Eerder Stoppen Met Werken Berekenen

Eerder Stoppen Met Werken Berekenen
Rekenvoorbeeld: 5 jaar eerder stoppen met werken – Stel u heeft de droom om vijf jaar eerder te stoppen met werken. Wat heeft u daarvoor nodig? Als u 5 jaar eerder wilt stoppen met werken, dan gaat dat om een periode van 60 maanden die u moet overbruggen.

Wat kost het om 2 jaar eerder met pensioen te gaan?

Waarom krijg ik minder pensioen als ik eerder stop met werken? – Eerder stoppen met werken heeft 2 belangrijke effecten op je pensioen:

Je bouwt minder lang pensioen op. Tijdens je werkzame leven stop je geld in je pensioenpot. Zodra je stopt met werken, stop je ook met het vullen van de pot.

Je hebt een langere periode waarover pensioen wordt uitbetaald Die periode loopt vanaf de pensioendatum tot overlijden. De datum van overlijden is natuurlijk niet bekend, maar pensioenfondsen gebruiken hier een zogenaamde factor voor. Het komt erop neer dat je per jaar minder uit je pensioenpot haalt.

Is het verstandig om met vervroegd pensioen te gaan?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken? In veel pensioenregelingen kunt u al voordat u de standaard pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stoppen met werken. Maar doordat uw pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering een stuk lager.

U moet namelijk langer rondkomen met uw pensioengeld. Ook heeft u minder jaren waarin u het pensioen opbouwt. Bij pensionering voor de AOW-leeftijd is bovendien een hogere fiscale inhouding van toepassing dan bij pensionering na de AOW-leeftijd. Het aantal jaren dat u werkte, is niet altijd hetzelfde als uw pensioenjaren.

Sommige pensioenfondsen hanteerden vroeger bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 25 jaar. Bent u op uw 18 e jaar begonnen met werken? Dan droeg u de eerste 7 jaar niet bij aan uw pensioen. Ook veranderingen van werkgever kunnen hebben gezorgd dat u minder pensioenjaren dan gewerkte jaren heeft.

Wat kost 3 jaar eerder stoppen met werken?

RVU-regeling, biedt interessante mogelijkheden – Sinds januari 2021 is er een interessante mogelijkheid bijgekomen. Namelijk de versoepeling van de RVU-regeling (regeling vervroegd uittreden). Werkgevers die werknemers vlak voor de pensioenleeftijd financieel ondersteunden, zodat zij eerder met pensioen konden, werden tot voor kort gestraft met een extra belastingheffing (52%). Deze fiscale boete op eerder stoppen met werken is tijdelijk komen te vervallen. Werkgevers kunnen nu aan medewerkers, die binnen 3 jaar van hun AOW-leeftijd verwijderd zijn, een financiële bijdrage leveren van maximaal € 2.037 (bruto) per maand. Er is dan geen strafheffing verschuldigd. In veel cao’s zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt. Valt u niet onder een cao dan mag uw werkgever ook op individueel niveau met u of op ondernemingsniveau een RVU-regeling afspreken. Wil een werkgever dit niet dan kunt u dit, zonder cao, niet wettelijk afdwingen. Als u gebruik maakt van een RVU-regeling dan zal in de regel de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en stopt ook uw pensioenopbouw. Het is verstandig om de gevolgen hiervan vooraf goed te onderzoeken. Zo voorkomt u vervelende verrassingen. Meer weten over de valkuilen als u gebruik maakt van de RVU-regeling? Neem dan contact op met onze pensioenadviseurs. Bekijk hier >> onze uitlegvideo over de RVU-drempelvrijstelling.

Hoeveel pensioen krijg je als je 40 jaar gewerkt hebt?

Pensioenopbouw en uitkering, hoe zit het in elkaar? Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Meer informatie daarover vindt u hieronder. Al die stukjes bij elkaar, plus de verhogingen (en eventueel verlagingen) die daarbij horen, leiden aan het eind van uw werkzame leven tot een pensioenuitkering.

