Eigen Bijdrage Leaseauto Berekenen

Eigen Bijdrage Leaseauto Berekenen

Wat is een gemiddelde eigen bijdrage leaseauto?

Wat is eigen bijdrage bij een leaseauto? Een eigen bijdrage is niet te verwarren met bijtelling. Bijtelling is een bedrag dat de belastingdienst berekend over het gebruik van je auto als je er meer dan 500 privé kilometers per jaar mee rijdt. Een eigen bijdrage is een bedrag wat de werkgever vraagt voor het privégebruik van je auto.

Je een duurdere leaseauto rijdt dan je budget (normleaseoverschrijding) Je privékilometers maakt met je leaseauto

Een voorbeeld Je betaalt jaarlijks een eigen bijdrage van 1440 euro vanwege normleaseoverschrijding. De aftrek geldt in dit geval alleen voor de gereden privékilometers in dat jaar.25% van de gereden kilometers rijd je privé, dus je 360 euro aftrekken van de bijteling.

Dit kan ook anders. Als je met je werkgever afspreekt dat je eigen bijdrage voor het privégebruik wordt verhoogd met het bedrag waarmee je leasenorm is overschreden, kan die 1440 euro wel volledig in mindering worden gebracht. In dit geval is dat 120 euro per maand (€1440/12 maanden) en dat komt neer op 1080 euro extra aftrek op de bijtelling.

Schriftelijke afspraken De bijtelling kan nooit negatief zijn. Is je eigen bijdrage hoger dan de bijtelling, dan wordt de bijtelling dus €0. Leg deze afspraken schriftelijk vast, zodat er achteraf geen onduidelijkheden over zijn. Bijvoorbeeld bij het inleveren van je leaseauto bij beëindiging van je diensterverband.

 • Je werkgever is overigens niet verplicht je een eigen bijdrage te berekenen.
 • Onderzoek Uit het mobiliteitsonderzoek van VZR – Wat beweegt de zakelijke rijder – is de hoogte van de eigen bijdrage gemiddeld €120, in 2021 was dit nog €117.
 • Ruim de helft (60 %) betaald geen eigen bijdrage.18% betaald altijd een eigen bijdrage, 19% betaald een eigen bijdrage omdat de auto boven norm is.

: Wat is eigen bijdrage bij een leaseauto?

Hoeveel eigen bijdrage auto van de zaak?

Bijtelling in 2022 – De bijtelling bedraagt in 2022 ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto. Wanneer het om een milieuvriendelijke auto van de zaak gaat, kun je onder voorwaarden korting krijgen op de bijtelling. In 2022 krijg je 6% korting wanneer het om een auto met 0 gram CO2-uitstoot per kilometer gaat.

Standaard (auto met 1 gram of meer CO2-uitstoot): 22% bijtelling Elektrische auto: 16% bijtelling over 35.000 euro, 22% bijtelling over het meerdere Zonnecel- of waterstofauto: 16% bijtelling

Is eigen bijdrage leaseauto verplicht?

Is de eigen bijdrage verplicht? Het is voor de werkgever niet verplicht om een eigen bijdrage te rekenen. Je kunt zelf bepalen of je een bedrag in rekening wil brengen voor privé kilometers of niet.

Hoe eigen bijdrage berekenen?

Lage eigen bijdrage – Voor de lage eigen bijdrage rekent het CAK met een percentage van uw inkomen en een deel van uw vermogen (de vermogensinkomensbijtelling). Het meetellende percentage voor de lage eigen bijdrage is 10%.

Is eigen bijdrage auto bruto of netto?

Eigen bijdrage auto De werkgever houdt dan een eigen bijdrage in op uw nettoloon. De eigen bijdrage gaat af van de fiscale bijtelling als die bij uw brutoloon is opgeteld.

Is eigen bijdrage voor een leaseauto aftrekbaar?

Een eigen bijdrage voor het privégebruik van een leaseauto kan fiscaal aftrekbaar zijn. Een eigen bijdrage is bijvoorbeeld een vast bedrag per maand of een vast bedrag per gereden privékilometer. Het is belangrijk dat het gaat om een bijdrage ‘voor privégebruik’.

Hoe werkt bijtelling op je salaris?

Vragen en antwoorden over bijtelling FAQ – Hoe bijtelling aangeven en betalen? Bent u werknemer en rijdt u in een auto van de zaak? Dan trekt uw werkgever de autokosten van de winst af. Als u meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden maakt, ziet de Belastingdienst dit gebruik als loon waarover belasting moet worden betaald.

