 20 cm is. Dan is de oppervlakte van dit figuur 8π x 20 = 160π cm 2.

Wat is de diameter van een vierkant?

De diameter van een figuur is zijn grootste breedte. Dat is de afstand tussen twee punten van de figuur die het verst van elkaar liggen. Wat is de diameter van een cirkel met straal 3 cm? Van een regelmatige zeshoek noemen we de zijde z, de diameter d en de omtrek p, (We gebruiken liever niet de letter o, omdat die op de 0 lijkt.) a Druk de diameter d uit in de zijde z, Is het verband tussen d en z evenredig? De zeshoek kun je verdelen in regelmatige driehoeken.

 1. B Druk de omtrek p uit in de zijde z,
 2. Is het verband tussen p en z evenredig? c Druk de omtrek p uit in de diameter d,
 3. Is het verband tussen p en d evenredig? Voor de omtrek gebruikten we de letter p,
 4. Die komt van perimeter, het Griekse woord voor “rond meter”.
 5. De omtrek van een vlakke figuur is de totale lengte van de buitenkant.

Dat is de afstand die je aflegt als je over de rand rondom de figuur loopt. Het woord omtrek is waarschijnlijk bedacht door Simon Stevin. Van een vierkant noemen we de zijde z, de diameter d en de omtrek p, a Druk de omtrek p uit in de zijde z, Is het verband tussen p en z evenredig? De diameter van een vierkant is zijn diagonaal. Het is niet zo eenvoudig die uit te drukken in de zijde z, Als bijvoorbeeld de zijde 3 cm is, is de diameter ongeveer 4,2 cm. b Meet maar na in de figuur. We gaan een grafiek van het verband tussen diameter en zijde van een vierkant maken. Horizontaal zetten we z uit en verticaal d, Het resultaat van vraag b is al weergegeven door een stip. c Teken een paar vierkanten en meet daarvan de zijde en de diameter. Als je de zijde van een vierkant verdubbelt, wordt de diameter ook verdubbeld. a Leg dat uit aan de hand van de figuur. Als je de zijde van een vierkant 3 keer zo groot maakt, wordt de diameter ook 3 keer zo groot. b Teken een figuur aan de hand waarvan je dit kunt uitleggen. Bij elk vierkant is de verhouding tussen diameter en zijde hetzelfde. De diameter is namelijk (ongeveer) 1,41 keer zo groot als de zijde. Het verband tussen diameter en zijde is dus inderdaad evenredig: d ≈ 1,41 z, z → MAAL 1,41 → d d → DEEL DOOR 1,41 → z Een verkeersbord “einde voorrangsweg” meet 60 bij 60 cm. a Hoeveel cm is het bord breed (van linker naar rechter punt)? De langste zijde van een geodriehoek is 16 cm. b Hoeveel mm zijn de andere zijden? Twee wegen, beide 8 m breed, kruisen elkaar loodrecht. Ed maakt geen gebruik van de zebrapaden, maar steekt het kruispunt schuin over (zie plaatje). Bereken hoe lang Eds route is; afronden op dm. In opgave 34 heb je gevonden: p = 4 z, We weten nu ook dat d ≈ 1,41 z, Welke formule geldt voor p, uitgedrukt in d ? In een kubus met ribbe 7 cm is een diagonaalvlak getekend. Bereken de oppervlakte van het diagonaalvlak; afronden op mm 2, Van een vierkant noemen we de zijde z en de oppervlakte a, Onderzoek of het verband tussen a en z evenredig is. Zoals gezegd is de 1,41 niet helemaal precies.

 • Preciezer is 1,4142135623730950488016887242, maar ook dat is het nog niet helemaal.
 • Het exacte getal komt niet mooi uit: het is een irrationaal getal.
 • We geven het een eigen naam; we noemen dat getal “di”.
 • Di is maar een eigen verzonnen naam; hij is niet algemeen gangbaar in de wiskunde.
 • Van een cirkel noemen we de diameter d en de omtrek p,

