Draagkrachtnorm Berekenen Private Lease

Draagkrachtnorm Berekenen Private Lease
Berekening van de draagkrachtnorm – De draagkrachtnorm wordt vanaf januari 2020 iets anders vastgesteld. Per leefsituatie wordt er naast de basisnorm ook een aanvullende opslag gerekend (te zien in bovenstaande tabel). De formule is dus: Draagkrachtnorm = basisnorm + 15% * (netto inkomen – norm woonlast – basisnorm) + aanvullende opslag Wat betekent dit dan precies? We leggen de variabelen hieronder uit:

Basisnorm: Te vinden in bovenstaande tabel op basis van jouw leefsituatie Netto inkomen: netto maandelijkse inkomen op basis van kalendermaand zonder zorgtoeslag, vakantiegeld, kinderbijslag, reiskostenvergoeding etc. Woonlast: werkelijke maandlast voor huurders en netto maandlast voor huiseigenaren incl andere lasten zoals lopende andere financieringen. Evt Financieringslasten: Maandelijkse last van ten minste 2% van totale bij lopende kredieten of roodstanden op rekeningen. Bij private lease mag je uitgaan van 2%.

Wat is de draagkrachtnorm?

Hoe wordt mijn draagkracht bepaald? De draagkrachtnorm is het bedrag dat de consument te allen tijde voor levensonderhoud beschikbaar moet hebben. Afhankelijk van jouw gezinssituatie (Alleenstaand – Alleenstaand met kinderen – Gehuwd/Samenwonend – Gehuwd/Samenwonend met kinderen) wordt allereerst vastgesteld wat jouw minimale basisnorm is.

Aan de hand van deze basisnorm en de hoogte van het (totaal) netto inkomen wordt vervolgens bepaald wat jouw draagkrachtnorm is. Naast de draagkrachtnorm worden jouw woonlasten en bepaalde andere vaste lasten, voor zover van toepassing, meegewogen. Dit zijn alimentatie, kosten kinderopvang, overige bijzondere vaste lasten en de lopende financieringslasten.

Zo wordt dus bijvoorbeeld ook jouw kredietruimte op een betaalrekening of creditcard meegenomen. Door op het (totaal) netto inkomen bovenstaande lasten en de draagkrachtnorm in mindering te brengen, wordt bepaald wat jouw financiële ruimte is om aanvullende verplichtingen aan te gaan.

Hoe weet je of je in aanmerking komt voor private lease?

Wanneer kom ik wel in aanmerking voor private leasen? – Je kunt in aanmerking komen als je;

Een vast contract (voor onbepaalde tijd) hebt en dit ook kunt aantonen;Een contract hebt voor bepaalde tijd hebt en van je werkgever een geldige intentieverklaring kunt krijgen. Dit geldt ook als je in dienst bent bij een payrollbedrijf of uitzendbureau, zo lang je minimaal een fase B contract hebt. Bij een fase B contract mag 70% van het salaris meegenomen worden in de check, bij een fase C contract 100%.Een pensioen en/of AOW ontvangt;Een WAO-uitkering hebt, dit is namelijk in veel gevallen ook een vast inkomen;Een WIA-uitkering hebt, indien dit een vast inkomen is voor een periode die gelijk of langer is dan de duur van het leasecontract. Bij een WIA-uitkering mag 70% van het netto inkomen meegenomen worden in de toetsing.Een IVA-uitkering hebt. Bij een WIA-uitkering mag 100% van het netto inkomen meegenomen worden in de toetsing.Een ondernemer/ZZP’er bent met geldige jaarcijfers en een aangifte van inkomstenbelasting.

Wat is mijn maximale private lease bedrag?

Private Lease Berekenen Hoe hoog het maximale maandbedrag zal zijn om te private leasen is afhankelijk van een aantal factoren. Er zal onder andere worden gekeken naar jouw woonsituatie, woonlasten, uitstaande leningen en netto inkomen. Het verschilt dus per persoon hoeveel iemand kan private leasen.