Hoe bijtelling berekenen als zzp’er? Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van het aantal gereden (privé)kilometers, van de cataloguswaarde en van de uitgiftedatum van uw auto. Tot en met 2026 is ook de hoeveelheid CO2-uitstoot van invloed op de hoogte van de bijtelling.

Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen. Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting. Het bedrag van de bijtelling mag overigens nooit hoger zijn dan de totale autokosten per jaar. Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

 1. NB Privégebruik van uw auto boven de 500 kilometer per jaar is niet aftrekbaar.
 2. Hoe bijtelling berekenen? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt, het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot.

Wilt u precies weten hoeveel u maandelijks netto aan bijtelling betaald? Gebruik dan onze bijtellingcalculator, Hoe bijtelling voorkomen/vermijden? Als u bijtelling wilt voorkomen, rijdt u per kalenderjaar maximaal 500 privékilometer. Met behulp van kilometerregistratie maakt u inzichtelijk hoeveel zakelijke en hoeveel privékilometer u per jaar rijdt.

U kunt de kilometerregistratie handmatig bijhouden, of gebruikmaken van een automatisch rittenregistratiesysteem, Hoeveel bijtelling bij een bestelbus met grijs kenteken? Gebruikt u geen ‘normale’ auto als voertuig voor uw onderneming, maar een bestelauto/bestelbus met een grijs kenteken ? En gebruikt u deze bestelauto alleen zakelijk? Dan betaalt u geen bijtelling.

Wel moet u voor de fiscus de ‘ Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s’ hebben ingevuld. Hoewel het niet verplicht is om een rittenregistratie bij te houden, is het wel verstandig dit te doen. Alle relevante gegevens zijn dan namelijk vastgelegd in een ‘black box’.

Als de Belastingdienst u vraagt om het zakelijke karakter van een bepaalde rit aan te tonen, kunt u dat zonder problemen doen. Hoeveel bijtelling heeft mijn auto? De hoogte van de bijtelling berekent u aan de hand van de cataloguswaarde van uw (zakelijke) auto, de uitgiftedatum van uw kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot (vanaf 2026 heeft de hoeveelheid CO2-uitstoot geen invloed meer op de hoogte van de bijtelling).

Tot 2026 geldt: – Voor elektrische auto’s: het bijtellingspercentage stijgt van 8% in 2020 naar 22% in 2026, – Auto’s met meer dan 0 gram CO2-uitstoot per kilometer betaalt u 22 procent bijtelling. Vanaf 2026 betaalt u ook voor volledig elektrische auto’s 22 procent bijtelling.

 1. Is bijtelling aftrekbaar? Nee bijtelling is niet aftrekbaar, wel zijn andere autokosten aftrekbaar.
 2. De kosten voor het privégebruik van een zakelijke auto mogen worden afgetrokken van de winst,
 3. Ook tolkosten en bijvoorbeeld kosten voor het gebruik van een veerpont vallen hieronder.
 4. Is bijtelling bruto of netto? De bijtelling is een bruto bedrag dat bij uw salaris wordt geteld.
You might be interested:  Rising Sign Berekenen

Hierover wordt de reguliere belasting berekend. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer belasting u betaalt over de bijtelling. Is bijtelling hetzelfde als BPM? Nee, bijtelling is niet hetzelfde als BPM, Bijtelling is een bedrag dat u betaalt als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer rijdt in uw zakelijke auto.

BPM (‘Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen’) is een belasting die u betaalt als u een personenauto, motor of bestelbus in Nederland koopt of uit het buitenland importeert en registreert. Is bijtelling inclusief btw? De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de catalogusprijs van de auto inclusief btw.

Is bijtelling loon? Bijtelling is een verkapt loon; een werkgever telt het bedrag van de bijtelling bij het loon van de werknemer op als deze in loondienst is en ook privé in een auto van de zaak rijdt. Is bijtelling per jaar? Ja, de bijtelling wordt over een jaar berekend en moet per jaar worden betaald.

