Energielabel Zelf Berekenen Tool

Energielabel Zelf Berekenen Tool

Hoe bepaal je een energielabel?

Voor het energielabel dat sinds 2021 geldt, wordt berekend hoeveel fossiele energie (energie opgewekt uit gas en steenkool) een woning gebruikt. Dit wordt weergegeven in kilowattuur energie per vierkante meter vloeroppervlak per jaar (kWh/m2/jaar). Het nieuwe label houdt rekening met de isolatie van de woning, of de installatie duurzame energie gebruikt en hoeveel duurzame energie de woning opgewekt.

 • de warmtevraag: de hoeveelheid warmte die een woning nodig heeft voor verwarming en warm water. Bij een zeer lage warmtevraag mag de verhuurder bovenop de huur een energieprestatievergoeding (EPV) vragen.
 • het gebruiksoppervlak (GBO) van de woning: het vloeroppervlak bepaalt samen met het label o.a. het aantal punten dat een huurwoning krijgt in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het gebruiksoppervlak is ook van belang voor de energieprestatievergoeding.
 • een getal om te beoordelen of er oververhitting in de zomer zal plaats vinden.

Welke punten tellen voor energielabel?

Berekening huurpunten met het nieuwe energielabel

Label Eengezinswoning Meergezinswoning / Duplexwoning
A+ 48 44
A 44 40
B 40 36
C 36 32

Welk energielabel heeft mijn huis test?

Energielabel woning opvragen in 3 stappen Ga naar energielabel.nl. Kies het type woning en vul de postcode en het huisnummer in. Je krijgt het energielabel van de woning te zien.

Hoeveel punten voor energielabel C?

Punten voor energielabel Per 1 juli wordt het Woningwaarderingsstelsel (WWS of ‘puntenstelsel’) voor zelfstandige huurwoningen aangepast. De huidige punten voor verwarmingsmethode en isolatie worden vervangen door punten voor het energielabel van de woning. Bij verkoop en nieuwe verhuur van woningen moet sinds 1 januari 2008 een energielabel worden verstrekt. In de praktijk worden nog veel huizen zonder energielabel verkocht en verhuurd. De corporaties kregen een jaar uitstel, maar zijn twee jaar later nog niet halverwege met labelen.

Eind 2009 was er ineens een piek in de aanmeldingen bij SenterNovem. Verhuurders kregen ineens haast omdat de systematiek van het label op 1 januari 2010 wijzigde. Daardoor zou veel rekenwerk overgedaan moeten worden. Voor Amsterdam zijn tot 1 januari 2010 in totaal 84.000 energielabels aangemeld, waarvan meer dan de helft (!) in december 2009.

Bijna negentig procent kwam van corporaties. Minder dan tien procent van de aangemelde woningen heeft een energielabel B en hoger; bijna veertig procent zit in de onderste categorieën (E en minder). Voor energiezuinige woningen kunnen verhuurders straks maximaal 44 punten bijtellen; nu is dat maximaal 28 punten. Vooral de sprong naar het B-label levert punten op. Zo krijgt een eengezinswoning met C-label 22 en met B-label 32 punten.

Hoeveel punten bij energielabel C?

Berekening huurpunten met de Energie-Index of het oude energielabel

Energieprestatie bepaald met: Type woning:
Energielabel (afgegeven vóór 1-1-2015) Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015) Huurpunten eengezinswoning
A 0,8 36
B 1,2 32
C 1,4 22

Hoe goed is energielabel B?

Energielabel B geeft aan dat een woning in vrijwel alle opzichten aan de moderne energievereisten voldoet. Zo zal een huis met energielabel B vrijwel altijd goed geïsoleerd zijn. Isolatie van de vloer, het dak en de spouwmuren en door het gebruik van dubbel glas betekent een lage energierekening.

Hoeveel gaat je energielabel omhoog met zonnepanelen?