Het is niet zo eenvoudig p uit te drukken in d, De diameter van een 2 euro-muntstuk is 25,75 mm, en de omtrek 80,90 mm. We gaan een grafiek van het verband tussen de diameter en de omtrek van een cirkel maken. Horizontaal zetten we d uit en verticaal p, De gegevens van het 2 euro-muntstuk zijn al weergegeven door een stip. a Teken een paar cirkels en meet daarvan de diameter en de omtrek. Bij elke cirkel is de verhouding tussen de omtrek en de diameter hetzelfde. De omtrek is namelijk (ongeveer) 3,14 keer zo groot als de diameter. Het verband tussen omtrek en diameter is dus inderdaad evenredig: p ≈ 3,14 d, d → MAAL 3,14 → p p → DEEL DOOR 3,14 → d Een verkeersbord “verplichte rijrichting” heeft een diameter van 60 cm. a Bereken de omtrek van het bord. De buitenste halve cirkel van een gradenboog is 15 cm lang. Binnen de cirkel is een zo groot mogelijke regelmatige zeshoek getekend en om de cirkel een zo klein mogelijk vierkant. Leg uit hoe uit de figuur volgt:

You might be interested:  Horizontale Asymptoot Berekenen

de omtrek van een cirkel is groter dan 3 keer zijn diameter, de omtrek van een cirkel is kleiner dan 4 keer zijn diameter.

Zoals gezegd is de 3,14 niet helemaal precies. Preciezer is 3,141592653589793238, maar ook dat is het nog niet helemaal. Het exacte getal komt niet mooi uit: het is een irrationaal getal. Daarom heeft het een eigen naam; het getal heet “pi”, en we schrijven π, Van een vélocipède (rond 1880) heeft het voorwiel een diameter van 125 cm en het achterwiel een diameter van 50 cm. a Bereken hoe vaak een spaak van het voorwiel rond gaat, als de fiets 100 meter aflegt. b Dezelfde vraag voor het achterwiel. Afronden op een geheel aantal keren. Een stalen veer wordt gemaakt door een ijzerdaad om een staaf te wikkelen. Bereken hoeveel ijzerdraad er nodig is voor een veer van 17 wikkelingen en een diameter van 2 cm. Afronden op cm. Een rupsband ligt om twee even grote wielen. De afstand van de assen van de wielen is 4 meter. Het geheel, van onderste tot de bovenste punt, is 4,5 meter hoog. Bereken de lengte van de rupsband, dus helemaal rond. Afronden op dm. Een fabriek maakt uit vellen karton kokers om kalenders te versturen. De kokers zijn even lang als het vel karton breed is. Er gaan precies vijf kokers uit een vel van 1 meter lengte. Bereken de diameter van de kokers. Afronden op mm. Uit een ronde boomstam wordt een zo groot mogelijke balk gezaagd met een vierkante doorsnede. Met een touw wordt de omtrek van de boomstam gemeten: 4,71 m. Bereken de breedte van de balk (dat is dus ook de hoogte). Afronden op cm.

Hoe werkt het met pi?

Waarde – Het getal pi krijg je altijd als je de omtrek van een cirkel deelt door de diameter van de cirkel. De cijfers achter de komma bij het getal π houdt nooit op. Als je op papier rekent is 3,14 meestal genoeg. Een gedeelte van de waarde van pi is: 3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 Om een idee te krijgen hoe oneindig pi is vind je hier het getal pi tot 1 miljoen decimalen.

Hoelang is pi al gekend?

Symbool – Het symbool is de kleine letter pi uit het (overeenkomend met de p ). Dit symbool werd door Engelse wiskundigen in 1647, en in 1664 al gebruikt als afkorting van het Griekse woord περιφέρεια (periphereia = omtrek van een ronde vorm). De verhouding tussen diameter en omtrek gaven zij aan als δ / π waarbij δ verwees naar de diameter.

In het boek A New Introduction to Mathematics van van 1706 werd de Griekse letter π het eerst gebruikt als aanduiding voor de verhouding tussen omtrek en diameter, de wiskundige constante pi. De notatie werd echter pas echt algemeen toen die in 1737 overnam. Tegenwoordig wordt π gebruikt in vrijwel elk wiskunde- en natuurkundeboek.

De kleine letter π dient niet verward te worden met de hoofdletter ∏, Deze laatste wordt in de wiskunde in een geheel andere betekenis gebruikt, namelijk voor een van een rij getallen.

Waarom is pi 3 14?