 1. Als u een gedeelte van het jaar een auto van de zaak hebt, betaalt u een evenredig bedrag.
 2. Is bijtelling verplicht? Ja, bijtelling is verplicht, mits u kunt aantonen dat u per kalenderjaar minder dan 500 privékilometer rijdt in een zakelijk voertuig.
 3. U moet dan een ‘ Verklaring geen privégebruik zakelijke auto ‘ hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Is er bijtelling bij financial lease? Als u in een auto van de zaak rijdt of als u als zzp’er of MKB’er in een zakelijke auto rijdt, spreekt de Belastingdienst van loon in natura. De zakelijke auto wordt gezien als een vorm van inkomsten, waarover u belasting moet betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer maakt.

 • Blijft u binnen die vrijstelling? Dan hoeft u bij financial lease geen bijtelling te betalen.
 • Is er bijtelling bij private lease? Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent.
 • Moet er altijd bijtelling worden betaald? Nee, er hoeft niet altijd bijtelling te worden betaald.

Alleen als er meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto wordt gereden, betaalt u bijtelling. Waar is bijtelling op gebaseerd? Bijtelling wordt onder andere berekend aan de hand van een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

 • Het bedrag hangt af van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto.
 • Tot en met 2025 betaalt u voor een elektrische auto of een auto die op waterstof rijdt, aanzienlijk minder bijtelling dan voor een auto met een benzine-, LPG- of dieselmotor.
 • Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

Waar staat bijtelling op loonstrook? Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag. Waar staat bijtelling voor? Bijtelling staat voor de fiscale kosten van het privégebruik van een zakelijke auto.

Wie meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto rijdt, moet bijtelling betalen. Waarom gaat de bijtelling omhoog? De bijtelling van elektrische auto’s is dit jaar omhoog gegaan. De overheidskosten voor elektrisch rijden blijken namelijk groter dan de milieuwinst. Vanaf dit jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s daarom van 8 procent en blijft stijgen tot 2026 naar 22%.

Wanneer bijtelling op de auto van de zaak? U moet bijtelling betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 provékilometer in de auto van de zaak rijdt, of als u niet kunt aantonen dat u minder dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt. Welke bijtellingspercentages zijn er? Het bijtellingspercentage is afhankelijk van soort auto/de hoeveelheid CO2-uitstoot.

 • De hoogte van het te betalen belastingbedrag is afhankelijk van het tarief waarover de belasting wordt berekend.
 • Bereken hier de hoogte van uw bijtelling.
 • Welke bijtelling na vijf jaar/60 maanden? De hoogte van uw bijtelling staat vanaf het moment dat deze wordt vastgesteld, voor 60 maanden vast.
 • Direct na afloop van deze periode wordt het percentage door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Wie moet bijtelling betalen? Bijtelling moet worden betaald door werknemers en ondernemers die per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in een zakelijke auto (‘auto van de zaak’) of in een auto van de onderneming rijden. Als u werknemer bent, wordt de bijtelling bij de inkomstenbelasting geheven in de vorm van loon in natura.

Als u ondernemer bent, telt u de bijtelling op bij de winst, waarover u vervolgens belasting betaalt. Wie ontvangt bijtelling? De inkomsten die uit bijtelling komen, gaan naar de Belastingdienst en daarmee naar de schatkist van de overheid. Hoe werkt bijtelling? Wie in een auto van de zaak rijdt en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar maakt, betaalt bijtelling.

De fiscus ziet dit gebruik namelijk als een loon in natura, waarover belasting moet worden betaald. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de CO2-uitstoot. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

In 2022 tot en met 2024 is het bijtellingspercentage voor elektrische voertuigen (EV’s) 16 procent; in 2022 geldt deze korting voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 35.000, vanaf 2023 voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 30.000. In 2025 is het bijtellingspercentage voor deze voertuigen 17 procent, in 2026 is dit percentage 22 procent.

Rijdt u in een elektrische auto waarvan de catalogusprijs hoger is dan de genoemde drempelbedragen, dan betaalt u standaard 22 procent bijtelling over het resterende aanschafbedrag. Voor een waterstofauto of zonneauto betaalt u 16 procent bijtelling over de volledige waarde van de auto.

Vanaf 2026 is het bijtellingspercentage van alle elektrische voertuigen gelijk aan die van benzine- en dieselauto’s. Voor benzine- en dieselauto’s verandert de bijtelling niet. Het standaard tarief voor bijtelling blijft 22 procent. Dit tarief geldt voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is.