 • Stel, u bouwt gedurende uw hele werkzame leven (zo’n 40 jaar) elk jaar 1,65% van uw pensioengrondslag aan pensioen op.
 • Dan krijgt u als u met pensioen gaat een uitkering van 40 x 1,65% = 66% van uw gemiddelde pensioengrondslag.
 • Het percentage van 1,65% kan echter variëren, dus deze 66% is geen gegeven.

Omdat de totale pensioenopbouw de nodige jaren rendeert, is er straks voldoende geld voor een levenslange uitkering. Natuurlijk krijgt u als u in Nederland woont en werkt ook nog AOW van de overheid. En misschien hebt u zelf nog wel een spaarpotje opgebouwd voor uw pensioen.

Wat is de beste leeftijd om te stoppen met werken?

In 2005 gingen werknemers gemiddeld met pensioen als ze bijna 61 waren, in 2021 is dat iets later dan 65 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2028 weer verhoogd, omdat de levensverwachting van 65-plussers in Nederland is gestegen.

Wie heeft recht op 1.500 euro pensioen?

Wij willen dat iedereen die 40 jaar gewerkt heeft (gelijkgestelde periodes inbegrepen) een pensioen van minimum 1500 euro netto geniet. De periodes van ziekte, werkloosheid of tijdskrediet om voor de kinderen, ouders of familie te zorgen, worden meegenomen in de berekening van het pensioen.

Hoeveel jaren moet je gewerkt hebben voor vervroegd pensioen?

Vroeger stoppen kàn, maar daar hangen wel voorwaarden aan vast. Zo kan je stoppen op 63 jaar als je 42 jaar gewerkt hebt, op 61 of 62 jaar als je 43 jaar gewerkt hebt, op 60 jaar als je 44 loopbaanjaren hebt. In dat laatste geval moet je dus al op je 16 jaar beginnen werken zijn.

Kun je met 62 jaar met pensioen?

Vervroegd met pensioen mag altijd – Het is bijna altijd mogelijk om eerder te stoppen met werken en je pensioen eerder in te laten gaan. De standaard pensioengerechtigde leeftijd is in de meeste pensioenregelingen 68 jaar. Pensioenen die in het verleden zijn opgebouwd hebben vaak nog een andere pensioenleeftijd, bijvoorbeeld 62, 65 of 67 jaar.

Waarom bouw je de laatste jaren het meeste pensioen op?

Bouw Je De Laatste Jaren Meer Pensioen Op? Het Nederlandse pensioensysteem is soms best ingewikkeld. Een van de vragen die je jezelf uiteindelijk een keer zal stellen is of je in de laatste jaren van je werkzame leven meer pensioen opbouwt dan eerdere jaren.

In deze blog vind je natuurlijk het antwoord maar laten we kort en bondig beginnen. Bouw je de laatste jaren meer pensioen op? Dit hangt af van de manier waarop je pensioen wordt opgebouwd. In een middelloonregeling bouw je op latere leeftijd niet per se meer pensioen op. Bij een eindloon- of een beschikbare premieregeling is dit (vaak) wel het geval.

Nu kan ik mij heel goed voorstellen dat dit antwoord je nog niet de volledige duidelijkheid geeft. Als je wilt weten welke situatie op jouw van toepassing is en waarom er verschillen zijn tussen de verschillende regelingen dan zou ik zeker even verder lezen! Als eerste is het goed om te weten dat de manier waarop je pensioen opbouwt veel invloed heeft op het antwoord.

Laten we daarom beginnen met de meest voorkomende manier van pensioen opbouwen: de middelloonregeling. In de middelloonregeling bouw je elk jaar een vast bedrag aan pensioen op. Dit bedrag is gebaseerd op een bepaald percentage van het salaris waar je pensioen over opbouwt. Als je exact wil weten hoe dit wordt berekend dan kun je deze blog lezen die ik daar eerder over schreef: Laten we toch even een kort en bondig voorbeeld gebruiken.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je €40.000 bruto per jaar verdient. Laten we zeggen dat je daar €400 bruto per jaar pensioen over opbouwt. Het jaar erop verdien je echter €45.000 bruto en bouw je €450 bruto per jaar aan pensioen op. Als je 40 jaar werkt bouw je dus elk jaar een bepaald bedrag aan pensioen op.

