Elektrisch Vermogen Warmtepomp Berekenen

Elektrisch Vermogen Warmtepomp Berekenen
Stroomverbruik elektrische warmtepomp – Verwarmt u zonder gas en heeft u een elektrische warmtepomp? Het gemiddelde stroomverbruik van een warmtepomp per jaar is 2.450 kWh. Om de kosten per jaar te berekenen, vermenigvuldigt u het stroomverbruik met het gemiddelde stroomtarief van € 0,40 ( Nibud ). Dus: 2.450 kWh x € 0,40 = € 980,- per jaar.

Wat is het elektrisch vermogen van een warmtepomp?

Verschillende factoren beïnvloeden het stroomverbruik van een warmtepomp – Afhankelijk van de warmtebron heeft een warmtepomp ongeveer 20 tot 25 procent elektriciteit nodig als aandrijfenergie om warmte te halen uit water, de lucht of de bodem. Dat betekent dat er ongeveer 2 kilowattuur (kWh) stroom nodig is om 10 kilowattuur bruikbare warmte te produceren.

Het type warmtepomp De seizoensprestatiefactor De warmtebehoefte

De warmtebron die een warmtepompsysteem gebruikt zal van invloed zijn op de elektriciteitskosten. Over het algemeen verbruikt een lucht/water-warmtepomp meer stroom dan een grond/water- of water/water-warmtepomp. Dat komt doordat de bodem en water het hele jaar door een relatief constante warmte afgeven.

De temperatuur van de omgevingslucht schommelt meer. Daarom heeft een lucht/water-warmtepomp meer energie nodig om voldoende warmte op te wekken, zeker in de wintermaanden. Daartegenover staat dat je een lucht/water-warmtepomp haast overal kunt installeren, je geen vergunningen nodig hebt en ze goedkoper is om aan te kopen en plaatsen.

Om de warmte uit de lucht te halen, hoef je namelijk niet te boren of graven. De seizoensprestatiefactor (SPF) is nodig om het stroomverbruik van een warmtepomp grosso modo te berekenen. Hoe verhoudt de opgewekte energie zich tot de verbruikte stroom? Daar gaat het eigenlijk om.

Een voorbeeld: met een seizoensprestatiefactor van vier produceert de warmtepomp 4 kWh thermische energie uit 1 kWh elektriciteit. Dus: hoe hoger de SPF, hoe efficiënter en zuiniger de warmtepomp. Hou er rekening mee dat de berekende seizoensprestatiefactor een theoretische waarde is. De berekening is gebaseerd op standaardwaarden, zoals kamertemperatuur, warmwaterverbruik, klimaatzones en ventilatiegewoontes.

In de praktijk kan de SPF afwijken van de theoretisch berekende waarde. Naast de seizoensprestatiefactor zie je soms ook de prestatiecoëfficiënt (COP) van de warmtepomp staan. Die geeft ook een beeld van de verhouding tussen de opgewekte en verbruikte energie.

 • De COP geldt wel maar voor een welbepaald moment, bijvoorbeeld voor een omgevingstemperatuur van 15 graden Celsius en een aanvoertemperatuur van 35 graden Celsius.
 • Het is dus letterlijk een momentopname.
 • Naast de seizoensprestatiefactor en de warmtebron bepaalt de warmtebehoefte mee hoeveel stroom een warmtepomp verbruikt.

Hoeveel warmte nodig is, hangt af van het individuele gedrag van de gebruikers van het gebouw en de energetische toestand van het pand. De warmtebehoefte is bijvoorbeeld groter in nog niet gerenoveerde oudere gebouwen dan in goed geïsoleerde nieuwe(re) gebouwen.

Hoeveel kW stroom gebruikt een warmtepomp?

Stroomkosten van warmtepompen

Type warmtepomp Totaal stroomverbruik Totaal stroomkosten per jaar (stroomtarief: € 0,30 per kWh )
Lucht-waterwarmtepomp 3 060 kWh € 918 (= 3 060 kWh x 0,30 euro)
Geothermische warmtepomp 2 607 kWh € 782,10 (= 2 607 kWh x 0,30 euro)
Water-waterwarmtepomp 2 575 kWh € 772,50 (= 2 575 kWh x 0,30 euro)

Wat is het elektrisch Compressorvermogen van een warmtepomp?

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw?

 • Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw?
 • Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.
 • Het is moeilijk om hier concrete uitspraken te doen, gezien de plicht tot het al dan niet aanvragen van een omgevingsvergunning of melding voor het luik milieu voor warmtepompen moet geëvalueerd worden aan de hand van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de warmtepomp(en).
You might be interested:  Salaris Berekenen Onderwijs

Rubriek 16.3.1 Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 16.3.1.1: Voor een totaal geïnstalleerde drijfkracht tussen 5-200 kW is er een meldingsplicht 16.3.1.2: Voor een totaal geïnstalleerde drijfkracht > 200 kW geldt er een klasse 2 vergunning

 1. De ‘geïnstalleerde totale drijfkracht’ wordt in de definities van titel II van het VLAREM gedefinieerd als volgt: ‘het gezamenlijk vermogen van de (vast opgestelde) motoren, rechtstreeks gerelateerd aan de activiteit in de rubriek.’
 2. De ‘drijfkracht’ zoals hier gedefinieerd staat niet gelijk aan het benodigd vermogen voor verwarmen maar aan het aandeel elektrisch vermogen dat bij een bepaald rendement nodig is om het totale thermische vermogen te kunnen leveren.
 3. Bij het bepalen van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de warmtepomp mag men uitgaan van het compressorvermogen zoals opgenomen in de technische fiches van de warmtepomp.
 4. Wanneer een appartementsgebouw met verschillende wooneenheden wordt voorzien van afzonderlijke warmtepompunits, dient men rekening te houden met het totaal geïnstalleerd vermogen van de warmtepompen.
 5. Een fictief voorbeeld:

Voor een appartementsgebouw met 5 wooneenheden wordt gekozen om met afzonderlijke luchtwarmtepompen te werken met telkens een thermisch vermogen of verwarmingscapaciteit van 4,5kW en een COP van 5 bij 7°C (A7/W35). De warmtepomp heeft een elektrisch compressorvermogen van 0,9 kW.

 • Echter is in een ontwerp- en vergunningsaanvraagfase het merk, type en het vermogen van de warmtepomp(en) (afhankelijk van het warmteverlies en het installatieconcept) zelden gekend.
 • Bij twijfel wordt er geadviseerd om toch reeds een melding van de warmtepompen te doen.
 • Indien de vergunde situatie na uitvoering van het project niet overeen blijkt te komen met de realiteit, kan er desgevallend nog een regularisatie worden doorgevoerd.

Hoewel warmtepompen (volgens art.2.1.14° van het Vrijstellingenbesluit) bevestigd op of aan de woningen, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van de woning uitsteken, vrijgesteld zijn van het stedenbouwkundige luik van de omgevingsvergunning, kan het alsnog nuttig zijn bij meersgezinswoningen om bij de omgevingsvergunningsaanvraag de locatie van de units aan te duiden op plan.

Hoeveel Ampere trekt een warmtepomp?

Welke subsidies en leningen zijn er? –

 • Gemiddelde kosten voor een warmtepomp met buitenunit met een vermogen van 8 kW. De warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, en wordt ook wel lucht-water warmtepomp genoemd.
 • Het getoonde subsidiebedrag is voor een warmtepomp van 8 kW.
 • De subsidie is afhankelijk van het vermogen en ligt tussen de 1.950 en 3.750 euro.
 • Het subsidiebedrag trek je van de aanschafkosten af.

Met de volledig elektrische warmtepomp zelf ben je er nog niet altijd. Misschien moet je ook de radiatoren aanpassen en de stroomaansluiting verzwaren. Met welke kosten moet je dan rekening houden? Een volledige warmtepomp werkt met lagere temperaturen (35 tot 55 graden) dan je cv-ketel (60 tot 80 graden).

 1. Je verwarming moet daarom ‘groot genoeg’ zijn om je huis toch warm te krijgen (anders gezegd: genoeg oppervlak hebben).
 2. Vloerverwarming en wandverwarming zijn heel geschikt in combinatie met een warmtepomp.
 3. Maar bestaande radiatoren zijn misschien te klein of te dun.
 4. Je kan dan enkele radiatoren vervangen door grotere of dikkere (met meer platen en lamellen) of door convectoren.

Ook zijn er speciale radiatoren voor een lage temperatuur. Als je nieuwe radiatoren nodig hebt in de woonkamer, keuken en badkamer kost dat zo’n € 3.500 extra. In een na-geïsoleerd huis zijn de bestaande radiatoren vaak al geschikt, of met kleine aanpassingen geschikt te maken.

 • Lees meer over vloerverwarming en hoe je meer uit je radiatoren kun halen op,
 • Zitten er nog geen themostaatknoppen op de radiatoren? Dan moet je die ook laten plaatsen.
 • Voor 5 radiatoren kost dat zo’n € 100 (€ 20 per stuk).
 • In de woonkamer heb je geen thermostaatknoppen nodig: daar regel je de temperatuur met de kamerthermostaat.

Lees meer over de, Een volledige warmtepomp kan op koude winterdagen veel stroom gebruiken. Daarvoor heb je een zware aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Heb je bijvoorbeeld een aansluiting van 1×35 Ampère, dan moet je die verzwaren naar 3×25 Ampère.