Op 14 maart is het in Amerika pi-dag. Daar schrijf je die datum namelijk als 3/14, wat lijkt op het getal 3,14. De Griekse letter π, of pi, wordt al eeuwenlang gebruikt om dit getal aan te duiden.

Wat is het verschil tussen diameter en doorsnee?

Er is een betekenisverschil. diameter grootste afstand tussen twee punten op een cirkel of bol (middellijn) Deze munt heeft een diameter van 22 mm. doorsnede snijvlak dat ontstaat wanneer een object wordt doorgesneden (bijvoorbeeld een buis of een bloem) De doorsnede van de bloem laat duidelijk de meeldraden en de stamper zien.

Hoe bereken je de omtrek van een cirkel zonder pi?

Omtrek en pi (π) – Bij het berekenen van de omtrek van een cirkel kun je niet om het cijfer pi heen. Het gaat om het aantal keren dat je de diameter op de omtrek kunt leggen. De diameter van een cirkel is een stuk kleiner dan de omtrek, iets dat je ook in de praktijk kunt testen. Tip: de diameter is twee keer zo groot als de straal van een cirkel. Je kunt hetzelfde touwtje in twee gelijke delen knippen, om daarmee uit te komen bij de straal. Dit staat voor de stand van het midden van de cirkel tot aan de omtrekkende rand. Het maakt bij een cirkel niet uit op welk punt je de straal meet, omdat die afstand overal gelijk is.

Wil je de omtrek van een cirkel berekenen, maar vind je het lastig om daarvoor zelf de juiste formule toe te passen? Dat kunnen we ons voorstellen, dus we hebben een handige tool voor je ontwikkeld. Het is voldoende om aan te geven dat je de omtrek wilt berekenen aan de hand van de straal, de diameter of het oppervlakte van de cirkel.

Als je een van die waarden weet kun je die invullen, waarbij je zelf kunt aangeven of het gaat om centimeters, meters of kilometers. Vervolgens maken wij de berekening voor je, zodat je daar zelf niet mee aan de slag hoeft.

Wat is de nominale diameter?

Nominale diameter (DN Maten) in bestek – Liander Bestekkensite Wat is nominale diameter? De nominale diameter duiden we aan met DN. Het is een dimensieloos kencijfer dat we gebruiken voor het opmeten van op elkaar passende delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om buizen, bochten, kranen en andere fittingen.

Zie de uitleg bij bestekscode 5 * Bij de maatvoering voor gasbuis uitgaan van de nominale diameter (DN maat), de DN maten zijn ook van toepassing op de gascodes: 5034 – 5035 – 5063 – 521 – 522 – 5502 – G3030.Maar ook bij persingen (1461) zijn de DN maten van toepassing. Voorbeelden Persing 114,3 = DN100, dus bestekcode 146110Persing 168,3 = DN150, dus bestekcode 146120Persing 219,1 = DN200, dus bestekcode 146130Persing 273 = DN250, dus bestekcode 146140Persing 323,9 = DN300, dus bestekcode 146150Een stalen mantelbuis rond 168,3 = DN150m en dan valt in de range mantelbuis t/m 150Posted in:,

: Nominale diameter (DN Maten) in bestek – Liander Bestekkensite

Hoe maak je een diameter teken?

Computertoepassingen –

Op Deense, Faeröerse en Noorse toetsenbordindelingen heeft de ø een aparte toets. Op de Amerikaans-internationale toetsenbordindeling die in Nederland gebruikt wordt, kunnen ø en Ø met de combinaties Alt Gr + L en ⇧ Shift + Alt Gr + L worden getypt. Op de Apple Macintosh is de combinatie Option + O of ⇧ Shift + Option + O, Op een toetsenbordindeling waar geen speciale toets of toetsencombinatie voorhanden is, zijn de combinaties voor Ø en ø respectievelijk Alt + 157 en Alt + 155 en ook Alt + 0216 en Alt + 0248, In HTML worden de codes Ø en ø voor respectievelijk Ø en ø gebruikt. In de ISO 8859-1 of Unicode -tekensets zijn de codes voor Ø en ø respectievelijk 0216 en 0248, of D8 en F8 in hexadecimaal, In Code page 437 is code 237 (0xED) onder andere te gebruiken voor de ø. Op Linux met het X Window System kan de ø ingevoerd worden met Compose + / + o en Ø met Compose + / + O,

You might be interested:  Box 3 2023 Berekenen

Hoe bereken je de diameter van een cirkel?

