Energie Plafond 2023 Berekenen

Energie Plafond 2023 Berekenen
Prijsplafond energie 2023 – besparing berekenen Hoeveel minder betaalt u door het energie prijsplafond? Hoeveel bespaart u door het prijsplafond op de energieprijzen? Update 15 december 2022, De rekentool rekent nu volgens de door de overheid op 14 december gepubliceerde rekenregels:

De verrekening voor gas en stroom gebeurt opgesplitst in vóór en na de jaarlijkse energierekening (of overstappen). Hierbij wordt rekening gehouden met gestandaardiseerde verbruiksprofielen per dag. Bij warmtelevering (stadverwarming, warmtenet) is de berekening zonder opsplitsing, voor het hele jaar. In de berekening wordt het door u gewogen gemiddeld betaalde energietarief gebruikt.

Het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruikers, naast huishoudens ook zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Als u zonnepanelen heeft, geldt het prijsplafond na salderen. De prijsplafonds voor 2023 zijn vastgesteld als:

€ 0,40 per kWh elektriciteit, tot maximaal 2.900 kWh. € 1,45 per m³ gas, tot maximaal 1.200 m³. € 47,38 per GJ stadswarmte, tot maximaal 37 GJ.

Voor het energieverbruik boven het prijsplafond betaalt u het tarief zoals opgenomen in uw energiecontract. De korting wordt verrekend via de energieleveranciers. Met onderstaande berekening kunt u berekenen wat het prijsplafond energie voor u gaat betekenen: hoeveel bespaart u en hoeveel gaat u betalen. : Prijsplafond energie 2023 – besparing berekenen

Hoe wordt het energie plafond berekend?

Hoe werkt het energieplafond? Het prijsplafond wordt niet jaarlijks berekend, maar twee keer per jaar. Namelijk één keer voor de jaarlijkse eindafrekening en één daarna. De energieleverancier berekent welk deel van het verbruik binnen het prijsplafond valt van 2023 en welk deel nog in 2022 viel zonder plafond.

Hoe bereken je het prijsplafond per maand?

Profiteren huishoudens met dynamische tarieven van prijsplafond? – Op het moment dat de maximumprijs wordt toegepast op elk uur, betalen consumenten met dynamische tarieven gemiddeld gezien een lager bedrag dan de maximumprijs. Ze profiteren namelijk nog steeds van het voordeel van dynamische tarieven als de prijs laag is, maar hebben niet het nadeel van de hoge prijzen op sommige momenten.

Daarom stelt het kabinet in een brief voor om uit te gaan van ‘een op volume gewogen prijs over de zogenoemde verrekenperiode van maximaal 1 jaar.’ Zo wordt voorkomen dat consumenten met dynamische tarieven direct van het prijsplafond profiteren zodra stroom of gas een uur of dag duur is, en winst in eigen zak steken wanneer de prijzen onder die van het prijsplafond liggen.

Concreet: per maand wordt gekeken naar de gemiddelde prijs per kuub of kilowattuur die is betaald in die maand. Komt dat gemiddelde uit boven € 1,45 per kuub gas of € 0,40 per kWh stroom, dan gaat het prijsplafond in. Blijft het eronder, dan gebeurt er niks.

Wat mag je per maand verbruiken met prijsplafond?

Je definitieve korting wordt standaard per maand vastgesteld – Zoals hierboven aangegeven onder (3) kan het per leverancier verschillen of de definitieve korting vastgesteld wordt per maand. Dus dat elke maand een nieuw gemiddeld door jou betaald tarief bepaald wordt waarover de korting wordt berekend.

Óf over de gehele periode tot de jaar- of eindafrekening (dus vanaf 1 januari of je startdatum in 2023 bij ons tot je jaar- of eindafrekening). Het spreekt voor zich dat de ANWB streeft naar het toepassen van de methode die het voordeligst uitpakt voor jou als klant. Daarom kiezen wij nu standaard voor het berekenen van de korting per maand.

Dit levert naar verwachting voor veruit de meeste klanten de hoogste korting op. Ondanks dat dit betekent dat je niet gebruikt tegoed niet mee mag nemen naar de volgende maand(en). Hoe wordt daarvoor het gemiddeld door jou betaalde tarief bepaald? Hoe dit precies gaat: van alle uren in één maand wordt jouw verbruik in kWh of m3 in een uur vermenigvuldigd met de prijs die gold in dat uur; dit totale bedrag wordt vervolgens gedeeld door je totale verbruik in die maand.