 1. Al die bedragen bij elkaar opgeteld vormen uiteindelijk je totale bruto pensioen per jaar.
 2. Bij de middelloonregeling is je uiteindelijk pensioen dus gebaseerd op het gemiddelde salaris wat je door de jaren heen hebt verdiend.
 3. Dat betekent dus dat je op latere leeftijd niet per se meer pensioen opbouwt.
You might be interested:  Reële Rente Berekenen

Bij deze regeling hebben de laatste jaren van je carrière dus niet extreem veel invloed op hoe je pensioen opbouwt. Wel kan het zijn dat je meer pensioen opbouwt simpelweg omdat je op latere leeftijd meer verdient en daarom meer premie afdraagt. Een bekende en steeds minder voorkomende regeling is de eindloonregeling.

Zoals we net al zagen gaat de middelloonregeling uit van het gemiddelde salaris in je werkzame leven om daar de pensioenopbouw op te baseren. Bij een eindloonregeling is het enige salaris wat telt echter je laatstverdiende loon. Laten we daar weer even een voorbeeld bij pakken. Laten we zeggen dat je het jaar voordat je met pensioen gaat €60.000 bruto per jaar verdient en dat je daar €600 bruto pensioen per jaar over opbouwt.

Het enige wat je dan moet doen om je bruto pensioen per jaar te berekenen is dit bedrag x het aantal werkzame jaren doen waarin jij pensioen hebt opgebouwd. Met andere woorden: €600 bruto per jaar x 40 werkzame jaren waarin pensioen is opgebouwd = €24.000 bruto pensioen per jaar.

Omdat je op latere leeftijd (vaak) meer verdient én de eindloonregeling alleen rekening houdt met je laatstverdiende loon bouw je bij deze regeling vaak meer pensioen op op latere leeftijd. De beschikbare premieregeling werkt net iets anders dan de middel- of eindloonregeling. Bij deze regeling bouw je namelijk geen gegarandeerd bedrag aan bruto pensioen per jaar op.

In plaats daarvan beleggen jij en je werkgever elk jaar een bepaald bedrag per jaar in een pensioenfonds. De bedoeling is dat je aan het einde van je werkende leven een hele grote pot met geld hebt opgebouwd. Met dit geld koop je vervolgens bij een verzekeraar of pensioenfonds een levenslange pensioenuitkering die je recht geeft op een bepaald bedrag aan pensioen per jaar.

Dit is eigenlijk de enige regeling waarbij je op latere leeftijd inderdaad meer pensioen opbouwt. De reden hiervoor is dat de hoeveelheid premie die jij en je werkgever afdragen onder andere gebaseerd is op je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer pensioenpremie er in de grote pot met geld wordt gestort.

Om een voorbeeld te geven: als je tussen de 20-25 jaar bent dan draag je 5,4% van je pensioengevend salaris af aan je pensioenfonds. Ben je tussen de 60-65 dan gaat het om 22,4%. Wel hangt dit af van meerdere factoren die je in kunt lezen. Zoals je hebt kunnen zien hangt je pensioenopbouw in sommige gevallen sterk samen met je laatste dienstjaren.

Maar hoe zit dit eigenlijk met je AOW? Dit is immers ook een groot gedeelte van je oudedagvoorziening. Je AOW opbouw wordt echter op een hele andere manier berekend. Het enige wat hier van belang is zijn het aantal jaren waarin je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Voor elke jaar dat je aan deze eisen voldoet bouw je 2% van je totale AOW-uitkering op.