You might be interested:  Going Concern Waarde Berekenen

Hoe werkt bijtelling zzp? De bijtelling voor een zzp’er werkt als volgt. Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van: – de cataloguswaarde van de auto; – de datum van de eerste toelating; dit is de datum waarop de auto voor het eerst op de weg is toegelaten (waar ook ter wereld); – de CO2-uitstoot van de auto.

 • Voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is, betaalt u 22 procent bijtelling.
 • Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen.
 • Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting.
 • Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

Hoe werkt bijtelling op loonstrook? Bijtelling wordt indirect op uw loonstrook weergegeven. Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag.

 1. Hoe bijtelling berekenen? Hoe berekent u de bijtelling? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt (1 of 2), het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot.
 2. Om uw bijtelling te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool,

Hoe werkt leasen bijtelling? Wie in een auto van de zaak rijdt (lease) en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt, betaalt bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto.

 • Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.
 • NB Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent.
 • Hoe werkt bijtelling op je salaris? Bijtelling wordt verwerkt in uw salaris; een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het voertuig wordt namelijk bij uw belastbare inkomen opgeteld.

Over dit totaal betaalt u belasting. Fiscale bijtelling berekenen Hoe berekent u fiscale bijtelling? U kunt gebruikmaken van een rekentool, maar u kunt ook zelf een rekensom maken. Een rekenvoorbeeld: Louisa is een werknemer die vanaf 2022 privé gebruikmaakt van een zakelijke (elektrische) auto.

 1. Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 33.000.
 2. Louisa rijdt meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden met deze auto.
 3. Ze moet dus bijtelling betalen.
 4. Voor dit kalenderjaar betaalt ze in 2022 16 procent bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik).
 5. De bijtelling die Louisa betaalt is dan: 16 procent van € 33.000 = € 5.280,00 per jaar.

Over dit extra bedrag moet zij dus ook belasting betalen. Als Louisa hierover 37,35 procent belasting (schijf 1) betaalt, zijn de netto jaarlasten voor het privégebruik van haar zakelijke auto 37,35 procent van € 5.2580,00 = € 1.972,08.

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en bijtelling?

Aan werknemers die een leaseauto hebben kan door de werkgever een eigen bijdrage in rekening gebracht worden voor het privégebruik van de leaseauto. De eigen bijdrage is niet hetzelfde als bijtelling, dit is namelijk het bedrag dat de fiscus rekent in verband met het privégebruik van de auto.

Wat betaal je zelf bij auto van de zaak?

Bijtelling bij meer dan 500 kilometer privé per jaar – Als u per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan krijgt u te maken met bijtelling. Dit is een percentage van de nieuwwaarde van de auto. U moet hierover inkomstenbelasting betalen. Voor de meeste auto’s geldt een bijtellingspercentage van 22% over de cataloguswaarde.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De wettelijke eigen bijdrage is 25% van de kosten. In dit geval betaalt u zelf 25% van € 1200 = € 300. Van het bedrag dat overblijft (€ 900), betaalt u de eerste € 385 zelf. Dat is het verplichte eigen risico.

Wie mag in je leaseauto rijden?

Wie mag er in mijn leaseauto rijden? – Iedereen met een geldig Nederlands rijbewijs mag in de auto rijden en is verzekerd. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor de auto. Bij schade belast Oostendorp Autolease het eigen risico aan jou of je werkgever door. Let op: Ben je in loondienst? dan kan het zijn dat je werkgever hierin een beperking heeft aangebracht in het autoregelement.

Hoeveel kilometers mag je prive rijden in een leaseauto?

Hebt u een auto van de zaak en verwacht u daarmee in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé te rijden? Dan kunt u een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Hebt u al een verklaring? Dan hoeft u die niet opnieuw aan te vragen. Want de verklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