Bijna altijd tellen zonnepanelen mee in het energielabel:

als ze zijn aangesloten achter de meter van eengezinswoningen of appartementen zelf als ze zijn aangesloten op de collectieve meter van een appartementencomplex, ze worden door naar rato van de gebruiksoppervlakte verdeeld over de appartementen.

Dat de zonnepanelen wellicht ook nodig zijn voor een EPC of een Nul-op-de-Meter, of dat ze van een externe exploitant zijn, doet voor het energielabel niet ter zake. Het gaat erom waar de stroom naartoe loopt. Panelen tellen NIET mee als ze direct en alleen terugleveren aan het net, bijvoorbeeld in een SCE-subsidie (voorheen postcoderoos).

 • Immers, het energielabel gaat over de netto energievraag van de appartementen.
 • De stroom loopt dan niet naar de appartementen toe, zij hebben er ook geen profijt van (tenzij ze ook lid zijn van de coöperatie).
 • In een geval waarin de panelen deels worden gebruikt voor de SCE en deels aangesloten zijn op de collectieve meter (met een “breker” of “stroomverdeler”) is hier nog discussie over.
You might be interested:  Gemiddelde Percentage Berekenen Excel

Dit blijkt uit deze uitsnede van Isso publicatie 82.1, versie december 2020 (gepubliceerd met goedkeuring van Isso d.d.25 juni 2021). Hierin worden ook enkele andere voorbeelden beschreven. Let bij het registreren van energielabels op de kwaliteitsverklaring.

Hoeveel dragen zonnepanelen bij aan energielabel?

Hoe verandert het energielabel van uw woning met zonnepanelen? Zonnepanelen dragen bij aan de verbetering van het energielabel. Als je zonnepanelen gaat aanschaffen is het prettig om te weten in hoeverre het energielabel van je woning verandert. Als je jouw woning namelijk wenst te verkopen (of te verhuren) dan kan een lagere energielabel een hogere waarde van de woning betekenen.

Door zonnepanelen te plaatsen op het dak van je woning kan je het energielabel met één of meerdere stappen verbeteren. Belangrijke vraag: hoe verandert mijn energielabel met zonnepanelen? Daarvoor moeten we eerst iets meer weten over de wijze waarop het energielabel wordt vastgesteld.

Energielabels lopen van A++ (zeer zuinig) tot en met G (zeer onzuinig). Het energielabel wordt bepaald aan de hand van de EnergieIndex (EI). Onderstaand tref je een overzicht van de EI-waarde en het bijbehorende energielabel:

Energielabel EnergieIndex (EI)
A++ ≤ 0,50
A+ 0,51 – 0,70
A 0,71 – 1,05
B 1,06 – 1,30
C 1,31 – 1,60
D 1,61 – 2,00
E 2,01 – 2,40
F 2,41 – 2,90
G > 2,90

Door zonnepanelen aan te schaffen verlaag je de zogenaamde EnergieIndex, en zodoende een verlaging van het energielabel. De mate waarin de EnergieIndex (energielabel) verandert wordt bepaald door de oppervlakte van de zonnepanelen gedeeld door de ‘omvang’ van je huis.

 1. De omvang wordt daarbij enerzijds bepaald door je woonoppervlakte, anderzijds door de oppervlakte grenzend aan de buitenlucht en de grond.
 2. Dit betekent voor een tussenwoning dat 15 zonnepanelen een veel grotere verbetering geeft van het energielabel geeft dan een vrijstaande woning met 15 zonnepanelen.

Maakt het uit welke zonnepanelen ik heb voor mijn energielabel? Nee, het maakt niet uit of zonnepanelen van bijvoorbeeld 240, 270 of 275 WP heeft. De overheid kijkt voor de bepaling van het energielabel alleen naar de oppervlakte zonnepanelen en gaat uit van een waarde van 120WP per vierkante meter.

 • Welke bewijsstukken moeten er zijn voor de aanpassing van het energielabel met zonnepanelen? Als je jouw energielabel wenst vast te leggen en je hebt zonnepanelen, dan dien je bij de overheid 2 documenten aan te leveren: de factuur van de zonnepanelen en een foto van je dak met zonnepanelen.
 • Aan de hand van deze bewijsstukken wordt de verlaging van de EnergieIndex berekend en zodoende je energielabel.

