Energiekosten Berekenen Met Prijsplafond

Energiekosten Berekenen Met Prijsplafond

Wat wordt mijn maandbedrag met prijsplafond?

Profiteren huishoudens met dynamische tarieven van prijsplafond? – Op het moment dat de maximumprijs wordt toegepast op elk uur, betalen consumenten met dynamische tarieven gemiddeld gezien een lager bedrag dan de maximumprijs. Ze profiteren namelijk nog steeds van het voordeel van dynamische tarieven als de prijs laag is, maar hebben niet het nadeel van de hoge prijzen op sommige momenten.

Daarom stelt het kabinet in een brief voor om uit te gaan van ‘een op volume gewogen prijs over de zogenoemde verrekenperiode van maximaal 1 jaar.’ Zo wordt voorkomen dat consumenten met dynamische tarieven direct van het prijsplafond profiteren zodra stroom of gas een uur of dag duur is, en winst in eigen zak steken wanneer de prijzen onder die van het prijsplafond liggen.

Concreet: per maand wordt gekeken naar de gemiddelde prijs per kuub of kilowattuur die is betaald in die maand. Komt dat gemiddelde uit boven € 1,45 per kuub gas of € 0,40 per kWh stroom, dan gaat het prijsplafond in. Blijft het eronder, dan gebeurt er niks.

Hoeveel betaal je met prijsplafond energie?

U bevindt zich hier: Home Actueel Nieuws Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond Nieuwsbericht | 04-10-2022 | 15:00 Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub.

Wat kost een kuub gas boven het prijsplafond?

Wat is het maximaal verbruik van het aantal kuub en kWh? – Een prijsplafond houdt in dat er een vaste prijs is ingesteld voor de energierekening, mits je onder een bepaald verbruik blijft. Er is dus vanaf begin 2023 een maximum kWh en een maximum m3 ingesteld.

 1. In Nederland is dit maximaal 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas.
 2. Verbruik je meer? Dan betaal je bovenop de prijs van het prijsplafond de extra kWh’s en m3 die je hebt verbruikt.
 3. De prijzen die je betaalt zijn maximaal €1,45 voor een kuub gas en €0,40 voor een kWh stroom.
 4. Voor het deel dat je over het prijsplafond heen bent gegaan, betaal je de marktwaarde die op dat moment geldt.

Wanneer je een vast contract hebt afgesloten waarbij de prijs lager ligt dan het prijsplafond, betaal je gewoon het afgesproken maandelijkse bedrag. Het prijsplafond is dan niet van toepassing op jouw situatie. Deze regeling zal gelden voor huishoudens, ZZP’ers, winkels, verenigingen, een deel van het MKB en kleine maatschappelijke organisaties.

 1. Eerst zou het prijsplafond niet gelden voor huizen die zijn aangesloten op het warmtenet, maar ook deze huizen kunnen nu een beroep doen op deze regeling.
 2. Voor deze huishoudens geldt dat het tarief wordt gekoppeld aan het prijsplafond voor gas en dat zij €47,39 gaan betalen per gigajoule warmte.
 3. De plannen hiervoor worden nog uitgewerkt, het is dus nog niet duidelijk hoe hoog het verbruik mag zijn.

Ook voor huizen met blokverwarming wordt nog gekeken naar de mogelijkheden.

Is het prijsplafond inclusief Netbeheerkosten?

De Nederlandse overheid probeert burgers te helpen om de hoge energierekening betaalbaar te houden met een prijsplafond voor stroom en gas, Tegelijk nemen de zogenoemde vaste kosten van energie, die niet gekoppeld zijn aan het verbruik, fors toe. Daar krijgen huishoudens in 2023 sowieso mee te maken.

 • Het prijsplafond, dat per 1 januari 2023 moet ingaan, werkt met maximale prijzen voor huishoudens van 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom.
 • Deze prijzen zijn inclusief de energiebelasting en btw en gelden tot een jaarverbruik van maximaal 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom.
 • Daarboven betaal je de marktprijzen, ofwel het reguliere tarief van je energieleveranciers.

Hoe dit in de praktijk kan uitpakken, heeft Business Insider afgelopen week geanalyseerd met 4 scenario’s voor je energierekening in 2023. Het gaat hierbij om de mogelijke variatie in de kosten van de levering van stroom en gas op basis van je verbruik.

