Energielabel Berekenen Tool

Energielabel Berekenen Tool
Gratis en online je EPC-waarde berekenen – Wie geen aan- of verkoopplannen heeft en de EPC-waarde van een woning toch wil weten, moet daarvoor niet langer een energieadviseur inhuren. Want het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft de online tool Test-uw-EPC ontwikkeld die je informeert over de status van jouw huis en je bovendien vertelt hoe je de energie-efficiëntie van je woning kan verbeteren.

De nieuwe tool Test-uw-EPC is een handig instrument om snel en gratis in te schatten hoe goed of slecht je woning presteert qua energiezuinigheid. Via een korte vragenlijst krijg je een indicatie van je energielabel. Je kan bovendien eenvoudig nagaan hoe goed je woning scoort ten opzichte van gelijkaardige woningen in je gemeente, provincie of in heel Vlaanderen.

Je ontvangt ook enkele nuttige tips en doorverwijsadressen om aan de slag te gaan, en je krijgt een goed zicht op welke maatregelen je kan nemen om je energielabel te verbeteren tot A of B.

Hoe kan ik zelf mijn energielabel berekenen?

Energielabel woning zelf berekenen – Het is eigenlijk niet mogelijk om zelf het energielabel van je woning te berekenen. De energiedeskundige weet precies waar hij of zij op moet letten. Die gebruikt verschillende documenten, referenties en rekenmethoden, waaronder de Rekenmethodiek Definitief Energielabel.

Kan een oud huis energielabel A krijgen?

Dat we bij het verbouwen van onze bouwval tot woonhuis, alles maar gelijk zo duurzaam mogelijk aangepakt hebben, was voor ons duidelijk. Maar nu is het ook officieel erkend: ons semi-vrijstaande huis (twee onder een kap) uit 1917 heeft het hoogste energielabel A gekregen.

 • Met een paar avonden documentatie heen-en-weer-sturen, en wat overtuigingskracht, was het geregeld! Een energielabel laat zien hoe energiezuinig je huis is, en kun je aanvragen bij de Rijksoverheid,
 • De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G.
 • Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label zijn het minst energiezuinig (ons huis kreeg volgens de standaardschatting, zonder speciale maatregelen een F).

Het label geeft ook een overzicht van de energiebesparende maatregelen die genomen zijn en de kenmerken die het huis heeft zoals isolatie, beglazing en verwarming.

Wie bepaalt het energielabel van uw woning?

Uitzonderingen – Een energielabel is niet voor iedere woning of gebouw verplicht. Er gelden enkele uitzonderingen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid: Welk effect heeft verduurzaming op de energierekening en het klimaat? Wij doen onderzoek naar de effecten van verduurzaming op het energiegebruik. Doet u mee? Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Deze methode geldt voor bestaande en nieuwe gebouwen.Tot en met 31 december 2020 gold nog de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die werden bepaald volgens de NEN 7120 als die volgens de NTA 8800.

You might be interested:  Totale Kosten Hypotheek Berekenen

Een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) bepaalt het energielabel op basis van hoeveel fossiele energie uw woning gebruikt. Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Een EP-adviseur kijkt hiervoor naar het aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De EP-adviseur gebruikt hiervoor de bepalingsmethode NTA 8800 en werkt ook volgens de onderstaande normen en documenten:

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1

Bekijk ook voor meer informatie over de bepalingsmethode: Het komt voor dat er na 1 januari 2021 een energielabel van een woning is geregistreerd die al eerder een energielabel had. In de meeste gevallen zal de letter van deze energielabels hetzelfde zijn. Maar wijkt het letter van het nieuwe energielabel af van het oude energielabel? Dan heeft dat 2 verklaringen:

 1. Aanpassingen van de woning Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een aanbouw, het plaatsen van dakramen en andere verbouwingen. Het is ook mogelijk dat er energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals het aanbrengen van isolatie, het vervangen van de cv-ketel of het plaatsen van zonnepanelen. Dat zijn allemaal ingrepen die mogelijk effect hebben op het letter van het energielabel. Een beter of slechter energielabel kan hiervan het gevolg zijn.
 2. Wijziging van de rekenmethode Ook door een wijziging van de rekenmethode kan het letter anders zijn. Dit ondanks dat er niets is aangepast in de woning.

In onderstaande factsheet leest u meer over de verschuivingen als gevolg van de gewijzigde rekenmethode. Verkoopt of verhuurt u een recreatiewoning? Dan bent u verplicht een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder aan te bieden en om deze te vermelden in uw eventuele advertenties.

 1. Vanaf 1 januari 2024 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of recreatiewoningen het energielabel hebben.
 2. Adverteert u met de woning in commerciële media? Zorg dan dat in de advertentie de labelklasse (A++++ t/m G) staat.
 3. Dit hoort ook bij de verplichting.
 4. U riskeert vanaf 1 januari 2024 een boete als na controle van de ILT blijkt dat een verplicht energielabel voor uw recreatiewoning ontbreekt.