De cirkel: definitie – Een cirkel is de verzameling van punten in een tweedimensionaal vlak, met een gelijke afstand tot een bepaald punt, het middelpunt van de cirkel. Deze afstand wordt de straal van de cirkel genoemd. De diameter van de cirkel is gelijk aan 2x de straal.

Wat is de diameter van een vierkant?

De diameter van een figuur is zijn grootste breedte. Dat is de afstand tussen twee punten van de figuur die het verst van elkaar liggen. Wat is de diameter van een cirkel met straal 3 cm? Van een regelmatige zeshoek noemen we de zijde z, de diameter d en de omtrek p, (We gebruiken liever niet de letter o, omdat die op de 0 lijkt.) a Druk de diameter d uit in de zijde z, Is het verband tussen d en z evenredig? De zeshoek kun je verdelen in regelmatige driehoeken.

 • B Druk de omtrek p uit in de zijde z,
 • Is het verband tussen p en z evenredig? c Druk de omtrek p uit in de diameter d,
 • Is het verband tussen p en d evenredig? Voor de omtrek gebruikten we de letter p,
 • Die komt van perimeter, het Griekse woord voor “rond meter”.
 • De omtrek van een vlakke figuur is de totale lengte van de buitenkant.

Dat is de afstand die je aflegt als je over de rand rondom de figuur loopt. Het woord omtrek is waarschijnlijk bedacht door Simon Stevin. Van een vierkant noemen we de zijde z, de diameter d en de omtrek p, a Druk de omtrek p uit in de zijde z, Is het verband tussen p en z evenredig? De diameter van een vierkant is zijn diagonaal. Het is niet zo eenvoudig die uit te drukken in de zijde z, Als bijvoorbeeld de zijde 3 cm is, is de diameter ongeveer 4,2 cm. b Meet maar na in de figuur. We gaan een grafiek van het verband tussen diameter en zijde van een vierkant maken. Horizontaal zetten we z uit en verticaal d, Het resultaat van vraag b is al weergegeven door een stip. c Teken een paar vierkanten en meet daarvan de zijde en de diameter. Als je de zijde van een vierkant verdubbelt, wordt de diameter ook verdubbeld. a Leg dat uit aan de hand van de figuur. Als je de zijde van een vierkant 3 keer zo groot maakt, wordt de diameter ook 3 keer zo groot. b Teken een figuur aan de hand waarvan je dit kunt uitleggen. Bij elk vierkant is de verhouding tussen diameter en zijde hetzelfde. De diameter is namelijk (ongeveer) 1,41 keer zo groot als de zijde. Het verband tussen diameter en zijde is dus inderdaad evenredig: d ≈ 1,41 z, z → MAAL 1,41 → d d → DEEL DOOR 1,41 → z Een verkeersbord “einde voorrangsweg” meet 60 bij 60 cm. a Hoeveel cm is het bord breed (van linker naar rechter punt)? De langste zijde van een geodriehoek is 16 cm. b Hoeveel mm zijn de andere zijden? Twee wegen, beide 8 m breed, kruisen elkaar loodrecht. Ed maakt geen gebruik van de zebrapaden, maar steekt het kruispunt schuin over (zie plaatje). Bereken hoe lang Eds route is; afronden op dm. In opgave 34 heb je gevonden: p = 4 z, We weten nu ook dat d ≈ 1,41 z, Welke formule geldt voor p, uitgedrukt in d ? In een kubus met ribbe 7 cm is een diagonaalvlak getekend. Bereken de oppervlakte van het diagonaalvlak; afronden op mm 2, Van een vierkant noemen we de zijde z en de oppervlakte a, Onderzoek of het verband tussen a en z evenredig is. Zoals gezegd is de 1,41 niet helemaal precies.

