Eneco Termijnbedrag Berekenen

Eneco Termijnbedrag Berekenen
Hoe berekenen we je termijnbedrag? Elk jaar berekenen we hoeveel energie je komend jaar waarschijnlijk nodig hebt en wat dat kost. Dit bedrag delen we door 12 maanden: je termijnbedrag. Hierbij wordt rekening gehouden met de zomer en winter.

Wat ga ik meer betalen bij Eneco?

Bij Eneco stijgen energiekosten gemiddeld 17,50 euro per maand Bij Eneco betalen klanten met een Variabel Vrij contract per januari 2022 gemiddeld 17,50 euro meer voor hun elektriciteit en gas (bij gemiddeld verbruik) in vergelijking met juli 2021. Dit bedrag is inclusief de compensatieregeling vanuit de overheid.

Lanten die per januari te maken krijgen met dit nieuwe tarief ontvangen hierover binnenkort persoonlijk bericht. In het Variabel Vrij contract ontvangen klanten in principe eens per jaar een nieuw tarief in dezelfde maand als dat het contract is gestart. In januari 2022 krijgt daardoor 10% van deze klanten te maken met een nieuw tarief.

Klanten betalen dan 0,259 euro per kWh stroom en 1,249 euro per kuub gas. Dit is bij een gemiddeld jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.250 kilowattuur stroom 17,50 euro per maand meer ten opzichte van het tarief van juli 2021. In vergelijk met het tarief van januari 2021 komt de stijging uit op gemiddeld 28 euro per maand.

 1. Overheidsmaatregelen De afgelopen maanden zijn de prijzen voor elektriciteit en gas internationaal sterk gestegen.
 2. De grote vraag naar gas en de beperkte beschikbaarheid ervan in Europa hebben gezorgd voor oplopende prijzen.
 3. De overheid heeft besloten deze stijging gedeeltelijk te compenseren.
 4. Op jaarbasis is dit bij een gemiddeld jaarverbruik circa 423 euro.

Variabel Vrij tarief De grootste groep klanten heeft bij Eneco een Variabel Vrij contract. In de maand waarin het contract is gesloten, ontvangen zij jaarlijks de nieuwe tarieven voor het komende jaar. Klanten ontvangen hierover enkele weken van tevoren informatie.

Hoeveel moet ik bijbetalen Eneco?

Alle veranderingen in een overzicht:

2022 2023
Opslag Duurzame Energie (incl.21% btw) Gas: € 0,10467 per m³ Stroom: € 0,03691 per kWh Gas: € 0,00 per m³ Stroom: € 0,00 per kWh
Vermindering energiebelasting € 824,77 € 596,85
You might be interested:  Laadtijd Auto Accu Berekenen

Is Eneco het goedkoopst?

Opnieuw afficheert Eneco het goedkoopste tarief (429,29 euro). Engie (432,34 euro) en Mega (479,74 euro) vervolledigen ook hier het podium. Wie één van de duurdere contracten op de markt heeft afgesloten, moet tot de helft meer ophoesten dan bij het goedkoopste aanbod.

Hoe gaat Eneco de 190 euro betalen?

U heeft de € 190 korting op uw energierekening gekregen in november en december (2022) van uw leverancier voor elektriciteit. Het bedrag is namelijk verrekend met uw elektriciteitsaansluiting en niet met uw gasaansluiting.

Hoeveel gaat Eneco omhoog 2023?

Alle energietarieven onder prijsplafond, inclusief vaste contracten voor 1 en 3 jaar Sinds afgelopen najaar zijn de energietarieven dalend. Deze gunstige prijsontwikkeling zet zich voort. Eneco biedt per 1 juni 2023 een vast contract voor 3 jaar aan tegen een tarief van € 1,24167 per m 3 en € 0,33771 per kWh*.

Daarmee biedt Eneco nu twee verschillende vaste contracten aan (looptijden van 1 en 3 jaar) met prijzen onder het prijsplafond. Daarnaast dalen ook de variabele tarieven verder. Deze zijn voor klanten die in juli een nieuw tarief ontvangen vastgesteld op € 1,27635 per m 3 en € 0,33820 per kWh. Klanten die op zoek zijn naar zekerheid over hun energietarieven hebben vanaf 1 juni weer meer keus.

Zij kunnen voor de komende winter een vast contract voor een jaar afsluiten of zij kunnen het tarief gelijk vastleggen voor een periode van drie jaar.

Looptijd contract Gas* Stroom*
3 jaar € 1,24167 € 0,33771
1 jaar € 1,23223 € 0,33108

Tarieven zijn inclusief energiebelasting en 21% BTW en 1 week geldig. Bij het afsluiten van een vast contract na 1 juni 2023 geldt voortaan het nieuwe opzegbeleid van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Hierbij wordt de opzegboete bepaald aan de hand van het resterende verwachte verbruik voor de resterende looptijd van het contract en het verschil in tarief tussen het bestaande contract en een actueel tarief voor een vergelijkbaar contract dat geldt op moment van opzeggen. Het variabele tarief voor juli gaat gelden voor ongeveer een derde van de klanten met een variabel contract. Klanten met dit tarief worden 30 dagen voor de datum waarop het nieuwe tarief ingaat geïnformeerd. : Alle energietarieven onder prijsplafond, inclusief vaste contracten voor 1 en 3 jaar

You might be interested:  Watt Per Uur Berekenen

Waarom zoveel bijbetalen Eneco?