You might be interested:  Eerder Met Pensioen Berekenen

Wat is het verschil tussen EDR en BKR?

Justlease Voordat wij een bestelling definitief maken, controleren wij eerst een aantal zaken. We vragen onder andere om een kopie van een loonstrook, een bankafschrift en je rijbewijs. Deze informatie gebruiken we om het financiële risico in te schatten.

Voor deze controle maken we gebruik van de diensten van EDR Credit Services. Zo kijken we bijvoorbeeld naar je woonplaats, woonsituatie, en eventuele schulden of achterstallige betalingen. Na deze controle en die van onze financiële afdeling bepalen wij of je een auto bij ons kunt leasen. Goed om te weten: EDR Credit Services is niet dezelfde instantie als het BKR.

EDR verzamelt informatie over kredietrisico’s en controleert alleen jouw gegevens. Bescherming tegen (te) hoge financiële lasten Conform de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease, worden nieuw afgesloten contracten (na 1 februari 2018) geregistreerd bij het BKR.

 1. Het BKR en Justlease beschermen consumenten hierbij tegen teveel leningen en de daarbij behorende (hoge) rentes.
 2. Wel zo verantwoord! Registratie van het leasecontract hoeft absoluut niet nadelig te zijn.
 3. Wanneer je netjes het afgesproken maandbedrag voldoet, zien andere of toekomstige kredietverstrekkers dat je een trouwe betaler bent.

Wel kan deze registratie mogelijk invloed hebben op andere financiering aanvragen, zoals een hypotheek. In onderstaande video leggen we uit wat een BKR-registratie precies is. : Justlease

Kun je een auto leasen zonder vast contract?

Wil je een private leaseauto rijden zonder vast contract? Het is mogelijk om met een tijdelijk contract een private leaseaanvraag te doen, als jouw dienstverband nog minstens drie maanden doorloopt.

Waarom private lease afgewezen?

Wanneer kun je worden geweigerd? – Leasemaatschappijen die zijn aangesloten bij het Keurmerk Private Lease zullen je weigeren wanneer je niet aan de draagkrachtnorm voldoet. Dat betekent dat je inkomen na aftrek van vaste lasten onvoldoende is voor het beoogde leasebedrag. Ook een negatieve BKR-registratie kan een belemmering zijn. Meer daarover lees je in:

Waar kijkt een leasemaatschappij naar?

De leasemaatschappij doet een financiële check voordat zij met u het leasecontract afsluit. De leasemaatschappij gebruikt hiervoor een draagkrachtnorm (ook wel ‘leennorm’ genoemd). De financiële check houdt kortgezegd in dat de leasemaatschappij beoordeelt of u de leaseprijs kunt betalen, nu en gedurende de leaseperiode.

Kopie loonstrook en werkgeversverklaring (als werknemer) Verklaring pensioen / aanvullend pensioen (als gepensioneerde)

Daarnaast wordt gevraagd naar:

Overzicht woonlasten Verklaring alimentatie (indien van toepassing) Kopie rijbewijs Kopie identiteitsbewijs Opgave DUO (in het geval van een studielening)

De leasemaatschappij zal ook een BKR-toets uitvoeren om inzicht te krijgen in uw eventuele financiële verplichtingen. Als de financiële check akkoord is, kunt u het leasecontract afsluiten. Registratie in BKR Tot 1 april 2022 werd de verplichting uit hoofde van een private leaseovereenkomst in het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR (CKI) geregistreerd op basis van 65% van de som van de maandtermijnen.

 1. Nieuwe overeenkomsten vanaf 1 april 2022 worden geregistreerd op basis van 100%.
 2. Lees hier meer over deze wijziging in het BKR-reglement.
 3. De meeste mensen staan positief bij BKR geregistreerd.
 4. Ook een creditcard wordt gemeld.
 5. Een registratie bij BKR betekent namelijk niet automatisch dat je betalingsproblemen hebt.

