Energielabel Woning Berekenen

Energielabel Woning Berekenen
Energielabel woning zelf berekenen – Het is eigenlijk niet mogelijk om zelf het energielabel van je woning te berekenen. De energiedeskundige weet precies waar hij of zij op moet letten. Die gebruikt verschillende documenten, referenties en rekenmethoden, waaronder de Rekenmethodiek Definitief Energielabel.

Hoe wordt het energielabel van je huis bepaald?

Uitzonderingen – Een energielabel is niet voor iedere woning of gebouw verplicht. Er gelden enkele uitzonderingen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid: Welk effect heeft verduurzaming op de energierekening en het klimaat? Wij doen onderzoek naar de effecten van verduurzaming op het energiegebruik. Doet u mee? Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Deze methode geldt voor bestaande en nieuwe gebouwen.Tot en met 31 december 2020 gold nog de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die werden bepaald volgens de NEN 7120 als die volgens de NTA 8800.

 1. Een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) bepaalt het energielabel op basis van hoeveel fossiele energie uw woning gebruikt.
 2. Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter het energielabel.
 3. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas.
 4. Een EP-adviseur kijkt hiervoor naar het aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De EP-adviseur gebruikt hiervoor de bepalingsmethode NTA 8800 en werkt ook volgens de onderstaande normen en documenten:

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1
You might be interested:  Inch Fiets Berekenen

Bekijk ook voor meer informatie over de bepalingsmethode: Het komt voor dat er na 1 januari 2021 een energielabel van een woning is geregistreerd die al eerder een energielabel had. In de meeste gevallen zal de letter van deze energielabels hetzelfde zijn. Maar wijkt het letter van het nieuwe energielabel af van het oude energielabel? Dan heeft dat 2 verklaringen:

 1. Aanpassingen van de woning Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een aanbouw, het plaatsen van dakramen en andere verbouwingen. Het is ook mogelijk dat er energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals het aanbrengen van isolatie, het vervangen van de cv-ketel of het plaatsen van zonnepanelen. Dat zijn allemaal ingrepen die mogelijk effect hebben op het letter van het energielabel. Een beter of slechter energielabel kan hiervan het gevolg zijn.
 2. Wijziging van de rekenmethode Ook door een wijziging van de rekenmethode kan het letter anders zijn. Dit ondanks dat er niets is aangepast in de woning.

In onderstaande factsheet leest u meer over de verschuivingen als gevolg van de gewijzigde rekenmethode. Verkoopt of verhuurt u een recreatiewoning? Dan bent u verplicht een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder aan te bieden en om deze te vermelden in uw eventuele advertenties.

Vanaf 1 januari 2024 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of recreatiewoningen het energielabel hebben. Adverteert u met de woning in commerciële media? Zorg dan dat in de advertentie de labelklasse (A++++ t/m G) staat. Dit hoort ook bij de verplichting. U riskeert vanaf 1 januari 2024 een boete als na controle van de ILT blijkt dat een verplicht energielabel voor uw recreatiewoning ontbreekt.

Er zijn uitzonderingen. Er is geen energielabel nodig voor:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 2. vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m 2, Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen
 3. gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn
 4. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.
 5. woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en de rest van het jaar niet. Het gaat om de verhuurperiode (of periode van bewoning), niet om het aantal huurders/bewoners per jaar.
You might be interested:  Hypotheek Berekenen Variabele Rente

De uitzondering labelplicht onder punt 5 is in het verleden anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben. Meer informatie vindt u op de website

Wat verandert er in 2023 als je een huis koopt?

1. Overdrachtsbelasting omhoog voor beleggingspand – Kopers van 18 tot 35 jaar betalen in 2023 geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning als de woning niet duurder is dan € 440.000. Ben je van plan een huis te kopen voor de verhuur, een vakantiewoning of een bedrijfspand waar je niet zelf in gaat wonen, dan gaat de overdrachtsbelasting omhoog naar 10,4% in 2023.

Wat als je een huis koopt met EPC F?

ReNUveer en voldoe aan de renovatieverplichting Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen. Wie een woning of appartement koopt met EPC-label E of F, wordt verplicht om die energetisch te renoveren naar EPC-label D of beter,

De renovatie moet gebeuren binnen 5 jaar na overdracht (zoals aankoop, erfpacht,,). De verplichting kadert binnen het doel dat tegen 2050 alle Vlaamse woningen EPC-label A halen en klimaatneutraal zijn. Om de overgang in fases te laten verlopen, zullen de normen trapsgewijs strenger worden. Met het oog op de strengere eisen de komende jaren is het daarom aangeraden om nu al te mikken op label B of A.

Wie grondig energetisch renoveert, kan rekenen op financiële steun, Voor meer informatie over de voorwaarden van de verplichting, het laten opstellen van een EPC en de verschillende financiële steunmaatregelen, zie, : ReNUveer en voldoe aan de renovatieverplichting

You might be interested:  Verhuur Hypotheek Berekenen

Is energielabel aanvragen gratis?

Klantvraag: kan ik een goedkoop energielabel aanvragen? – Een energielabel zelf kost geen geld. Je betaalt voor de erkende deskundige die je aanvraag van een definitief energielabel controleert. Dit kan een makelaar, energieadviseur of bouwtechnisch specialist zijn.

Hoe kom ik aan een energielabel?

Om een energielabel te krijgen, volgt u de volgende stappen: Zoek een energieadviseur woningbouw op Centraalregistertechniek.nl en vraag een of meerdere offerte(s) aan. Bevestig de offerte en maak een afspraak met uw energieadviseur. De energieadviseur neemt de woning ter plaatse op.

Hoe krijg je energielabel A ++?

Hoe maakt u uw energielabel definitief? – Het energielabel is belangrijker dan u denkt, wanneer u uw woning verkoopt. Heeft uw woning namelijk geen energielabel, dan riskeert u een boete van maximaal 405 euro. Het energielabel definitief maken kan online en kost hooguit enkele tientjes.