De rijksoverheid geeft op dit moment helaas de exacte berekening niet aan voor het bepalen van de verbetering van de EnergieIndex. Zodra wij dit in handen hebben zullen wij dit direct publiceren.

Is energielabel G duur?

Energielabel G is het ongunstigste energielabel dat een huis kan hebben. Een huis met energielabel G is energieverspillend, wat leidt tot hoge kosten. Bij verkoop levert een woning met energielabel G veel minder op dan een vergelijkbaar huis met bijvoorbeeld energielabel D.

Waar wordt op gelet bij een energielabel?

Met het energielabel maak je de duurzaamheid van je woning aantoonbaar. In dit artikel zetten we de meestgestelde vragen en antwoorden voor je op een rij. Net als elektronische apparaten hebben ook woningen een energielabel. Het energielabel laat zien hoe duurzaam een huis is én welke mogelijkheden er zijn om (verder) te verduurzamen.

 1. Opers en huurders zien daarmee direct hoe energiezuinig of energieverslindend een woning is.
 2. Het energielabel loopt van de letters A t/m G,
 3. Daarbij kan aan de letter A tot vier plusjes toegevoegd worden.
 4. Zo’n letter wordt ook wel de ‘labelklasse’ genoemd.
 5. Een woning met labelklasse A++++ is zeer energiezuinig, terwijl G juist heel onzuinig is.

Bij het bepalen van het energielabel wordt vooral gekeken hoeveel energie nodig is om de woning te verwarmen en/of koelen, Daarbij wordt gelet op de isolatie, aanwezige energiezuinige installaties (zoals zonnepanelen en een warmtepomp) en ventilatie.

 1. Energieverbruik voor licht en apparaten wordt niet meegenomen in de berekening.
 2. Daarnaast is ook het type huis van belang,
 3. Een appartement of rijtjeshuis zit bijvoorbeeld ingesloten tussen andere huizen, waardoor het vanzelf energiezuiniger is.
 4. Een vrijstaande woning zal daarom een lager energielabel toebedeeld krijgen dan een rijtjeshuis waar dezelfde duurzaamheidsinvesteringen zijn gedaan.

Sinds 2021 geldt deze verdeling: Een energielabel is verplicht wanneer je je woning of kantoorpand wil verkopen of verhuren, Ook bij de oplevering van nieuwbouwwoningen en appartementen is een energielabel verplicht. Slechts voor enkele gebouwen is het niet verplicht, zoals bijvoorbeeld beschermde monumenten of kerken.

Het energielabel van elke woning in Nederland is openbaar inzichtelijk. Gebruik deze tool om het energielabel van jouw huis te bekijken. Of die van je buurman. Heb je het idee dat het niet klopt? Dan is je energielabel waarschijnlijk verouderd. Wanneer je investeringen doet om je woning te verduurzamen, wordt je energielabel niet automatisch aangepast.

Je zult dan een nieuw label moeten aanvragen. Voorheen kon dit online, maar tegenwoordig moet je een afspraak maken met een energieadviseur, Op deze website vind je een overzicht van erkende adviseurs. De energieadviseur komt thuis bij je langs en inventariseert de woning.

 • Vervolgens ontvang je je nieuwe energielabel.
 • Tijdens de afspraak met de energieadviseur wordt onder andere gekeken naar de afmetingen van de woning, de mate en kwaliteit van isolatie en de aanwezigheid van duurzame installaties en ventilatie.
 • Zo’n afspraak duurt ongeveer 1 á 2 uur.
 • Adviseurs mogen zelf hun uurprijs bepalen.

Bij een grotere woning is een adviseur langer bezig en zal de prijs dan ook hoger uitvallen. Bij een klein appartementje ben je zo klaar. In 2023 kost een nieuw energielabel € 300 voor een gemiddelde woning, Tip: Om tijd (= kosten) te besparen, kies je een adviseur uit de buurt en zorg je dat je alle documentatie klaar hebt liggen.