Hiermee wordt juist voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan die zij financieel niet kunnen dragen. De keuze voor private lease kan dus gevolgen hebben voor het afsluiten van een hypotheek of een andere lening. Dat kan ook positief zijn: als een BKR-geregistreerde geen betalingsachterstanden heeft, is dat vaak gunstig voor de beoordeling van een nieuwe lening.

You might be interested:  Gas Water Licht Berekenen Eneco

Hoeveel hypotheek minder door private lease?

Leasebedrag verlagen – Wil je dat je ‘lening’ voor een lager bedrag wordt ingeschreven in het BKR en heb je eigen geld? Overweeg dan om een deel van het bedrag dat je per maand aan de leasemaatschappij vooruit te betalen. Dit kan via ons Autolease-collectief,

Hoe wordt je kredietscore berekend?

De belangrijkste scores –

De betaalscore wordt berekend op basis van ervaringen die verschillende leveranciers rapporteren. Recente betalingservaringen wegen hierbij zwaarder door. Alle gedragingen worden herleid naar een score tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe beter (u betaalt). De multiscore beoordeelt kansen en risico’s voor een onderneming op middellange termijn en houdt ook rekening met het betalingsgedrag. Ook de multiscore loopt van 0 tot 100, hoe hoger de score, hoe groter het potentieel en hoe lager het risico. Een score lager dan 10 is een erg negatieve score. De Graydon-rating is vergelijkbaar met de multiscore, maar in vereenvoudigde vorm. Hij beoordeelt Belgische ondernemingen op hun financiële gezondheid via een score van 0 tot 5. Hoe lager de score, hoe meer risico een bedrijf inhoudt als eventuele zakenpartner. Hoe hoger de score, hoe betrouwbaarder uw zakenrelatie. De Graydon-rating is wel ideaal om bedrijven over de grenzen heen te vergelijken.

0 – Zeer hoog risico 1 – Hoog risico 2 – Bescheiden tot hoog risico 3 – Bescheiden risico 4 – Zeer laag risico 5 – Geen risico 9 – Niet geklasseerd

De kredietlimiet of het kredietadvies wordt berekend op basis van uw jaarrekening. Of als uw bedrijf geen jaarrekening publiceert komen ook rechtsvorm of aantal jaren dat u actief bent in het spel.

Opgelet, er zijn tal van elementen zoals onbetaalde facturen, een dagvaarding door de rsz, een bedrijfsleider met een faillissement achter zijn naam, die de scores negatief zullen beïnvloeden. Het spreekt voor zich, dat hoe beter u scoort, hoe groter de kans is dat u betere deals sluit of makkelijker krediet krijgt (aan betere voorwaarden).

 1. Het is aangewezen om uw scores goed op te volgen en uw bedrijfsrapport er geregeld op na te slaan.
 2. Uw bedrijfsrapport is immers het visitekaartje van uw onderneming naar de buitenwereld toe.
 3. Hiervoor kunt u intekenen op een small business pakket dat start vanaf 500 euro.
 4. Het geeft u de mogelijkheid om het beeld dat de buitenwereld krijgt over uw eigen bedrijf permanent op te volgen.

En u houdt nog ruimte over om in de loop van het jaar een aantal zakenrelaties te checken. Maar u herinnert zich misschien ook nog dat het beeld van uw bedrijf permanent opvolgen ook kan helpen om fraude snel te ontdekken.

Wat is een A1 BKR codering?

Wat is een A1-codering? – Een A1-codering krijg je wanneer je een betalingsachterstand hebt opgelopen en een betalingsregeling hebt afgesproken met de kredietverstrekker.

Hoe komt EDR aan gegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij? – Als u een aanmaningsbrief van ons heeft ontvangen over een onbetaalde vordering, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hebben uw gegevens ontvangen van onze opdrachtgever(s) en/of van u. Deze gegevens kunnen wij verrijken met gegevens uit openbare bronnen, met informatie uit onze eigen databank en/of met informatie van EDR Informatie.