Er zijn uitzonderingen. Er is geen energielabel nodig voor:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 2. vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m 2, Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen
 3. gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn
 4. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.
 5. woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en de rest van het jaar niet. Het gaat om de verhuurperiode (of periode van bewoning), niet om het aantal huurders/bewoners per jaar.
You might be interested:  Bruto Hypotheek Berekenen

De uitzondering labelplicht onder punt 5 is in het verleden anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben. Meer informatie vindt u op de website

Hoeveel kWh is energielabel B?

Op 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht geworden om een energielabel aan te vragen bij verkoop, verhuur of (her)financiering van je woning. Door deze nieuwe wet – en de stijgende energieprijzen – is er de laatste tijd veel aandacht en focus ontstaan voor verduurzaming van gebouwen. Wat betekent Energielabel B? Een Energielabel B betekent dat je woning redelijk goed geïsoleerd is en een relatief laag fossiel energieverbruik heeft. Dat is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor je portemonnee. De laagste classificatie voor een energielabel is een G-label en een A++++ label is het hoogst mogelijke energielabel.

Hoekwoning (eengezinswoning) van ca.100m²; Bouwjaar 1975 – 1985; HR-107 ketel; Geen PV-panelen / warmtepomp.

Een gemiddelde Nederlandse woning is prima geïsoleerd en relatief energiezuinig. Daarom is bij het aanvragen van een energielabel voor een woning met een bouwjaar tussen 1975 en 1985 is de mediaan uitkomst een Energielabel B. Voorwaarden Energielabel B De classificatie van een energielabel is gebaseerd op het fossiele energieverbruik van een woning.

 1. Dit wordt uitgedrukt als het fossiele energieverbruik in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kwh/m².jr).
 2. Bij een B-energielabel is er sprake van een fossiel energieverbruik per vierkante meter per jaar tussen de 160 en 190 kwh/m².
 3. Voor vrijwel alle woningen in Nederland is het relatief eenvoudig om met goede isolatie in aanmerking te komen voor een Energielabel B.

Dat kan in de vorm van dubbel glas, muur- of gevelisolatie. Van Energielabel B naar A Een beter energielabel heeft veel voordelen voor de verkoop-/verhuurwaarde van je woning, je energierekening en het milieu. Maar welke stappen moet je nemen om je woning van een Energielabel B naar Energielabel A te krijgen? Om te beginnen moet er altijd een woninginspectie plaatsvinden waarbij de woning wordt onderworpen aan een zogenaamde ” 0-meting “.

You might be interested:  Hypotheek Berekenen Nn

A-label : Fossiel energieverbruik van minder dan 160 kwh/m² per jaar; B-label : Fossiel energieverbruik tussen de 160 en 190 kwh/m² per jaar.

Wanneer je een woning hebt met een bouwjaar van voor 1975 met een B-label, is het vaak al voldoende om één of meerdere elementen beter te isoleren. Je kunt beginnen met bijvoorbeeld het dak of de gevel. Ook zonnepanelen kunnen een relatief eenvoudige manier zijn om je energielabel te upgraden.

Wil je precies weten welke stappen je moet zetten om je woning van een Energielabel B naar een A-label te krijgen? Neem dan contact op met een energieprestatie-adviseur zoals Label-UP. Wij kunnen precies voor je doorberekenen welke stappen er genomen moeten worden. Tot op het aantal centimeters en type isolatiemateriaal nauwkeurig.

Wat zijn de voordelen van Energielabel B? Een woning met Energielabel B heeft een lagere energierekening ; Huizen met een energielabel B worden sneller verkocht dan huizen met lagere energielabels.

Hoe wordt energielabel apparaten bepaald?

Klassen A tot en met G – Het energielabel geeft met de klassen A tot en met G de zuinigheid aan van een apparaat. A is het meest zuinig, G het minst. Bij sommige apparaten, zoals afzuigkappen, wasdrogers en airco’s, kunnen er ook plusjes achter de A staan. A+++ is het zuinigste label bij deze apparaten. Op energielabel.nl staat per apparaat wat de labels zijn,

Hoe maak je een energielabel?

Definitief energielabel woning aanvragen – Houd er rekening mee dat een energieadviseur het bezoek aan uw woning moet inplannen. Vraag daarom uw energielabel op tijd aan. Om een energielabel te krijgen, volgt u de volgende stappen:

Zoek een energieadviseur woningbouw op Centraalregistertechniek.nl en vraag een of meerdere offerte(s) aan. Bevestig de offerte en maak een afspraak met uw energieadviseur. De energieadviseur neemt de woning ter plaatse op. Voor deze woningopname moet u aanwezig zijn. Zorg daarnaast dat u zoveel mogelijk informatie van de woning beschikbaar heeft. Zoals bouwtekeningen, documentatie en facturen van verbetermaatregelen. De energieadviseur berekent de energieprestatie en registreert deze. Hierna ontvangt u het afschrift van het energielabel.

Komt u er niet uit bij het aanvragen van een energielabel? Dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Energielabel via telefoonnummer +31 800 08 08, Of stuur een e-mail naar [email protected] voor hulp.