Na 50 jaren gewoond en/of gewerkt te hebben in Nederland heb je dus 100% van je AOW opgebouwd. AOW wordt dus simpelweg opgebouwd aan de hand van het aantal jaren waarin je in Nederland woont en/of werkt. Het hangt dus niet samen met de hoogte van je salaris of andere zaken die bij pensioenopbouw wel van belang zijn.

Naast je werknemerspensioen en je AOW-uitkering is er nog een ander spaarpotje wat je door je pensioen heen kan helpen: lijfrente. Lijfrente bouw je vrijwillig op bij een bank of verzekeraar en lijkt nog het meeste op de beschikbare premieregeling. Het doel van lijfrente is om een groot kapitaal op te sparen.

Met dit kapitaal koop je op je pensioendatum een aanvullende pensioenuitkering die vervolgens maandelijks op je bankrekening wordt gestort. De opbouw van je lijfrente werkt vaak op een van de twee manieren:

Je stort eenmalig een groot bedragJe legt maandelijks een (vast) bedrag in

Omdat pensioenopbouw via lijfrente volledig vrijwillig is, is het niet zo dat je verplicht bent meer op te bouwen als je ouder wordt. Vaak blijft het bedrag wat je opbouwt gewoon hetzelfde per maand. In andere gevallen mag je zelf kiezen hoeveel je elke maand of hoeveel je elk jaar wil storten.

Lijfrenteopbouw is dus niet afhankelijk van hoe oud je bent. Over het algemeen draag je in de laatste jaren van de je dienstverband meer pensioenpremie af dan voorgaande jaren. Het maakt hierbij niet zozeer uit in welke regeling je pensioenopbouw valt. Er is één reden waarom je aan het einde van je carrière (normaliter) meer pensioenpremie afdraagt.

Aan het einde van je werkende leven verdien je namelijk waarschijnlijk een van je hoogste lonen. Hoe hoger je loon is hoe hoger het bedrag is wat je aan pensioenpremie afdraagt. Mocht je echter niet een van je hoogste lonen verdienen dan is de kans groot dat je helemaal niet zoveel pensioenpremie moet afdragen als dat je eerder in je werkende leven hebt gedaan.

Hoeveel geld heb je nodig om nooit meer te werken?

Vuistregel: hoeveel heb je nodig? Als vuistregel kun je aanhouden dat je 30 keer je jaaruitgaven nodig hebt om te kunnen stoppen met werken. Dit zou bij €3.000 per maand op €1.080.000 uitkomen. Als je ervan uitgaat dat je een goed rendement haalt met je geld, kun je uitgaan van 25 keer je jaaruitgaven (€900.000).

Hoeveel geld krijg je na 45 dienstjaren?

Veelgestelde vragen over stoppen met 45 jaar in de VVT – Wanneer kan ik gebruikmaken van de regeling om met 45 jaar te stoppen in de VVT?

Als u 45 jaar aantoonbaar heeft gewerkt in de sector zorg en welzijn en; Op de datum van aanvraag minimaal 5 jaar onder de Cao VVT werkt en; Minimaal 20 jaar hebt gewerkt in een zwaar beroep. De regeling kan niet worden aangevraagd door werknemers die langdurig ziek zijn, een WIA-uitkering krijgen of deze gaan krijgen.

Hoe toon ik aan dat ik 45 jaar in de sector zorg en welzijn werk? Hiervoor kunt u diverse documenten gebruiken. Denk aan uw overzicht van uw pensioen bij PFZW of ABP (mits die geldt voor een bepaalde zorgsector), opleidingsdocumenten, arbeidscontracten, leer-werkovereenkomsten, loonstroken.

Mocht u documenten hebben die uw werkgever niet accepteert, is er een onafhankelijke beoordelingscommissie die de documenten kan beoordelen. Wat is een zwaar beroep? In de cao wordt een zwaar beroep zo beschreven: Uitvoerende medewerkers in de directe zorgverlening, huishoudelijke hulpen, individuele en groepsbegeleiding, medische en paramedische functies, activiteitenbegeleiding en dagbesteding, facilitaire diensten, zoals schoonmaak, was- en linnenverzorging, technische dienst en onderhoud, keuken, magazijnbeheer, meewerkende hoofden/teamleiders en meewerkende coördinatoren en met deze omschrijving gelijk te stellen functies.