Denkt u hierbij aan uw woon- en/of verblijfsgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, contactgegevens, contactgegevens van u als zijnde bestuurder, eigenaar, feitelijk leidinggevende of medewerker van een organisatie, bankrekeningnummer en gegevens met betrekking tot betaalde en onbetaalde rekeningen en gegevens die u aanlevert.

You might be interested:  Airco Kosten Berekenen

Wij verwerken informatie uit openbare bronnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, Kadaster, Telefoongids, Insolventieregister en overige relevante gegevens die openbaar toegankelijk zijn. EDR Incasso raadpleegt deze gegevens om contact te kunnen krijgen met de debiteur en om zorg te dragen dat het openstaande incassodossier de onbetaalde rekening kan worden geïncasseerd.

Als wij gegevens over u verwerken, bent u hierover door ons geïnformeerd in de eerste aanmaningsbrief. Inkomende telefoongesprekken kunnen door EDR Incasso worden vastgelegd en bewaard voor het evalueren of verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Indien hiervan sprake is, wordt u voorafgaand aan het telefoongesprek hierover door een ingesproken boodschap geïnformeerd.

De opgenomen telefoongesprekken bewaart EDR Incasso 6 weken.

Kan je na private lease auto kopen?

Na afloop van de contractduur kan je de leaseauto ook overnemen. De overname van een leaseauto is vaak goedkoper dan het aanschaffen van een exemplaar via de dealer. Bovendien weet je als geen ander in welke staat de auto verkeert. Je kunt de leaseauto overnemen voor jezelf, maar ook voor iemand anders.

Kun je als student een auto leasen?

Justlease Ja, ook als student of gedetacheerde kun je een auto leasen als je aan de voorwaarden voldoet. Voorwaarden voor Private Lease:

Je bent minimaal 18 jaar; Je hebt een geldig Nederlands rijbewijs; Je voldoet aan het minimuminkomen.

Minimuminkomen Wij beoordelen per persoon of het leasen van een auto financieel mogelijk is. Wij vragen je om een kopie van een salarisstrook, bankafschrift en rijbewijs. Deze informatie gebruiken we om het financiële risico in te schatten. Voor deze controle maken we gebruik van de diensten van EDR Credit Services.

 • Zo kijken wij bijvoorbeeld naar je woonplaats, woonsituatie en eventuele schulden of achterstallige betalingen.
 • Na deze controle en die van onze financiële afdeling bepalen wij of je een auto bij ons kunt leasen.
 • Voldoe je niet aan de voorwaarden? Als je niet aan alle voorwaarden voldoet, kun je de leaseaanvraag ook via iemand anders, een bekende, laten verlopen.

Deze persoon doet de leaseaanvraag en betaalt dan het maandelijkse leasetarief. Hoe je dat onderling verrekent, is aan jou. Deze persoon is dan aansprakelijk voor de auto en je kunt alsnog een leaseauto rijden. : Justlease

Hoe oud moet je zijn om te leasen?

Hoe oud moet ik zijn voor Private Lease is een veelgestelde vraag aan Leaseato.nl. De meeste leasemaatschappijen hanteren geen minimale leeftijd voor Private Lease. U moet uiteraard wel 18 jaar oud zijn en over een geldig rijbewijs beschikken. Bij een enkele leasemaatschappij is de minimumleeftijd 21 jaar. Leaseauto.nl Private Lease Specialist 100% Onafhankelijk Gratis Persoonlijk Advies Beste Aanbiedingen Makkelijk Vergelijken

Kan je zomaar een auto leasen?

Kan er iemand garant staan voor jouw private leaseauto? – Mocht het eerste advies negatief zijn of twijfel je of je in aanmerking komt voor private lease kun je ook iemand uit je directe omgeving uitnodigen voor de kredietcheck. Op die manier kan deze persoon als het ware met een vast inkomen garant staan voor jouw private leasecontract. Ben je op zoek naar een andere auto? Met ANWB Private Lease rijd je zonder onverwachte kosten en inclusief Wegenwacht Service. : Minimum inkomen private lease – ANWB