U hebt de auto van uw werkgever het hele jaar In dit geval is de berekening eenvoudig: het aantal privékilometers is het aantal privékilometers dat u in het kalenderjaar met de auto van de zaak rijdt. Voorbeeld U hebt een auto van uw werkgever en een Verklaring geen privégebruik auto, U rijdt van januari tot en met april geen privékilometers met de auto. In mei rijdt u 200 privékilometers, in juni 150 en in juli 75. Dan hebt u in totaal 425 kilometer privé gereden. In augustus tot en met november gebruikt u de auto niet privé. Als u de auto in december weer privé gaat gebruiken, mag u nog maximaal 75 privékilometers rijden. Zodra u meer privékilometers rijdt, moet u de verklaring intrekken. U krijgt dan een naheffingsaanslag voor het voordeel van het privégebruik over het hele jaar. U hebt de auto van uw werkgever niet het hele jaar In dit geval mag u minder dan 500 privékilometers rijden. Want dat aantal geldt alleen als u het hele jaar een auto van de zaak hebt. Hebt u de auto een deel van het jaar, dan moet u berekenen hoeveel kilometer u in die periode privé mag rijden, zodat u omgerekend naar een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Voorbeeld 1 U krijgt van 1 januari tot en met 31 maart een auto van uw werkgever, dus 3 van de 12 maanden. In 3 maanden mag u maximaal 3/12 x 500 = 125 privékilometers rijden. Want dat is omgerekend naar een heel kalenderjaar 500 privékilometers. Verwacht u in 3 maanden niet meer dan 125 privékilometers te rijden, dan kunt u een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Voorbeeld 2 U krijgt op 1 januari een auto van uw werkgever. U gebruikt voor deze auto een Verklaring geen privégebruik auto, omdat u verwacht niet meer dan 500 privékilometers te rijden. Begin april hoort u dat deze auto u per 1 juni niet meer ter beschikking staat. U berekent dan hoeveel privékilometers u tot 1 juni maximaal mag rijden, namelijk: 5/12 x 500 = 208 privékilometers. Want omgerekend naar een kalenderjaar is dat 500 privékilometers. Hebt u al meer privékilometers gereden, dan moet u de verklaring direct intrekken. In dat geval telt uw werkgever het voordeel van het privégebruik in mei bij uw loon. En u krijgt een naheffingsaanslag over januari tot en met april. U krijgt in de loop van het jaar een andere auto van uw werkgever In dit geval berekent u het totaal aantal privékilometers dat u in het kalenderjaar met de auto’s rijdt. Voorbeeld 1 U hebt een auto van uw werkgever en een Verklaring geen privégebruik auto, Van 1 januari tot en met 31 oktober rijdt u 440 privékilometers. Op 1 november krijgt u een andere auto van uw werkgever. Met deze auto mag u nog maximaal 60 privékilometers rijden. Rijdt u meer, dan moet u de verklaring intrekken. U krijgt dan een naheffingsaanslag voor het voordeel van het privégebruik van beide auto’s over de periode waarin uw werkgever niet bijtelde. Voorbeeld 2 U hebt een auto van uw werkgever en een Verklaring geen privégebruik auto, Met deze auto, auto A, hebt u halverwege augustus al 550 privékilometers gereden. U moet de verklaring intrekken. Uw werkgever gaat vanaf dat moment een bedrag bij uw loon tellen voor het voordeel van het privégebruik. En u krijgt een naheffingsaanslag voor de periode waarin uw werkgever niet bijtelde. Op 1 november krijgt u een andere auto van uw werkgever, auto B. Met auto B rijdt u niet privé. Maar omdat u in hetzelfde kalenderjaar met auto A al meer dan 500 privékilometers hebt gereden, kunt u voor het lopende jaar geen nieuwe Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Uw werkgever telt ook voor deze auto bij. Verwacht u dat u met auto B in het nieuwe kalenderjaar ook niet privé gaat rijden? Dan kunt u met ingang van dat jaar weer een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. U hebt 2 of meer auto’s van uw werkgever tegelijk In dit geval berekent u het privégebruik per auto. De bijtelling geldt voor elke auto waarmee u, omgerekend naar een kalenderjaar, meer dan 500 privékilometers rijdt. Rijdt u met geen van de auto’s meer dan 500 kilometer privé, dan telt uw werkgever niets bij. Voorbeeld U hebt het hele jaar tegelijkertijd 2 auto’s van uw werkgever en een Verklaring geen privégebruik auto, Omgerekend naar een kalenderjaar rijdt u met auto A 510 privékilometers en met auto B 325 privékilometers. Als u kunt aantonen dat u met auto B niet meer dan 500 privékilometers rijdt, geldt de verklaring alleen voor auto B. Voor auto A telt uw werkgever bij. U verandert in het kalenderjaar van werkgever De privékilometers die u met de auto van uw vorige werkgever hebt gereden, tellen niet mee bij uw nieuwe werkgever. Bij de nieuwe werkgever mag u dus op kalenderjaarbasis weer 500 privékilometers rijden. Voorbeeld U hebt vanaf 1 januari een auto van werkgever A en een Verklaring geen privégebruik auto, Per 1 juli moet u de auto inleveren omdat u wordt ontslagen. U hebt tot 1 juli 350 privékilometers gereden. Omgerekend naar een heel kalenderjaar is dat 700 privékilometers (12/6 x 350). U trekt de verklaring daarom direct in. U krijgt een naheffingsaanslag voor het voordeel van het privégebruik over januari tot en met juni. Vanaf 1 oktober hebt u een nieuwe werkgever, werkgever B. U krijgt van deze werkgever ook een auto ter beschikking. U mag opnieuw een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Want de privékilometers die u met de auto van werkgever A hebt gereden, tellen niet mee voor de auto van werkgever B. U berekent dan hoeveel privékilometers u tot 31 december maximaal mag rijden, namelijk 3/12 x 500 = 125 privékilometers.