Termijnbedrag te laag ingeschat Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een verhoging van de energiebelasting of je hebt meer verbruikt. Door de te lage schatting heb je over het jaar genomen per maand te weinig betaald. Daardoor moet je uiteindelijk bijbetalen op de energierekening.

Hoe krijg je 2x 190 euro?

6. Je kunt de 190 euro niet weigeren, maar wel doneren – Het is niet mogelijk om de energiecompensatie van de overheid te weigeren. Je krijgt de twee keer 190 euro dus hoe dan ook gestort op je bankrekening of verrekend met je termijnbedrag. Het is uiteraard wel volledig aan je zelf wat je met deze bedragen doet. Niet iedereen heeft het geld immers even hard nodig.

Hoeveel stijgt de energierekening Eneco?

Variabel tarief Eneco omlaag Klanten van Eneco die in januari 2023 een nieuw Variabel Vrij tarief ontvangen gaan ruim 12% minder per maand betalen voor hun energie. Het tarief voor gas en stroom daalt voor deze klanten ondanks de stijging van de BTW. In combinatie met de invoering van het prijsplafond komt de energierekening voor hen nog lager uit.

Eneco stelt maandelijks een nieuw tarief vast voor haar klanten met een Variabel Vrij contract, dat in principe drie maanden gelijk blijft. Voor januari ligt het tarief voor gas op € 2,99404 per kuub en voor stroom op € 0,68677 per kWh. Dit is inclusief de huidige energiebelastingen en 21% BTW in plaats van 9% BTW in 2022.

Eneco koopt tot kort voor het moment van tariefbepaling in voor deze groep klanten, waardoor wij kunnen meebewegen met de huidige, dalende internationale energiemarkt. Eneco kan daarom voor de derde maand op rij een prijsvoordeel doorgeven aan haar klanten.

 1. Het prijsplafond, dat de overheid in samenwerking met de energiebedrijven instelt, zorgt er in het nieuwe jaar voor dat klanten nog goedkoper uit zijn voor hun gas en stroom.
 2. Ongeveer tweederde van de klanten van Eneco blijft onder de verbruikslimieten (1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom).
 3. De nieuwe tarieven gelden alleen voor het verbruik boven deze limieten.

Besparen De afgelopen periode was merkbaar dat veel mensen inzetten op het besparen van energie. Met ondersteunen we klanten hierin. Tegelijkertijd is verder besparen op de energie zeker niet voor iedereen mogelijk. Dit kan ook financiële zorgen veroorzaken.

 1. In dat geval kijken we graag samen met de klant naar mogelijke oplossingen.
 2. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld hulp via Geldfit of de Schuldhulproute, of het treffen van een betalingsregeling bij Eneco.
 3. Het nieuwe tarief gaat voor ongeveer eenderde van de klanten met een variabel contract gelden.
 4. Lanten ontvangen de tariefinformatie 30 dagen voor de datum waarop het nieuwe tarief ingaat.
You might be interested:  Resulterende Kracht Berekenen

: Variabel tarief Eneco omlaag

Hoeveel termijnbedrag energie verhogen?

Mijn termijnbedrag is niet veranderd – Als uw termijnbedrag nog niet is bijgesteld, dan is het verstandig dit in overweging te nemen. Is uw termijnbedrag al wel verhoogd en loopt uw contract spoedig af? Dan is er niet zoveel aan de hand. Maar loopt uw contract nog een aantal maanden door? Dan adviseren wij om samen met de leverancier na te gaan of een aanpassing verstandig is.

Wat is een normaal termijnbedrag energie?

Veelgestelde vragen over energieverbruik – Wat is gemiddeld energieverbruik per maand? Volgens het Nibud gebruikt een Nederlands huishouden per jaar gemiddeld 1.200 kubieke meter (m3) gas. Het gemiddelde stroomverbruik is 2.800 kilowattuur (kWh) stroom.

Hoe bereken je energiekosten? Bij de berekening van je energiekosten hou je rekening met je stroomverbruik en eventueel gasverbruik. Je energiekosten bevatten niet alleen het variabele leveringstarief per hoeveelheid energie die je gebruikt per maand. Maar ook vaste kosten en overheidsheffingen. Met een slimme meter kun je je energiekosten altijd terugvinden in Mijn Vattenfall.

En kunnen we je advies geven over welk type tarief gunstig is. Een enkeltarief of een combinatie van een normaal tarief voor overdag en een daltarief tussen 23.00 en 07.00 uur. Hoe kan ik mijn energieverbruik berekenen? Heb je nog een gewone meter, dan bereken je energieverbruik door het verschil in meterstanden te bepalen.

Je neemt je laatste meterstanden op. Daar trek je de vorige meterstanden van af. Het getal dat overblijft is de hoeveel energie die je hebt gebruikt. Je verbruik en de bijbehorende kosten kun je altijd terugzien op je jaarafrekening, Heb je een slimme meter, dan berekenen we automatisch je energieverbruik.

En vind je die ook terug in de Energie-app en Mijn Vattenfall.

Is Eneco stabiel?

Eneco scoort hoog. In 2021 zelfs een 9.0 voor consumentenstroom. Daarmee is èn blijft Eneco de meest duurzame stroomleverancier van de grote energiebedrijven.