 • Plattegronden van het huis en de facturen van je zonnepanelen en isolerende maatregelen bijvoorbeeld.
 • Zo kan de controle snel uitgevoerd worden.
 • De manier waarop het energielabel wordt berekend, sluit sinds 2021 aan bij de rekenmethode die andere EU-landen gebruiken.
 • Het grootste verschil is dat het energielabel uitgebreider is.

Voorheen kon je een energielabel aanvragen door online je gegevens in te vullen, maar nu komt er een adviseur persoonlijk bij je langs voor een inventarisatie. Dat maakt het nieuwe label nauwkeuriger. Daarbij ontvang je verbetermogelijkheden op maat die ook op het label komen te staan.

Eerder was dat niet het geval. Energielabels zijn tien jaar geldig. Ondanks dat het energielabel is herzien, ben je niet verplicht om een nieuw energielabel aan te vragen. Tot 2025 zijn er daarom nog drie verschillende labels in omloop. Om je energielabel te verbeteren, moet je je woning verduurzamen, Dat doe je allereerst door je isolatie te verbeteren,

Daardoor blijft warmte beter binnen en hoef je minder te stoken. Daarnaast kun je duurzame installaties plaatsen, zoals een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler om je labelklasse verder te verbeteren. Apparaten in huis tellen niet mee voor het energielabel.

ISDE: De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing is een subsidie vanuit de overheid voor alle woningbezitters in Nederland. Je bespaart er tot 30% mee op investeringen in isolatie en duurzame installaties. SVVE: VvE’s kunnen gebruikmaken van de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars om isolatiemaatregelen toe te passen op hun woonblok. Energiebespaarlening: Via het Warmtefonds kun je een lening afsluiten voor investeringen in duurzaamheid tegen gunstige voorwaarden. Op jaarbasis betaal je gemiddeld 2,9% rente en bij een laag inkomen zelfs 0%. Het Warmtefonds opereert in opdracht van de overheid. Btw terugvragen op zonnepanelen: Op aanschaf en installatie van zonnepanelen zit sinds 1 januari 2023 geen btw meer. Je hoeft het dus niet meer terug te vragen via je belastingaangifte.

Lees ook: Maak in 2023 gebruik van deze 3 subsidies voor isolatie Ben je van plan om je energielabel te verbeteren? Goed bezig! Dan vind je het waarschijnlijk ook belangrijk dat je goeie energie afneemt. Stap daarom over naar Vandebron. Als klant helpen we je ook graag om professioneel je huis te isoleren, zonnepanelen te installeren en zo je energielabel te verbeteren.

Hoe kom je van energielabel G naar B?

Is het definitieve energielabel van je toekomstige woning toch echt een G? Of wil je je eigen huis verkopen, maar eerst je energielabel verbeteren? Met de juiste maatregelen kun je de meeste woningen omtoveren tot B-labels. Op de onafhankelijke website Verbeterjehuis.nl kun je, na het doorgeven van de gegevens van jouw woning, zien wat je kunt doen om een beter energielabel te krijgen.

Goed om te weten: een A++++-label, de hoogste waardering, kun je alleen krijgen als je woning na 2011 is gebouwd. Wist je trouwens dat de overheid subsidies geeft voor veel energiebesparende maatregelen? Aan de slag dus! Weleens gekeken naar je verwarmingsketel? Oude cv-ketels kunnen namelijk echte energieslurpers zijn.

Als de jouwe aan vervanging toe is, kun je kiezen voor een hoogrendementsketel (HR-ketel). Wist je dat zo’n ketel een gemiddeld huishouden € 200 tot € 400 euro per jaar kan besparen? Wil je het helemaal goed doen, ga dan voor de combiketel (die verwarmt ook water), liefst eentje die op een zonneboiler kan worden aangesloten.