 1. Dat geeft een gemiddeld betaald tarief per maand.
 2. Dit betekent dat dit tarief lager wordt naarmate meer van je energieverbruik plaatsvindt in de uren dat deze goedkoper is.
 3. We kunnen ons voorstellen dat de overheidsmaatregelen het er allemaal niet eenvoudiger op maken voor je.
 4. Daarom hieronder enkele rekenvoorbeelden met stroomverbruik: Gemiddeld tarief dat jij hebt betaald (€ 0,50) boven prijsplafond (€ 0,40), je verbruik (250 kWh) valt die maand binnen prijsplafond (339 kWh) Je betaalde deze maand voor een kWh gemiddeld € 0,50 en je verbruikte 250 kWh.
You might be interested:  Belastbaar Inkomen Berekenen 2022

Je mag in deze maand 339 kWh gebruiken voor het prijsplafond. Je krijgt dan 250 kWh x € 0,10 = € 25 terug vanuit het prijsplafond. Deze maand zijn je kosten dus 250 kWh x € 0,50 minus € 25 = € 100. Gemiddeld tarief dat jij hebt betaald (€ 0,30) onder prijsplafond (€ 0,40), je verbruik (250 kWh) valt die maand binnen prijsplafond (339 kWh) Je betaalde deze maand voor een kWh gemiddeld € 0,30 en je verbruikte 250 kWh.

 1. Je mag deze maand 339 kWh gebruiken voor het prijsplafond.
 2. Je krijgt dan niets terug vanuit het prijsplafond.
 3. Deze maand zijn je kosten dus 250 kWh x € 0,30 = € 75.
 4. Gemiddeld tarief dat jij hebt betaald (€ 0,50) boven prijsplafond (€ 0,40), je verbruik (500 kWh) ligt die maand boven prijsplafond (339 kWh) Je betaalde deze maand voor een kWh gemiddeld € 0,50 en je verbruikte 500 kWh.

Je mag deze maand 339 kWh gebruiken voor het prijsplafond. Je krijgt dan 339 kWh x € 0,10 = € 33,90 terug vanuit het prijsplafond. Je betaalt de normale prijs voor de resterende 180 kWh. Deze maand zijn je kosten dus 500 kWh x € 0,50 minus € 33,90 = € 216,10.

 1. Gemiddeld tarief dat jij hebt betaald (€ 0,30) onder prijsplafond (€ 0,40), je verbruik (500 kWh) ligt die maand boven prijsplafond (339 kWh) Je betaalde deze maand voor een kWh gemiddeld € 0,30 en je verbruikte 500 kWh.
 2. Je mag deze maand 339 kWh gebruiken voor het prijsplafond.
 3. Je krijgt dan niets terug vanuit het prijsplafond.

Deze maand zijn je kosten dus 500 kWh x € 0,30 = € 150. Waarom niet standaard over de gehele periode tot jaar-/eindafrekening? De logica achter het standaard per maand vaststellen van de korting is als volgt. Wanneer we jouw gemiddeld betaalde tarief over de gehele periode tot je jaar- of eindafrekening berekenen, dan kan dit door de constant wisselende uurtarieven juist lager uitvallen.

 1. Daardoor zou je korting mislopen vanuit het prijsplafond.
 2. Hetzelfde geldt als je teruglevert met zonnepanelen.
 3. Het prijsplafond mag je alleen toepassen op je nettoverbruik, zie hierboven onder (5).
 4. Je hogere teruglevering in het voorjaar en de zomer maken je nettoverbruik lager als je dit over een langere periode berekent dan iedere maand.
You might be interested:  Kosten Op Jezelf Wonen Berekenen

Wat als dit voor mij niet het voordeligst uitpakt? Máár: bij je jaar- of eindafrekening gaan we ook alsnog berekenen of dit voor jou inderdaad de meest voordelige optie is geweest. Als namelijk blijkt dat jij een hogere korting zou krijgen als we deze berekenen vanaf 1 januari of je startdatum bij ons tot je jaar- of eindafrekening en je dus wel je tegoed uit een maand mee mag nemen, dan passen we die methode voor je toe.

Heb ik recht op energietoeslag in 2023?

120% van het sociaal minimum in 2023 – Dit jaar zijn de regels voor de energietoeslag iets aangepast. Het sociaal minimum inkomen is iets gestegen en daarmee de 120% regel ook. Ondanks dat het steeds moeilijker wordt om rond te komen zijn er misschien toch nog bespaar opties. We vroegen collega’s uit de sector naar hun ultieme bespaartips.

Wat kost stroom boven het prijsplafond?