Als u en uw werkgever het niet eens zijn of worden over of uw beroep zwaar is, kunt u aankloppen bij een beoordelingscommissie. Ik ben tijdens mijn carrière tijdelijk gestopt met werken, telt deze tijd ook mee? Alleen maanden waarover u een arbeidscontract had tellen mee.

 1. U moet 45 jaar, dus 540 maanden hebben gewerkt in zorg en welzijn.
 2. Zat u tijdelijk zonder arbeidscontract, dan tellen die maanden dus niet mee.
 3. Heeft u onbetaald verlof opgenomen en liep uw arbeidscontract wel door, dan tellen deze maanden wel mee.
 4. Telt mijn stage voor de opleiding ook mee voor de 45 jaar? Ja, stages, coschappen en opleidingen tellen ook mee.
You might be interested:  Gemiddelde Leeftijd Berekenen Excel

Hoe hoog is de uitkering? De uitkering is gemaximeerd op 1847 euro bruto per maand. De uitkering wordt berekend aan de hand van uw pensioengevende jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en ORT). Per maand krijgt u een twaalfde deel van dat jaarbedrag, maar zal nooit meer zijn dan 1847 euro bruto per maand.

 • De peildatum voor dit salaris ligt 18 maanden voor het ingaan van de regeling.
 • Als ik de regeling gebruik, bouw ik daarna nog pensioen op? Niet automatisch.
 • Als u gebruikmaakt van de regeling gaat u uit dienst en bouwt u geen pensioen meer op.
 • Wel kunt u ervoor kiezen om vrijwillig pensioen op te blijven bouwen, maar dan betaalt u ook de premie werkgeversdeel.

Hierdoor kan het zo zijn dat u netto nog maar weinig van de regeling overhoudt. Ook kunt u ervoor kiezen dat u deels pensioen blijft opbouwen.

Waarom mag je niet werken als je met vervroegd pensioen bent?

Bang voor een boete – “Maar gaat u eerder met prepensioen, en wilt u daarna toch weer gaan werken, dan loopt u het risico de Belastingdienst achter u aan te krijgen. Die kan dan torenhoge belastingaanslagen opleggen, waardoor een groot deel van uw pensioen eigenlijk verdampt.

De mensen die de MAX Ombudsman bellen, willen weer aan de slag, maar zijn bang voor die torenhoge boetes. Zij hebben gevraagd aan de Belastingdienst of zij nou wel of niet weer mogen gaan werken, maar krijgen daar geen duidelijk antwoord op. De Belastingdienst geeft hen ook niet de garantie dat ze met rust worden gelaten, als ze inderdaad weer zouden gaan werken.

Daarom laten ze het vaak er maar bij.”

Wat is een redelijk netto pensioen?

Gemiddeld netto pensioen in Nederland – Een gemiddeld netto pensioen is lastig te bepalen, omdat er vele uitschieters zijn; sommigen hebben (veel) moeite om rond te komen na hun pensioen, terwijl anderen zich nergens zorgen over hoeven te maken. Echter kan er op basis van cijfers van o.a.

 1. Het Nibud en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een voorzichtige inschatting worden gemaakt van het gemiddeld netto pensioen in Nederland.
 2. Het gemiddeld netto pensioen per maand wordt berekend door belastingen af te trekken van het bruto pensioen.
 3. De belastingen bedragen ongeveer 35-40%.
 4. Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand.

Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-. Let op: deze bedragen veranderen jaarlijks, laat je goed informeren over de meest actuele cijfers.

Wat is een goed pensioen per maand?

2. Check jaarlijks of je pensioen 70% van je laatstverdiende bruto-inkomen is – Hoeveel pensioen heb ik nodig? Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor ‘genoeg pensioen’ is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen.

Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat. Het enige dat je hoeft te doen is te kijken in mijnpensioenoverzicht.nl, Op deze website wordt voor iedere Nederlander bijgehouden wat hij of zij al aan pensioen heeft opgebouwd. En ook welk pensioen nog opgebouwd wordt als je doorwerkt tot je pensioendatum.

Even inloggen met je DigiD en je kunt direct zien wat je straks per maand krijgt als je met pensioen bent. En of dit overeenkomt met 70% van je laatstverdiende inkomen.

Waar heb je recht op als je stopt met werken?

Werkgever betaalt laatste 3 jaar tot uw AOW – Als u in aanmerking komt voor een RVU en dus eerder kunt stoppen met werken, dan betaalt uw werkgever u de laatste 3 jaar voor uw AOW. U kunt een bruto uitkering krijgen die gelijk is aan wat u netto aan AOW gaat krijgen. Uw werkgever betaalt tijdelijk geen extra belasting over deze uitkering. Dit geldt tot 31 december 2025.

Kan ik met 64 jaar stoppen met werken?

Over vervroegd pensioen – Als je vervroegd met pensioen gaat, stop je met werken voor je de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Wanneer dat moment komt, bepaal je zelf. Wel moet dit financieel haalbaar zijn. Je wilt natuurlijk wel een bepaalde levenstandaard behouden, als je besluit te stoppen met werken. Eerder stoppen heeft namelijk effect op je financiële situatie.

Hoeveel mensen halen hun pensioen niet?

Landen of crashen: 91 procent haalt pensioen niet © ID/ Valentin Bianchi Sinds tien jaar zijn oudere mensen weer vaker aan het werk. Maar dat komt met een stevige prijs, want velen onder hen gaan door tot ze uitgeteld crashen. Negen op de tien werknemers zeggen de verhoogde pensioenleeftijd niet te halen zonder aangepast werk.

 • Een 60-jarige verpleger of bouwvakker is vandaag even versleten als een halve eeuw geleden.’ Zonder aanpassingen aan het werk ziet amper negen procent van de werknemers zich de pensioenleeftijd van 67 jaar halen.
 • Een bevraging van bijna 10 000 werknemers door ACV in de provicie Antwerpen leidt tot die ontnuchterende conclusie.

‘Overal waar ik kom, hoor ik hetzelfde verhaal: op dezelfdemanier blijven werken tot op de verhoogde pensioenleeftijd is gewoon niet haalbaar’, zegt Els Cools, vakbondsverantwoordelijke voor de regio. ‘Veel mensen gaan door tot ze erbij neervallen.’ Dat neervallen bedoelt de regioverantwoordelijke ook bijna letterlijk.

 • Overal vertellen werknemers – arbeiders én bedienden – me hoe bang ze zijn om uit te vallen, voor zichzelf maar ook voor de collega’s.
 • Ze merken in hun omgeving dat heel veel mensen langdurig ziek zijn: door fysieke letsels of door psychische druk, wat bijvoorbeeld tot burn-out leidt.
 • Die trends zien we ook in de cijfers van bijvoorbeeld het Riziv of de overheidsdiensten.’ Die observaties verwonderen demograaf Patrick Deboosere (VUB) niet.

Als expert in vergrijzing geeft hij aan dat ons lichaam nog even snel verslijt als 50 jaar geleden, maar dat we tegenwoordig wel steeds langer moeten werken. ‘Onze hogere levensverwachting is vooral te danken aan de betere leefomstandigheden. Maar een 60-jarige verpleger of bouwvakker is vandaag even versleten als een halve eeuw geleden.’ Toch zien we sinds een tiental jaar weer meer oudere mensen aan het werk.