 • Enkel glas zorgt voor veel warmteverlies.
 • Ies je voor dubbelglas, drievoudig glas of HR ++- isolatieglas, dan houd je niet alleen meer warmte vast in je huis, maar beperk je ook geluidsoverlast van buiten.
 • HR ++-isolatieglas isoleert het allerbeste.
 • Wanneer je in een gemiddelde tussenwoning enkel glas vervangt door HR++-glas, bespaar je jaarlijks circa € 240 op je stookkosten,

Wil je echt grote sprongen maken – van energielabel G naar B bijvoorbeeld – dan zul je moeten isoleren. Huiseigenaren met energielabel C (of lager) onderschatten vaak de opbrengst van isolatiemaatregelen. Combineer je dak-, gevel-, vloer- en glasisolatie, dan kun je een flinke sprong maken op de labelladder.

 • Het scheelt je een boel geld: een gemiddelde tussenwoning voorzien van vloer- en spouwmuurisolatie kost volgens de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal eenmalig € 2.200, terwijl het je jaarlijks € 370 kan opleveren.
 • Isoleer je het dak van een doorsneerijtjeshuis, dan investeer je € 4.000, maar bespaart het je volgens de Rijksoverheid jaarlijks gemiddeld € 500 aan stookkosten.

Met zonnepanelen wek je je eigen energie op en draag je bij aan een beter energielabel. Behoorlijk zelfs, want het scheelt al snel 1 of 2 ‘treden’. Hierbij is het van belang te beseffen dat hoe groter je woonoppervlakte is, hoe meer zonnepanelen je nodig hebt om in aanmerking te komen voor een beter energielabel.

 1. Je kunt ook gaan voor een hybride warmtepomp: een duurzaam energiesysteem dat warmte uit de lucht, water of grond omzet in bruikbare warmte voor in huis, via het cv-systeem of kraanwater bijvoorbeeld.
 2. Voor zo ‘n warmtepomp moet je wel al minimaal label C hebben.
 3. Wil je een volledig elektrische, dan is label B verplicht.

Hoe beter je huis is geïsoleerd, hoe belangrijker het is dat het goed wordt geventileerd. Met een speciaal ventilatiesysteem waarmee je warmte terugwint, bijvoorbeeld. Zo’n WTW-installatie (Warmte Terug Winnen) geleidt warme langs koude lucht, waardoor de warmte weer terugkomt met instromende lucht.

 • Heel duurzaam en ook nog eens goed voor je energielabel.
 • De kosten voor een energielabel bedragen gemiddeld € 258 Heb je je huis energiezuiniger gemaakt door je vloer te isoleren of zonnepanelen te laten installeren? Dan kun je een definitief energielabel aanvragen.
 • Dat doe je door een afspraak te maken met een vakbekwaam energieadviseur.

Die komt langs en bekijkt in zo’n één à twee uur tijd het huis. De adviseur neemt kenmerken op van de woning, zoals de afmetingen, de aanwezige isolatie (in bijvoorbeeld dak en muren) en aanwezige installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. De kosten voor een energielabel bedragen gemiddeld € 258 (bron: onderzoek vergelijkingssite Woninglabel, juni 2021).

Wat moet je doen voor energielabel C?

Energielabel C (redelijk laag energieverbruik) | 3 stappen naar label B of A Energielabel C staat voor een woning met een “redelijk laag energieverbruik”. Van de 7 energielabels is het het eerste “groene” label. Alleen de labels A en B zijn nog gunstiger.

 • Label-C woningen zijn vaak gebouwd tussen 1992 en 2004.
 • Doordat in deze periode woningen al vrij goed geïsoleerd werden scoren deze huizen al best goed.
 • Zo werden type-C woningen standaard met dubbelglas gebouwd en was er standaar sprake van degelijke vloer- en dakisolatie.
 • De winst zit ‘m met name in extra isolatie.

Maar ook een (hybride) warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler kan interessant zijn. Op deze pagina vertellen we je er alles over.