Ik heb zonnepanelen en lever energie terug. Hoe werkt dit samen met het prijsplafond? – Als je zonnepanelen hebt saldeer je op jaarbasis. Het prijsplafond wordt na salderen toegepast. Dat betekent dat de zelf opgewekte en teruggeleverde energie in mindering moet komen op de van de energieleverancier afgenomen energie.

 1. Je krijgt dan meestal* dezelfde vergoeding voor de teruggeleverde energie als de op dat moment geldend leveringstarief inclusief belastingen.
 2. Voor een zonnepaneeleigenaar die te maken heeft met wisselende energietarieven heeft dat in 2022/2023 de volgende uitwerking: Voorbeeld: • Je hebt een variabel contract en je energiecontract loopt van 1 april 2022 tot 1 april 2023 • In de periode van 1 april 2022 tot 1 januari 2023 betaal je voor stroom €0,65 per kWh (incl.

belastingen). Per 1 januari 2023 betaal je €0,80 per kWh (incl. belastingen) • Je levert binnen je energiejaar** 2.900 kWh terug met je zonnepanelen en je hebt binnen datzelfde termijn 3.500 kWh afgenomen van de leverancier. • De verbruiksgrens van het prijsplafond voor de periode 1 januari 2023 tot 1 april 2023 is 887 kWh.

You might be interested:  Belasting Bonus 2022 Berekenen
Periode Prijsplafond Prijs Verbruik (kWh) Teruglevering (kWh) Netto verbruik (kWh) Energienota
1 april 2022 – 31 december 2022 Nee € 0,65 2000 2500 -500 – € 325,-
1 januari 2023 – 1 april 2023 Ja € 0,40 1500 400 887 € 354,80
1 januari 2023 – 1 april 2023 Nee € 0,80 3500 2900 213 € 170,40
€ 200,20***

Energieleveranciers zijn verplicht om op op jaarbasis te salderen. Ze zijn wel vrij om te bepalen tegen welk tarief of tariefsperiode zij het salderen toepassen. Volgens de Autoriteit, Consument en Markt (ACM) moeten leveranciers wel transparant zijn op welke wijze en tegen welk tarief zij het salderen toepassen.

Hoe lang nog prijsplafond?

Waarom blijft het prijsplafond niet tot 2024 bestaan? – Het kabinet heeft eind 2022 diverse maatregelen afgekondigd, als reactie op de explosief stijgende energieprijzen. Denk aan de energietoeslag, de tegemoetkomingen van 190 euro, het Tijdelijk Noodfonds Energie en het prijsplafond voor gas en elektriciteit.

 • Elke verbruikte kubieke meter gas (m3) kost 1,45 euro en elke verbruikte kilowattuur (kWh) 0,40 euro.
 • Dat is tenminste zo voor elk verbruik tot 1.200 m3 en 2.900 kWh.
 • Voor elk verbruik boven dit plafond betaalt u het reguliere tarief van uw leverancier.
 • Als u stadsverwarming heeft, is de vaste prijs 47,38 euro per gigajoule (GJ), met een plafond van 37 GJ per jaar.

Zit u hierboven, dan betaalt u ook in dit geval het reguliere tarief van uw leverancier. Hoe dit allemaal in de praktijk werkt en hoeveel energie u per maand en per dag kunt verbruiken, leest u in dit uitgebreide artikel, Maar zodra het jaar 2023 voorbij is, keert het prijsplafond niet meer terug.

De energiemaatschappijen ziet het niet zitten om deze regeling te verlengen in 2024. Ze krijgen bijval van minister Kaag. “Natuurlijk is dit een regeling die alleen maar tijdelijk en zo gericht mogelijk kan zijn”, verklaart ze in november 2022 aan RTL Nieuws, “We hebben dit nu gedaan, op dit moment, omdat de onzekerheid te groot was.

Om mensen de winter door te helpen.” Daarnaast wijst een woordvoerder van het ministerie op het prijskaartje, in gesprek met het Algemeen Dagblad, “Anders jaag je de Staat op kosten en de belastingbetaler ook”, verklaart hij het verdwijnen van het prijsplafond, per 1 januari 2024. Lees ook: Heeft u blokverwarming? Dan heeft u recht op deze tegemoetkomingen

Hoeveel is de vermindering energiebelasting in 2023?

Voor iedereen: minder korting op de energiebelasting – Iedereen die energie gebruikt, betaalt energiebelasting. Die belasting betaal je via je energierekening. Op het totale bedrag aan energiebelasting dat je moet betalen, geeft de overheid korting. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat stroom voor iedereen betaalbaar blijft.