 1. Als je gemiddeld bijvoorbeeld precies op de verbruikslimieten van het prijsplafond zit en de maximale prijzen van het prijsplafond hanteert, kom je op totale leveringskosten van 2.900 euro uit, ofwel ongeveer 242 euro per maand.
 2. Maar dit laat de zogenoemde vaste lasten van energie nog buiten beschouwing.

Dit zijn kosten die je maakt ongeacht je verbruik van gas en stroom. Daarbij spelen drie dingen een rol:

You might be interested:  Knltb Rating Berekenen

De vaste kosten van je energieleverancier : dit is een vast maandelijks bedrag dat onder meer de administratieve kosten van je energieleverancier moet dekken.

De vaste kosten van de netbeheerder : Nederland telt zes netbeheerders die zorgen voor het transport van energie. Dat zijn Liander, Enexis, Rendo, Westland, Stedin en Coteq. Je woonplaats bepaalt wie je netbeheerder is; je hebt daarin dus geen keuze. De kosten voor netbeheer worden meegenomen bij de energierekening.

De fiscale korting op de energiebelasting : dit is een apart vast bedrag dat in mindering wordt gebracht op de energiebelasting. Deze fiscale korting wordt jaarlijks aangepast.

Voor 2023 geldt dat er bij elk van bovengenoemde zaken veranderingen optreden.

Wat als je minder verbruikt dan het prijsplafond?

2. Hoe werkt het prijsplafond voor mensen met zonnepanelen? – Mensen met zonnepanelen leveren op momenten dat de zon schijnt en zij zelf geen of weinig stroom verbruiken terug aan het net. Je krijgt alleen een rekening voor de hoeveelheid stroom die je meer hebt afgenomen dan je hebt teruggeleverd.

 1. Dat heet salderen.
 2. Dat werkt met het prijsplafond hetzelfde.
 3. Voor de toepassing van het prijsplafond wordt er eerst gesaldeerd en wat er dan nog overblijft aan verbruik reken je af tegen het maximumtarief van 40 cent per kilowattuur.
 4. Alleen het teveel verbruikte na saldering wordt afgetrokken van het maximumverbruik onder het prijsplafond.

Daardoor schiet je dus veel minder snel door je maximumverbruik onder het prijsplafond heen met zonnepanelen.

Hoe wordt het prijsplafond betaald?

Prijsplafond kost 23,5 miljard. Kunnen we dat wel betalen? Robin Utrecht Een persoon zet de verwarming lager NOS Nieuws • woensdag 5 oktober 2022, 15:39

Eva Wiessing verslaggever Economie

Eva Wiessing verslaggever Economie

Het kabinet verwacht dat het prijsplafond voor energie zo’n 23,5 miljard euro gaat kosten. Maar dat kan ook veel meer of juist minder worden. Het kabinet rekent namelijk met de consumentenprijs voor gas- en elektriciteit van afgelopen maand: 2,80 euro per kuub gas, en 0,75 euro per kWh stroom.

Mochten de prijzen volgend jaar meevallen, dan zal het kabinet minder geld hoeven bijleggen. Maar als gas en stroom nog duurder worden, dan moet het kabinet meer geld uittrekken om huishoudens te compenseren. In dat geval kunnen de kosten oplopen tot ruim 40 miljard. Kunnen we dat als land wel betalen? En wat zijn de gevolgen voor de inflatie van deze onverwachte extra uitgaven? Er zit ook een meevaller aan de hogere gasprijzen.

Want de staat verdient nog altijd aan de gasverkoop uit de Nederlandse gasvelden. Als de energieprijs stijgt, zal een deel van de extra uitgaven daaruit worden betaald. Verder had het kabinet al 5,4 miljard uitgetrokken voor de verlaging van de energiebelasting volgend jaar.

 1. Blijft over een gat van misschien wel tientallen miljarden.
 2. Het kabinet wil komend voorjaar de puzzel compleet hebben.
 3. Het denkt het gat deels op te kunnen vullen met de aangekondigde extra belasting op energieproducenten en grote bedrijven.
 4. De rest van het geld zal moeten worden geleend op de kapitaalmarkt.

De Nederlandse staat profiteerde afgelopen jaren van een extreem lage rente, ook in coronatijd. De rente op een tien-jaarslening was begin dit jaar zelfs negatief. Maar de afgelopen maanden is de rente gestegen naar boven de twee procent. Lenen kost weer geld.