 1. In 2012 werkte in België 40 procent van de mensen tussen 55 en 64 jaar.
 2. Dat cijfer steeg vorig jaar tot 55 procent.
 3. Een relatief nieuw gegeven, noemt Deboosere dat.
 4. Tot pakweg tien jaar geleden daalde de pensioenleeftijd met de stijgende welvaart, en dat al sinds de Tweede Wereldoorlog.
 5. De kentering is een duidelijk gevolg van het beleid, niet omdat we langer wíllen werken.’ Het aantal werkende 55-plussers mag de laatste tien jaar dan wel gestegen zijn, toch ligt het Belgische cijfer lager dan het Europees gemiddelde.
You might be interested:  Diameter Rookkanaal Houtkachel Berekenen

‘Maar die statistieken zijn eigenlijk amper te vergelijken’, zegt Deboosere. ‘Want kijk je bijvoorbeeld naar het totaal aantal gewerkte uren over de gehele loopbaan, dan scoren België en Nederland vergelijkbaar, terwijl Nederland wel als gidsland wordt gezien.

Kan iedereen gebruik maken van de RVU regeling?

4. Wie mag gebruikmaken van de RVU-regeling? – Alle werknemers die maximaal 36 maanden (of minder) voor hun AOW-leeftijd staan, mogen gebruikmaken van de regeling. De hoogte van de uitkering is onafhankelijk van het oorspronkelijke inkomen, arbeidsverleden en/of fulltime of parttime dienstverband.

Wat verandert er op 1 januari 2023 voor de pensioenen?

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de welvaartsenveloppen voor 2023-2024 te verdelen in het stelsel voor zelfstandigen. Het voorontwerp van wet voorziet voor de pensioenen die werkelijk en voor de eerste keer ingaan op 1 juli 2023 en die berekend worden op basis van de beroepsinkomsten (toekomstig proportioneel pensioen) de volgende maatregelen:

een verhoging met 1,7% van de pensioenopbrengst verkregen tijdens de loopbaanjaren in de periode tussen 1984-2020 een verhoging met 1,7% van de pensioenopbrengst verkregen voor de forfaitaire loopbaanjaren voorafgaand aan 1984

Deze nieuwe verhoging met 1,7% voor voornoemde jaren komt boven op de verhoging van 1,7% voor dezelfde jaren voorzien in de vorige enveloppe en dit voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 juli 2023. De personen die op pensioen gaan tussen 1 juli 2021 en 1 juni 2023 zullen enkel genieten van de eerste verhoging die voorzien werd in de vorige enveloppe.

op 1 juli 2023 een verhoging met 1,2% van de proportionele pensioenen ingegaan vóór 2008 op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2016 op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2017 op 1 mei 2023 een verhoging met 3% van de welvaartspremie

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, voor wat betreft de welvaartsaanpassingen Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor zelfstandigen

Hoeveel pensioen krijg ik als huisvrouw?

Eigen pensioen of gezinspensioen In een gezin waar zowel de man als de vrouw pensioengerechtigd zijn, kunnen beiden een eigen pensioen krijgen. Dat eigen pensioen bedraagt dan 60 % van het gemiddelde jaarinkomen.

Wat gebeurt er met de pensioenen in 2023?

Voor alle deelnemers gaan de pensioenen per 1 oktober 2022 met 2,7% en per 1 januari 2023 met 6,0% omhoog. Hoe het op de lange termijn financieel uitpakt heeft te maken met het nieuwe pensioenstelsel. PFZW heeft het plan om in 2026 over te gaan naar dat nieuwe pensioenstelsel.

 1. Op 1 januari 2026 wil PFZW alle pensioenen onderbrengen in dat nieuwe stelsel.
 2. Op dat moment zijn de effecten van deze indexaties respectievelijk -0,3% en -0,5% op de vermogens van alle deelnemers.
 3. Maar gepensioneerden hebben tot dat moment een pensioen ontvangen dat respectievelijk 2,7% en 6,0% hoger is.