 1. Dit kost eenmalig ongeveer € 200.
 2. Bovendien moet je je meterkast laten uitbreiden en aparte groepen laten aanleggen voor de warmtepomp en voor de (als je die neemt, wat wel handig is als je geen gasaansluiting meer wilt).
 3. Het bedrag dat je jaarlijks aan jouw energiebedrijf betaalt (vastrecht) is voor 3×25 Ampère hetzelfde als voor 1×35 Ampère en gaat dus niet omhoog.
You might be interested:  Ouderschapsverlof 2022 Berekenen

Meld je aan! Doe de test en ontdek of jouw huis geschikt is voor een volledig elektrische warmtepomp. Meld je aan voor volgende winterseizoen (2023-2024). Zodra de test van start gaat, ontvang je de uitleg per e-mail! Goed voor het klimaat! Met een volledig elektrische warmtepomp met buitenunit, daalt je CO2-uitstoot voor verwarming en warm water met zo’n 50 procent Hoeveel je met een volledig elektrische warmtepomp bespaart, hangt af van je woningtype en de isolatie van je huis.

 1. Maar in wat voor huis je ook woont, je gaat altijd besparen! We laten het eerst zien voor een gemiddelde hoekwoning met goede isolatie.
 2. Wil je weten wat je in jouw type woning bespaart? Bekijk dan de,
 3. We laten het zien voor een huis met matige, redelijke en goede In een goed geïsoleerd hoekhuis met 2 personen verbruik je jaarlijks ongeveer 1.010 m3 gas voor verwarming en warm water.

Met een warmtepomp vervang je het gasverbruik door stroom. Daarmee ben je een stuk goedkoper uit, én het is klimaatvriendelijker. In de tabel hieronder zie je hoeveel je bespaart met een volledig elektrische warmtepomp met buitenunit. Dat is op jaarbasis zo’n 710 tot 1.170 euro, afhankelijk van de energieprijs die jij betaalt.

Apparaat Energieverbruik per jaar voor verwarming en warm water (m3 en kWh) Kosten per jaar bij 3 euro/m3 en 0,70 euro/kWh Kosten per jaar bij 1,20 euro/m3 en 0,25 euro/kWh
Hr-ketel 1.010 m3 gas + 180 kWh stroom € 3.150 € 1.260
Vastrecht gasaansluiting € 250 € 250
Volledig elektrische warmtepomp met buitenunit 3.190 kWh € 2.230 € 800
Je bespaart per jaar € 1.170 € 710

Bij de besparing op de energiekosten gaat Milieu Centraal uit van 2 energieprijzen: 3 euro/m3 en 70 cent/kWh voor de korte termijn (denk: komend jaar) en 1,20 euro/m3 gas en 25 cent/kWh voor de lange termijn, Besparing berekend voor een warmtepomp van 8kW in een goed geïsoleerde hoekwoning met 2 personen.

 1. Goed geïsoleerd wil zeggen: in dak en vloer goede isolatie, in de buitenmuur matige isolatie (na-isolatie spouw) en in de ramen in de woonkamer en de slaapkamers hr++.
 2. In de besparing nemen we ook de kosten van de vastrechtaansluiting voor gas mee.
 3. We gaan er namelijk van uit dat je elektrisch kookt (of gaat koken) zodat de gasaansluiting weg kan.

Huishouden. We gaan uit van een huishouden van 2 personen. Is jouw huishouden groter, bijvoorbeeld 4 personen? Dan valt de besparing lager uit. Dat komt doordat er in een groter huishouden meer warm water in de keuken en de douche wordt gebruikt. Dit warme water wordt tot hogere temperaturen verwarmd dan het verwarmingswater, en daarvoor verbruikt de warmtepomp meer energie.

 • Matige isolatie : Er zit overal íets van isolatie: in dak, vloer en buitenmuren is dat matige isolatie. In de ramen dubbel glas.
 • Redelijk isolatie : In dak, vloer en buitenmuren zit redelijke isolatie. In de woonkamer zit HR++ glas en in de slaapkamers dubbel glas.
 • Goede isolatie : In dak en vloer zit goede isolatie, in de buitenmuur matige isolatie (na-isolatie spouw). De ramen in de woonkamer en de slaapkamers hebben HR++ glas.

Wat is opgenomen vermogen warmtepomp?

Wat is het warmtepomp vermogen? – Het warmtepomp vermogen is de hoeveelheid energie die een warmtepomp in een bepaalde tijd levert, Het vermogen van een warmtepomp wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Een warmtepomp heeft trouwens zelf ook een klein beetje energie nodig om de nodige warmte uit de natuur te halen. Deze energie kan gas zijn, maar er bestaan ook warmtepompen op elektriciteit.