‘We kunnen het betalen’, zegt monetair econoom Casper de Vries. “Nederland en Duitsland staan er economisch beter voor dan andere Europese landen. Maar de vraag is hoelang je de pijn wil uitstellen. Het is belangrijk dat dit een tijdelijke maatregel blijft. We moeten beseffen dat we met z’n allen armer zijn geworden en dat we de rekening eens moeten betalen.” Als het prijsplafond beperkt blijft tot 2023, zoals is aangekondigd, dan zijn de gevolgen voor de staatsfinanciën beperkt.

Maar er zijn ook onbedoelde gevolgen voor de inflatie, waarschuwen economen. Het prijsplafond is in de eerste plaats bedoeld om kwetsbare burgers te beschermen die de heel hoge energieprijzen niet meer kunnen betalen. Maar deze regeling helpt alle huishoudens.

Allereerst krijgen alle huishoudens, rijk en arm, in november en december een tegemoetkoming van 190 euro. En ook het prijsplafond vanaf 1 januari is er voor iedereen. Dat betekent dat ook mensen die de hogere energieprijzen wel zouden kunnen betalen honderden euro’s per maand gecompenseerd krijgen. Terwijl centrale banken met renteverhogingen proberen om de inflatie omlaag te brengen en de economie af te remmen, is het effect van deze steun precies tegenovergesteld.

Huishoudens kunnen het geld aan andere zaken uitgeven dan energie. De vraag naar goederen en diensten blijft hoog, de economie krijgt juist extra zuurstof. De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, zag het al aankomen. “Wij roepen al langere tijd de overheden op om vooral geen olie op het vuur te gooien”, zei hij onlangs tegen de NOS.

 • ‘Dus dat er steun moet worden verleend is buitengewoon begrijpelijk.
 • Maar die steun moet gericht zijn, moet tijdelijk zijn en waterdicht gefinancierd.” Ook econoom Bas Jacobs is buitengewoon kritisch.
 • Het energieplafond voorkomt de grootste koopkrachtdrama’s, maar heeft ook grote economische bijwerkingen, zegt hij op Twitter.
You might be interested:  Zilveren Kruis Premie Berekenen

De hoogleraar Openbare Financiën wijst erop dat het prijsplafond de energieprijzen op de vrije markt alleen maar verder omhoog duwt. “Er is niet ineens meer energie,” schrijft hij. Omdat veel Europese landen inmiddels een prijsplafond hebben ingesteld, is er zelfs minder energie.

Doordat veel EU-landen nu massaal hun energievraag subsidiëren, neemt de energieschaarste in de EU ook sterk toe, met nog hogere prijzen tot gevolg.” Terwijl het prijsplafond dus helpt om de inflatie omlaag te brengen (want energie wordt voor huishoudens minder duur) leidt hetzelfde prijsplafond tegelijkertijd tot een hogere inflatie.

Het prijsplafond geeft burgers zekerheid voor komend jaar. Maar het is nog niet duidelijk hoe het daarna verder moet. Deskundigen verwachten niet dat de gas- en stroomprijzen de komende jaren weer terug gaan naar het niveau van voor de oorlog in Oekraïne.

Daarom zet het kabinet in op meer subsidie voor maatregelen om energie te besparen. Maar het prijsplafond vermindert tegelijkertijd de prikkels om fors te besparen. “De overheid moet bedenken hoe je dit gaat terugdraaien”, stelt De Vries. “We moeten ons gedrag aanpassen.” Deel artikel: : Prijsplafond kost 23,5 miljard.

Kunnen we dat wel betalen?

Hoeveel kuub gas onder prijsplafond?

Voorbeeld – Stel, je ontvangt de jaarlijkse energienota op 1 augustus 2023. Dat betekent dat je in de eerste periode van januari tot en met juli maximaal (339 + 280 +267 + 207 +181 + 159+ 161) = 1.594 kWh aan elektriciteit mag verbruiken. Hiervoor betaal je dan maximaal 0,40 euro per kWh. Goed om te weten:

 • Normaalverbruik en dalverbruik worden bij elkaar opgeteld
 • Je eventueel opgewekte zonnestroom wordt hiervan afgetrokken
 • Voor iedere kWh die boven 1.594 kWh uitkomt, betaal je het stroomtarief in je energiecontract
 • Iedere kWh die onder de 1.594 kWh uitkomt, mag je niet als opgespaarde/ongebruikte energie meenemen naar de nieuwe periode (augustus tot en met december)

In de periode na het ontvangen van je energierekening (augustus tot en met december) mag je in totaal nog (2.900 – 1.594) = 1.306 kWh stroom verbruiken om binnen het prijsplafond te blijven.