Voor de oudste gepensioneerden is het effect van deze indexatie dan +2,7% en + 6,0%. Dat komt doordat oudere gepensioneerden een minder lange levensverwachting hebben. En daardoor minder merken van het dalende effect op de dekkingsgraad. Hoe jonger de gepensioneerde, hoe lager het percentage. Figuur a Figuur b De figuren tonen de generatie-effecten van de indexatie van respectievelijk 1 oktober 2022 en 1 januari 2023, waarbij we er van uit gaan, dat per 1-1-2026 overgestapt wordt naar het nieuwe pensioenstelsel, zonder een spreidingperiode gegeven de huidige pensioenverplichtingen.

Hoeveel belasting betaal je als je eerder met pensioen gaat?

Wanneer is dit het geval – Als je pensioen en AOW samen hoger zijn dan eerste belastingschijf van € 35.472,- kun je dus eerder met pensioen zonder dat het je extra belasting kost. Is je pensioen en AOW lager, dan levert eerder met pensioen je wel een belastingnadeel op van ongeveer 12%.

Hoeveel jaar kun je je pensioen naar voren halen?

Kan ik mijn pensioen naar voren halen? – Je pensioen naar voren halen is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om je pensioen maximaal 5 jaar eerder dan je AOW-gerechtigde leeftijd in te laten gaan en daarnaast te blijven werken. Maar ook minder dan 5 jaar eerder met pensioen gaan is een optie.

Wat kost een jaar niet werken?

Levensverwachting – Zelf vind ik altijd fijn om te kijken naar de levensverwachting. Nu wil ik graag 120 jaar worden (👴🏻), echter ligt de levensverwachting van een man als je in 2019 bent geboren rond de 80 jaar. Laten we drie scenario’s bekijken. Die van 80 en van 120 jaar, plus de mooie leeftijd van 100 jaar tussen deze twee in.

Bij een levensverwachting van 80 jaar – totaal 810.000 euro. Bij een levensverwachting van 100 jaar – totaal 1.350.000 euro. Bij een levensverwachting van 120 jaar – totaal 1.890.000 euro.

Met bovenstaande bedragen heb ik niet het bedrag aan pensioen en AOW meegerekend die veel van ons krijgen als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben berekend. Stel dat dit tegen de tijd op 69 jarige leeftijd is en dit bedrag 1800 euro per maand is (21.600 euro per jaar), dan zit het bedrag dat je nodig hebt er ineens heel anders uit:

Bij een levensverwachting van 80 jaar – totaal 572.400 euro (810.000 – 237.600 euro).Bij een levensverwachting van 100 jaar – totaal 680.400 euro (1.350.000 – 669.600 euro).Bij een levensverwachting van 120 jaar – totaal 788.400 euro (1.890.000 – 1.101.600 euro).

Deze bedragen staan natuurlijk niet helemaal vast. Zo kunnen je uitgaven wijzigen, de voorbeelden hierboven zijn om je een idee te geven hoeveel geld je grofweg nodig hebt als eerder wilt stoppen met werken. Maak de berekening eens voor jezelf.

Hoeveel geld per jaar nodig eerder met pensioen?

Je risicoprofiel bepaalt – Het is te simpel voor woorden, maar ieder jaar dat je eerder stopt met werken, heb je een netto jaarinkomen nodig. We gaan even terug naar het voorbeeld hierboven waarbij je voor 3 jaar eerder stoppen met werken netto € 72.000 nodig hebt.

 1. Heb jij genoeg om jouw huidige levensstandaard te handhaven? Als het antwoord hierop ‘nee’ is, dan moet je kijken hoe jij je inkomen kunt aanvullen.
 2. Hoeveel moet je nou inleggen om dit doel te bereiken? Dit hangt af van jouw risicoprofiel.
 3. Dit risicoprofiel bepaalt welke risico’s je wilt en kan lopen.

Het spreekt voor zich dat jonge mensen met een lange beleggingshorizon vaak een hoger risicoprofiel hebben dan iemand die volgend jaar met pensioen gaat. Met een matig tot veilig profiel is een rendement op lange termijn mogelijk van 5%. In onderstaande tabel geven we aan welk bedrag de inleg (per maand) moet zijn. Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op: www.mijnpensioenoverzicht.nl