You might be interested:  Calorieen Per Dag Man Berekenen

Wat is de drijfkracht van een warmtepomp?

Wanneer is een warmtepomp vergunning verplicht? – Wil je een huishoudelijke warmtepomp plaatsen? Dan moet je in de onderstaande situaties een vergunning aanvragen:

De warmtepomp heeft huishoudelijke doeleinden en beschikt over een grote drijfkracht. In totaal meer dan 200 kW, Bij een geothermische warmtepomp moet je in bepaalde gevallen een milieuvergunning aanvragen wanneer je verticale boringen uitvoert. Daarvoor zijn er wettelijke dieptecriteria vastgelegd, op basis van bodemkenmerken en grondwaterhuishouding. Als een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar wordt toegepast die een warmtedragend medium met gevaarlijke stoffen bevat. Hieronder valt niet de mengeling van water met glycol.

TIP : de verplichting om een milieu- of bouwvergunning aan te vragen hangt sterk samen met je woonplaats. Via een database voor de ondergrond in Vlaanderen kan je nagaan vanaf welke diepte je een bepaalde vergunning nodig hebt. Indien grondwater wordt toegepast met een pompput en retourput, dan moet er in principe grondwaterheffing betaald worden.

Heb je een aparte groep nodig voor een warmtepomp?

Warmtepomp heeft eigen eindgroep – Het gevraagd vermogen van een warmtepomp is afhankelijk van de woning. Maar zal in de meeste woningen tussen de 2 en 3 kW bedragen. Het is aan te bevelen om daar een aparte groep voor toe te passen. Hiermee voldoe je aan de eis in paragraaf 510.4.2 van de NEN1010,

Deze paragraaf schrijft voor dat specifieke apparaten met een hoge aansluitwaarde voorzien moeten zijn van afzonderlijke eindgroepen. Alle Installatieautomaten kun je hier vinden, Een warmtepomp is vaak dusdanig berekend dat deze op bijna alle dagen van het jaar aan de warmtevraag kan voldoen. Maar het kan voorkomen dat het bijvoorbeeld een dag extreem koud is.

In deze gevallen zijn er soms voorzieningen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de tapwater temperatuur wat hoger is. Met een tapwatertemperatuur van 60 graden voorkom je legionella. Elektrische naverwarming nodig bij een warmtepomp Deze verhoging van temperatuur kun je bereiken door bij te stoken of door naverwarming toe te passen.

 1. Je kunt bijvoorbeeld een elektrisch warmte element gebruiken.
 2. Maar dit heeft natuurlijk wel invloed op je elektrische installatie.
 3. En dan met name op het totale gelijktijdig vermogen.
 4. De piekbelasting op dit soort dagen kan namelijk fors zijn.
 5. Een warmte element heeft vaak een dusdanig hoog vermogen dat ook hiervoor een eigen eindgroep nodig is.

In de ontwerpfase moet je hier al rekening mee houden.

Hoeveel vermogen nodig voor een warmtepomp?

Vuistregel 1: huidig gasverbruik – Neem je huidig gasverbruik bij de hand. Dat bepaalt de capaciteit van de warmtepomp (bij -10 graden).Voor elke 1000 kuub gas is 5 kW benodigd vermogen. Ter check kun je het aantal vierkante meter van je woning vermenigvuldigen met de factor 10.

Wat is het piekverbruik van een warmtepomp?

Impact op je energiefactuur

Jaarverbruik Piekverbruik
Doorsnee gezin zonder kinderen 1.200 kWh 3,15 kW
Gezin met zonnepanelen en terugdraaiende teller 2.284 kWh 3,15 kW
Stroomvreter ( warmtepomp + elektrische auto) 14.000 kWh 16 kW
2e verblijf (grotendeels leeg doorheen het jaar) 350 kWh 2,5 kW

Hoeveel elektriciteit gebruikt een hybride warmtepomp?

Gasverbruik 648 m 3 lager – Volgens het rapport levert de hybride warmtepomp in de praktijk 60% van de gemiddelde jaarlijkse verwarmingsvraag. De overige 40% inclusief de tapwatervraag wordt ingevuld door de gasketel. Gemiddeld bespaarden de deelnemende huishoudens 648 kuub gas ten opzichte van vergelijkbare huishoudens.

 • Doordat een hybride warmtepomp een deel van zijn warmte opwekt met elektriciteit/pompen, steeg het elektriciteitsverbruik – met gemiddeld 1535 kWh per jaar.
 • Bij de energieprijzen die golden op het moment van publicatie van het onderzoek (september 2021) betekende dat in euro’s een besparing van € 603 aan aardgas tegenover € 399 extra stroomkosten.

Het netto voordeel in geld was daardoor € 204 per jaar.