Hoeveel gas prijsplafond januari 2023?

Tarieven ongewijzigd – Het tijdelijke prijsplafond geldt voor heel 2023, voor alle huishoudens en andere afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteits- en gasnet of een aansluiting op een warmtenet. Door een aanpassing aan de regeling vallen klanten van energieleveranciers zonder eigen vergunning nu ook onder het prijsplafond.

De prijs- en verbruiksplafonds zijn zoals eerder aangekondigd: €1,45 per kuub (m3) gas tot een verbruik van 1200 m3; €0,40 per kilowattuur (kWh) stroom tot een verbruik van 2900 kWh; €47,38 per gigajoule (GJ) tot een verbruik van 37 GJ warmte voor huishoudens die op een warmtenet zijn aangesloten. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief uit het energiecontract.

Naar verwachting valt 50 tot 60 procent van de huishoudens met hun volledige energieverbruik onder het prijsplafond.

Hoeveel kuub gas januari prijsplafond?

Jouw energierekening uitgelegd en prijsplafond Halverwege 2021 zijn de energieprijzen flink gaan stijgen. Na corona was er in de wereld meer vraag naar energie. En de spanningen met Rusland, een grote leverancier van gas, liepen op. In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen.

 • Sindsdien zijn de energieprijzen enorm gestegen, tot wel 3 of 4 keer hoger dan begin 2021.
 • Dit jaar (2023) zijn ze weer wat aan het dalen.
 • Omdat steeds meer mensen door de hoge energieprijzen in de problemen dreigen te komen, heeft de overheid voor 2023 een prijsplafond ingesteld.
 • Volgens berekeningen van Milieu Centraal gaat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik dit jaar maximaal zo’n 230 euro per maand aan energiekosten betalen.

Het prijsplafond is tijdelijk en geldt alleen in 2023. Het prijsplafond is vanaf 1 januari 1,45 euro voor gas tot een verbruik van 1200 m3 gas en 0,40 euro voor stroom tot een verbruik van 2900 kWh Let op: dat betekent niet dat de energierekening laag wordt.

Energie besparen blijft daarom belangrijk. Deze prijzen zijn inclusief de energiebelasting en btw. Reken het uit Benieuwd wat het prijsplafond voor jouw energierekening betekent? Vul de vragen in en ontdek hoeveel jij in 2023 gaat betalen. De plafondprijzen gelden alleen als je onder het verbruiksplafond van 1200 m3 gas en 2900 kWh stroom blijft.

Voor de praktische uitvoering is het verbruiksplafond opgedeeld in twee periodes waarin wordt bepaald hoeveel energie je hebt verbruikt. De eerste periode loopt van 1 januari tot aan de datum van je jaarafrekening en de tweede periode loopt vanaf de jaarrekening tot en met 31 december 2023.

De datum waarop je de jaarafrekening krijgt, is afhankelijk van de startdatum van je energiecontract en is dus voor iedereen verschillend. Om het plafond per periode te kunnen berekenen, heeft de overheid dagplafonds vastgesteld voor het verbruik per dag. Deze zijn gebaseerd op het gemiddelde energiegebruik in een gemiddelde woning voor die specifieke dag; er wordt dus rekening mee gehouden dat je op winterdagen meer energie verbruikt dan op zomerdagen.

You might be interested:  Hypotheek Berekenen Met Garantstelling Ouders

Je energiebedrijf berekent jouw verbruiksplafond uit door alle dagplafonds in de betreffende periode bij elkaar op te tellen. Heb je zonnepanelen? Voor het bepalen van het verbruiksplafond wordt per periode de (in die periode) teruggeleverde stroom afgetrokken van de stroom die je uit het stroomnet hebt afgenomen.

 1. Om je in een van beide periodes boven het verbruiksplafond? Dan betaal je voor het verbruik boven de plafondgrens de (hoge) prijzen van je energiecontract.
 2. Let op: kom je in de eerste periode boven het verbruiksplafond uit? Dan kun je dit niet compenseren door in de tweede periode zuiniger met energie te zijn.

Wil je weten hoe hoog jouw verbruiksplafonds zijn in de twee periodes? Bereken het met de tool hieronder. Ontdek hoe hoog jouw verbruiksplafonds tot en vanaf je jaarrekening zijn.