You might be interested:  Benzine Prijs Berekenen Anwb

Let op!

Alle kilometers die u niet voor uw werk rijdt, zijn privékilometers. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers. Rijdt u meer dan 500 privékilometers? Dan moet u de verklaring intrekken. Uw werkgever telt vanaf dat moment een bedrag bij uw loon voor het voordeel van het privégebruik van de auto. En u krijgt een naheffingsaanslag. Deze aanslag is voor de periode in het kalenderjaar waarin uw werkgever niet bijtelde, maar u wel over de auto beschikte.

Hoe werkt de eigen bijdrage?

Voor sommige zorgkosten uit het basispakket moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen. Dit kan een vast bedrag zijn, een percentage van de kosten of een bijbetaling. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. De hoogte van de eigen bijdrage kan per jaar verschillen.

Wat kost een lease auto voor de werknemer?

Wat kost een leaseauto voor mij als werknemer? Je berekent jouw maandelijkse kosten voor je zakelijke leaseauto door de bijtelling en eigen bijdrage bij elkaar op te tellen. Of je deze kosten maakt en hoe hoog die dan zijn, hangt ervan af hoe zuinig de auto is en of je de auto privé gebruikt.

Hoe zit het met bijtelling leaseauto?

De bijtelling van je zakelijke leaseauto – Heb je een zakelijke leaseauto en rijd je hiermee ook privékilometers? Grote kans dat de fiscale bijtelling van toepassing is. Dat is namelijk het geval als je op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt met je leaseauto.

Maar, waarom is er bijtelling van toepassing? Het privégebruik van een zakelijke leaseauto geldt als loon in natura. Via de bijtelling betaal je hier belasting over. Er zijn in 2022 twee tarieven voor de bijtelling: 22% en 16%, De lagere bijtelling van 16% geldt alleen voor auto’s zonder CO2-uitstoot, zoals volledig elektrische auto’s of waterstofauto’s.

Er is wel een aftopping voor elektrische auto’s. Zo geldt de 16% bijtelling in 2022 alleen tot een cataloguswaarde van € 35.000. Boven dat bedrag geldt de volledige 22% bijtelling.

Welke lease auto bij welk salaris?

Hoeveel salaris is een leaseauto waard?

Salaris per jaar Leasebedrag per maand
€20.000 €300-€650
€30.000 €450-€700
€40.000 €550-€750
€50.000 €650-€850

Wat mag je verrekenen met de bijtelling?

De auto staat u korter dan 1 jaar ter beschikking – Als u de auto korter dan 1 jaar ter beschikking hebt, moet u het jaarbedrag aanpassen. Als u bijvoorbeeld 5 maanden over de auto kunt beschikken, is de correctie voor het privégebruik van de auto: 5/12 x 22% x de waarde van de auto.

Hoe wordt eigen bijdrage verrekend met bijtelling?

Wat is de bovennormbijdrage? – Vaak biedt een werkgever zijn werknemer de mogelijkheid om een duurdere auto van de zaak uit te kiezen, wanneer de werknemer daarvoor een hogere bijdrage betaalt: de bovennormbijdrage. De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat deze eigen bijdrage, maar deels in mindering mag worden gebracht op de bijtelling.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De wettelijke eigen bijdrage is 25% van de kosten. In dit geval betaalt u zelf 25% van € 1200 = € 300. Van het bedrag dat overblijft (€ 900), betaalt u de eerste € 385 zelf. Dat is het verplichte eigen risico.