 • Preciezer is 1,4142135623730950488016887242, maar ook dat is het nog niet helemaal.
 • Het exacte getal komt niet mooi uit: het is een irrationaal getal.
 • We geven het een eigen naam; we noemen dat getal “di”.
 • Di is maar een eigen verzonnen naam; hij is niet algemeen gangbaar in de wiskunde.
 • Van een cirkel noemen we de diameter d en de omtrek p,

Het is niet zo eenvoudig p uit te drukken in d, De diameter van een 2 euro-muntstuk is 25,75 mm, en de omtrek 80,90 mm. We gaan een grafiek van het verband tussen de diameter en de omtrek van een cirkel maken. Horizontaal zetten we d uit en verticaal p, De gegevens van het 2 euro-muntstuk zijn al weergegeven door een stip. a Teken een paar cirkels en meet daarvan de diameter en de omtrek. Bij elke cirkel is de verhouding tussen de omtrek en de diameter hetzelfde. De omtrek is namelijk (ongeveer) 3,14 keer zo groot als de diameter. Het verband tussen omtrek en diameter is dus inderdaad evenredig: p ≈ 3,14 d, d → MAAL 3,14 → p p → DEEL DOOR 3,14 → d Een verkeersbord “verplichte rijrichting” heeft een diameter van 60 cm. a Bereken de omtrek van het bord. De buitenste halve cirkel van een gradenboog is 15 cm lang. Binnen de cirkel is een zo groot mogelijke regelmatige zeshoek getekend en om de cirkel een zo klein mogelijk vierkant. Leg uit hoe uit de figuur volgt:

de omtrek van een cirkel is groter dan 3 keer zijn diameter, de omtrek van een cirkel is kleiner dan 4 keer zijn diameter.

Zoals gezegd is de 3,14 niet helemaal precies. Preciezer is 3,141592653589793238, maar ook dat is het nog niet helemaal. Het exacte getal komt niet mooi uit: het is een irrationaal getal. Daarom heeft het een eigen naam; het getal heet “pi”, en we schrijven π, Van een vélocipède (rond 1880) heeft het voorwiel een diameter van 125 cm en het achterwiel een diameter van 50 cm. a Bereken hoe vaak een spaak van het voorwiel rond gaat, als de fiets 100 meter aflegt. b Dezelfde vraag voor het achterwiel. Afronden op een geheel aantal keren. Een stalen veer wordt gemaakt door een ijzerdaad om een staaf te wikkelen. Bereken hoeveel ijzerdraad er nodig is voor een veer van 17 wikkelingen en een diameter van 2 cm. Afronden op cm. Een rupsband ligt om twee even grote wielen. De afstand van de assen van de wielen is 4 meter. Het geheel, van onderste tot de bovenste punt, is 4,5 meter hoog. Bereken de lengte van de rupsband, dus helemaal rond. Afronden op dm. Een fabriek maakt uit vellen karton kokers om kalenders te versturen. De kokers zijn even lang als het vel karton breed is. Er gaan precies vijf kokers uit een vel van 1 meter lengte. Bereken de diameter van de kokers. Afronden op mm. Uit een ronde boomstam wordt een zo groot mogelijke balk gezaagd met een vierkante doorsnede. Met een touw wordt de omtrek van de boomstam gemeten: 4,71 m. Bereken de breedte van de balk (dat is dus ook de hoogte). Afronden op cm.

Hoe bereken je de doorsnede met diameter?

Hoe kan je de doorsnede bereken van een cirkel? met een liniaal Verwijderde gebruiker 11 jaar geleden Dan is het geen berekenen. Verwijderde gebruiker 11 jaar geleden Nee maar wel de enige mogelijkheid met de gegevens die in de vraag staan. Juist. Gewoon met een liniaal of bedoel je de oppervlakten? Dat is de doorsnede x 0,5 x pie Verwijderde gebruiker 11 jaar geleden De oppervlakte.

 1. Verwijderde gebruiker 11 jaar geleden het is 0,5 x doorsnede x doorsnede x Pim.a.w.
 2. Pi x r x r wt weet je van de cirkel? De doorsnede is 2* de straal.
 3. Of 1/(2*pi) * omtrek.
 4. Diameter meten, dan kwadrateren vermenigvuldigen met pi en delen door 4.
 5. De doorsnede is 1/3 van de omtrek.
 6. Dus omtrek delen door 3.

SUCCES : Hoe kan je de doorsnede bereken van een cirkel?