Is het prijsplafond inclusief belastingen?

Wat is het prijsplafond voor energie ? – Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond voor energie. In dat geval betaal je jouw actuele energietarieven alleen voor de kWh stroom en m³ gas die je verbruikt boven het vastgestelde energieplafond. Deze grens is bepaald op 2.900 kWh stroom en 1.200 m³ gas.

Hoe zit het met zonnepanelen en prijsplafond?

#2 Het prijsplafond geldt alleen voor 2023 – Ten tweede geldt het prijsplafond alleen voor 2023 voor iedereen. Vanaf 2024 krijgen alleen mensen die hun rekening écht niet kunnen betalen overheidssteun. Als je een gemiddeld salaris verdient, val je waarschijnlijk buiten de boot.

Is het prijsplafond inclusief vaste kosten?

Jouw energierekening uitgelegd en prijsplafond Halverwege 2021 zijn de energieprijzen flink gaan stijgen. Na corona was er in de wereld meer vraag naar energie. En de spanningen met Rusland, een grote leverancier van gas, liepen op. In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen.

 • Sindsdien zijn de energieprijzen enorm gestegen, tot wel 3 of 4 keer hoger dan begin 2021.
 • Dit jaar (2023) zijn ze weer wat aan het dalen.
 • Omdat steeds meer mensen door de hoge energieprijzen in de problemen dreigen te komen, heeft de overheid voor 2023 een prijsplafond ingesteld.
 • Volgens berekeningen van Milieu Centraal gaat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik dit jaar maximaal zo’n 230 euro per maand aan energiekosten betalen.

Het prijsplafond is tijdelijk en geldt alleen in 2023. Het prijsplafond is vanaf 1 januari 1,45 euro voor gas tot een verbruik van 1200 m3 gas en 0,40 euro voor stroom tot een verbruik van 2900 kWh Let op: dat betekent niet dat de energierekening laag wordt.

Energie besparen blijft daarom belangrijk. Deze prijzen zijn inclusief de energiebelasting en btw. Reken het uit Benieuwd wat het prijsplafond voor jouw energierekening betekent? Vul de vragen in en ontdek hoeveel jij in 2023 gaat betalen. De plafondprijzen gelden alleen als je onder het verbruiksplafond van 1200 m3 gas en 2900 kWh stroom blijft.

Voor de praktische uitvoering is het verbruiksplafond opgedeeld in twee periodes waarin wordt bepaald hoeveel energie je hebt verbruikt. De eerste periode loopt van 1 januari tot aan de datum van je jaarafrekening en de tweede periode loopt vanaf de jaarrekening tot en met 31 december 2023.

De datum waarop je de jaarafrekening krijgt, is afhankelijk van de startdatum van je energiecontract en is dus voor iedereen verschillend. Om het plafond per periode te kunnen berekenen, heeft de overheid dagplafonds vastgesteld voor het verbruik per dag. Deze zijn gebaseerd op het gemiddelde energiegebruik in een gemiddelde woning voor die specifieke dag; er wordt dus rekening mee gehouden dat je op winterdagen meer energie verbruikt dan op zomerdagen.

Je energiebedrijf berekent jouw verbruiksplafond uit door alle dagplafonds in de betreffende periode bij elkaar op te tellen. Heb je zonnepanelen? Voor het bepalen van het verbruiksplafond wordt per periode de (in die periode) teruggeleverde stroom afgetrokken van de stroom die je uit het stroomnet hebt afgenomen.

Kom je in een van beide periodes boven het verbruiksplafond? Dan betaal je voor het verbruik boven de plafondgrens de (hoge) prijzen van je energiecontract. Let op: kom je in de eerste periode boven het verbruiksplafond uit? Dan kun je dit niet compenseren door in de tweede periode zuiniger met energie te zijn.

Wil je weten hoe hoog jouw verbruiksplafonds zijn in de twee periodes? Bereken het met de tool hieronder. Ontdek hoe hoog jouw verbruiksplafonds tot en vanaf je jaarrekening zijn.

Wat wordt mijn termijnbedrag?

Met een termijnbedrag betaalt u iedere maand alvast een deel van uw jaarlijkse energierekening. Uw energieleverancier berekent pas aan het eind van het jaar hoeveel energie u hebt gebruikt. En hoeveel dat kost. Het termijnbedrag is dus een voorschot op uw jaarafrekening.